Klarise Zagreb

Dolazak Klarisa u Zagreb

·

U zagrebačkoj biskupiji u 17. st. postojali su samostani franjevaca, isusovaca i pavlina. Ženskih samostana nije bilo. Kardinal Petar Pazmany, nepomirljivi protivnik protestantizma u Ugarskoj, stvara planove o otvaranju ženskih samostana, u svrhu odgoja djevojaka. Trebalo je, međutim, osigurati prihode za uzdržavanje. Zato je godine 1634. pregovarao s grofom Gašparom Draškovićem da ovaj založi svoje imanje u Vukovini i okolici za gradnju samostana. Drašković je pristao. Na to je mnogo utjecala s. Cecilija Uršula Drašković, njegova sestra, koja se nalazila u požunskom samostanu klarisa. Nastojanje kardinala Pazmanyja podržavao je i zagrebački biskup Benedikt Vinković, koji se obratio ugarskom franjevačkom provincijalatu sv. Marije da pošalje redovnice u Zagreb. Sukobi među kalvinistima u Ugarskoj doprinijeli su da je već 5. travnja 1645. iz Ugarske došlo šest redovnica i dvije pripravnice, premda još nisu imale samostana. U prvo vrijeme, grof Drašković ih je zadržao na svojemu imanju u Klenovniku. Iste godine napuštaju Klenovnik i dolaze u Zagreb, gdje su se privremeno smjestile u iznajmljenoj kući Doroteje Vragović na Griču. Zagrebački magistrat poklonio im je slobodan prostor uz gradsku kulu za gradnju samostana. Samostan je sagrađen u vrlo kratkom vremenu i redovnice su se uselile 15. srpnja 1650. godine.

Zagrebačke klarise držale su se Pravila pape Urbana IV., koje se obdržavalo u Ugarskoj. Po tome pravilu siromaštvo je redovnica bilo ublaženo, ali se osobito pazilo na obdržavanje stroge klauzure. Osim općih odredaba, klarise su se pridržavale i pokrajinskih odredaba koje su bile veoma stroge. Sestre su se uza svoje poslove i zajedničke molitve bavile prosvjetnim radom. Od toga su imale koristi za vlastitu naobrazbu, a mogle su davati i više znanja djeci koja su dolazila u njihovu privatnu školu.

Klarise su uživale neke državne povlastice i potpunu zaštitu sve do 27. veljače 1782., kada je car Josip II. ukinuo samostan. U trenutku ukinuća, samostan je brojio 24 redovnice.