• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Devetnica pred blagdan Gospe Lurdske

 

DEVETNICA PRED BLAGDAN GOSPE LURDSKE

2. – 10. veljače

 

Sve: Danas se slavna nebeska Kraljica ukazala na zemlji; danas je riječi spasenja i zalog mira donijela svomu narodu; danas se raduju zborovi anđela i vjernika slaveći Bezgrešno začeće.

 

R. Učini me dostojnom da te hvalim, Djevice presveta.

O. Daj mi jakost protiv neprijatelja svojih.

 

Pomolimo se: Bože, koji si Bezgrešnim začećem Djevice pripravio dostojno prebivalište Sinu svojemu, molimo te da, slaveći ukazanje iste Djevice, postignemo spasenje duše i tijela. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

 

MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

od 18. do 25. siječnja

 

Opća nakana molitvene osmine: Jedinstvo kršćana, kako hoće Krist i sredstvima kojima ga on hoće.

Nakane za pojedine dane:

 

18. siječnja: Jedinstvo svih kršćana

19. siječnja: Patnja zbog razdijeljenosti

20. siječnja: Posvećenje katolika

21. siječnja: Posvećenje pravoslavnih

22. siječnja: Posvećenje anglikanaca

23. siječnja: Posvećenje protestanata

24. siječnja: Posvećenje Crkve u misijama

25. siječnja: Jedinstvo svih ljudi u Kristovoj ljubavi i istini.

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija Imena Isusova.

 

Nakon večernje krunice:

 

Da svi budu jedno* kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi: da i oni u nama budu jedno; da vjeruje svijet da si me ti poslao.

 

R. Ja tebi kažem: Ti si Petar.

O. I na toj stijeni sazidat ću Crkvu svoju.

 

Pomolimo se: Gospodine Isuse Kriste, koji si rekao svojim apostolima: Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Sveta braćo Ćirile i Metode, uskrisite rastavljenoj braći glasnike mira i sloge. Amen

Stara godina

 

STARA GODINA

31. prosinca

 

Tebe Boga hvalimo,* tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi anđeli, * tebi nebesa i sve vlasti.
Tebi kerubi i serafi * kliču bez prestanka:
Svet, svet, svet * Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja * veličanstva slave tvoje.

Tebe hvali * slavni apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa,
Tebe mučenika * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu, * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernog veličanstva,
Časnoga tvojeg istinitog * i jedinoga Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.
Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti, da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti, svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima kraljevstvo nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle, molimo, pomozi svojim slugama, *
koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj * da se ubrojimo među svete tvoje.

(Slijedeći dio može se izostaviti).


Spasi puk svoj, Gospodine, *
i blagoslovi baštinu svoju.
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke.
Iz dana u dan * blagoslivljamo tebe.
I hvalimo ime tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha.
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama.
Nek bude milosrđe tvoje, Gospodine, nad nama, *
kako se ufam u tebe.
U tebe se, Gospodine, ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

 

R. Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom.

O. Hvalimo i uzvisujmo ga u vijeke.

R. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom

O. I dostojan hvale i slavan i uzvisivan dovijeka.

Priprava za Božić

 

PRIPRAVA ZA BOŽIĆ

 

Budući da mi redovito molimo Večernju koja je od 17. do 24. prosinca sama po sebi priprava za Božić, tradicionalnu devetnicu pred Božić uklopimo u molitvu krunice, od koje u Došašću i Božićnom uzimamo radosna otajstva. Nakon uobičajenog uvoda u krunicu slijedi antifona Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se, zatim jedno proročanstvo o Isusovu dolasku i nastavlja se s otajstvima krunice. Nakon svakog otajstva umjesto fatimskog zaziva ponovi se gornja antifona.

 

16. prosinca:

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Raduj se kćeri Sionska, i veseli se od svega srca, kćeri Jeruzalemska, evo Gospodin će doći i bit će u onaj dan svjetlo veliko i kapat će gore slatkim vinom i humci proteći mlijekom i medom, jer će doći veliki prorok i on će obnoviti Jeruzalem.

 

17. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo Bog će nam doći i čovjek iz kuće Davidove da sjedi na prijestolju i vidjet ćete i od radosti će igrati srce vaše.

