Klarise Zagreb

4. dio – Došašće

·

ČETVRTI DIO

Došašće

Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XIII.: U tvoju se dobrotu uzdam.

Ta dokle, Gospodine, +

dokle ćeš me uporno zaboravljati, *

dokle ćeš sakrivati lice od mene?

Dokle ću nositi bol u duši, *

tugu u srcu obdan i obnoć?

Dokle će se dušmanin dizat na me? *

Pogledaj, usliši, Bože moj!

Prosvijetli mi oči da ne zaspim na smrt. *

Nek ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega«.

Nek ne kliču protivnici ako posrnem. *

Ja se u tvoju dobrotu uzdam.

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, *

pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg.

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Nakon što se je svevišnji nebeski Otac po svojem milosrđu i milosti udostojao prosvijetliti moje srce da, po primjeru i nauku preblaženoga oca našega Franje, činila pokoru, malo poslije njegova obraćenja, skupa sa malobrojnim sestrama koje mi Bog bijaše dao malo nakon mojeg obraćenja, dragovoljno sam njemu obećala poslušnost, kako nam je Gospodin podao po njegovom čudesnom životu i nauku. (OKl 24-26)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Služba čitanja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XIV.: Hvalim te, presveti Oče.

Hvalim te, Gospodine, presveti Oče, +

kralju neba i zemlje, *

jer ti mene utješi.

Ti si, Bože, spasenje moje, *

uzdam se, ne bojim se više.

Jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *

on je moje spasenje.

Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči, +

desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana. *

Veličanstvom svojim obaraš ti protivnika.

Gledajte, ubogi, i radujte se, *

nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.

Neka ga hvale nebesa i zemlja, *

mora i sve što se u njima miče.

Jer Bog će spasiti Sion, *

on će sagraditi gradove Judine.

Tu će oni stanovati, *

imati baštinu.

Baštinit će ga potomci slugu njegovih, *

prebivat će u njemu oni koji ljube ime Božje.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

ČITANJE

Franjo i gubijski vuk (Cvjetići)

U vrijeme kad je sv. Franjo boravio u gradu Gubiju, pojavi se u gubijskoj okolici velik, strašan i divlji vuk, koji nije razdirao samo životinje nego čak i ljude, tako da su svi građani grada i okolice živjeli u velikom strahu.

Kad je za to saznao sv. Franjo, iz milosrđa prema stanovnicima grada Gubija, odluči izaći iz grada k tome vuku, premda su ga svi građani od toga odvraćali. On na sebi načini znak presvetoga križa i ode iz grada sa svojim pratiocima, stavivši sve svoje pouzdanje u Boga. Budući da su se njegovi pratioci bojali poći dalje, pođe on sam prema mjestu gdje je bio vuk. I gle, kakvo čudo ugledaše građani koji su izašli iz znatiželje.

Vuk pođe ususret svetom Franji otvorenih ralja i približi mu se. Sv. Franjo ga blagoslovi i pozva k sebi govoreći: »Dođi ovamo, brate vuče! Zapovijedam ti u ime Božje da ne činiš nikakva zla ni meni ni drugima«. Čudnovato! Tek što ga je sv. Franjo blagoslovio, zatvori vuk ralje i presta trčati. A kad mu je sv. Franjo zapovjedio da dođe k njemu, kao krotko janje baci mu se pred noge i tu je ležao.

Tada sv. Franjo nastavi: »Brate vuče, ti nanosiš mnogo štete ovom kraju, uništavajući i razdirući Božja stvorenja bez Božjeg odobrenja (…) Brate vuče, želim sklopiti mir između tebe i njih, tako da ih više ne napadaš, a oni će ti oprostiti sve prijašnje krivice.« Kad je sv. Franjo to rekao, vuk pokaza kretnjama tijela, repa, očiju i prigibanjem glave, da prihvaća što je sv. Franjo rekao i da će se toga držati.

Sada reče sv. Franjo: »Brate vuče, zapovijedam ti u ime Isusa Krista da pođeš sa mnom u grad bez straha, pa da potvrdimo ovaj mir u ime Božje.« Tada vuk poslušno pođe s njime kao krotko janje. Vidjevši ovo, građani se veoma zadiviše. I ova se vijest brzo razglasi gradom. Svi ljudi, muško i žensko, veliko i malo, mlado i staro, svi izađoše na trg da vide vuka sa svetim Franjom.

