• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Pismo Generalnog ministra za svetkovinu sv. Klare 2014.

 

“U izlasku” s molitvom, srca otvorena svijetu, obzorjima Božjim.

 

[Papa Franjo]

 

 

Predrage sestre, Gospodin vam dao mir!

 

"Radost Evanđelja ispunja srce i čitav život svakog onog koji susretne Isusa" (EG 1).

Riječi kojima se otvara apostolska pobudnica Evangelii gaudium pape Franje odmah nas stavljaju u stvarnost radosti koja ispunja život. To je ista radost Kristova, i to je radost koja se širi, koja se želi priopćiti.

"Crkva se rađa u izlasku: ´Idite!´ (usp. Papa Franjo, Homilija na sv. misi u Čenakolu, 26.5.2014). Vrata Čenakola ne mogu ostati zatvorena: Isus prolazi kroz njih da radost susreta s njima učvrsti učenike u jedinstvu i učini da njihove noge trče u naviještanju sve do krajeva zemlje. "Radost Evađelja koja ispunja život zajednice učenikâ misijska je radost. […] Prisna povezanost Crkve s Isusom putujuća je prisnost, a to se zajedništvo ´bitno pokazuje kao misionarsko zajedništvo´" (EG 21.23): Bog hoće u vjernicima izazvati "dinamizam izlaska" (cf. EG 20-23).

Jasna riječ pape Franje poziva Crkvu da napreduje na putu evangelizacije. To je riječ koja poziva svakoga učenika, i koja izaziva i nas, braćo i sestre.

Slušajući s vama ovaj poziv, dolazim vam ovim pismom u prigodi svetkovine Majke svete Klare, nastojeći pogoditi specifičnost ove pobude za vas koje ste prigrlile oblik života Siromašnih sestara.

Kako se misijsko poslanje može čitati unutar Klarina života? Što ima reći vama i vašim zajednicama danas?

Ostajući zajedno sa svojim sestrama među zidovima Sv. Damjana, Klara je znala učiniti se evangelizatorkom, živeći s jednostavnošću i puninom Evanđelje i naviještajući životom Dobru vijest. Upravljaući svaki dan svoj pogled u "ogledalo" koje je Sin Božji, ona je znala dopustiti da se u njoj nastane njegovi osjećaji, sve dotle   da njezino postojanje preobraze u potpunu sličnost slike Njegove (usp. 3PJa 12-13). Život koji prigrljuje postaje svjedočanstvo: ostajući u kontemplaciji Sina oduvijek usmjerenog prema krilu Očevu, Klara slijedi njegov pokret “u izlasku” iz ljubavi, njegovo silaženje kojim se čini sličnim ljudima (usp. Fil 2,6-11), dostižući ih u konkretnosti života. Utjelovljenje Isusovo je susret s krhkošću, ono je prihvaćanje siromaštva, predanje u poniznosti, ulazak u periferiju. Bog ulazi u povijest stanujući u marginaliziranim prostorima, ondje gdje prašina galilejskih putova prlja noge, gdje su ruke označene ranama i žuljevima, gdje se život odigrava u svakidašnjim odnosima, u običnim svakodnevnim situacijama, u redovitim prilikama.

Klarin život ne želi biti drugo doli nasljedovanje Sina Božjega koji je za nas postao Put (OPorKl 5), stavljajući vlastite stope u one koje je on ostavio (usp. 3PJa 4.25). Njezin odgovor na Očev poziv, što ga je spoznala i susrela po ocu svetomu Franji, konkretno je značio stanovati sa svojim sestrama u samostanu Svetoga Damjana, ostajući otvorena životu Asiza, osjećajući se dijelom njegove povijesti i njegova puka, "propusna" za konkretnu stvarnost života braće. Klara polazi stanovati u siromašnom, rubnom, blizom mjestu, i taj izvor pruža njezinoj zajednici mogućnost blizine sa rubnima i siromasima. Ta blizina joj omogućuje da osjeti disanje grada, da upozna rane, strahove, očekivanja, potrebe naroda. Ona tome odgovara gostoljubivim slušanjem, kao krilo koje prihvaća i čini se zvučnikom krika siromaha Ocu milosrđa (OporKl 2). Klara ovako živi svoje poslanje: polazeći od toga da ide ususret najbližoj sestri, ostajući otvorena prema braći i prema narodu, idući dotle da želi dostići Maroko da postigne mučeništvo. Klara, unutar granica Svetoga Damjana, držeći čvrsto pogled na Isusa, dopuštajući da je nastane njegovi osjećaji, može "pustiti da uđu" braća i može "živjeti u izlasku" prema njima, ne zatvorena u vlastito postojanje i samostojnost, nego kao hodočasnica i pridošlica (usp. PrKl VIII,2) u hodu prema svetištu Drugoga i prema obećanoj zemlji susreta s drugim. Stoga je moguće biti "u izlasku", biti misionari, dostići periferije, premda ostajući u samostanu. Ali kako se to može prevesti u konkretnost konkretnoga svakidašnjega života?

