Klarise Zagreb

Duhovnost Reda

·

ROZETA

Najviše pravilo života svakoga Reda jest hod za Kristom – iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu – kako ga predstavlja Evanđelje i redovničko pravilo.
Prema Pravilu sv. Klare, klarise žive svoj život pod vodstvom »Duha Gospodnjega i njegovoga svetog djelovanja« (sv. Klara, Pravilo). Život sestara izvire odozgo, od Boga i one ga žive po Njemu. Ljudska zajednica sestara ukorijenjena je u božansku zajednicu Presvetoga Trojstva. Tako sestre žive Evanđelje kao kćeri Oca nebeskoga, zaručnice Duha Svetoga i sestre Isusa Krista (usp. PKl 6, 3; 1PJ 12). Ovaj život u ljubavi Presvetoga Trojstva očituje se u dosljednom siromaštvu, poniznosti i izručenju života Isusu Kristu u čistoći, poslušnosti, sestrinskom zajedništvu i klauzuri, tj. odijeljenosti od svijeta.

Budući da je bit Reda sv. Klare živjeti Evanđelje, tj. slijediti život i nauk Gospodina našega Isusa Krista, imati njegove misli i osjećaje, suobličiti se Njemu, siromašnom i raspetom, možemo reći da je duhovnost Reda kristocentrična. No onaj tko je zaista kristocentričan, jest upravo kao Krist, otvoren intimnom životu s Ocem, u uzajamnoj i slobodnoj otvorenosti Duha; njegov se kristocentrizam hrani iz odnosa triju božanskih Osoba. Stoga je točnija i potpunija definicija duhovnosti Reda sv. Klare ova: teocentrizam u Kristu.

Klauzurni život klarisa ima i marijanska obilježja. Kao što je Marija nosila Krista u maloj klauzuri svoje svete djevičanske utrobe, tako ga i sestre imaju nositi i rađati duhovno u svojim dušama (usp. Treće pismo sv. Klare). Stoga je zaručnička duhovnost sv. Klare i klarisa obilježena duhovnim majčinstvom, plodnošću, otajstvom Gospodinova rođenja, ali i suosjećanjem s raspetim Kristom na križu podno kojega je stajala Marija.

Usko povezano s klauzurom, sa životom u trajnom zahvaljivanju i pjevanju hvale Bogu, jest čašćenje Presvetoga Tijela Gospodnjega – Euharistije. Naše svakodnevno, povremeno i cjelodnevno, klanjanje jest odgovor zaručnice na Zaručnikovu ljubav.

Naš život osame, odijeljenosti i molitve ne zaboravlja potrebe braće i sestara u svijetu, prema molbi koju je sv. Klara uputila sv. Janji Praškoj: „Uronjena u ovom razmatranju sjeti se mene…“ (Četvrto pismo). Blizu smo osamljenima, odbačenima, siromašnima, umirućima, bolesnicima, svima koji su u boli i trpljenju…