Klarise Zagreb

Oremus – dnevne molitve

·

PRVI DIO
DNEVNE MOLITVE
Iz dana u dan blagoslivljamo tebe, Gospodine. (Ps 145) 

(Drevna molitva sv. Oca Franje koju zajednica moli na početku i na kraju molitve:)

KLANJAMO TI SE, * presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i po svim tvojim crkvama koje su po cijelome svijetu, i blagoslivljamo te jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

O SVETA GOZBO, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen Muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave.

R. Kruh s neba dao si njima (V.v. aleluja)!
O. Koji svaku slast u sebi ima (V.v. aleluja)!

Pomolimo se: Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

O. Amen.

(Molitva koju je sv. Majka Klara molila kada su Saraceni prodrli u Sveti Damjan, usp. 4Čel 21-22, a koju smo preuzele od francuskih klarisa:)

NE TRADAS, * Dómine, béstiis ánimas confiténtes tibi, et custódi fámulas tuas quas pretióso Sánguine redémisti.

(Prijevod: Ne prepusti, Gospodine, neprijateljima duše koje su ti povjerene, i čuvaj službenice svoje koje si otkupio svojom Predragocjenom Krvi.)


ANĐEOSKI POZDRAV
(moli se ujutro, u podne i navečer)

R. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
O. I ona je začela po Duhu Svetom.
Zdravo, Marijo…
R. Evo službenice Gospodnje.
O. Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo, Marijo…
R. I Riječ je tijelom postala.
O. I prebivala među nama.
Zdravo, Marijo…

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po Anđelovu navještenju spoznali Utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.
Slava Ocu…(3x)
R. Presveto Trojstvo jedan Bože.
O. Smiluj se nama.
R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
O. I svjetlost vječna svijetlila njima.
R. Počivali u miru.
O. Amen.
R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.
O. Smiluj se umirućima.


KRALJICE NEBA
(u vazmeno vrijeme – ujutro, u podne i navečer)

KRALJICE NEBA, raduj se, aleluja!*
Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja!
Uskrsnu, kako je rekao, aleluja!
Moli Boga za nas, aleluja!

R. Raduj se i veseli, Djevice Marijo, aleluja!
O. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista: daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.
Slava Ocu…(3x)
R. Presveto Trojstvo jedan Bože.
O. Smiluj se nama.
R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.
O. I svjetlost vječna svijetlila njima.
R. Počivali u miru.
O. Amen.
R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.
O. Smiluj se umirućima.


MOLITVA PRIJE RAZMATRANJA

R. DOĐI, DUŠE SVETI,* napuni srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi. Pošalji Duha svojega i postat će (V. v. aleluja).
O. I obnovit ćeš lice zemlje (V. v. aleluja).

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine,da tvoj božanski Duh po svome beskrajnome milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našem.
O. Amen.
R. Prijestolje mudrosti!
O. Moli za nas!

Ili:

SVEVIŠNJI I SLAVNI BOŽE,* rasvijetli tmine srca moga i daj mi pravu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, Gospodine, da vršim tvoju svetu i istinitu zapovijed. Amen.

Ili:

R. Dođi, ljubavi Oca i Sina, dođi vodo koja utažuješ žeđ zauvijek.
Sve: Molim te, Gospodine, da vatrena i slatka sila tvoje ljubavi obuzme moj um i moje srce i odijeli ga od svega što je pod nebom, da umrem od ljubavi prema tvojoj ljubavi, kako si se ti udostojao umrijeti od ljubavi prema mojoj ljubavi.


ZAHVALA
(nakon razmatranja, posla, duhovnog čitanja)

OP: Zahvaljujemo ti, Svemogući Bože, za sva dobročinstva tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Sve: Amen.
Zdravo Marijo…
R. Slatko Srce mog Isusa
O. Daj da te ljubim sve to više.
R. Slatko Srce Marijino.
O. Budi naše spasenje.