 

18. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo doći će Gospodin i zaštitnik naš, Svetac Izraelov s krunom kraljevskom na glavi svojoj i gospodovat će od mora sve do mora i od rijeke sve do granica kruga zemaljskoga.

 

19. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Evo pokazat će se Gospodin i neće slagati, ako zakasni ipak ga čekaj, jer će doći i neće izostati.

 

20. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Doći će Gospodin kao dažd na livade, u dane njegove procvast će pravica i preobilje mira i poklonit će mu se svi krajevi zemlje, svi će narodi služiti Njemu.

 

21. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Rodit će nam se djetešce i njega će zvati Bog jaki. On će sjediti na prijestolju Davida oca svoga i zapovijedati. I vlast je njegova na ramenima njegovim.

 

21. prosinca

 

Antifona: Kralju koji će doći, Gospodinu, dođite poklonimo se!

 

Proroštvo: Betleme, grade Boga višnjega, iz tebe će izići vladalac Izraelov, i početak je Njegov od davnine od dana vječnosti. I bit će slavan po čitavoj zemlji, i mir će biti na zemlji našoj dok dođe.

 

23. prosinca

 

Antifona: Blizu je već Gospodin, dođite, poklonimo se!

 

24. prosinca

 

Proroštvo: Sutra će se dokrajčiti opačina zemlje i spasitelj svijeta kraljevat će uvijeke.

Litanije presvetog Imena Isusova

Litanije presvetog Imena Isusova

 

 

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Isuse, čuj nas.

Isuse, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Isuse, Sine Boga živoga, smiluj nam se!

Isuse, sjajnost Očeva,

Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,

Isuse, kralju slave,

Isuse, sunce pravde,

Isuse, Sine Marije Djevice,

Isuse, ljubezni,

Isuse, divni,

Isuse, Bože jaki,

Isuse, Oče budućega vijeka,

Isuse, anđele velikog savjeta,

Isuse, moćni,

Isuse, strpljivi,

Isuse, poslušni,

Isuse, krotka i ponizna Srca,

Isuse, ljubitelju čistoće,

Isuse, ljubitelju naš,

Isuse, Bože mira,

Isuse, začetniče života,

Isuse, uglede krijeposti,

Isuse, revnitelju duša,

Isuse, Bože naš,

Isuse, utočište naše,

Isuse, Oče ubogih,

Isuse, blago vjernika,

Isuse, dobri pastiru,

Isuse, svjetlo istinito,

Isuse, mudrosti vječna,

Isuse, dobroto beskrajna,

Isuse, pute i živote naš,

Isuse, radosti anđela,

Isuse, kralju patrijarha,

Isuse, učitelju apostola,

Isuse, naučitelju evanđelista,

Isuse, jakosti mučenika,

Isuse, svjetlo priznavalaca,

Isuse, čistoćo djevica,

Isuse, kruno svih svetih,

Milostiv budi, oprosti nam, Isuse!

Milostiv budi, usliši nas, Isuse!

 

Od svakoga zla, oslobodi nas, Isuse!

Od svakoga grijeha,

Od srdžbe svoje,

Od zasjeda vražjih,

Od duha bludnosti,

Od smrti vječne,

Od nemara za nadahnuća tvoja,

 

Po otajstvu svetog utjelovljenja svoga, oslobodi nas, Isuse!

Po rođenju svojemu,

Po djetinjstvu svojemu,

Po božanstvenom životu svojem,

Po naporima svojim,

Po smrtnoj borbi i muci svojoj,

Po križu i zapuštenosti svojoj,

Po smrtnoj stisci svojoj,

Po smrti i ukopu svojem,

Po uskrsnuću svojem,

Po uzašašću svojem,

Po ustanovljenju Presvetog Oltarskog Sakramenta,

Po radostima svojim,

Po slavi svojoj,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Isuse!

Isuse, čuj nas!

Isuse, usliši nas!

Pomolimo se: Gospodine, Isuse Kriste, koji si kazao: Ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se; daj nam, molimo te, božansku svoju ljubav, da te svim srcem, ustima i djelom ljubimo i nikada te hvaliti ne prestajemo.

