Klarise Zagreb

2. dio – Vazmeno vrijeme

·

DRUGI DIO

Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VIII.: Oče, ti si pomoć moja.

O Bože, spasi me, *
Gospodine, u pomoć mi priteci.
Nek se postide i smetu, *
svi koji mi o glavi rade, Abba, Oče moj!

Nek odstupe i nek se posrame, *
koji se nesreći mojoj raduju.
Nek uzmaknu u sramoti svojoj, *
koji zlurado na me grohoću, Abba, Oče moj!

Neka kliču i nek se vesele u tebi, *
svi koji te traže.
Neka govore svagda: »Velik je Bog!«, *
svi koji spasenje tvoje ljube, Abba, Oče moj!

A bijedan sam ja i nevoljan, *
o Bože, u pomoć mi pohitaj.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj, *
Gospodine, ne kasni, Abba, Oče moj!

Slava Ocu…
Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE (2 P 4 – 10)

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »’Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje’. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: ‘Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.’« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Služba čitanja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna, aleluja!
Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *
i sveta mišica njegova, aleluja!

Gospodin obznani spasenje svoje: *
pred poganima pravednost objavi, aleluja.
Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *
kličimo i radujemo se njemu, aleluja!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *
obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!
Nek se raduje polje i što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće, aleluja!

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *
Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *
slavite Gospodina, aleluja,
koji se vozi po nebu, *
po nebu iskonskom, aleluja!

Čuj, glasom svojim grmi, *
glasom svojim silnim, aleluja:
»Priznajte silu Božju!« *
Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *
nad oblacima sila njegova, aleluja!
nad oblacima sila njegova, aleluja!
Strašan je Bog iz svojega svetišta, +
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *
Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

Slava Ocu…

Ant: Sveta Djevice Marijo.

ČITANJE

Iz Cvjetića sv. Franje

Prva braća sv. Franje nastojala su svim silama biti siromašna u zemaljskim stvarima a bogata krepostima, po kojima se dolazi do pravog nebeskog i vječnog bogatstva. Kad su se jednoga dana braća sakupila i govorila o Bogu, jedan je od njih pripovijedao ovaj pobudni primjer: »Bio čovjek koji je bio velik prijatelj Božji. On je posjedovao veliku milost aktivnog i kontemplativnog života. Uz to je imao i izvanrednu poniznost te se smatrao najvećim grešnikom. Ova ga je poniznost posvećivala i učvršćivala u milosti te je neprestano napredovao u krepostima i drugim Božjim darovima, tako da nikada nije pao u grijeh.«

Čuvši brat Maseo o poniznosti takve divne stvari i uvidjevši da je ona blago za vječni život, rasplamtio se ljubavlju i čežnjom za tom krepošću, te je u svetoj revnosti podigao lice prema nebu, zavjetovao se i čvrsto odlučio da se neće nikada radovati na ovom svijetu dok ne osjeti u svojoj duši tu krepost u najsavršenijem stupnju.

Sasvim zaokupljen ovom željom kroz mnogo dana, otiđe brat Maseo jednoga dana u šumu. Hodao je po njoj plačući, uzdišući i jecajući u nepokolebljivoj želji da od Boga dobije tu krepost. Pritom se žarko molio Bogu za božansku milost, jer Bog rado uslišava molitve poniznih i skrušenih. I dok je on bio tom čežnjom zaokupljen, dođe glas s neba, koji dvaput zovnu ožalošćenog brata: »Brate Maseo!« U duhu je brat Maseo spoznao da je to bio Kristov glas pa je odgovorio: »Gospodine moj!« A Krist mu reče: »Što ćeš dati da bi zadobio milost koju moliš?«

Brat Maseo odgovori: »Gospodine, dao bih oči iz svoje glave«. A Krist mu reče: »Ja hoću da imaš tu milost i oči«. Nakon toga nastade šutnja. Brat Maseo osta ispunjen milošću željene kreposti poniznosti i svjetlom Božjim te se tako radovao, da je od toga časa uvijek klicao. A često je, dok je u zanosu molio, gukao poput goluba: »U, u, u!« Vesela lica i radosna srca znao je dugo ustrajati u razmatranju. U isto vrijeme postao je tako ponizan, da se smatrao najneznatnijim čovjekom na svijetu.

Kad ga je brat Jakob iz Falerona upitao zašto u svom klicanju ne mijenja glasove, odgovorio je brat Maseo vrlo radostan: »Ako neka stvar ide dobro, onda je nije potrebno mijenjati«.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Jutarnja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *
jer mi se duša utječe tebi.
U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *
dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *
Bogu, koji mi čini dobro.
Nek pošalje s nebesa i spasi me, *
nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *
od protivnika me moćnog oslobodi
i od dušmana mojih jačih od mene.
Mrežu postaviše nogama mojim, *
stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *
sami nek u nju padnu.
Postojano je srce moje, Bože, +
postojano je srce moje, *
pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *
probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Kad je jednom na sveti Uskrs boravio u nekom samotištu, koje bijaše toliko udaljeno od ljudskog naselja, da mu nije bilo zgodno prositi, Franjo se sjetio Onoga koji se toga dana ukazao na putu u Emaus, te je poput stranca i siromaha od same braće prosio milostinju. A kad je na taj način ponizno dobio milostinju, upravio im je svetu pouku da bi, prolazeći pustinjom ovoga svijeta, poput stranaca i pridošlica, kao pravi Hebreji, u duhu siromaštva neprestano slavili Gospodinovu Pashu, to jest prijelaz s ovoga svijeta k Ocu. (LM 7, 9)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Treći čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna, aleluja!
Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *
i sveta mišica njegova, aleluja!