Ili:

SVEMOGUĆI, presveti, uzvišeni i najviši Bože, najviše dobro, svako dobro, sve dobro, koji si jedini dobar, tebi uzdajemo svaku hvalu, svaku slavu, svaku milost, svaku čast i svaki blagoslov i tebi uvijek pripisujemo svako dobro. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Ili:

HVALITE GOSPODINA, SVI PUCI; slavite ga svi narodi; silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

R. Neka te slave narodi, Bože.

O. Svi narodi neka te slave.

Pomolimo se: Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


NAKON TREĆEG ČASA 

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti,
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga Svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam,
i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
ti prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi, vodi nas,
da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
i Krista, Sina njegova,
i u te Duha njihova
da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
i uskrslomu (jedinomu) Sinu mu
sa Tješiteljem presvetim
nek bude sad i uvijeke. Amen.

Ili:

Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti,
zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
slatki hlade duša svih.

Umornima odmore,
u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.

Bez Božanstva tvojega,
čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim. 

Mekšaj ćudi kamene,
ogrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim. 

Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu,
i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj. Amen. 

R. Pošalji Duha svojega i postat će (V. v. aleluja).
O. I obnovit ćeš lice zemlje (V. v. aleluja).

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu, Gospodinu našem.

O. Amen.


MOLITVE ZA SVAKI DAN

(koje će u vrijeme trodnevnica i devetnica biti zamijenjene

prigodnim molitvama):

Ponedjeljak

ANĐELE BOŽJI, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

SVETI MIHAELE ARKANĐELE, brani nas u boju! Protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaštita. Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge zle duhove koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom snagom u pakao strovali. Amen.

Utorak

BOŽANSKO SRCE ISUSOVO, prikazujem ti po bezgrješnom Srcu Marijinu sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve one nakane na koje se ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito ti ih prikazujem za svetu Crkvu, za Svetoga Oca, biskupski zbor i za sve potrebe koje su preporučene članovima Apostolata molitve i koje su preporučene nama u molitve. Amen. (U tišini se sjetimo svih nakana i preporuka.)

Srijeda

BOŽANSKA PROVIDNOSTI, moćna djeliteljice svih dobara, klanjamo ti se i ljubimo te. Stavljamo u tebe sve svoje pouzdanje. Budi naša jakost i naša svjetlost, naše blago i naša nada, naša hrana i naš život. Izlij svoje milosrđe na nas i smiluj nam se. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

R. Sveti Josipe, hranitelju Sina Božjega./O. Moli za nas.

R. Sveti Josipe, brižni branitelju Kristov./ O. Moli za nas.

R. Sveti Josipe, glavaru slavne Obitelji./ O. Moli za nas.

Antifona: Bog me učinio ocem kraljevim i gospodarom cijele kuće njegove. Uzvisio me da spasi mnoge narode.

R. Idite k Josipu.

O. I štogod vam rekne, učinite.

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da nam budu na pomoć zasluge Zaručnika presvete Majke tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Četvrtak

GOSPODARU ŽETVE, pošalji svojoj Crkvi svetih svećenika da surađuju s biskupima na posvećenju ljudi. Pošalji đakone da u zajedništvu s biskupima i svećenicima naviještaju tvoju Riječ života. Pozovi da te slijede u redovničkom životu tolike plemenite duše koje će prikazivati svoj život za služenje Evanđelja i tako svojim svetim životom učiniti Evanđelje vjerodostojnim. Probudi u laicima i osobama posvećenim u svjetovnim institutima njihovo životno zalaganje da daju svoj udio u djelu naviještanja Evanđelja. Povećaj broj misionara da te svi ljudi upoznaju i uzljube. Bezgrešna Djevice Marijo, Majko pravoga Boga i Majko Crkve, pogledaj kako je velika žetva i moli Gospodina da ispuni glađu za svetošću čitav Božji narod i udijeli brojna svećenička i redovnička zvanja, čvrsta u vjeri i gorljiva u dijeljenju Božjih tajni. Amen.

Petak

PRESVETO SRCE ISUSOVO, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u te, ufam se u te, ljubim te i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjamo ovo svoje siromašno srce. Učini ga poniznim, strpljivim, čistim, i da u svemu odgovara tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u tebi i ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima, udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.