Daj nam, Gospodine, da se tvoga svetoga Imena bojimo i ujedno ga uvijek ljubimo, jer nikad ne prestaješ one koje u svojoj ljubavi utvrđuješ. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Oremus - kroz liturgijsku godinu

 

OremusDnevne molitve


Prigodne molitve


Kroz liturgijsku godinu


Litanije


Devetnice i trodnevnice

 

 


 

KROZ LITURGIJSKU GODINU

 

 

Od blagdana Svih svetih Franjevačkog reda (29. 11.) do Badnjaka (24. 12.) – molimo dio Biblijskih Gospinih litanija.

 

     Od 29. 11. do 7. 12. – Devetnica Bezgrešnoj

 

Od BOŽIĆA (25. 12.) do 2. siječnja – molimo dio Gospinih litanija II. vatikanskog sabora.

 

     Od 16. 12. do 24. 12. – Devetnica pred Božić

 

Od blagdana Imena Isusova (3. 1.) do Svijećnice (2. 2.) – molimo dio Litanija Imena Isusova.

 

Od Svijećnice (2. 2.) do kraja veljače – molimo dio Litanija Gospe Lurdske.

 

    Od 2. 2. do 10. 2. – Devetnica Gospi Lurdskoj

 

     Svakog utorka u nizu 13. utoraka: Ako čudo tražiš, gle

 

KORIZMA – molimo dio Litanija Imena Isusova i subotom Gospe Žalosne

 

     Od 10. 3. do 18. 3. – Devetnica sv. Josipu i dio Litanija sv. Josipu

 

VAZMENO VRIJEME – molimo dio Zaziva Božanskomu milosrđu

 

     Od Velikog Petka do Vazmene subote – Devetnica Božanskomu milosrđu

 

Svibanj – molimo dio Gospinih litanija II. vat. sabora, a s narodom Litanije lauretanske.

 

     Od 4. 5. do 12. 5. – Devetnica Bezgrešnom Srcu Marijinu (Gospi Fatimskoj – patronu naše crkve) – dio Litanija Bezgr. Srca Marijina

 

     Od petka nakon Uzašašća do subote VII. vazm. tjedna – Devetnica Duhu Svetom i dio Litanija Duhu Svetom.

 

Lipanj – molimo dio Litanija Srcu Isusovu.

 

     Od srijede prije Tijelova do četvrtka nakon Tijelova – Devetnica Presv. Srcu Isusovu

 

Srpanj – molimo dio Litanija Krvi Kristove.

 

Kolovoz – molimo dio Litanija Marije Kraljice.

 

     Od 2. 8. do 10. 8. – Devetnica sv. Majci Klari i dio Litanija sv. Klare.

 

Rujan – molimo dio Litanija sv. Mihaela Arkanđela.

 

     Od 25. 9. do 3. 10. – Devetnica sv. Ocu Franji i dio Litanija sv. Franje.

 

Listopad – molimo dio Gospinih Litanija II. vat. sabora, a s narodom Litanije lauretanske.

 

Studeni – do devetnice Kristu Kralju molimo Litanije za duše u čistilištu.

 

     1. 11. i 29. 11. – molimo Litanije Svih svetih.

 

     Od petka 32. nedjelje kr. god. do subote prije nedjelje Krista Kralja – Devetnica Kristu Kralju i dio Litanije Imena Isusova, koje se nastavljaju do 29. 11.

 

Na svetkovine BDM: Litanije lauretanske

Oremus - prigodne molitve

 

OremusDnevne molitve


Prigodne molitve


Kroz liturgijsku godinu


Litanije


Devetnice i trodnevnice


 


 

 

 

DRUGI DIO

PRIGODNE MOLITVE

 

 

FRANJEVAČKA KRUNICA SEDAM RADOSTI BDM

 

R: Bože, u pomoć mi priteci... Ili: U ime Oca...

 

Sve: Vječna hvala i slava Presvetomu Trojstvu za sve milosti i povlastice udijeljene blaženoj Djevici Mariji. (Ovaj se zaziv moli nakon svake desetice umjesto O moj Isuse).

