Klarise Zagreb

3. dio – Nedjelje/Blagdani

·

TREĆI DIO

Za nedjelje kroz godinu i blagdane

Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VIII.: Oče, ti si pomoć moja.

O Bože, spasi me, *

Gospodine, u pomoć mi priteci.

Nek se postide i smetu, *

svi koji mi o glavi rade, Abba, Oče moj!

Nek odstupe i nek se posrame, *

koji se nesreći mojoj raduju.

Nek uzmaknu u sramoti svojoj, *

koji zlurado na me grohoću, Abba, Oče moj!

Neka kliču i nek se vesele u tebi, *

svi koji te traže.

Neka govore svagda: »Velik je Bog!«, *

svi koji spasenje tvoje ljube, Abba, Oče moj!

A bijedan sam ja i nevoljan, *

o Bože, u pomoć mi pohitaj.

Ti si pomoć moja i moj spasitelj, *

Gospodine, ne kasni, Abba, Oče moj!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Veličajmo i zahvaljujmo svevišnjem i vječnom Bogu, Trojstvu i Jedinstvu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, Stvoritelju i Spasitelju svih koji u njega vjeruju, ufaju se i koji ga ljube, koji bez početka i bez svršetka, koji je nepromjenjiv, nevidljiv, neiskazan, neizreciv, neshvatljiv, neistraživ, blagoslovljen, hvaljen i slavljen, uzvisivan, veličanstven, uzvišen, vrijedan ljubavi, željkovan i sav nadasve poželjan u vijeke. Amen. (NPr 23, 11)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Služba čitanja

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

Slava Ocu…

Ant: Sveta Djevice Marijo.

ČITANJE

Iz Cvjetića sv. Klare

Jedne noći za uštapa, u društvu brata Leona, Božje ovčice, gazio je Franjo po ilovači u okolici Sijene. Umorni dođoše do jednog otvorenog bunara. Franjo se nadviri, osta dugo gledajući dolje. Mračna ga je dubina privlačila. Kad se otisne od grudobrana, izgledao je ushiće. Nije tražio piti, nego nastavi put pjevajući i hvaleći Gospodina. Zatim kao osjećajući da se iza njega brat Leon čudi, stane i reče drugu: »Brate Leone, što misliš da sam vidio na dnu onoga bunara, u odsjevu na vodi?«

»Moj oče«, odgovori brat Leon, »bit će da si vidio mjesec, kako svijetli na nebu.« »Ne, brate Leone, vidio sam lice naše sestre Klare, za koju sam se bojao da je u žalosti i napasti. Ona je, naprotiv, sva sjajna i vedra. Zato se je moje srce zbog nje smirilo, i veoma se radujem i zahvaljujem Gospodinu.«

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Jutarnja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Nikad ne smijemo željeti da budemo iznad drugih, nego radije moramo biti sluge i pokorni svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina. I nad svima dok budu tako činili i ustrajali dokraja, počivat će Duh Gospodnji, i kod njih će učiniti boravište i nastanit će se u njima, i bit će sinovi nebeskog Oca čija djela čine. Zaručnici su, braća i majke Gospodina našega Isusa Krista. Zaručnici smo kad se vjerna duša po Duhu Svetom sjedini s Kristom. Braća smo mu kad vršimo volju Oca nebeskoga. Majke smo mu kad ga nosimo u čistom srcu i tijelu svojem, po ljubavi u čistoj i iskrenoj savjesti, i kad ga rađamo svetim djelovanjem koje mora služiti drugima za primjer. (2 P 47-53)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Treći čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam X.: Kako su silna djela tvoja.

Kliči Gospodinu sva zemljo, amen. *

Opjevaj slavu imena njegova, amen.

Podaj mu hvalu dostojnu, amen.

Recite Bogu: *

»Kako su potresna djela tvoja«: Amen. Amen.

Zbog velike sile tvoje, amen, *

dušmani ti laskaju. Amen.

Sva zemlja nek ti se klanja i neka ti pjeva, *

neka pjeva tvome imenu: Amen. Amen.

Iz svog hrama zov mi začu, amen: *

i vapaj moj mu do ušiju doprije: Amen.

Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega, *

razglašujte hvalu njegovu: Amen. Amen.

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje: amen; *

svi narodi nazivali ga blaženim: amen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji jedini tvori čudesa: Amen. Amen.

I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka: amen; *

sva se zemlja napunila slave njegove: amen.

Dok je sunca, živjelo mu ime! *

Tako neka bude: Amen. Amen.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Neka te blagoslovi Gospodin. Govorim ti kako mogu za dobro tvoje duše, da ono što te sprečava ljubiti Gospodina Boga i svakoga koji bi ti pravio poteškoće, bilo braća bilo drugi, pa kad bi te i šibali, sve to trebaš smatrati milošću. I to trebaš htjeti i ništa drugo. I neka ti to bude pravi posluh prema Gospodinu Bogu i prema meni, jer sam čvrsto uvjeren da je to pravi posluh. I ljubi one koji s tobom tako postupaju. I ne želi od njih drugo nego što ti Gospodin dade. I u tome ih ljubi i ne želi da radi tebe budu bolji kršćani. I neka ti to bude draže od samotišta. (PMi 1-8)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Šesti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XI.: Sad upoznah: Otac je poslao Sina svoga.

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *

štitilo te ime Boga Jakovljeva.

Poslao ti pomoć iz svetišta, *

branio te sa Siona.

Spomenuo se svih ti prinosnica, *

bila mu mila paljenica tvoja.

Udijelio ti što ti srce želi, *

ispunio sve namisli tvoje.

Radovali se tvojoj pobjedi, +

u ime Boga svoga dizali stjegove. *

Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju.

Sad upoznah: +

Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga, *

i izreći će pucima osudu pravednu.

Gospodin je tvrđava tlačenom, *

tvrđava spasa u danima tjeskobe.

Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje. +

Blagoslovljen Gospodin Bog moj

jer mi postade utočište i sklonište *

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

I hoću da spoznam da ljubiš Boga i mene, slugu njegova i tvojega slugu, ako to činiš, to jest da ne bude nijednog brata na svijetu koji bi sagriješio koliko god bi mogao sagriješiti koji bi, kad vidi tvoje oči, otišao bez tvojega smilovanja, ako je smilovanje zatražio. A ako nije zatražio smilovanje, ti zatraži od njega da li hoće smilovanje. Pa kad bi nakon toga tisuću puta pred tobom sagriješio, ljubi ga više nego mene zato da bi ga privukao Gospodinu, i uvijek budi milosrdan prema takvima (PMi 9-11).

Neka bude u nama jasna spoznaja o tebi, kolika je širina tvojih dobročinstava, duljina tvojih obećanja, visina veličanstva i dubina tvojih sudova (ON 3).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Deveti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XII.: Bog moj, milosrđe moje.

Pripjev: Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *

slaviše te svaki dan.

Tebi se, Gospodine, utječem, +

ne daj se ikada postidim, *

u pravdi me svojoj spasi i izbavi.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Prikloni uho svoje k meni *

i spasi me.

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja, *

jer ti si stijena i utvrda moja.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, *

Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

Na te se oslanjam od utrobe, +

ti si mi zaštitnik od majčina krila, *

u te se svagda uzdam.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja, *

po velikom milosrđu pogledaj na me.

Ne sakrivaj lica pred slugom svojim, *

jer sam u stisci, usliši me brzo.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Blagoslovljen Gospodin, Bog moj, *

jer mi postade utočište i sklonište,

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

Pripjev: Usta mi bijahu…

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Čuvajmo se, ako smo stupile na put Gospodnji, da zbog naše krivnje, nemara i neznanja s vremenom ne odstupimo od njega, da ne nanesemo nepravdu tolikom Gospodinu i njegovoj majci Djevici, ocu našemu blaženom Franji, slavnoj i također vojujućoj Crkvi. (OKl 74-75).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Večernja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

Uzašao je na nebo *

i sjedi s desne presvetoga Oca na nebesima.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

i slava tvoja nek je nad svom zemljom.

I znam da dolazi, *

dolazi suditi po pravdi.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.