Klarise Zagreb

6. dio – Korizma

·

ŠESTI DIO

Korizma

Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam I.: Abba, Oče moj.

Ti izbroji dane moga progonstva, *

sabrao si suze moje u mijehu svom, Abba, Oče moj!

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *

i koji me vrebaju, složno se svjetuju, Abba, Oče moj!

Uzvraćaju mi zlo za dobro, *

mržnju za ljubav moju, Abba, Oče moj!

Za moju me ljubav oni optužuju, *

a ja se samo molim, Abba, Oče moj!

Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,

ne udaljuj se od mene, *

blizu je nevolja, a nikog nema

da mi pomogne, Abba Oče moj!

Moji će dušmani uzmaknuti

čim te zazovem, *

ovo sigurno znam:

Bog je za mene, Abba, Oče moj!

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, *

i moji najbliži stoje daleko, Abba, Oče moj!

Udaljio si od mene znance moje,

učinio da im gnusan budem, *

zatvoren sam, ne mogu izaći, Abba, Oče moj!

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *

Bože moj, pohiti mi u pomoć, Abba, Oče moj!

Požuri se meni u pomoć, *

Gospodine, Spase moj, Abba, Oče moj!

Slava Ocu i Sinu *

i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku tako i sada i vazda *

i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE (2 P 4 – 10)

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »’Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje’. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: ‘Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.’« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Služba čitanja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM II.: Približi se duši mojoj i spasi je.

Gospodine, Bože moj, *

vapijem danju, a noću naričem pred tobom.

Neka dopre do tebe molitva moja, *

prigni uho k vapaju mome.

Približi se duši mojoj i spasi je, *

zbog dušmana mojih oslobodi me.

Iz krila majčina ti si me izveo+

mir mi dao na grudima majke, *

tebi sam predan iz materine utrobe.

Iz krila majčina ti si Bog moj, *

ne udaljuj se od mene.

Ti mi znadeš porugu i stid, *

i sramotu moju.

Pred tvojim su očima svi koji me muče, *

ruganje je slomilo srce moje i klonuh.

Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi, *

i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

O Bože, oholice se digoše na me, *

mnoštvo silnika život mi vreba,

i nemaju tebe pred očima.

Broje me k onima što u grob silaze, *

postadoh sličan nemoćniku,

među mrtvima moj je ležaj.

Ti si moj presveti Otac, *

Kralju moj i Bože.

Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *

Gospodine, Bože, spase moj.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

1. Sveti Franjo i napasti (2 Čel 115)

Kako su rasle zasluge svetoga Franje, tako je rasla i nesloga između njega i stare zmije. Što je naime primao veće milosne darove to su ga snalazile veće napasti, koje su iziskivale teže borbe. Premda je đavao čovjeka borbena i odvažna vrlo često iskušavao te ni na čas nije s borbom prestajao, ipak je još uvijek nastojao navaljivati na njega, pobjednika.

Tako je jednom zgodom svetom ocu u dušu ubačena veoma teška napast, dakako, da bi mu se poljepšao vijenac slave. Zbog toga je upadao u tjeskobu i bijaše ispunjen bolima. Krotio je i mučio tijelo, molio se i gorko plakao.

Pošto je tako bio mnogo godina mučen, kad je jednog dana molio u Svetoj Mariji u Porcijunkuli, u duhu začu glas: »Franjo, da imaš vjeru poput gorušičina zrna, kazao bi ovoj gori da se pomakne i ona bi se pomakla«. Svetac je na to odgovorio: »Gospodine, koja je to gora koju hoćeš da prenesem?« I ponovno je čuo: »Gora, to je tvoja napast.« A on je zaplakao i rekao: »Neka mu bude, Gospodine, kako si rekao!« Odmah je razbijena svaka napast, postao je slobodan i u svojoj unutrašnjosti se posvema smirio.

2. Franjina propovijed klarisama (2 Čel 207)

Potaknut opetovanim molbama svog zamjenika, sveti je otac, dok je boravio kod Svetog Damjana, da bi kćerima održao riječ Božju, svladan njegovim prošnjama, konačno popustio. A kad su se gospođe po običaju sakupile da poslušaju riječ Božju, ali isto tako da vide oca, on se uzdignutim očima prema nebu, gdje mu je srce uvijek bilo, počeo moliti Kristu.