 

1. U prvom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad je arkanđeo Gabrijel navijestio da je izabrana Majkom Sina Božjega.

 

Ili:

 

Prvo otajstvo: Marijina radost na Anđelovo navještenje:

„Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom.“

 

2. U drugom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad je došla u pohode svojoj svetoj rodici Elizabeti i slušala gdje je ova pozdravlja kao pravu Majku Sina Božjega.

 

Ili:

 

Drugo otajstvo: Marijina radost na Elizabetin pozdrav.

„Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.“

 

3.U trećem otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad je uz neokaljani ljiljan svoga djevičanstva porodila bez boli svoga Sina Isusa.

 

Ili:

 

Treće otajstvo: Marijina radost na Isusovo rođenje.

„Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima.“

 

4. U četvrtom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad je vidjela sveta Tri Kralja kako dolaze da se poklone njezinu Sinu, božanskomu Djetešcu i, prosvijetljeni svetom vjerom njemu se klanjaju kao pravom čovjeku, pravomu

 

Ili:

 

Četvrto otajstvo: Marijina radost na dolazak mudracâ.

„Vidjesmo njegovu zvijezdu pa dođosmo pokloniti mu se.“

 

5. U petom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad nakon tri dana nađe u hramu među naučiteljima svoga izgubljenog Sina Isusa gdje ih pita i gdje im odgovara.

 

Ili:

 

Peto otajstvo: Marijina radost kad je našla Isusa.

„Marija je čuvala sve te događaje u svome srcu.“

 

6. U šestom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad joj se božanski Sin uskrsnuvši od mrtvih ukaza zaodjeven slavom i svjetlošću.

 

Ili:

 

Šesto otajstvo: Marijina radost zbog Isusova uskrsnuća.

„Vi ćete se žalostiti, ali vaša će se žalost preokrenuti u radost.“

 

7. U sedmom otajstvu razmišljajmo radost kojom se napunilo prečisto Srce Marijino kad ju je uznesenu na nebesa Presveto Trojstvo okrunilo za Kraljicu neba i zemlje i postavilo za odvjetnicu grešnika i za našu premilu Majku.

 

Ili:

 

Sedmo otajstvo: Marijina radost u slavi Uznesenja.

„Raduj se, kćeri Sionska! Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos našega naroda.“

 

2x Zdravo Marijo

Za Svetoga Oca: Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

 

R. Učini me dostojnom da te hvalim, Djevice Presveta.

O. Daj mi jakosti protiv neprijatelja tvojih.

 

Pomolimo se: Bože, koji si dao da se Srce tvoje presvete Majke napuni divnim radostima u tebi: podaj milostivo da se po njezinim zaslugama neprestano napunjamo nebeskom utjehom. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

 

KRUNICA SEDAM ŽALOSTI B. D. MARIJE

 

R. Bože u pomoć mi priteci... Ili: U ime Oca...

 

Između svakog otajstva:

 

Rane drage, Majko sveta,

Spasa za me razapeta

Tisni usred srca mog.

 

1. Prva bol: Marija s vjerom prihvaća Šimunovo proročanstvo. (7 x Zdravo Marijo)

 

2. Druga bol: Marija bježi u Egipat s Isusom i Josipom.

 

3. Treća bol: Marija traži izgubljenog Isusa u Jeruzalemu.

 

4. Četvrta bol: Marija susreće Isusa na putu Kalvarije.

 

5. Peta bol: Marija stoji podno križa svojega Sina.

 

6. Šesta bol: Marija prima u krilo Isusovo tijelo skinuto s križa.

 

7. Sedma bol: Marija predaje Isusovo tijelo grobu.

 

R. Moli za nas, prežalosna Djevice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Molimo te, Gospodine Isuse Kriste, udijeli nam milostivo da se sada i u času naše smrti kod tvojega božanskog milosrđa zauzme za nas preblažena Djevica Marija, tvoja Majka kojoj je presvetu dušu u času tvoje muke probo mač boli. Po tebi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

MOLITVE PRIGODOM

KAPITULA POMIRENJA

 

Majka opatica: U ime uzvišenog Trojstva i svetoga Jedinstva Oca i Sina i Duha Svetoga.

