Klarise Zagreb

5. dio – Božićno vrijeme

·

9 KRIZ

PETI DIO

Božićno vrijeme

Večernja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Gledaj, velim ti, pri dnu toga ogledala, siromaštvo onoga koji je položen u jasle i povijen u pelenice. O, čudesne poniznosti, zapanjujućeg siromaštva! Kralj anđela, Gospodar neba i zemlje položen je u jasle (4 PA 19-21).

Blago onom komu je ugodnost i veselje u presvetim riječima Gospodinovim i koji po njima privodi ljude k Božjoj ljubavi u radosti i veselju. (20 OP 1-2)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Evo, danomice se ponizuje, kao kad je sišao s kraljevskih prijestolja u krilo Djevice i danomice dolazi k nama u poniznom obličju; danomice silazi iz krila Očeva na oltar po svećenikovim rukama. Na taj je način Bog nazočan među svojim vjernicima stalno, kako sam kaže: »Evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta«. (1 OP 16-18.22)

Ako se dakle tolik i takav Gospodin, dolazeći u djevičansku utrobu, htio pokazati svijetu prezren, ubog i siromah, da ljudi koji su bili veoma siromašni, podnoseći preveliku oskudicu nebeske hrane, postanu po njemu bogati, posjedujući nebesko kraljevstvo, klikčite veoma i radujte se ispunjeni golemom duhovnom radošću i veseljem. (1 PA 19-21)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Služba čitanja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

1. Božić svetoga Franje (1 Čel 84-85)

Najveća njegova odluka, posebna želja i vrhovna nakana bijaše: uvijek i u svemu opsluživati sveto Evanđelje i sa svom budnošću, svim nastojanjem, najvećom željom duha i svim žarom srca provoditi »nauk Gospodina našega Isusa Krista i slijediti njegove stope«. Njegovu je pamet napose zaokupljala poniznost što se objavila Utjelovljenjem i ljubav što se očitovala u Muci.

Treba se zato sjetiti i čuvati u časnoj uspomeni što je učinio tri godine prije svoga slavnog preminuća kod gradine koja se zove Greccio na dan rođenja Gospodina našega Isusa Krista. U onom je kraju živio neki čovjek imenom Ivan. Blaženi Franjo ga je na poseban način ljubio, jer premda je u svom kraju uživao glas čovjeka plemenita i vrijedna svake hvale, pogazio je plemenitost tijela, a stekao plemenitost duha. Njega je blaženi Franjo petnaestak dana prije Božića dozvao k sebi i rekao mu: »Ako želiš da ovogodišnji Božić proslavimo u Grecciu, požuri se i brižljivo pripravi što ću ti reći. Želio bih obnoviti uspomenu na ono Dijete, kOje je rođeno u Betlehemu, i na njegove djetinje neprilike, to jest kako je smješteno u jaslice i položeno u slamu u nazočnosti vola i magarca, da bi se to moglo tjelesnim očima gledati«. Kako je to ovaj dobri i vjerni čovjek čuo, brzo je otišao i na spomenutome mjestu pripravio sve što je svetac rekao.

I približio se dan veselja, došao je dan klicanja. Iz mnogih su mjesta pozvana braća. Muškarci i žene onoga kraja prirediše prema svojim mogućnostima svijeće i zublje da bi rasvijetlili noć, koja je blistavom zvijezdom rasvijetlila sve dane i godine. Napokon je došao svetac Božji. Kad je vidio da je sve pripravljeno, obradovao se. pripravljene su jaslice, donesena je slama, dovedeni su vol i magarac. Čast se ondje iskazivala jednostavnosti, uzvisivalo se siromaštvo, preporučivala se poniznost, a Greccio kao da postade novi Betlehem. Noć, rasvijetljena poput dana, bijaše ugodna ljudima i životinjama. Pristiže narod i novom se radošću raduje novom otajstvu. Šuma odjekuje glasovima, a na zanosno klicanje odgovaraju stijene. Braća pjevaju, dužnu hvalu Gospodinu daju, i svu noć odjekuje zanosno klicanje. Svetac Božji stoji pred jaslama, od silna ganuća uzdiše. Ranjen pobožnošću, ispunjen čudesnom radošću. Jasle su oltar gdje se služi svečana misa; u neočekivanoj utjehi uživa svećenik.

Svetac Božji oblači levitsku odjeću, jer bijaše đakon, i zvonkim glasom pjeva Evanđelje. A njegov glas! Glas je to neodoljiv, gas sladak, glas jasan, glas zvonak! Sve poziva na najveću nagradu. Zatim propovijeda okupljenom narodu. Njegove riječi o rođenju siromašnoga kralja u malom gradu Betlehemu teku poput meda. A često je, kad je htio izgovoriti presveto ime Isus, govorio silnim žarom.