Sv. Franjo stade pred ovo veliko mnoštvo i propovijedaše mu. Među ostalim rekao je kako je zbog njihovih grijeha Bog dopustio ove nevolje: »No, mnogo je veće i pogibeljnije zlo paklenog ognja koji će za osuđenike vječno trajati, dok bijes vuka može ubiti samo tijelo a ne može naškoditi duši. Koliko se zato treba bojati paklenih ralja kad se toliko mnoštvo straši ralja ovoga vuka. Dragi moji, vratite se, dakle, Bogu i činite pokoru za svoje grijehe. Bog će vas sada izbaviti od vuka, a u budućnosti od paklenog ognja.«

Nakon toga nastade među narodom veliko veselje i divljenje zbog spomenutog i ostalih djela, iz poštovanja prema sv. Franji, tako i zbog vijesti o čudu i sklopljenom miru s vukom, te počeše vapiti prema nebu.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Jutarnja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Klara je čestim poukama svojim sestrama utuvljivala u svijest da će njihova zajednica istom onda biti Bogu draga kad bude obilovala siromaštvom, i da će samo onda čvrsto stajati kad bude utvrđena kulom najuzvišenijega siromaštva. Poticala ih je da se u gnjezdašcu siromaštva suobliče siromašnom Kristu koga je siromašna Majka kao nejako djetešce položila u tijesne jasle. Ovim je posebnim podsjetnikom, kao nekom zlatnom kopčom, zatvarala svoje srce, da joj u unutrašnjost ne bi ušla prašina zemaljštine (4 Čel 13).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Treći čas

Psalam X.: Kako su silna djela tvoja.

Kliči Gospodinu sva zemljo, amen. *

Opjevaj slavu imena njegova, amen.

Podaj mu hvalu dostojnu, amen.

Recite Bogu: *

»Kako su potresna djela tvoja«: Amen. Amen.

Zbog velike sile tvoje, amen, *

dušmani ti laskaju. Amen.

Sva zemlja nek ti se klanja i neka ti pjeva, *

neka pjeva tvome imenu: Amen. Amen.

Iz svog hrama zov mi začu, amen: *

i vapaj moj mu do ušiju doprije: Amen.

Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega, *

razglašujte hvalu njegovu: Amen. Amen.

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje: amen; *

svi narodi nazivali ga blaženim: amen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji jedini tvori čudesa: Amen. Amen.

I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka: amen; *

sva se zemlja napunila slave njegove: amen.

Dok je sunca, živjelo mu ime! *

Tako neka bude: Amen. Amen.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Blažena Klara voljela je siromaštvo preko svake mjere. Kad bi samostanski sakupljači milostinje donijeli čitave kruhove kao milostinju, ukorila bi ih i ispitivala govoreći: »Tko vam je dao te čitave hljebove?« A govorila bi tako jer joj je bilo draže dobiti komadiće kruha negoli cijele hljebove. (Postupak 3, 13)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Šesti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XI.: Sad upoznah: Otac je poslao Sina svoga.

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *

štitilo te ime Boga Jakovljeva.

Poslao ti pomoć iz svetišta, *

branio te sa Siona.

Spomenuo se svih ti prinosnica, *

bila mu mila paljenica tvoja.

Udijelio ti što ti srce želi, *

ispunio sve namisli tvoje.

Radovali se tvojoj pobjedi, +

u ime Boga svoga dizali stjegove. *

Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju.

Sad upoznah: +

Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga, *

i izreći će pucima osudu pravednu.

Gospodin je tvrđava tlačenom, *

tvrđava spasa u danima tjeskobe.

Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje. +

Blagoslovljen Gospodin Bog moj

jer mi postade utočište i sklonište *

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Kad je jednom zgodom Franjo sjeo k stolu da blaguje, jedan mu je od braće spomenuo kako je blažena Djevica u vrijeme blagovanja bila toliko siromašna da nije imala što bi pružila svom Sinu da jede. Kad je čovjek Božji to čuo, s velikim je bolom uzdahnuo, ustao od stola i jeo samo kruh na goloj zemlji. (TD 15)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Deveti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XII.: Bog moj, milosrđe moje.

Pripjev: Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *

slaviše te svaki dan.

Tebi se, Gospodine, utječem, +

ne daj se ikada postidim, *

u pravdi me svojoj spasi i izbavi.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Prikloni uho svoje k meni *

i spasi me.

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja, *

jer ti si stijena i utvrda moja.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, *

Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

Na te se oslanjam od utrobe, +

ti si mi zaštitnik od majčina krila, *

u te se svagda uzdam.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja, *

po velikom milosrđu pogledaj na me.

Ne sakrivaj lica pred slugom svojim, *

jer sam u stisci, usliši me brzo.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Blagoslovljen Gospodin, Bog moj, *

jer mi postade utočište i sklonište,

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Kraljevstvo nebesko samo se siromasima obećaje i daje, jer dok se neka vremenita stvar ljubi gubi se plod božanske ljubavi. (1 PA 25)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Večernja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Gdje je ljubav i mudrost, ondje nema ni straha ni neznanja. Gdje je ustrpljivost i poniznost, ondje nema ni srdžbe ni nemira. Gdje je dragovoljno siromaštvo, ondje nema ni pohlepe ni škrtosti. Gdje je mir i razmatranje, ondje nema ni užurbanosti ni skitanja. Gdje strah Gospodnji čuva svoj stan, ondje neprijatelj ne može imati mjesta da uđe. Gdje je milosrđe i razbor, ondje nema ni suviška ni krutosti (27 OP).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.