Zatim je naredio da donesu pepela kojim je oko sebe na podu načinio kružnicu, a ostalo je sebi posuo po glavi. Dok su one tako blaženog oca šutke promatrale u kružnici načinjenoj od pepela, u njihovim se srcima razbudilo veliko divljenje. Svetac je zatim odmah ustao, a dok su one stajale zbunjene, umjesto govora izmolio je psalam Smiluj mi se, Bože. Kad je to dovršio brzo je izišao van. Službenice su Božje snagom ovoga primjera bile ispunjene tolikim kajanjem da su im potekli potoci suza i jedva su svoje ruke suzdržale od kažnjavanja samih sebe.

Činom ih je poučio da bi se smatrale pepelom i da ih ništa drugo njegovu srcu ne približava, što se ne podudara s ovim mišljenjem.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


Jutarnja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

Sluzi Božjem ne smije biti ništa odvratno osim grijeha. Pa ako bi koja osoba na bilo koji način griješila te bi se zbog toga sluga Božji, ali ne iz ljubavi, uznemirivao i srdio, zgrtao bi sebi grijeh. Onaj sluga Božji koji se ne srdi niti uznemiruje zbog bilo čega, pravo živi bez vlasništva. I blago onomu koji sebi ništa ne pridržava, nego podaje caru carevo, a Božje Bogu (11 OP).

Ako bi se dogodilo – što ne dao Bog – da se između sestre i sestre zbog riječi ili gesta kadgod pojavi smutnja ili sablazan, ona koja je dala uzrok smutnji neka se, prije negoli prikaže Gospodinu dar molitve, ne samo ponizno prostre pred nogama druge tražeći oproštenje, nego neka također jednostavno moli za njezino posredovanje kod Gospodina da joj oprosti. A ona, sjećajući se Gospodnjih riječi: »Ako od srca ne oprostite, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama«, neka velikodušno svojoj sestri oprosti svaku nepravdu koju joj je nanijela. (PKl 9, 6-10)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Treći čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM IV.: Crv sam, a ne čovjek.

Smiluj mi se, moj Bože,

jer me dušmanin hoće zgaziti, *

napadač me moj neprestano tlači.

Dušmani moji nasrću na me povazdan, *

mnogo ih je koji se na me obaraju.

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *

zlo mi dosuđuju.

Koji me vrebaju, *

složno se svjetuju.

U srcu pakosti skupljaju, *

i vani opadaju.

Koji me vide podruguju se meni, *

razvlače usne i mašu glavom.

A ja, crv sam a ne čovjek, *

ruglo ljudi i naroda prezir.

Dušmanima svojim postao sam ruglo, +

susjedima podsmijeh, *

a znancima strašilo.

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *

snago moja, pohiti mi u pomoć.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospode, spase moj.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo..

KRATKO ČITANJE

Jedne korizme izrađivao je Franjo neku posudu. U tu svrhu iskoristio je kratke komadiće vremena, da ih ne bi sasvim izgubio. Dok je jednog dana pobožno molio Treći čas, oči mu slučajno padoše na tu posudu te ju je promatrao. Smatrao je da je tako onaj »unutrašnji čovjek« bio spriječen u gorljivosti. Bilo mu je žao što su božanske uši čule isprekidan glas srca pa je zato kazao braći: »O tričava li djela koje me je toliko svadalo da je na sebe svratilo moje srce! Žrtvovat ću ga Gospodinu, čiju je žrtvu smetalo.« Kad je to rekao, zgrabio je posudu i u vatri je rastalio. »Neka nas bude sram, reče, što nas zarobljava tričava rastresenost kad u vrijeme molitve razgovaramo s Velikim Kraljem«. (2 Čel 97)

Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu da se sestre čuvaju svake oholosti, isprazne slave, zavisti, pohlepe, brige i skrbi za ovaj svijet, ogovaranja i mrmljanja, nesloge i razdora. I neka se brinu da uvijek sačuvaju jedinstvo međusobne ljubavi koja je vez savršenstva. (PKl 10, 6-7)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Šesti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM V.: Ti si moj presveti Otac.

