Klarise Zagreb

Isus Krist

·

Getsemani

Isus Krist je prvi razlog našega poziva. Njega slijedimo jer nas je On prvi uzljubio i privukao k sebi. Mi smo povjerovale Njegovoj ljubavi i odazvale se. Svaki dan ima svoj smisao i ljepotu u sve dubljem upoznavanju osobe Isusa Krista. On jedini jest odgovor na naša traženja. Naš klauzurni život, odijeljen od svijeta, svjedoči da Božja ljubav, koja nam se objavljuje u Isusu Kristu, nadilazi sve spoznaje i ljubavi ovoga svijeta koje ne mogu zadovoljiti ljudsko srce. U isto vrijeme, naš pokornički i siromašni franjevački život svjedoči o tome kako milijuni naših grijeha i slabosti ne mogu uništiti tu Božju ljubav prema nama.

Isuse, tko si ti?

OnZivi

Ja sam! Ne bojte se! (Mt 14,27)
Ja sam Alfa i Omega – Onaj koji jest i koji bijaše
i koji dolazi, Svevladar. (Otk 1,8)
Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova
te imam ključe Smrti, i Podzemlja. (Otk 1,17-18)
Ja sam pobijedio svijet! (Iv 16,33)
Evo, sve činim novo! (Otk 21,5)

Poniznost

Ja sam posred vas
kao onaj koji poslužuje. (Lk 22,27)
Ja sam kruh života. (Iv 6,35)

Ja sam kruh koji je sišao s neba. (Iv 6,41)
Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami,
nego će imati svjetlost života. (Iv 8,12)
Ja sam odozgor, ja nisam od ovoga svijeta. (Iv 8,23)
Ja sam od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla. (Iv 8,42)
Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam! (Iv 8,58)

DobriPastir

Ja sam vrata. (Iv 10,7)
Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. (Iv 10,11)
Nitko mi ne oduzima život, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. (Iv 10,18)
Ja dođoh da (moje ovce) život imaju, u izobilju da ga imaju. (Iv 10,10)
Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. (Iv 11,25-26)

Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! (Iv 13,13)
Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Iv 14,6)
Otac prebiva u meni. (Iv 14,10)
Ja sam u Ocu i Otac u meni. (Iv 14,11)
Izišao sam od Oca i došao na svijet. (16,28)
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. (Iv 15,5)
Ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas. (Iv 18,37)

Samaritanka

Ja sam, ja koji s tobom govorim! (Iv 4,26)
Ja ću žednomu dati s izvora života zabadava. (Iv 21,6)
Tko bude pio vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. (Iv 4,14)

U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: „Idem pripraviti vam mjesto“? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. (Iv 14,2-3)
Da, dolazim ubrzo! (Otk 21,20)

Isuse, tko sam ja za tebe?

bolji dio

Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. (Iv 15,14-16)

Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. (Iv 15,4-5)

Ja sam vas izabrao iz svijeta. (Iv 15,19)
Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao. (Iv 16,27)
To vam rekoh da u meni mir imate.

Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom.
Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.
Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih
i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. (Iv 10,27-29)

U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet! (Iv 16,33)
Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju! (Lk 23,43)

Tko je Isus za nas?

Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga. (Mt 16,16)

U slavi

U početku bijaše Riječ
i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog. (Iv 1,1)
Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo. (Iv 1,3-4)

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka. (Iv 1,9)
Riječ tijelom postala, nastanjena među nama. (Iv 1,14)
Jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. (Iv 1,14)
Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu. (Iv 1,18)

Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama (1Iv 1,2)

Trajni lik Božji (Fil 2,6), odsjaj Slave i ostisak Bića njegova (Heb 1,3),
koji se nije kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. (Fil 2,6-8)
Krv Isusa, čisti nas od svakoga grijeha. (1Iv 1,7)
Vjeran je on i pravedan. (1Iv 1,9)
Pravednik. (1Iv 2,1)
Pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. (1Iv 2,2)

Bog ga preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. (Fil 2,9-10)
Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. (Dj 4,12)
On je onaj kamen koji graditelji odbaciše, ali koji postade kamen zaglavni. (Dj 4, 11)
Isus Krist jest Gospodin! (Fil 2,11)
Gospodin moj i Bog moj! (Iv 20,28)
Sin Božji koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. (Gal 2,20)

Jaganjac

Zaklani Jaganjac koji je dostojan primiti moć, i bogatstvo,
i mudrost, i snagu,
i čast, i slavu, i blagoslov! (Otk 5,12)

Isus poziva

Pođi za mnom. (Iv 1,43)
Ljubiš li me? (Iv 21,15)
Daj mi piti. (Iv 4,7)
Žedan sam. (Iv 19,28)
Želiš li ozdraviti? (Iv 5, 6)
Ustani i hodi. (Iv 5, 8)

Ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. (Lk 22,32)

Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. (Iv 15,16)

Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da,Oče, tako se tebi svidjelo. (Mt 11,25-26)

Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. (Mt 11,28-30)

Propovijedajte: „Približilo se kraljevstvo nebesko!“ (Mt 10,5)

Besplatno primiste, besplatno dajte! Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi o pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. (Mt 10,8-10)

Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. (Mt 19,21)

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? (Mt 16,24-26)

Tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. (Mt 19,29)

Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima,
taj mi je brat i sestra i majka. (Mt 12,50)

Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.
Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge. (Iv 13,34-35)

Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. (Iv 13,14-16)

Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. (Mt 20,25-27)

Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda,
a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio. (Lk 9,58)

Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve,
a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje. (Lk 9,60)

Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag,
nije prikladan za kraljevstvo Božje. (Lk 9,62)

Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti,
pijanstvu i u životnim brigama. (Lk 21,34)

Stoga budni budite i u svako doba molite. (Lk 21,36)

Propovijedajte: „Približilo se kraljevstvo nebesko!“ (Mt 10,7)

Sve što imaš prodaj i razdaj siromasima
pa ćeš imati blago na nebu.
A onda dođi i idi za mnom. (Lk 18,22)

Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. (Lk 18,27)

Ta Bogu ništa nije nemoguće! (Lk 1,37)

Pazi da svjetlost koja je u tebi ne bude tamna. (Lk 11,35)

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas! (Mt 5,3-12)

Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. (Mt 13,44-46)

Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti: „Što ćemo jesti?“ ili: „Što ćemo piti?“ ili: „U što ćemo se obući?“ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. (Mt 6,25-34)

Borite se da uđete na uska vrata. (Lk 13,24)

O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život
i malo ih je koji ga nalaze! (Mt 7,14)

Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. (Mt 5,44-45)

Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. (Iv 15,13-15)

Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete,
ne, u nj neće ući. (Lk 18,17)

Ako je tko žedan, neka dođe k meni!
Neka pije koji vjeruje u mene! (Iv 7, 37-38)

Ostanite u meni i ja u vama. (Iv 15,4)

Naš odgovor u Isusovoj blizini

annunciation

Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi! (Lk 1,38)

Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. (Lk 1,46-48)

Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. (Mt 8,8)

Gospodine! Zar ti da meni pereš noge? (Iv 13,6)

Gospodine, spasi me! (Mt 14,30)

Gospodine, dobro nam je ovdje biti. (Mt 17,4)

Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj. (Mt 27,54)

Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine! (Lk 5,8)