Klarise Zagreb

Molitve na početku dana

·

»Ljubimo Boga i klanjajmo mu se čistim srcem i čistim duhom, jer on, tražeći ovo iznad svega, kaže: ‘Istinski će se klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini.’ Svi, naime, koji mu se klanjaju, treba da mu se klanjaju u duhu istinitosti. I iskazujmo mu pohvale danju i noću govoreći:« (2 P 19 – 21).

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Pohvale za sve časove

Svet! Svet! Svet!
Gospodin Bog svemogući,
koji jest i koji bijaše i koji će doći!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
primiti hvalu i slavu,
čast i blagoslov!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan je Jaganjac, koji je zaklan,
primiti silu i božanstvo,
i mudrost i jakost,
i čast i slavu i blagoslov.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Blagoslivljajmo Oca i Sina
sa Svetim Duhom!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slavite Boga, sve sluge njegove,
i koji se bojite Boga, mali i veliki!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Neka njega slavnoga hvale nebesa i zemlja
i svaki stvor koji je u nebu
i na zemlji i pod zemljom,
more i što je u njemu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slava Ocu, Sinu i Duhu Svetomu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Kako bijaše na početku, tako sada i vazda
i u vijeke vjekova! Amen.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!