Klarise Zagreb

Obred zavjetovanja

·

OBRED POLAGANJA PRVIH SVETIH ZAVJETA

U REDU SVETE KLARE

1. ISPITIVANJE

Poslije čitanja Evanđelja celebrant se obraća novakinji:

CELEBRANT:

Predraga sestro (kćeri), što tražiš od Boga i njegove svete Crkve?

NOVAKINJA:

Molim, za ljubav Božju, da budem pripuštena na zavjetovanje privremenih zavjeta u ovoj obitelji Siromašnih sestara sv. Klare: da činim pokoru, da u molitvi vjerno služim Bogu, Crkvi i svim ljudima, da budem s ovom zajednicom jedno srce i jedna duša.

CELEBRANT:

Blagoslivljajmo Gospodina koji te izabrao da hodiš u novosti života do dolaska kraljevstva Božjega.

SVI: Bogu hvala.

HOMILIJA

2. NAKON HOMILIJE SLIJEDE PITANJA


CELEBRANT:


Draga sestro (kćeri), već posvećena Bogu vodom i Duhom Svetim; hoćeš li se još intimnije s Njim sjediniti, slijedeći siromašnoga i propetoga Krista stopama sv. Majke Klare, u redovničkom zavjetovanju?

NOVAKINJA: Da, hoću.

CELEBRANT:

Hoćeš li, radi savršenog nasljedovanja Krista, čuvati čistoću radi kraljevstva Božjega, prigrliti dragovoljno siromaštvo, prikazati Bogu dar svoje poslušnosti?

NOVAKINJA: Da, hoću.

CELEBRANT:

Hoćeš li se posvetiti Bogu jedinome u samoći i šutnji, u trajnoj molitvi, velikodušnoj pokori, u dobrim djelima i u svakodnevnim poniznim naporima, u jedinstvu duha sa svojim sestrama, radi dolaska kraljevstva Božjega?

NOVAKINJA: Da, hoću.

CELEBRANT:

Svemogući Bog udijelio ti to sa svojom milošću.

SVI: Amen.

3. ZAZIVANJE BOŽJE POMOĆI

CELEBRANT:

Pomolimo se!

Pogledaj, Gospodine, ovu svoju kćer koja se danas svojim zavjetovanjem pred Crkvom želi tebi posvetiti kako bi se savršenije suobličila tvojemu Sinu slijedeći evanđeoske savjete. Po nasljedovanju sv. Klare, tvoje ponizne službenice, koja je bila goruća svjetiljka jasnoga svjetla u tvojoj kući te je raširila posvuda po svijetu ugodni Kristov miris. Daj da svojim životom proslavi tvoje ime i bude na korist spasenja svijeta. Po Kristu Gospodinu našem.

SVI: Amen.

4. ZAVJETOVANJE

Nakon gornje molitve, dvije već zavjetovane sestre priđu Opatici i stojeći služe kao svjedoci. Novakinja dolazi pred Opaticu koja sjedi i kleknuvši, stavi svoje ruke u ruke Majke Opatice te čita formulu zavjetovanja:

NOVAKINJA:

»Ja, sestra I. na čast i slavu Boga koji me svojom milošću izabrao i pozvao, čvrstom voljom da obdržavam sveto Evanđelje i da slijedim i nasljedujem život uzvišenog Gospodina našega Isusa Krista i njegove presvete Majke, u tvoje ruke, majko opatice I. i pred svojim sestrama obećajem i zavjetujem svemogućemu Bogu da ću živjeti na tri godine u čistoći, bez vlasništva, u poslušnosti i u klauzuri po Pravilu Siromašnih sestara svete Klare koje je potvrdio Papa Inocent IV. i po Konstitucijama našega Reda koje je potvrdila Apostolska Stolica.

Svim se srcem predajem ovoj redovničkoj obitelji, da djelovanjem Duha Svetoga, zagovorom Bezgrešne Djevice Marije, svetog oca našeg Franje, majke naše svete Klare i sviju svetih, uz pomoć svojih sestara postignem svoje posvećenje na službu Boga i Crkve.«

CELEBRANT:

A ja ti u ime Boga svemogućega, ako budeš opsluživala sve ovo, obećajem život vječni. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

SVI: Amen.

5. PREDAJA VELA, PRAVILA I RASPELA


* Nakon zavjetovanja Opatica stavlja veo novozavjetovanoj sestri dok celebrant govori:

CELEBRANT:

Primi, Sestro, sveti veo kao znak svoga posvećenja Kristu Gospodinu u službi Crkve i sačuvaj ga bez mrlje: da u susretu s Kristom budeš prepoznata kao Crkva-zaručnica, na sliku Klare, tvoje Majke, potpuno u poniznosti srca posvećena Kristu iznad svega ljubljenomu, koji te čeka za život vječni.

