Klarise Zagreb

Temelji Reda

·

DSC01132

Temelj života Reda sv. Klare je biblijski, crkveni, liturgijski, otački (franjevački) i duhovni;

Pravilo koje opslužujemo, koje usmjerava naš način života, čvrsto je ukorijenjeno u Evanđelju Gospodina našega Isusa Krista, koje je radosna vijest otajstva spasenja, tj. objava trojednoga Boga u otajstvu Krista, utjelovljene Riječi. Pozvani smo suobličiti se njegovoj slici. Za Krista, kojega hoćemo slijediti i nasljedovati, svjedoči Duh u Pismima Staroga i Novoga saveza.

Crkva je Mistično Tijelo Kristovo. U njoj primamo spasenje po vjeri u Isusa Krista. U njoj smo udovi njegova Mističnoga Tijela po sakramentima koje nam Crkva pruža. Crkva nas uvodi u božansko sinovstvo, u sam život Sina Božjega. Blagovanjem Tijela i Krvi Kristove, koje nam Crkva podjeljuje, postajemo zajednica, postajemo jedno međusobno. Njezino Učiteljstvo nam je siguran vodić za usmjeravanje našega načina života. Ponizno i poslušno prihvaćanje naučavanja Pape i biskupa jamči vjernost načoj karizmi i evanđeoskom kontemplativnom životu, kojega je Crkva potvrdila i čuvala, i ujedno je preporuka za potrebnom i razboritom obnovom.

Liturgija je središte našeg molitvenog i duhovnog života. Ona nas postavlja u srce Crkve gdje slavimo Boga, sudjelujemo u Žrtvi i hranimo se na Večeri Gospodnjoj, te tako postajemo jedno srce (GGKK 60). Liturgijom posvećujemo Bogu cijeli tijek dana i noći.

Na putu nasljedovanja Krista nismo same. Nismo prve. Nismo jedine. Prethode nam naraštaji i naraštaji muškaraca i žena koji su nam ostavili neizmjerno bogatstvo misli, iskustva, mudrosti i svetosti. Nazivamo ih Ocima. Oni sačinjavaju Predaju koja je uz Sveto Pismo važna za život Crkve. Za nas klarise, sljedbenice sv. Franje i sv. Klare, od osobite su važnosti franejvački sveci, naučitelji, braća i sestre uzorna života. Spisi sv. Franje i sv. Klare, takozvani Franjevački izvori, kao i Biografski izvori, predstavljaju naše blago iz kojega crpimo pravi, neiskrivljeni duh naših Utemeljitelja.

Stalna zauzetost oko duha molitve i pobožnosti, kao i sama molitva, šutnja, tišina, razmatranje, ustrajno čitanje Svetoga pisma, osobito Novoga zavjeta, duhovno štivo, sve to sačinjava duhovni temelj našega života.