Sve: Amen.

Majka opatica: Drage sestre, pomolimo se Gospodinu Bogu našemu, Ocu milosrđa, proseći ga ponizno milost vjernosti i obraćenja.

 

I. sestra:

-Gospodine, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

-Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!

-Gospodine, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

-Oče, nebeski Bože, zahvaljujemo ti što si nas stvorio.

-Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, zahvaljujemo ti što si nas oslobodio.

-Duše Sveti Bože, zahvaljujemo ti što nas ispravno vodiš.

-Sveto Trojstvo, jedan Bože, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.

-Sveta Marijo, moli za nas da budemo svete zaručnice tvojega Sina.

 

II. sestra:

-Sveti naš Oče Franjo, pomozi nam da sačuvamo tvoju viziju.

-Sveta naša Majko Klaro, nauči nas kako biti siromašnima i živjeti u svjetlosti i ljubavi.

 

III. sestra:

-Od svih uskogrudnosti, oslobodi nas, Isuse.

-Od svake polovičnosti, oslobodi nas, Isuse.

-Od svake sitničavosti, oslobodi nas, Isuse.

 

I. sestra:

-Od svakog prepiranja, oslobodi nas, Isuse.

-Od svakog kritiziranja, oslobodi nas, Isuse.

-Od svakog prigovaranja, oslobodi nas, Isuse.

 

II. sestra:

-Od svake spore poslušnosti, oslobodi nas, Isuse.

-Od svakog dokazivanja, oslobodi nas, Isuse.

-Od svakog samoopravdavanja, oslobodi nas, Isuse.

 

III. sestra:

-Od svake ljubavi prema udobnostima, oslobodi nas, Isuse.

-Od svakog nadmudrivanja, oslobodi nas, Isuse.

Od svake površnosti, oslobodi nas, Isuse.

 

I. sestra:

-Od svake hladnoće u osjećajima i držanju, oslobodi nas, Isuse.

-Od nedostatka zanimanja za sestre, oslobodi nas, Isuse.

-Od bijednog okretanja oko samih sebe, oslobodi nas, Isuse.

 

II. sestra:

-Da uvijek budemo malo siromašno stado Gospodnje, Tebe molimo, usliši nas.

-Da se radujemo s radosnima i plačemo sa zaplakanima, Tebe molimo, usliši nas.

-Da budemo ovom svijetu znak da si Ti jedini smisao svega, Tebe molimo, usliši nas.

 

III. sestra:

-Da ti naša zajednica bude uvijek draga zbog svoje ljubavi, Tebe molimo, usliši nas.

-Da ti se naša zajednica svidi zbog svojega siromaštva, Tebe molimo, usliši nas.

-Da naša zajednica bude na sliku tvoje poslušnosti, Tebe molimo, usliši nas.

 

Majka opatica: Pomolimo se. Bože, koji si nas sabrao sa svih strana da te ljubimo i služimo ti kao jedna zajednica, pokaži nam kako da pomognemo jedna drugoj u rastu u svetosti. Budi nam snaga u našoj slabosti. Smiluj nam se kada pogriješimo. Daj da s ljubavlju prihvatimo odgovornost jedna za drugu u otajstvu zajedništva i da budemo jedna drugoj primjer i ogledalo. Amen.

 

Nakon slušanja Božje riječi Majka opatica ili koja druga sestra održi prikladni nagovor, nakon kojega slijedi trenutak razmišljanja, spontana molitva i ako je zgodno nekoliko sestara ili sve, jedna po jedna, priznaju svoje javne pogrešne i nemarnosti i preporuče se u molitve zajednici.

Zatim slijedi zaključna molitva:

 

Molitva kamena-temeljca

 

S najvećom poniznom zahvalnošću Bogu za milost našeg svetog poziva,/ našeg sestrinstva i ovog lijepog samostana,/ koji je sagrađen dobrotom i odricanjem mnogih ljudi i naših sestara,/ i koji nam je darovan da u njemu služimo Gospodinu,/ želimo u zidove našega samostana i u zidove naših srdaca uklesati:/ ljubav jedne prema drugoj,/ jedinstvo srdaca i misli/i jedinstvo u idealu i nakanama.

