Klarise Zagreb

Ratio formationis

·

foto92

Od djevojke koja želi prigrliti naš način života traži se: veselo srce, poučljiv duh, gipki karakter, ispravna nakana, slobodna volja, duhovna, moralna i intelektualna prikladnost, primjerena dob (ne niža od 17 godina) i sposobnost za zajednički život i komunikaciju. Potrebno je također prikladno tjelesno i duševno zdravlje, jer naš život uključuje jednostavnu ishranu, mnogo sati molitve i rada, stalnu uključenost u dnevni ritam zajednice.

Napredak u kontemplativnom pozivu zahtijeva puni napor razuma, srca i volje. No taj je put do oblikovanja vlastitoga razuma, srca i volje progresivan. On ima svoje stupnjeve prilagođene našoj ljudskoj naravi koja se želi i treba oblikovati. Razlikujemo tri stupnja početne formacije: postulatura, novicijat i juniorat.

Ulaskom postulantice u klauzuru započinje njezina formacija u Redu sv. Klare, koja će svoj vrhunac doseći u njezinom doživotnom zavjetovanju. Postulatura čini neprocjenjiv temelj za razvoj sestrinog kontemplativnog života. Jasno definirano i jednostavno izloženo, to je razdoblje orijentiranja, razabiranja i upotpunjavanja. Postulantica prima redovite pouke koje joj pomažu da se uključi u molitveni i liturgijski život zajednice, u široki spektar naših običaja. Osim pouka, čitanje knjiga o duhovnosti sv. Franje i sv. Klare također pomažu postulantici da se odluči i dopusti oblikovati svoje srce prema duhu Reda kojemu želi pripadati.

Novicijat

Jednostavnim obredom, u obiteljskom ozračju zajednice, kojim postulantica zamijeni svoje građansko odijelo redovničkim i prima novo ime, započinje novo razdoblje kušnje: novicijat, koji traje dvije godine. Novicijatom, zapravo, započinje život u Redu sv. Klare, a to je razdoblje uređeno tako da novakinje bolje upoznaju svoj božanski poziv i onaj koji je vlastit našemu Redu, da iskuse način našega života, da oblikuju razum i srce u tome duhu, te da se provjeri njihova nakana i prikladnost. Kroz to vrijeme novakinje proučavaju Pravilo sv. Klare, Konstitucije našega Reda, povijest i duhovnost Reda, život sv. Franje i sv. Klare, njihove Spise, a poseban je naglasak stavljen na gradivo o zavjetovanju i zavjetima.

Polaganjem privremenih zavjeta na tri godine, i promjenom bijele koprene u crnu (znak posvete), započinje konačni stupanj formacije koji priprema mladu redovnicu za svečano ili doživotno zavjetovanje. To se razdoblje naziva juniorat, koji redovito traje tri godine. Godine juniorata jesu vrijeme za produbljivanje i učvršćivanje prethodne formacije. Pod vodstvom učiteljice, ali potpunijim sudjelovanjem u zajedničkome životu samostana, sestra juniorka će moći iskusiti progresivni proces duhovnog, intelektualnog i psihološkog sazrijevanja. Sada treba primijeniti ono što je naučila u novicijatu, tako da njezin život bude potpuno život ljubavi življen u srcu zajednice. To je posebno vrijeme kušnje kada sestra treba razviti razumni ritam molitve, rada i slobodnoga vremena i steći smisao za odgovornost preko raznih povjerenoj ih dužnosti.

2

Juniorat završava svečanim zavjetovanjem. Redovnica tada dobiva zaručnički prsten i postaje punopravnim članom Reda sv. Klare u zajednici koju je izabrala da u njoj živi i razvija dalje svoj poziv. Formacija tu ne prestaje, ona je trajna. Život donosi svoje kušnje, uspone i padove, dokaze naše krhkosti i slabosti, ali u sve većem predanju Gospodinu i vjernosti daru svetoga poziva pokazat će se plodovi svetosti.