Ti si presveti Otac moj, *

o Kralju moj i Bože moj.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospodine, Spase moj.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *

iz svega glasa Gospodina zaklinjem.

Pred njim izlijevam tužaljku, *

tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *

ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim, *

potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam, *

nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći, *

nitko za život moj ne mari.

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, *

i stid mi pokri lice.

Tuđinac postadoh braći, *

i stranac djeci majke svoje.

Oče Sveti, izjeda me revnost za Dom tvoj, *

i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, *

skupiše se protiv mene da udare iznenada.

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj, *

oni koji me mrze ni za što.

Tvrđi su od kostiju mojih oni

što mi se nepravedno protive, *

zar mogu vratiti što nisam oteo?

Ustadoše svjedoci opaki, *

pitaju me za ono što ne znam.

Vraćaju mi zlo za dobro, *

i protive mi se što tražim dobro.

Ti si presveti Otac moj, *

o Kralju i Bože moj.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospode, spase moj.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Gospodin govori: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone. Istinski svojega neprijatelja ljubi onaj koji se ne žalosti zbog nepravde koju mu je nanio, nego se iz ljubavi Božje izjeda zbog grijeha njegove duše. I neka mu djelima iskaže ljubav. (9 OP)

Neka sestre ljube one koji nas progone, kude i potvaraju, jer Gospodin kaže: Blaženi koji trpe progonstvo radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. I koji ustraje do konca taj će se spasiti. (PKl 10, 12-13)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Deveti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VI.: Oče, uzmi me u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi što putem prolazite,

pogledajte i vidite, *

ima li boli kakva je bol moja?

Opkolio me čopor pasa, *

rulje me zločinačke okružiše.

Oni me gledaju i zure na me, +

haljine moje dijele među sobom, *

za odjeću moju bacaju kocku.

I. Pripjev: O svi vi…

Probodoše mi ruke i noge, *

sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Ždrijela svoja razvaljuju na me, *

ko lav koji plijen kida i riče.

I. Pripjev: O svi vi…

Kao voda razlih se, *

sve mi se kosti rasuše.

Srce mi posta poput voska, *

topi se u grudima mojim.

I. Pripjev: O svi vi…

Grlo mi je kao crijep suho, *

i moj se jezik za nepce slijepi.

U jelo mi žuči umiješaše, *

u mojoj me žeđi octom napojiše.

I. Pripjev: O svi vi…

U prah smrtni bacio si mene, *

bol povećaše onomu koga ti rani.

Sad mogu leć’ i usnuti i onda ustati, *

da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi…

Oče Sveti, ti prihvati desnicu moju, *

vodit ćeš me po naumu svojem,

da me onda uzmeš u slavu svoju.

Koga ja imam u nebu osim tebe? *

Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin, *

uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji izbavlja duše slugu svojih

presvetom svojom vlastitom krvlju, *

i neće platiti tkogod se njemu utječe.

II. Pripjev: Znajte, znajte…

I znamo da dolazi, *

dolazi suditi zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte…

Slava Ocu…

II. Pripjev: Znajte, znajte…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Neka se sestre čuvaju da se ne srde i ne uznemiruju zbog ičijega grijeha, jer su srdžba i uznemirenost u njima i u drugima smetnja ljubavi. (PKl 9, 5)

Neka se braća paze, gdje god bila, da ne prisvoje nijedno mjesto niti da ga protiv koga brane. I tko god k njima dođe, prijatelj ili protivnik, tat ili razbojnik, neka ga dobrostivo prime. (NPr 7, 13-14)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


Večernja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

»Nisam došao da budem služen, nego da služim«, kaže Gospodin. Oni koji su postavljeni nad druge neka se tim predstojništvom tako hvale kako bi se hvalili kad bi bili određeni za službu da braći peru noge. A koliko se više uznemiruju zbog oduzeta im predstojništva negoli zbog službe pranja nogu, toliko zarađuju kese na štetu duše. (4 OP)

Sva braća gdje god jesu, neka imaju na pameti da su sebe predali i svoja tjelesa ostavili Gospodinu Isusu Kristu. I za njegovu se ljubav moraju izložiti neprijateljima, koliko vidljivim, toliko nevidljivim, jer Gospodin kaže: Tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti u vječni život. (NPr 16, 10-11)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.