Neka, Gospodine, ovi zidovi odzvanjaju jekom naše molitve i pjesme/ i riječima sestrinske ljubaznosti i ljubavi. Neka nikada ne budu uprljani ili razbijeni ružnoćom neljubaznih riječi/ ili čina protivnog ljubavi. Neka ovi prostori budu ispunjeni snagom/ naše zaručničke veze s tobom, Isuse.

Ne dopusti, Gospodine,/ da ova kuća ne bude dostojna tvoga prebivališta. Stoga, dođi među nas, i nastani se među nama/ i kraljuj nad nama, svojim malim stadom, sada i zauvijek. Amen.

 

Majka opatica: Živimo u međusobnoj ljubavi i miru. Pomoć je naša u imenu + Gospodnjem.

Sve: Koji je stvorio nebo i zemlju.

Otajstva krunice u Godini vjere

 

OTAJSTVA KRUNICE U GODINI VJERE

Otajstva Kristova života

 

„U pogledu Kristova života Vjerovanje govori samo o Otajstvima Utjelovljenja (začeće i rođenje) i Pashe (muka, raspeće na križ, smrt, sahrana, silazak nad pakao, uskrsnuće, uzašašće). Ništa izričito ne govori o Otajstvima Isusova skrovitog i javnog života, ali članci vjere o Isusovu utjelovljenju i Pashi, osvjetljuju sav Kristov zemaljski život. 'Sve ono što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen" (Dj 1,1-2) mora se promatrati u svjetlu Otajstava Božića i Pashe.“ (KKC 512)

 

Radosna otajstva


1. Navještenje. „Anđeo će Mariji: 'Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti... Ta Bogu ništa nije nemoguće!'“ (Lk 1,35.37).

 

2. Pohođenje. „I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: '...Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!'“ (Lk 1,41b.45)

 

3. Isusovo rođenje. „Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: 'Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin'“ (Lk 2,15).

 

4. Prikazanje u hramu. „Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.“ (Lk 2,32) „Isus je prepoznat kao dugo iščekivani Mesija, „svjetlo naroda“ i „slava Izraela“, ali i kao „znak protivljenja“. Mač boli prorečen Mariji naviješta drugi prinos, savršen i jedincat, onaj na križu, koji će darovati spasenje što ga Bog pripravi „pred licem svih naroda“. (KKC 529)

 

5. Isus među naučiteljima u hramu. „Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja“ (Sir 24,1). Našašće Isusa u Hramu jedini je događaj koji razbija šutnju Evanđelja o skrovitim Isusovim godinama. Isus nam daje nazreti tu otajstvo njegova posvemašnjeg posvećenja poslanju koje izvire iz njegova božanskog sinovstva: 'Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?' (Lk 2,49). Marija i Josip 'nisu razumjeli' tih riječi, nego ih primiše u vjeri, a Marija ih je 'čuvala u svom srcu' (Lk 2,51), sve vrijeme što je Isus ostao skriven u tišini običnog života.“ (KKC 534)

 

Otajstva svjetla

 

1. Isusovo krštenje na Jordanu. „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ (Iv 1,29). „Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!“ (Lk 12,49-50) „Možete li se krstiti krstom kojim se ja krstim?“ (usp. Mk 10,38).

 

2. Isusovo objavljenje na svadbi u Kani. „U Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici“ (Iv 2, 11).

 

3. Isusovo propovijedanje. „Otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: 'Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!'“ (Mk 1,14-15)

 

4. Isusovo preobraženje na gori. „Na trenutak, Isus očituje svoju božansku slavu, potvrđujući tako Petrovu ispovijest. Objavljuje da 'za ulazak u svoju slavu' (Lk 24,26) mora proći preko križa u Jeruzalemu. Preobraženje nam pruža predokus slavnog Kristova dolaska, 'kada će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome' (Fil 3,21). Ali nas podsjeća i na to da 'nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje' (Dj 14,22). (KKC 555-556)

 

5. Ustanovljenje presvete Euharistije. „Isus je slobodnu žrtvu samoga sebe potpunoma izrazio na večeri koju je blagovao s dvanaestoricom apostola, 'one noći kad bijaše predan' (1 Kor 11,23). Uoči svoje muke, dok je bio još slobodan, Isus je od te Posljednje Večere s učenicima učinio spomen-čin svoje dragovoljne žrtve Ocu za spasenje ljudi: 'Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje' (Lk 22,19). 'Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha'“ (Mt 26,28).