Na jedan prvi način podsjetio je sam papa Franjo: "A klauzurne zajednice? Da, i one, jer su uvijek ´u izasku´ s molitvom, sa srcem otvorenim svijetu, otvorenim ozborjima Božjim" (Regina caeli, 1. 6. 2014.). Ako moliti znači ostati u molitvi Isusovoj, odande se ne može nego izići u izlasku ljubavi koja nastoji zagrliti svijet i svako lice. Sin je onaj koji prebiva u Ocu i ujedno je uz svakoga čovjeka, uz posljednjega.

Postoje druge dimenzije misionarstva koje svaka od vas i svaka od vaših zajednica može živjeti.

Vaš život, označen stabilnošću, čini da se u određenom mjestu ukorijenite, da isprepletete poveznosti s nekim područjem. Stabilnost nije statičnost i zatvorenost, nego ukorijenjenost i životni odnos. Ima, stoga, u sebi dinamičku vrijednost. Samostan može hraniti odnose "osmoze" s područjem u kojemu je uključen, puštajući da u njega prodre tjeskobno i umorno disanje tolike braće i sestara i uzvraćajući snažni i laki dah Duha života. Unutar stvarnosti koje su toliko puta zatvorene za nadu, zajednica može biti svjedočanstvo širih obzorja Božje nazočnosti: s jednostavnošću, pokazujući bez mnogo filtera ili zapreka istinsku ljudskost, bratstvo moguće u traženju dobra jedna drugoj, i zajedno zajedničkog dobra. Nikakva struktura ne smije zadržati dar primljenoga milosrđa: "Sam nas je Gospodin postavio kao uzor za primjer i ogledalo…» (OporKl 19 sl.).

Pozvane ste, kao Siromašne sestre, da živite pokret "odsredištenja", da ponovno tražite istinsko životno središte, počelo jedinstva koje vas čini da se usmjerujete na jedno, "Da uistinu shvatimo stvarnost, trebamo se ´od-mjestiti´, vidjeti stvarnost s više gledišta (Papa Franjo Uniji SG). Postoji mogući nužan pokret odsredištenja koji treba učiniti, polazeći od sebe i od vlastite zajednice. Svijet se ne rađa i ne završava unutar granica zidova samostana. Temeljno je da se ne apsolutizira vlastita stvarnost, nego da se ima mudar pogled onoga koji zna shvatiti složenost. Stoga se najbolja točka promatranja može pronaći na periferiji. Postaviti se ondje, uz najslabije, uz tolika anonimna lica, pomaže da se bolje shvati gdje kuca srce svijeta i komu teži. Ondje, u egistencijama koje su najviše obilježene neuspjehom i porazima, možete posijati dobro sjeme žive Riječi.

I opet nam Učitelj pokazuje stil, onako kako vidimo da čini sa Samarijankom. Isus sjedi na zdencu. Uzima udjela u umoru i žeđi čovječanstva, i ondje dopušta da ga susretne žena, čekajući ga na mjestu svakidašnjeg napora da zahvati vodu. U razgovoru s njom, stavljajući se u osluškivanje njezine žeđi, Isus je dovodi na put istine i slobode sve dotle da joj daje da prepozna dublju žeđ, prateći je milosrdno: žena tako može ponovno krenuti, postajući i ona sama "misionarka".

Kao Isus, budite "dostupne", spremne prihvatiti onoga tko vam se približi. Budite zrcalo njegova milosrđa, da susret s Istinom mogne osloboditi. "Evangelizacijska zajednica doživljava neiscrpnu želju da pruža milosrđe", uključuje se "u svakodnevni život drugih ljudi, premošćuje udaljenosti" sa strpljivošću (EG 24), kontemplirajući religiozni smisao onoga koji se svaki dan bori da preživi, da "stupi u dijalog nalik onome našega Gospodina i Samarijanke" (EG 72), “od osobe do osobe”, učeći “umijeće pratnje” (usp. EG 127-129).