Nazivao ga je Betlehemskim Djetešcem, a ime Betlehem izgovarao je poput ovce koja bleji. Usta su mu bila ispunjena glasom, ali još više slatkim osjećajima. Kad bi spominjao Betlehemsko Djetešce ili izgovarao ime Isus, sve bi oblizivao usne, jer je sretnim nepcem kušao i gutao slatkoću ove riječi.

Množe se ondje darovi Svemogućega, a neki kreposni čovjek imao je viđenje. Vidio je naime kako u jaslama leži prestrašeno Djetešce i Božjeg sveca koji Djetetu pristupa kao da ga hoće od sna probuditi. To viđenje nije bilo neumjesno, jer je Dijete Isus bilo zaboravljeno u srcima mnogih kojima je djelovanjem milosti po njegovu sluzi Franji bilo probuđeno i duboko utisnuto u vjerno pamćenje. Konačno je dovršeno svečano bdijenje i svi se radosni povratiše kući.

2. Posljednji Božić svete Klare (4 Čel 29)

Kao što je u bolesti Krist bio predmetom Klarinih misli, tako ju je Krist pohađao u njezinim bolima.

U ono vrijeme na Božić, kad svijet s anđelima zanosno kliče novorođenom Djetešcu, sve su siromašne gospođe otišle u crkvicu na Jutarnju, a majku, pritisnutu bolima, ostaviše samu. Kad je počela razmatrati o Djetetu Isusu i bila silno žalosna što ne može sudjelovati u njegovim pohvalama, uzdahnula je i rekla: »Gospodine Bože, evo sam ti sama ostavljena na ovome mjestu!«

I gle, najednom je ono divno pjevanje, što je izvođeno u crkvi svetoga Franje, počelo odzvanjati u njezinim ušima. Slušala je kako braća zanosno pjevaju psalme. Doživjela je skladnost pjevanja, a čula je i brujanje orgulja.

To mjesto nipošto nije bilo toliko blizu da bi sve to ona mogla čuti na običan, ljudski način, nego je čula samo zato što je ona svečanost čak do nje doprla na božanski način, ili što je njezin sluh bio toliko izoštren iznad uobičajenih ljudskih mogućnosti.

A ono što je ovo čudesno slušanje nadmašilo bila je činjenica da je zavrijedila vidjeti i same Gospodinove jaslice.

Kad su sutra ujutro k njoj došle kćeri, Klara je rekla: »Neka je blagoslovljen Gospodin Isus Krist koji me nije ostavio, kad ste me ostavile vi. Po Kristovoj sam milosti zbiljski slušala cijelu onu svečanost koja je noćas proslavljena u crkvi svetoga Franje«.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Jutarnja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Za ljubav presvetog i preljubljenog djetešca povitog u siromašne povoje i položenog u jasle, i za ljubav njegove presvete Majke, opominjem, molim i potičem sve svoje sestre da se uvijek odijevaju priprostom odjećom. (PKl 2,24)

Budući da je Bog duh, može se samo duhom vidjeti, jer duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Ni Sina, međutim, kad je riječ o onom po čemu je jednak Ocu, ne može nitko vidjeti drukčije nego Oca, drukčije nego Duha Svetoga. (1 OP 6-7)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Treći čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Potpuno ljubi Onoga koji je svega sebe predao radi tvoje ljubavi… Onoga, velim, Sina Svevišnjega kojega je porodila Djevica i poslije poroda djevicom ostala. Ostani privržena njegovoj preljubljenoj Majci, koja je porodila takvog Sina koga nebesa ne mogu obuhvatiti, a ipak ga je ona nosila u malom zatvorenom prostoru svete utrobe i u djevičanskom krilu (3 PA 16-19).

Osuđeni su svi koji su vidjeli Gospodina Isusa Krista kao čovjeka, a nisu ga gledali i vjerovali po duhu i božanstvu kao pravog Sina Božjega. (1 OP 8)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Šesti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. (2 P 4-5)

Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Uistinu čisti srcem jesu oni koji preziru zemaljsko, traže nebesko i ne prestaju čeznuti da se živom i istinitom Gospodinu Bogu uvijek čistim srcem i dušom klanjaju i da ga gledaju. (16 OP)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Deveti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Bog Otac je po riječi i primjeru blaženoga našeg Oca Franje rodio u svojoj Crkvi ovo malo stado upravo radi toga da nasljeduje siromaštvo i poniznost njegova ljubljenog Sina i njegove slavne Majke Djevice. Iz ljubavi prema onome Gospodinu koji je siromašan u svome rođenju bio stavljen u jasle, koji je siromašan živio na zemlji i gol visio na križu, neka ovo malo stado opslužuje sveto siromaštvo. (usp. OKl 445-46)

Blago sluzi koji sebe ne smatra boljim kad ga ljudi veličaju i uzdižu negoli kad ga drže prostim, jednostavnim i prezrenim, jer kolik je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. (19 OP 1-2)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.