Klarise Zagreb

Otajstva krunice

·

Bogorodica2

»Pogledaj, razmisli, razmatraj [Isusa]… i poželi ga nasljedovati« (2PJ 20).

I. Radosna otajstva

Blagovesti 2

1. Navještenje Isusova začeća i rođenja. »Kad njega ljubite, čisti ste, kad ga dotaknete, postajete čistijom, kad ga primite, ostajete djevicom« (1PJ 8).
»Ostani privržena njegovoj preljubljenoj Majci, koja ga je nosila u malom klaustru svete utrobe i u djevičanskom krilu« (3PJ 19).

»Duša je vjernog čovjeka, po Božjoj milosti, veća od neba, jer nebesa sa svim stvorovima ne mogu obuhvatiti Stvoritelja, a sama vjerna duša njegov je stan i sjedište, i to samo po ljubavi…« (isto, 21s).

»Kao što Ga je slavna Djeva djevica na tvarni način nosila, tako Ga i ti, slijedeći njezine stope poniznosti i osobito siromaštva, možeš nositi na duhovni način, da u tebi prebiva Onaj koji obuhvaća tebe i sve ostalo« (isto, 24-26).

Pohodjenje1

2. Pohod Elizabeti i Marijin Veliča. »Brzim trkom, lakim korakom, nezapriječenih nogu, da ti koraci ne hvataju prašine, radujući se sigurna i hitra oprezno stupaj stazom blaženstva« (2PJ 12s). »Hvalite Gospodina, što se Krist danas udostojao udijeliti mi takvo dobročinstvo, da se ni zemlja ni nebo ne bi mogli odužiti. Primila sam samoga Svevišnjega… Blagoslovljen budi, Gospodine, koji si me stvorio« (4Č 42. 46).

»Ako se tolik i takav Gospodin, dolazeći u djevičansku utrobu, htio pokazati svijetu prezren, ubog i siromah, plešite od radosti i radujte se ispunjeni golemom duhovnom radošću i veseljem« (1PJ 19-21).

»Ispunjena sam tolikom radošću i tolikim klicanjem dišem u Gospodinu. Tko će mi reći da se tolikim divnim radostima ne radujem? Raduj se, dakle, uvijek u Gospodinu i ti« (3PJ 4s. 9s).

DSC07470

3. Isusovo rođenje. »Priljubi se uz Njegovu predragu Majku, koja je porodila takvog Sina koga nebesa ne mogu obuhvatiti« (3PJ 18).

»Gledaj siromaštvo Onoga koji je položen u jasle i povijen u pelenice. O, čudesne poniznosti, zapanjujućeg siromaštva! Kralj anđela, Gospodar neba i zemlje položen je u jasle« (4PJ 19-22).

»Gospodin se, dolazeći na svijet, htio pokazati prezren, ubog i siromah, da ljudi, koji su bili veoma siromašni, ubogi, podnoseći preveliku oskudicu nebeske hrane, postanu po njemu bogati« (isto).

»Za ljubav presvetog i preljubljenog djetešca povijenog u siromašne povoje i položenog u jasle, i za ljubav njegove presvete Majke, opominjem, molim i potičem svoje sestre da se uvijek odijevaju priprostom odjećom« (PKl II, 24).

Prikazanje2

4. Prikazanje Isusa, svjetlosti narodâ, u hramu i zahvala starca Šimuna. »Među drugim dobročinstvima koja smo primile i svaki dan primamo od Oca milosrđa i za koja smo dužne zahvaljivati slavnomu Ocu Kristovu, jest dobročinstvo našeg poziva. Sin je Božji postao za nas put« (OKl 1-5).

»On je sjaj vječne slave, odsjev vječne svjetlosti i zrcalo bez mrlje« (4PJ 14).

»Pođi dušo moja blagoslovljena, jer imaš dobru pratnju… Onaj koji te stvorio i posvetio, uvijek te je čuvao kao majka svoje čedo i ljubio nježnom ljubavlju« (4Č 46).

5. Nalaženje izgubljenog Isusa u hramu. »Uvijek gledaj na svoj početak, drži što imaš, radi što radiš i ne puštaj…« (2PJ 11).

»Trčat ću bez predaha« (4PJ 31) dok te ne nađem.

»Neizbrisivo sam upisala sretan spomen na te na ploče svoga srca« (isto, 34).

II. Žalosna otajstva

getsemani2

1. Isusova molitva u Getsemaniju. »Gledaj onoga koji je za te postao prezren i slijedi ga… Ako budeš s njime trpjela, s njime ćeš kraljevati, ako s njime podnosiš boli, s njime ćeš se i radovati« (2PJ 19. 21).