Postoji i drugi način kako živjeti misionarski nalog za kojega vjerujem da se može ticati vašega specifičnog poslanja u Crkvi, a taj je da budete prihvaćajuće mjesto za nas braću i za tolike misionare koji su izloženi na prvim crtama missio ad gentes. Biti krilo za njihove povratke, biti za njih kao neko svratište u kojemu će pronaći ulje da liječe primljene rane i vino da se okrijepe da obnove snage u dodiru s Onim koji je vino radosti: možete pružiti lijepu uslugu. Može se biti pozvani da se naviješta Evanđelje s aktivnostima i različitim gestama, ali svi smo pozvani živjeti ljubav s istim zanosom i brižnošću. Danas je moguće vršiti misionarski nalog po sredstvima priopćavanja, koristeći ih s mudrošću i kreativnošću, "tražeći načine na koje ćemo onu neprolaznu istinu izraziti jezikom koji omogućuje prepoznati njezinu trajnu novost" (EG 41). To zahtijeva formaciju za inteligentno korištenje medija i za poznavanje novih načina govorâ i novih oblikâ izražavanja, da se priopći vjera, osobito mlađima.

Na kraju, podsjeća Papa da "je Crkva ´izlaska´ Crkva otvorenih vrata" (EG 46). Neka samostan ne bude zatvoreno i isključujuće mjesto, nego otvoren dom koji onomu tko traži i onomu koji se je izgubio, koji želi predahnuti ili tko je samo u prolasku pruža okrjepu uzajamno dijeljene molitve i njegovane liturgije, žive vode Riječi, toplinu zagrljaja koji razumije, jednostavno i istinito lice lijepoga života i istinskoga bratstva. Klauzura neka bude na službu dubokoga, slobodnoga, intenzivnoga odnosa s Gospodinom; čvrsta pripadnost njemu, kontempliranom i ljubljenom, neka vas dovede da ljubite slobodnim srcem svakoga brata za kojega je On dao život. Ne budite zatvorene u svoje strukture: ostajući u kontemplaciji, pozvane ste da budete znak za muškarce i žene našega vremena, sudjelujući u njihovu životu, očitujući s radošću i nadom, kroz vašu ljudskost, nazočnost Uskrsloga.

Predrage sestre, nastojao sam prikupiti s vama poneki izazov polazeći od poziva pape Franje.

Neka Duh Sveti svojim svetim djelovanjem (usp. PrKl X,9; PPr X,8) uvijek drži vaše srce, kao i ono Majke svete Klare, otvorenim da prihvati i spremnim da krene. Neka vam dadne da imadnete veliku ljudskost, da "budete osobe koje znaju razumjeti ljudske probleme, koje znaju praštati, koje znaju moliti Gospodina za druge" (Papa Franjo, Susret u Proto-samostanu, 4. 10. 2013.). Neka vas zagovorna molitva motivira da tražite dobro drugih i neka se preobrazi u zahvaljivanje Bogu za njih (usp. EG 281-283).

Vašoj molitvi povjeravam hod priprave za već blizi Generalni kapitul.

Neka nam Gospodin dadne da svoj poziv braće i sestara živimo u punini, u radosti života koji postaje navještaj! Čestitam!

 

 

Rim, 15. srpnja 2014.

Blagdan svetoga Bonaventure,

Naučitelja Crkve

 

Fra Michael Anthony Perry, ofm

                                                                                                                       Generalni Ministar

Kateheza pape Benedikta XVI.

 

Sveci su veliki dobročinitelji čovječanstva

Kateheza pape Benedikta XVI. - srijeda, 15. rujna 2010.

.

Draga braćo i sestre, jedna od najomiljenijih svetica je bez sumnje Klara Asiška, koja je živjela u 13. stoljeću, te je dakle bila suvremenica svetoga Franje. Njezino nam svjedočanstvo pokazuje koliko Crkva duguje hrabrim i vjerom bogatim ženama, kadrima dati presudni poticaj za obnovu Crkve.

Tko je dakle bila Klara Asiška? Da bismo odgovorili na to pitanje posjedujemo sigurne izvore: ne samo stare životopise, poput onoga Tome Ćelanskog, već također i dokumente iz procesa za proglašenje svetim koje je pokrenuo papa svega nekoliko mjeseci nakon Klarine smrti i koji sadrži svjedočanstva onih koji su dugo živjeli uz nju.

