Klarise Zagreb

Blaženstva

·

GovornaGori

»Usred ogledala motri poniznost, ili barem blaženo siromaštvo, bezbrojne napore i muke, koje je podnio za otkupljenje ljudskoga roda« (4PJ 22). Isus nam je pokazao put kako ga nasljedovati i postati mu sličan – Blaženstva:

* Blago siromasima duhom: njihovo je Kraljevstvo nebesko:
Sv. Klara je u Pravilu zapisala poticaj i opomenu sestrama neka se uvijek odijevaju priprostom odjećom, i to iz ljubavi prema siromašnom Djetetu povijenu u siromašne povoje i položenu u jasle. Siromaštvo je duhovna odjeća kojom se sestre odijevaju iz ljubavi prema Kristu i njegovoj Majci;

* Blago ožalošćenima: oni će se utješiti:

Promatramo lice Krista patnika, Čovjeka boli. Krsitova Muka donosi utjehu i ujedno nas sjedinjuje s patnjama svakoga čovjeka i cijeloga čovječanstva.

* Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju:
Isus je učitelj poniznosti i blagosti, koji stavlja na leđa svojih učenika slatki i ugodni jaram nove zapovijedi ljubavi. Evanđelje je zemlja koju treba primiti u baštinu.

* Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi:
To je zaručničko blaženstvo, kako nas podsjeća prorok Hošea: „Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i pravu, u nježnosti i ljubavi“ (Hoš 2, 21). Ova se glad i žeđ za pravednošću mogu utažiti samo na svadbenoj gozbi Jaganjčevoj. Izabrale smo život trajne gladi i žeđi za Bogom kako bismo utaživale glad i žeđ cijeloga čovječanstva za Bogom.

* Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe:
Bog je jedini bogat milosrđem, koji nam se velikodušno i neizmjerno dariva. Želimo taj dar podijeliti s drugima.

* Blago čistima srcem: oni će Boga gledati:
„Uistinu čisti srcem jesu oni koji preziru zemaljsko, traže nebesko i ne prestaju čeznuti da se živom i istinitom Gospodinu Bogu uvijek čistim srcem i dušom klanjaju i da ga gledaju“, kaže sv. Franjo. Naše kontemplativno zvanje teži k tome.

* Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati:
„Pravi su mirotvorci oni koji, uza sve što na ovome svijetu pretrpe, radi ljubavi prema Gospodinu našemu Isusu Kristu, čuvaju mir u duši i u tijelu“, piše sv. Franjo.

* Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je Kraljevstvo nebesko:
„Ako ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Ako su mene progonili, i vas će progoniti, ali hrabri budite: ja sam pobijedio svijet! Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom i počastit će ga moj Otac. Ako to znate, blago vama budete li tako i činili“ (Iv 13,14; 15,20; 16,33; 12,26; 13,17). Ponovno nam se pokazuje lice nedužnog i progonjenog Krista, jer samo upirući u Njega pogled uma i srca, možemo nasljedovati njegove primjere.