Klarise Zagreb

Zavjeti

·

Sljedbenice sv. Klare i sv. Franje – Siromašne sestre – po uzoru na svoje Utemeljitelje žive duh Blaženstava ili evanđeoske savjete. Tako one nasljeduju Krista koji je bio ponizan, čist i siromašan, Krista koji moli na gori, sam sa svojim Ocem – za svoju braću. Klarise zavjetuju četiri zavjeta: poslušnost, siromaštvo, čistoću i klauzuru.

DSC01540

Zavjet poslušnosti je:

* naš odgovor na Kristovu poslušnost njegovu Ocu, kojemu je bio poslušan sve do smrti, smrti na križu, radi našega spasenja
* hod postupnog osvajanja prave slobode
* svijest sinovskoga odnosa, snagom kojega želimo vršiti Očevu volju kao svoju svakodnevnu hranu (usp. Iv 4, 34)
* biti u potpunoj istini o sebi ostajući povezani s Bogom – izvorom naše egzistencije.

DSC01535

Zavjet siromaštva je:

* posebna povlastica da se živi bez povlastica
* put nasljedovanja Krista koji je za nas postao siromašan, prezren i ubog, «da ljudi, koji su bili vrlo siromašni i ubogi, podnoseći preveliku oskudicu nebeske hrane, u njemu postaju bogati posjedujući kraljevstvo nebesko» (1PJ 20)
* potreba da se intenzivno posvetimo Gospodinu u slobodi duha
* svjedočanstvo da je Bog pravo bogatstvo ljudskoga srca
* dijeljenje životnih uvjeta sa siromasima i isključenima iz društva
* povezano s uzdržavanjem vlastitim radom i milostinjom.

IMG 6590obr

Zavjet čistoće je:

* svjedočanstvo snage Božje ljubavi u krhkosti ljudskoga stanja
* ljubiti u Kristu Boga svim srcem, stavljajući ga iznad svake druge ljubavi
* iz ljubavi prema nebeskome Zaručniku Isusu
* iskustvo radosti i slobode
* radi plodnijega duhovnoga života
* ljubiti, u Božjoj slobodi, braću i sestre, napose one koji trpe, koji su siromašni, usamljeni, na rubu društva.

Zavjet klauzure je:

* naše opredjeljenje da živimo sakrivene s Kristom u Bogu, kojemu želimo posvetiti nepodijeljeno srce
* poseban oblik siromaštva i odcjepljenja
* put za lakši i sigurniji susret s Bogom u molitvi
* znak, zaštita i poseban oblik naše odijeljenosti od svijeta
* znak solidarnosti s osamljenima i onima na rubu.