Klara je rođena 1193. i pripadala je aristokratskoj i bogatoj obitelji. Odrekla se plemstva i bogatstva kako bi živjela u poniznosti i siromaštvu, prihvaćajući oblik života koji je predlagao Franjo Asiški. Premda su njezini roditelji, u skladu s tadašnjim običajima, planirali brak s nekom istaknutom ličnošću, Klara je u 18. godini odvažnom gestom nadahnutom dubokom željom da slijedi Krista i divljenjem Franji, napustila svoj očinski dom i, u pratnji svoje prijateljice, Bone iz Guelfuccia, tajno otišla manjoj braći koja su boravila u crkvici Porcijunkuli. Bila je Cvjetnica navečer 1211. U dirljivom ozračju učinjena je veoma simbolična gesta: dok su njegovi drugi držali u rukama zapaljene baklje, Franjo joj je odrezao kosu i Klara je obukla pokornički habit od grubog sukna. Od toga je trenutka postala Kristova, ponizna i siromašna, djevica zaručnica i Njemu se potpuno posvetila. Poput Klare i njezinih družica, bezbrojne je žene tijekom povijesti očarala ljubav prema Kristu koji, u ljepoti svoje božanske osobe, ispunjava njihovo srce. A čitava Crkva, posredstvom mističnog zaručničkog poziva posvećenih djevicâ, poprima onaj izgled kakav će zauvijek imati: lijepa i čista Kristova zaručnica.

U jednom od četiri pisma koje je Klara poslala svetoj Janji Praškoj, kćeri češkoga kralja, koja je htjela poći njezinim stopama, govori o Kristu, svojem ljubljenom zaručniku i pritom se služi tipičnim zaručničkim izrazima, koji mogu začuditi, ali koji diraju u srce: "Kada ga ljubite, čisti ste, kada ga dotaknete još ste čišći, kada pustite da vas posjeduje ostajete djevicom. Njegova je snaga snažnija, njegova velikodušnost uzvišenija, njegov izgled najljepši, ljubav najmilija i svaka milost ugodnija. Sada ste se već stisnuli u njegov zagrljaj, koji je uresio vaše grudi dragocjenim kamenjem… i okrunio vas zlatnom krunom u koju je urezan znak svetosti" (Lettera prima: FF, 2862).

Klara je, poglavito na početku svojega vjerskog iskustva, imala u Franji Asiškom ne samo učitelja čije je učenje trebalo slijediti, već također prijatelja i brata. Prijateljstvo između to dvoje svetaca predstavlja veoma lijep i važan vidik. Naime, kada se dvije čiste duše u kojima plamti ista ljubav prema Bogu susretnu, one crpe iz uzajamnog prijateljstva veoma snažan poticaj kročiti putom savršenstva. Prijateljstvo je jedan od najplemenitijih i najuzvišenijih ljudskih osjećaja koje božanska milost pročišćava i preobražava. Poput svetog Franje i svete Klare, i druge je svece, kao na primjer svetog Franju Saleškog i svetu Ivanu Francescu di Chantal, vezalo duboko prijateljstvo na njihovu putu prema kršćanskom savršenstvu. Upravo je sveti Franjo Saleški ostavio zapisano: "Lijepo je moći ljubiti na zemlji kao što se ljubi na nebu i naučiti voljeti se na ovome svijetu kako ćemo to činiti vječno na drugom. Ne govorim ovdje o jednostavnoj ljubavi, jer nju moramo gajiti prema svim ljudima; govorim o duhovnom prijateljstvu, u kojem dvije, tri ili više osoba razmjenjuju pobožnosti, duhovna čuvstva i postaju uistinu jedan duh" (Introduzione alla vita devota III, 19).