Zarucnik2

2. Isusovo bičevanje. »Pogledaj, razmisli, razmatraj najljepšeg među sinovima ljudskim, kako je radi tvoga spasenja postao najružniji od ljudi, prezren, udaren i po cijelom tijelu mnogostruko bičevan… i poželi da ga nasljeduješ« (isto, 20-21).

3. Isus okrunjen trnovom krunom. »Budi vjerna onomu komu si obećala vjernost do smrti, jer ćeš od njega primiti vijenac života. Ovaj naš trud je kratak, a plaća je vječna: neka te ne prestraši buka svijeta koji bježi poput sjene; neka te ne zaludi isprazna šarolikost varavog svijeta. Suprotivštine rado podnosi, i nek te ne uznese sreća, jer sreća traži vjeru, a protivštine je zahtijevaju« (PKE 4-7).

KrizniPut

4. Križni put. »Gledaj prema nebu koje nas zove, i uzmi križ i slijedi Krista koji ide pred nama« (PKE 9).

»Tijesan je put i staza i uska vrata, po kojima se ide i ulazi u život« (OKl 71).

»Promatraj bezbrojne napore i muke koje je [Isus] podnio radi otkupljenja ljudskog roda« (4PJ 22).

»Promatrajući njegove neizrecive slasti, njegova bogatstva i vječne časti, zavapij: ‘Povuci me za sobom, trčat ćemo za miomirisom pomasti tvojih’« (isto, 29-30).

Skidanje

5. Razapinjanje. »Ako s njime umireš na križu patnja, s njime ćeš imati višnje stanove u sjaju svetaca, i ime će tvoje, zapisano u knjizi života, biti slavno među ljudima« (2PJ 21-22).

»Na vrhu ogledala promatraj ljubav kojom je htio trpjeti na stupu križa i na njemu umrijeti smrću od svake sramotnijom. Stoga je to ogledalo, postavljeno na drvo križa, samo opominjalo prolaznike što treba ovdje promatrati, govoreći: ‘O svi vi što prolazite putem, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol moja’; odgovorimo mu na njegov vapaj i jauk jednim glasom i jednim duhom: ‘Bez prestanka na to mislim i sahne duša u meni’« (4PJ 23-26).

»On je za nas podnio muku križa, da nas istrgne iz vlasti kneza tame kojom smo bili vezani okovima, zbog prijestupa praroditelja, te nas je pomirio s Bogom Ocem« (1PJ 14).

III. Slavna otajstva

resurrection6

1. Isusovo uskrsnuće. »Zaista je sretan kojemu je dano da se domogne ove svete gozbe, da svim srcem prione uz onoga čijoj se ljepoti sveudilj dive blažene nebeske čete. Njega ljubiti usrećuje, njega motriti odmara, njegova dobrostivost ispunja, njegova slatkost hrani, njegov spomen rasvjetljuje, njegov miomiris uskrisuje, a od njegova gledanja blaženi su svi građani višnjeg Jeruzalema« (4PJ 9-13).

Uzasasce

2. Isusovo uzašašće na nebo. »On je sjaj vječne slave, odsjev vječne svjetlosti i zrcalo bez mrlje. Svednevice motri to zrcalo i u njem se sveudilj ogledaj, da se sva, iznutra i izvana, uresiš cvijećem i odjećom svakovrsnih vrlina« (4PJ 14-17).

»Gledaj prema nebu koje nas zove« (PKE 9).

Pedesetnica

3. Duhovi. »Ne plaši se…, jer Bog, vjeran u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima, izlit će svoj blagoslov na te; i bit će tvoj pomoćnik i najbolji tješitelj« (PKE 15-16).

»Radujem se u Gospodinu i veoma klikćem« (1PJ 4).

»Zahvaljujem djelitelju obilnije milosti, od koga vjerujemo da proizlazi svaki dobar dar i svaki savršeni poklon« (2PJ 3).

»Izvrši svoje zavjete u onom savršenstvu na koje te je Duh Gospodnji pozvao« (isto, 14).

Ami

4. Uznesenje B. D. Marije. »Rasti iz dobra u bolje, iz kreposti u krepost« (usp. 1PJ 32).

»[Gospodin] te je uresio tolikim naslovima kreposti i ukrasio znakovima tolike savršenosti, zato da postavši marljiva nasljedovateljica savršenog Oca, zaslužiš postati tako savršena da njegove oči na tebi neće vidjeti ništa nesavršeno« (2PJ 3-4).

»To je savršenost kojom će te sam Kralj sebi pridružiti u nebeskoj ložnici, gdje slavan sjedi na zvjezdanom prijestolju« (isto, 5).