Ili:

SPOMENI SE, PRESVETO SRCE ISUSOVO, svega što si učinilo da spasiš duše naše i ne daj da one poginu. Spomeni se vječne i neizmjerne ljubavi kojom ih ljubiš. Ne odbij duša što dolaze k tebi uzdišući pod bremenom nevolja svojih. Neka te gane slabost naša, pogibelji što nam odasvud prijete i križevi pod kojima plačemo i uzdišemo. Pune pouzdanja i ljubavi, mi dolazimo k Srcu tvome, kano srcu najboljega oca, k srcu najboljega prijatelja. Primi nas, o Presveto Srce, puno prenježne ljubavi. Daj da oćutimo koliko nas ljubiš i koliko nas žališ. Budi nam posrednikom kod Oca svoga i radi dragocjene Krvi svoje i zasluga svojih podaj nam jakosti u našoj slaboći, utjehe u našoj žalosti. Udijeli nam milosti za koje te prosimo i daj da te vazda ljubimo ovdje na zemlji i posjedujemo gore na nebu. Amen.

R. Euharistijsko Srce Isusovo * učini da mir, plod tvoje pravde i ljubavi, vlada nad cijelim svijetom. / R. Kriste, euharistijski Kralju./ O. Štiti naš narod.

Subota

PRESVETA DJEVICE MARIJO, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen.

R. Slatko Srce Marijino! O. Budi moje spasenje!

Ili:

Drevna molitva Reda za zaštitu protiv epidemija, bolesti i svakoga zla:
STELLA CAELI extirpávit,/ quae lactávit Dóminum:
mortis pestem quam plántavit/ primus parens hóminum.
Ipsa stella nunc dignétur sídera compéscere,
quorum bella plebem caedunt/ dirae mortis úlcere.
O piíssima stella maris,/ a peste succúrre nobis.
Audi nos, Domina, nam Filius tuus/ nihil negans te honórat.
Salva nos, Jesu,/ pro quibus Virgo Mater te orat.

Hrvatski:

Zvijezda neba koja je othranila Gospodina uništila je smrt kuge koju je posijao praroditelj ljudi. Ista Zvijezda neka se sada udostoji suzbiti zle zvijezde čiji ratovi ubijaju ljude ranom grozne smrti. O preblažena Zvijezdo mora, čuvaj nas od kuge (glada, rata, požara, i izbjeglištva). Čuj nas, Gospođo, jer te Sin tvoj časti i ništa ti ne uskraćuje. Spasi, Isuse, nas za koje te moli Majka Djevica.

R. Sveti Roče!

O. Moli za nas.


MOLITVA PRIJE ZAJEDNIČKOG RADA 

DJELA NAŠA, * molimo Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovršuje. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Ili:

GOSPODINE ISUSE KRISTE, koji si svetom Ocu Franji i svetoj Majci Klari dao milost i volju da rade svojim rukama, udijeli i nama da radimo vjerno i odano, u duhu služenja i ne gaseći duh svete molitve, da s kraljevstvom koje si obećao siromasima postignemo puninu sjedinjenja s tobom. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. 


NAKON ŠESTOG ČASA 

ZDRAVO, SVETI OČE,* svjetlo domovine, uzore Manje braće, ogledalo kreposti, stazo pravednosti, putokazu života. Izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva.

R. Označio si, Gospodine slugu svojega, Franju.

O. Znacima otkupljenja našega.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama blaženoga našega Oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam, da po njegovu primjeru sve zemaljsko ispravno vrjednujemo i vazda budemo dionice nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

ZDRAVO, ZARUČNICE BOŽJA,* djevice sveta, biljko Manje braće: posudo čistoće, voditeljice i uzore sestara; dovedi nas, Klaro, svojim molitvama u kraljevstvo nebesko.

Ili:

POGLEDAJ, SVETA MAJKO KLARO,* s neba i vidi i pohodi svoj vinograd i zaštiti ga, jer ga je posadila desnica tvoja.