Gospodin obznani spasenje svoje: *
pred poganima pravednost objavi, aleluja.
Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *
kličimo i radujemo se njemu, aleluja!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *
obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!
Nek se raduje polje i što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće, aleluja!

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *
Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *
slavite Gospodina, aleluja,
koji se vozi po nebu, *
po nebu iskonskom, aleluja!

Čuj, glasom svojim grmi, *
glasom svojim silnim, aleluja:
»Priznajte silu Božju!« *
Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *
nad oblacima sila njegova, aleluja!
Strašan je Bog iz svojega svetišta, +
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *
Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

Slava Ocu…

Ant: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Brat Silvestar vidio je kako iz Franjinih usta izlazi zlatan križ koji je svojim raširenim rukama na čudesan način cijelom svijetu utisnuo svoj pečat. Više nego ostale znakove volio je znak Tau (T). njime je označivao pisma što ih je odašiljao i posvuda je njima oslikao zidove ćelija. I čovjek Božji Pacifik, tjelesnim je očima vidio veliko slovo Tau na čelu blaženoga oca, a bilo je raznobojna izgleda i odsijevalo je svjetlošću poput zlata. (3 Čel 3)

Polovini svoje duše i škrinji posebne srdačne ljubavi, svijetloj kraljici, zaručnici Kralja Jaganjca, šaljem pozdrav i želim s ostalim presvetim djevicama pjevati novu pjesmu pred prijestoljem Boga i Jaganjca i slijediti Jaganjca kamo god pođe. Zajedno se s tobom radujem i kličem ti u radosti duha, zaručnice Kristova, jer si zaručena Neokaljanom Jaganjcu koji oduzima grijehe svijeta, napustivši sve taštine ovoga svijeta. (4 PA 1.3.7-8)

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Šesti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna, aleluja!
Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *
i sveta mišica njegova, aleluja!
i sveta mišica njegova, aleluja!

Gospodin obznani spasenje svoje: *
pred poganima pravednost objavi, aleluja.
Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *
kličimo i radujemo se njemu, aleluja!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *
obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!
Nek se raduje polje i što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće, aleluja!

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *
Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

(Na Uzašašće se dodaju sljedeći redci koji se mole do Došašća.)

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *
slavite Gospodina, aleluja,
koji se vozi po nebu, *
po nebu iskonskom, aleluja!

Čuj, glasom svojim grmi, *
glasom svojim silnim, aleluja:
»Priznajte silu Božju!« *
Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *
nad oblacima sila njegova, aleluja!
Strašan je Bog iz svojega svetišta, +
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *
Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

Slava Ocu…

Ant: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Kad sam s tobom i ostalim Kristovim službenicama proslavio Uskrs, nestalo je onoga divnog veselja, s kojim sam s vama raspravljao o Tijelu Kristovu. Kao što je uslijedila neizmjerna žalost, kad je Gospodin, od učenika otrgnut, bio prikovan na mučilo križa, tako sam ja zbog vaše odsutnosti ostao osamljen. Zato ti povjeravam svoju dušu i preporučujem svoj duh kao što je Isus na križu preporučio Ocu svoj duh (PHK).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Deveti čas

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
jer učini djela čudesna, aleluja!
Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *
i sveta mišica njegova, aleluja!

Gospodin obznani spasenje svoje: *
pred poganima pravednost objavi, aleluja.
Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *
kličimo i radujemo se njemu, aleluja!
Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *
obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!
Nek se raduje polje i što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće, aleluja!

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *
Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *
slavite Gospodina, aleluja,
koji se vozi po nebu, *
po nebu iskonskom, aleluja!

Čuj, glasom svojim grmi, *
glasom svojim silnim, aleluja:
»Priznajte silu Božju!« *
Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *
nad oblacima sila njegova, aleluja!
Strašan je Bog iz svojega svetišta, +
Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *
Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

Slava Ocu…

Ant: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Sveta mudrost suzbija sotonu i svu njegovu zloću. Čista i sveta jednostavnost suzbija svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo suzbija požudu, gramzljivost i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost suzbija oholost i sve ljude ovoga svijeta, a isto tako sve što je na svijetu. Sveta ljubav suzbija sve đavolske i putene napasti, sve tjelesne strahove (PK ).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Večernja

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *
Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *
kralj naš od davnine
posla preljubljenoga Sina svoga s visine *
i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu,
nek se raduje polje *
i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *
pjevaj Gospodinu, sva zemljo.
Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +
dajte Gospodinu slavu i čast, *
dajte Gospodinu slavu imena njegova.
Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *
i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *
nek se govori među poganima:
Gospodin kraljuje sa drveta.

(Na Uzašašće se dodaju sljedeći redci koji se mole do Došašća:)

Uzašao je na nebo *
i sjedi s desne presvetoga Oca na nebesima.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
i slava tvoja nek je nad svom zemljom.

I znam da dolazi, *
dolazi suditi po pravdi.

Slava Ocu…

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

KRATKO ČITANJE

Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu, sve svoje sestre, sadašnje i buduće, da uvijek nastoje slijediti put svete jednostavnosti, poniznosti, siromaštva i časnog svetog ponašanja, kako smo poučene od Krista i od preblaženog Oca našega Franje, u početku našega zajedništva. Po tim krepostima, ne po našim zaslugama, nego po samom milosrđu i milosti darovatelja, sam je Otac milosrđa raširio miomiris dobra glasa među one koji su daleko i koji su blizu (OKl 56-58).

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.