»Ti si puna kreposti« (isto, 8), »ukrašena veoma sjajno barjakom nepovredivog djevičanstva i presvetog siromaštva« (1PJ 13), »jer si zaručnica i majka Gospodina mojega Isusa Krista« (isto, 12).

»Dostojno si zaslužila biti nazvana sestrom, zaručnicom i majkom Sina Svevišnjega Oca« (isto, 24).

»Odbacila si odijela, to jest vremenito bogatstvo, da pred protivnikom ne možeš podleći, te da uskim putem i na tijesna vrata možeš unići u nebesko kraljevstvo« (isto, 29).

Okrunjena

5. B. D. Marija, Kraljica. »[Gospodin] te je svu okružio sjajnim i žarkim biserjem, okrunio te zlatnom krunom ukrašenom pečatom posvete« (isto, 11).

»Kćeri Kralja kraljeva, službenice Gospodara nad gospodarima (…) i najplemenitija kraljice« (2PJ 1).

»Vječno ćeš kroz vijeke vjekova biti dionica slave nebeskoga kraljevstva« (isto, 23), »jer si čudesnim nekim darom iz usta samog Boga, čvrsto i nenadano porazila spletke lukavog neprijatelja, i oholost koja upropaštava ljudsku narav i taštinu, koja zaluđuje ljudska srca« (usp. 3PJ 6).

»Ti si pomoćnica samoga Boga i podržavateljica klonulih udova njegovog neizrecivog tijela« (isto, 8).

»O preljubljena gospođo, ti si radost anđela« (isto, 11).

»Preporuči [nas] u svojim presvetim molitvama, da njima potpomognuti možemo zaslužiti milosrđe Isusa Krista, da skupa s tobom zaslužimo uživati u vječnom gledanju, mi koji se radujemo tvojim dobrima Gospodnjim, po kojima on po svojoj milosti u tebi djeluje. Moli za [nas]« (usp. 1PJ 34-35; 2PJ 25).

»Ovo je uzvišenost previsokog siromaštva koje vas je postavilo baštinicama i kraljicama nebeskoga kraljevstva« (PKl 8, 4).

IV. Otajstva svjetla

Krstenje

1. Isusovo krštenje na Jordanu. »Gospodin se htio pokazati u svijetu prezren, ubog i siromah« (2PJ 19).

»Potpuno ljubi onoga koji je svega sebe predao radi tvoje ljubavi…, Sina Svevišnjeg, začetnika spasenja« (3PJ 15. 17. 2).

»Gledaj prema nebu koje nas zove« (PKE 9) i »uronjena u ovom razmatranju« (4PJ 33) »postavi svoje srce u lik božanske biti i preobrazi svu sebe motrenjem u slici njegovog božanstva« (3PJ 13).

Kana

2. Isus na svadbi u Kani. U nestanku vina na svadbi u Kani i Isusovom čudu promatramo Crkvu koja je »odabrala presveto siromaštvo i tjelesnu oskudicu, prihvaćajući zaručnika najplemenitijeg roda, Gospodina Isusa Krista« (usp. 1PJ 7).

»Što god vam rekne, učinite!« (Iv 2, 5). »Ostani privržena njegovoj preljubljenoj Majci« (3PJ 18).

Da bismo »putem Gospodinovih zapovijedi išli sigurnije«, slijedimo savjet Presvete Majke i »pretpostavimo ga savjetima drugih i neka nam on bude draži od svakog drugog dara« (usp. 2PJ 15-16).

Blazenstva

3. Isusovo propovijedanje Kraljevstva Božjega.»Svevišnji nebeski Otac udostojao se milošću prosvijetliti moje srce da činim pokoru« (PKl 6, 1).

»Oblik života siromašnih sestara… jest ovo: obdržavati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista« (isto, 1, 1).

»Gledaj [Isusa] i poželi da ga nasljeduješ« (2PJ 19. 20).

Tabor

4. Isusovo preobraženje na Taboru. »Postavi svoj duh pred zrcalo vječnosti, uroni svoju dušu u svjetlo slave, postavi svoje srce u lik božanske biti i preobrazi svu sebe motrenjem u slici njegovog božanstva, da i sama osjetiš što osjećaju prijatelji kušajući skrivenu slatkoću, koju je sam Bog od početka čuvao za one koji ga ljube« (3PJ 12-14).

Vecera1

5. Ustanovljenje Presvete Euharistije. »Zaista je sretan onaj kojemu je dano da se domogne ove svete gozbe… njegova dobrostivost ispunja, njegova slatkoća hrani« (4PJ 9.11).

»Duša vjerna čovjeka veća je od neba, jer nebesa sa svim stvorovima ne mogu obuhvatiti Stvoritelja, a sama vjerna duša njegov je stan i sjedište, i to samo po ljubavi« (3PJ 21-22).