Nakon što je provela nekoliko mjeseci u drugim monaškim zajednicama, odupirući se pritiscima članova svoje obitelji koji isprva nisu odobravali njezin izbor, Klara se s prvim družicama trajno smjestila u crkvi svetog Damjana gdje su manja braća uredila za njih mali samostan. U tom je samostanu živjela više od četrdeset godina, sve do svoje smrti, 1253. godine. Do nas je stigao opis iz prve ruke o tome kako su živjele te žene tih godina, na početku franjevačkog pokreta. Riječ je o izvješću flamanskog biskupa Jakova iz Vitryja sastavljenom za njegova boravka u posjetu Italiji, koji s neskrivenim divljenjem piše kako je pronašao veliki broj muškaraca i žena, svih društvenih staleža koji su "ostavivši sve zbog Krista, pobjegli od svijeta. Nazivaju se manja braća i manje sestre i gospodin papa i kardinali ih veoma cijene… Žene… borave zajedno u raznim hospicijama nedaleko od grada. Ništa ne primaju, nego žive od rada vlastitih ruku. I silno su ožalošćene i uznemirene, jer ih i svećenici i laici časte a to nikako ne žele" (Lettera dell'ottobre 1216: FF, 2205.2207).

Jakov iz Vitryja je oštroumno shvatio karakterističnu crtu franjevačke duhovnosti na koju je Klara bila veoma osjetljiva: radikalnost siromaštva združena s potpunim pouzdanjem u Božju providnost. Zbog toga je razloga ona djelovala odlučno, zadobivši od pape Grgura IX. ili, vjerojatno, već od pape Inocenta III., takozvani Privilegium Paupertatis (cfr FF, 3279). Na temelju njega, Klara i njegove družice iz svetoga Damjana nisu mogle posjedovati nikakvo materijalno vlasništvo. Riječ je o doista izvanrednoj iznimci u tada važećem kanonskom pravu i crkvene vlasti toga doba su to dopustile cijeneći plodove evanđeoske svetosti koje su prepoznali u načinu života kojim su živjele Klara i njezine sestre. To pokazuje da ni u Srednjem vijeku uloga žena nije bila sporedna, već značajna. U vezi s tim, korisno je podsjetiti kako je Klara bila prva žena u povijesti Crkve koja je sastavila pisano Pravilo, predano na odobrenje Papi, sa ciljem da se karizma svetog Franje sačuva u svim ženskim zajednicama koji su se u velikom broju osnivale u njezino doba i koje su se htjele nadahnjivati na Franjinom i Klarinom primjeru.

U samostanu svetog Damjana Klara je na herojski način provodila u djelo kreposti po kojima bi svaki vjernik trebao biti prepoznatljiv: poniznost, duh pobožnosti i pokore, ljubav. Premda je bila poglavarica, ona je htjela služiti bolesne osobe, ne bježeći ni od najnižih poslova: ljubav, naime, pobjeđuje svaki otpor i onaj koji ljubi sve žrtve čini s radošću. Njezina vjera u stvarnu prisutnost Euharistije bila je toliko velika da se, u dva navrata, zbilo čudo. Samo izlaganjem Presvetog sakramenta, udaljila je saracenske krvoločne vojnike koji su se spremali napasti samostan svetog Damjana i razoriti grad Asiz.

I ti događaji, kao i druga čuda, na koje se čuva uspomena, potaknuli su papu Aleksandra IV. da je svega dvije godine nakon njezine smrti, 1255., proglasi svetom napisavši uz tu prigodu pohvalu u buli kanonizacije u kojoj čitamo: "Kako je samo živa snaga toga svjetla i kako samo snažno taj svijetli izvor blješti! Doista, to je svjetlo bilo zatvoreno u skrovitosti života u klauzuri a izvana je zračilo silnom snagom; skutrilo se u prostoru skromnog samostana, a izvana se širilo koliko je širok svijet. Klara je šutjela, ali se glas o njoj snažno pronosio" (FF, 3284). Upravo tako, dragi prijatelji: sveci mijenjaju svijet nabolje, trajno ga preobražavaju, unoseći u nj energije koje samo ljubav nadahnuta evanđeljem može pobuditi. Sveci su veliki dobročinitelji čovječanstva.