Euharistija koju u tom času ustanovljuje bit će 'spomen' njegove žrtve. (KKC 610-611)

 

Žalosna otajstva

 

1. Isusova smrtna tjeskoba na Maslinskoj gori. „Čašu Novoga Saveza, što ju je prikazujući samoga sebe, Isus anticipirao na Posljednjoj Večeri, prihvaća zatim iz rukû Očevih u smrtnoj borbi u Getsemaniju, postajući 'poslušan do smrti' (Fil 2,8). Isus moli: 'Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša (...)' (Mt 26,39). Tako izražava užas što ga smrt predstavlja za njegovu ljudsku narav. Ona je kao i naša, namijenjena vječnom životu; k tome, za razliku od naše, savršeno je izuzeta od grijeha koji je uzrok smrti; ali, nadasve, ona je uzeta od božanske osobe, 'začetnika života' (Dj 3,15), Onoga koji živi (Otk 1,17). Prihvaćajući svojom ljudskom voljom da se vrši volja Očeva, Isus prihvaća smrt kao otkupiteljsku, da 'u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo' (1 Pt 2,24). (KKC 612)

 

2. Isusa bičuju. „Tada Pilat uze i izbičeva Isusa.“ (Iv 19,1) Isus „grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom... on čijom se modricom izliječiste“ (1 Pt 2,22-23.24)

 

3. Isus okrunjen trnovom krunom. „A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: 'Zdravo, kralju židovski!' I pljuskali su ga.“ (Iv 19,2-3) „Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.“ (Heb 2,9-10)

 

4. Križni put. „Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.“ (1 Pt 2,21) „Budući da se, u svojoj utjelovljenoj božanskoj Osobi, 'na neki način sjedinio sa svakim čovjekom', [Isus] 'pruža svim ljudima, na način koji Bog poznaje, mogućnost da budu pridruženi Vazmenom otajstvu'. On svoje učenike pozivlje da uzmu svoj križ i idu za njim (usp. Mt 16,24). On zaista hoće da svojoj otkupiteljskoj žrtvi pridruži one koji su njezini prvi korisnici. To se nadasve ostvaruje u osobi njegove Majke, prisnije nego itko drugi pridružene otajstvu njegove otkupiteljske patnje (usp. Lk 2,35.)“ (KKC 618)

 

5. Raspeće i smrt. „Niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.“ (1 Pt 1,18b-19) „U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za grijehe naše“ (1 Iv 4,10). „Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“(Rim 5,8).

 

Slavna otajstva


1. Isusovo uskrsnuće. Isus „će Tomi: 'Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran' Odgovori mu Toma: 'Gospodin moj i Bog moj!' Reče mu Isus: 'Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!'“ (Iv 20,27-29)

 

2. Isusovo uzašašće. „Po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelâ, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu“ (1Tim 3,16).

 

3. Poslanje Duha Svetoga, rađanje Crkve. Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori narodu: „Bog uskrisi Isusa od mrtvih oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada...Svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga... Toga Isusa kojega vi razapeste Bog je učinio i Gospodinom i Kristom... Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga“, (Dj 2,14.24.32-33.36.38) koji „će vas upućivati u svu istinu.“ (usp. Iv 16,13)

 

4. Marijino uznesenje. „Vjerujemo da Presveta Bogorodica, nova Eva, Majka Crkve, na nebu nastavlja svoju majčinsku ulogu prema Kristovim udovima“ (Pavao VI, Ispovijest vjere naroda Božjega, 15).

 

5. Marija kraljica. „Bezgrešna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, bila je dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina uzvišena kao kraljica svemira, da bude što sličnija svojemu Sinu, gospodaru i pobjedniku nad grijehom i smrću“ (LG 59).

 

Priredila: s. M. Tarzicija Čičmak, Samostan sv. Klare, Zagreb

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio