Klarise Zagreb

Naša prisutnost

·

nasa prisutnost

Klauzurne redovnice izravno posvećene kontemplativnom životu, strogoj klauzuri, molitvi i askezi okrenute su unutarnjem usavršavanju, pa je u tom smislu i njihov djelokrug apostolata primarno molitvene naravi. Ipak uz osobni odgoj, kontemplaciju i molitvu one višestruko djeluju u duhu svojega zvanja i poziva na obnovi vjere i Crkve, svoje sredine i svojega naroda.

Mi klarise prisutne smo i djelujemo na razne načine: duhovno, kulturno i karitativno. Duhovno djelovanje odnosi se na našu molitvu za nakane svete Crkve, potrebe (nad)biskupije, župne zajednice i sl. Pojedini dani u nekim samostanima (Zagreb i Požega) posvećeni su upravo cjelodnevnoj adoraciji na te sveopće nakane. Osim toga, tijekom godine imamo susrete s raznim skupina (frama, FSR, srednjoškolci) kroz liturgiju i druženje.

Što se tiče kulturnoga djelovanja, klarise nisu nikada u svojoj povijesti imale za znanost i kulturu ono značenje koje su imale druge velike monaške opatije i Redovi. Ipak se pokoji samostan i u tome istakao. Kod nas se danas u tome ističe splitski samostan sa svojom bibliotekom asketsko-mističnih djela, Symposion, bogatim arhivom, kronikom i knjižnicom. Naš samostan nastoji doprinijeti upoznavanju lika svete Klare putem prijevoda vrijednih radova o njoj i njezinom djelu.

Što se tiče karitativne djelatnosti, sestre su uvijek materijalno pomagale pojedince i obitelji, a i samostani se međusobno materijalno i duhovno pomažu. Tijekom Domovinskog rata ta je karitativna djelatnost bila intenzivnija i postojala je velika suradnja te pomoć također inozemnih klarisa.