NOVOZAVJETOVANA:

Amen. Krist je stavio znak na mom čelu, da ne ljubim nikoga osim njega.

* Opatica predaje knjigu Pravila a celebrant to poprati riječima:


CELEBRANT:

Primi, sestro, Pravilo svete Majke Klare; Knjigu života, bit Evanđelja, put savršenosti: opslužuj ga vjerno da postigneš savršenu ljubav.

NOVOZAVJETOVANA: Amen.

* Opatica daje raspelo, celebrant poprati riječima:

CELEBRANT:

Primi križ Gospodina našega Isusa Krista i spominji se sa svetom Klarom, svojom Majkom, da budeš li s Kristom trpjela, s njime ćeš i kraljevati, budeš li s njime umirala, s njime ćeš uživati vječnu radost i ime će ti biti zapisano u knjizi života.

NOVOZAVJETOVANA:

Neka ne bude za mene druge slave, osim križa Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet razapet, kao i ja svijetu.

Kor sestara pjeva antifonu:

Krista ljubiti usrećuje,*

Njega motriti okrepljuje;

Njegova dobrota nasićuje, *

milina Njegova prožima svu dušu,

spomen Njegov rasvjetljuje, *

Njegov miomiris uskrisuje.

6. MOLITVA VJERNIH

Draga braćo i sestre, slavljenju euharistijskog otajstva danas se pridružuje i prvo zavjetovanje ove naše sestre. Upravimo sa zahvalnošću našu molitvu Bogu Ocu svemogućemu po Isusu Kristu, koji je za nas postao put, istina i život.

Za sve službenike Crkve: da riječju i djelom privode spasenju narod što im je povjeren, molimo te.

Za mir i spasenje svijeta: da bi kršćani, po primjeru sv. Franje, bili posvuda vjesnici i stvaratelji Kristova mira, molimo te.

Za sve kršćane: da budu spremni prihvatiti Božji glas, koji poziva na svetost, molimo te.

Za Bogu posvećene: da mu prikazuju, kao duhovnu žrtvu, pjesmu svojih usana i srdaca, rad svojih ruku i svoje duše, radosti i patnje ovoga života, molimo te.


Za sve redovnike i redovnice: da uvijek daju primjer bratske ljubavi, da kao pravi Isusovi učenici budu jedno srce i jedna duša, molimo te.

Za sve duhovne kćeri svete Klare: da, nasljedujući ponizni i siromašni život svoje Majke, budu u Crkvi i svijetu istiniti i radosni svjedoci nade, molimo te.

Za one koji traže Boga u tišini i molitvi kontemplativnog života: da kao zrno koje umire, plodnim učine crkveno polje sa novim procvatom milosti, molimo te.

Za našu sestru I. koja se danas posvetila Kristu Gospodinu: da, kao razborita djevica, drži uvijek goruću svjetiljku ljubavi i vjernosti, molimo te.

Za našu sestru I. koja se danas daruje Bogu: da joj Gospodin udijeli postojanost i oplodi njezin prinos u molitvi i pokori, u tišini skrivenog života, molimo te.

− Za nas ovdje okupljene, koji sudjelujemo u ovoj Euharistijskoj gozbi: da se povedemo primjerom sv. Franje i sv. Klare ljubeći Boga svim srcem, svom dušom i svom snagom, molimo te.

Čuj, blagi Oče, molitve svoga naroda i po zagovoru Bezgrešne Djevice, zaštitnice i kraljice našega Reda, Serafskog našeg Oca Franje i Majke sv. Klare, izlij obilje svoga Duha na ovu tvoju službenicu, koju si u svojoj dobroti pozvao na savršeno nasljedovanje Krista: učini da vječnom ljubavlju potvrdi ono što je sada privremenim zavjetima obećala. Po Kristu Gospodinu našemu.

SVI: Amen.

7. SVEČANI BLAGOSLOV

NA KRAJU SVETE MISE

CELEBRANT:

Bog, nadahnitelj svetih odluka, prosvijetlio te i ojačao

da vjerno obdržavaš svoje zavjete.

SVI: Amen.

CELEBRANT:

Neka ti dade da u Kristovoj radosti proživiš strogi život

koji si izabrala, služeći predano Kristu Gospodinu i Crkvi.

SVI: Amen.

CELEBRANT:

Ljubav Božja učinila vas pravom obitelji sjedinjenom u Imenu Gospodinovu, znakom i slikom Kristove ljubavi.

SVI: Amen.

CELEBRANT:

I na sve vas koji ste sudjelovali u ovoj liturgiji neka siđe blagoslov Boga svemogućega: Oca i Sina i Duha Svetoga.

SVI: Amen.