Klarise Zagreb

Euharistija

·

Pred Isusom u euharistiji zajedno s Klarom učimo:

* biti radosne i zahvalne što smo izabrane: «Među drugim dobročinstvima, koja smo primile i svaki dan primamo od Oca milosrđa, i zbog čega moramo njemu… sve više zahvaljivati, jest milost našega poziva» (OKl 2)

* pjevati pohvale Bogu: «… da s ostalim presvetim djevicama pjevate pred prijestoljem Božjim i Jaganjčevim pjesmu novu i slijedite Jaganjca kamogod ide» (usp. 4PJ 3)

* kušati ljepotu Božje ljubavi: «Doista blažena, kojoj je dano uživati u ovoj svetoj gozbi, da svim srcem pristane uz Onoga, čijoj se ljepoti neprestano dive sve blažene nebeske čete, čija ljubav prožima, čije motrenje obuzima, čija dobrostivost okrjepljuje, čija ljupkost napunja, čiji spomen nježno rasvjetljuje, čijim miomirisom mrtvi oživljuju, kojega slavno gledanje čini blaženima sve građane nebeskoga Jeruzalema…» (4PJ 9-13).