R. Moli za nas, blažena naša Majko Klaro!

O. Da dostojne postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Daj, molimo, Gospodine, nama svojim službenicama koje slavimo zavjetnu uspomenu blažene Tvoje djevice, Majke naše Klare, da po njezinu zagovoru postanemo dionicama nebeskih radosti i subaštinicama Tvojega jedinorođenoga Sina, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

O. Amen.


POHOD PRESVETOM SAKRAMENTU

(nakon objeda)

Raširenih ruku, na čast Presvetih Rana, za našu Zajednicu:

1. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove desne ruke. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

2. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove lijeve ruke. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

3. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove desne noge. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

4. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove lijeve noge. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

5. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusova boka. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Za bolesne sestre: Zdravo, Kraljice…

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojne postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Molimo, Gospodine, brani zagovorom blažene Marije vazda Djevice, ovu obitelj od svake nezgode i u svojoj dobroti čuvaj je blago od svih neprijatelja, jer ti je odana svim srcem. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

R. Sveti Josipe. / O. Moli za nas!

R. Sveti naš Oče Franjo. / O. Moli za nas!

R. Sveta naša Majko Klaro. / O. Moli za nas!


ZA DEVETI ČAS

Prije Devetog časa moli se dio Litanija ili cijele prema liturgijskom rasporedu.

Nakon Devetog časa slijedi Ps 130 (129):

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!
Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštnje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih. 

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila njima.

R. Počivale u miru.

O. Amen.

R. Gospodine, usliši molitvu moju.

O. I vapaj moj k tebi da dođe.

Pomolimo se: Molimo, Gospodine, da se radi svoga milosrđa smiluješ dušama svojih službenica, sestara naših, i pošto su se riješile baštinjene umrlosti, učini da budu dionice vječnoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

Pomolimo se: Bože, slavo vjernika i živote pravednika. Otkupio si nas smrću i uskrsnućem svoga Sina. Budi milostiv našoj pokojnoj sestri I. Ona je vjerovala u otajstvo uskrsnuća, udijeli joj radost vječnoga blaženstva. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

R. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila joj.

R. Počivala u miru.

O. Amen.

U ČASU TVOJE SMRTI NA KRIŽU, * razapeti, milosrdni Isuse, klanjam ti se, slavim te i molim: svojim neizmjernim milosrđem obuhvati cijeli svijet, naročito grešnike i umiruće.

R. O Krvi i Vodo što si potekla iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas!

O. Uzdamo se u tebe!

R. Božje milosrđe, utjelovljeno u Srcu Isusovu!

O. Preplavi cijeli svijet i izlij se na nas!

R. Isuse, ja se uzdam u tebe!

O. Majko Milosrđa, moli za nas!


BLAGOSLOV S PRESVETIM

Pohvale Božjem imenu 

Blagoslovljen budi Bog.
Blagoslovljeno njegovo sveto ime.
Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.
Blagoslovljeno ime Isusovo.
Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo.
Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova.
Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj.
Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija.
Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće.
Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.
Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke.
Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik.
Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen.

R. Budi hvaljen i slavljen Isus.

O. U Presvetom Oltarskom Sakramentu.


NAKON VEČERNJEG POZDRAVLJENJA

O PREBLAGI ISUSE, ljubitelju duša, molimo te za smrtnu stisku tvoga Božanskoga Srca, i za boli bezgrešne Majke svoje, operi svojom predragocjenom Krvlju grešnike cijeloga svijeta koji su na umoru i koji će još noćas umrijeti.

R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.

O. Smiluj se umirućima.

Oče naš. Zdravo Marijo. Pokoj vječni.


SUBOTOM

nakon večere

R. Sva si lijepa, o Marijo!
O. Sva si lijepa, o Marijo!
R. I ljage grijeha istočnoga nema na tebi!
O. I ljage grijeha istočnoga nema na tebi!
R. Ti, slavo Jeruzalema!
O. Ti, radosti Izraela!
R. Ti, svijetli uresu našega naroda!
O. Ti, zagovornice grešnika!
R. O, Marijo!
O. O, Marijo!
R. Djevice najmudrija!
O. Majko naša preblaga!
R. Moli se za nas!
O. Posreduj, Majko, za nas kod Isusa, svoga Sina.

R. U začeću svome, Djevo, bila si bezgrešna.
O. Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila.

 

Pomolimo se: Bože, koji si po Bezgrešnom začeću Djevice pripravio dostojan stan svojemu Sinu, molimo te, da ti koji si nju radi predviđene smrti svojega Sina očuvao od svake ljage, dadeš i nama da po njezinu zagovoru očišćeni k tebi dođemo.

Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo.

Svemogući vječni Bože, koji nebesko i zemaljsko zajedno upravljaš i štitiš, i divno si postavio sluge svoje, Papu našega I., naš Serafski Red i zagrebački puk na službu svetoga Imena svoga, milostivo dopusti da oni koji obiluju dobrim djelima i pouzdaju se u zasluge tvojih svetih budu na ovom svijetu tvojom zaštitom sačuvani i ubuduće zasluže biti uzdignuti u vječni život. Po Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.


MOLITVE PRIJE POVEČERJA

Za sve koji su nam se preporučili u molitve:

Zdravo, zvijezdo mora,/ Majko Božja nježna,
Vazda djevičanska,/ Dveri rajske, zdravo!

Ti što začu pozdrav/ S usta Gabriela:
Mirom nas ukrijepi,/ Mijenjaj ime Evi.

S krivca lance skini,/ Slijepu daj da vidi,
Tjeraj naše jade,/ Sve isprosi dare.

Majkom se pokaži,/ Molbe nam prikaži
Onom, rad nas što je/ Posto dijete tvoje.

Djevo osobita,/ Smjerna ko ni jedna,
Grijehu ti nas otmi,/ Smjerne, čiste tvori.

Daj nam sveto živjet,/ Sigurno putovat,
Uz Isusa vijekom/ Radovat se s tobom.

Slava Bogu Ocu,/ Višnjem Kristu dika,
Ko i Duhu Svetom/ Isti poklon trima. Amen.

Za naše bolesne sestre:

Sve: „On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo… Svojim bolima pravednik spasava mnoge i krivicu njihovu na sebe uzima“ (usp. Iz 53).

Pomolimo se: Gospodine, Bože naš! Sina si svoga poslao na svijet da podnosi naše nevolje i sam trpi naše boli. Ponizno te molimo za tvoje bolesne službenice, sestre naše: podaj im tjelesnu snagu, postojanost duha, strpljivost u bolima i potpuno zdravlje. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Za naš narod: Ispovijest vjere Hrvata katolika

ČVRSTO VJERUJEM u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen. Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj! Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!

Za Crkvu, Red i našu Zajednicu:

Posveta Franjevačkog reda Presv. Srcu koju je prije stotinu godina učinio Gen. ministar o. Bernardino da Portogruaro, sada Časni sluga Božji:

O LJUBEZNI SPASITELJU, * u želji da ti iskažem svoju duboku zahvalnost i da ti za svoje grijehe prikažem barem neku zadovoljštinu, posvećujem svu sebe tvomu Presvetomu Srcu i odlučujem da, uz tvoju pomoć, neću više nikada griješiti. O Presveto Srce Isusovo, izlij obilje svoga blagoslova na svoju svetu Crkvu, na službenike i

sve njezine sinove, a osobito na naš Red i na ovaj samostan. Utvrdi pravednike, obrati grešnike, pomozi umirućima, oslobodi duše iz čistilišta, te na sva srca proširi slatko gospodstvo svoje ljubavi. Amen.

R. Srce Isusovo koje goriš od ljubavi prema nama.

O. Rasplamti srca naša ljubavlju prema sebi.


PRIJE SLUŽBE ČITANJA

Litanije Krvi Kristove.
U predaji Reda moli se molitva sv. Kolete:

Blagoslovljen čas u kojem se rodio naš Gospodin Isus Krist, Bog i Čovjek. Blagoslovljen Duh Sveti po kojemu je on začet. Blagoslovljena slavna Djevica Marija od koje se Utjelovljena Riječ rodila. Neka Gospodin usliši naše molitve po zagovoru slavne Djevice Marije i na spomen tog presvetog časa, u kojem se rodila Utjelovljena Riječ, da nam se sve naše želje ispune na tvoju slavu i na naše spasenje. O dobri Isuse! O Isuse, naš Otkupitelju, ne zapusti nas kako naši grijesi zaslužuju, nego čuj našu poniznu molbu i udijeli nam što te prosimo po zagovoru preblažene Djevice Marije i na slavu tvoga svetoga Imena. Amen.