Duhovnost svete Klare, sažetak njezina plana svetosti sadržan je u četvrtome pismu svetoj Janji Praškoj. Sveta Klara u njemu koristi sliku zrcala koja je bila veoma raširena u Srednjem vijeku, a potječe iz patrističkog doba, te poziva svoju prijateljicu iz Praga da se ogleda u tome zrcalu savršenstva svake kreposti koje je sâm Gospodin. Ona piše: "Sretna je doista ona kojoj je dano uživati to sveto zajedništvo, kako bi iz dubine svoga srca prionula [uz Krista], uz onoga čijoj se ljepoti dive bez prestanka sve blažene nebeske čete. Njegova ljubav raspaljuje plamen u srcu, promatranje njegova lika krijepi duh, njegova dobrota siti, njegova ljupkost ispunjava, njegov spomen blista ugodnim sjajem, od njegova mirisa mrtvi ponovno ustaju na život a njegovo promatranje u slavi učinit će blaženim sve građane nebeskog Jeruzalema. A budući da je on odsjaj slave, sjaj vječnoga svjetla i zrcalo bez mrlje, svakoga dana gledaj to zrcalo, kraljice zaručnice Isusa Krista, i u njemu neprestano istražuj svoje lice, kako bi se mogla tako uresiti i izvana i iznutra… U tome zrcalu blistaju blaženo siromaštvo, sveta poniznost i neizreciva ljubav" (Lettera quarta: FF, 2901-2903).

Zahvalni Bogu koji nam daje svece koji progovaraju našemu srcu i pružaju nam primjer kršćanskog života kojeg treba nasljedovati, želim zaključiti istim riječima blagoslova koje je sveta Klara sastavila za svoje susestre i koje i danas klarise, koje svojom molitvom i svojim djelima vrše dragocjenu ulogu u Crkvi, čuvaju s velikim strahopoštovanjem. Iz tih izraza izbija sva nježnost njezina duhovnog majčinstva: "Blagoslivljam vas u svojem životu i nakon moje smrti, kako mogu i više no što mogu, svim blagoslovima kojima je Otac milosrđa blagoslovio i blagoslovit će na nebu i na zemlji sinove i kćeri, i kojima duhovni otac i majka blagoslivljaju i blagoslivljat će svoje duhovne sinove i kćeri. Amen" (FF, 2856).

Pismo Generalnog ministra za svetkovinu sv. Klare 2010.

Gledaj pozorno, meditiraj, motri, preobrazi se u ljubljenoga i svjedoči ga

(Usp. 4PAg 19.22.28)


Predrage siromašne sestre svete Klare: Gospodin bio uvijek s vama, i neka On učini da vi uvijek budete s Njim! (BlKl 14).

Prošlo je godinu dana kako smo se zaputili da se pripravimo za slavlje 800. obljetnice utemeljenja vašega Reda. Slavlje će službeno započeti na Cvjetnicu 2011, i završit će svetkovinom svete Klare 2012. godine. Sukladno programu što su ga potvrdile predsjednice federacija, za vrijeme Kongresa predsjednica Reda svete Klare (OSC), tema za ovu godinu je kontemplativna dimenzija vašega oblika života, imajući u vidu, kao povlaštena sredstva da se ojača ta dimenzija, osluškivanje, šutnju i obraćenje života.

Ovim pismom, koje i svake godine šaljem u prigodi svetkovine Franjine Biljčice, želim ponuditi nekoliko putova razmišljanja o kontemplaciji, o samoći i o šutnji kako biste mogle slijediti, po riječima sv. Bonaventure, “s pomnošću stope vaše preblažene majke (...) prigrljujući s odlučnošću ogledalo siromaštva, primjer poniznosti, štit strpljivosti i naslov poslušnosti” (Sv. Bonaventura, Pismo klarisama Asiza, 1259. godine).

.

Kontemplacija

U različitim prigodama, za vrijeme susreta sa sestrama, pitale su me što mislim pod kontemplacijom. Bez pretenzije da budem iscrpan, smatram da bi se kontemplacija mogla definirati, prije svega, kao otvorenost srca misteriju koji nas obavija, da dopustimo da nas on posjeduje. U tom smislu kontemplacija znači isprazniti se od svega suvišnoga, kako bi nas Onaj koji je Sve ispunio do prelijevanja. Kontemplirati znači potpuno otvoriti oči srca da bismo mogli čitati i otkrivati prisutnost Gospodina u njegovoj riječi, u njegovim sakramentima, u Crkvi i u događanjima povijesti. Kontemplirati znači ušutjeti riječima da govori pogled pun udivljenja, kao onaj nekoga djeteta; da govore ruke otvorene uzajamnom dijeljenju, kao što su majčine ruke; da govore noge koje, laganim korakom, kako od nas traži sv. Klara, prelaze granice da navijeste Dobru vijest, kao što su noge misionara; da govori srce prepuno strastvenosti za Krista i za čovječanstvo, kao što su govorila srca Franje i Klare. Kontemplirati znači unići u ćeliju vlastitoga srca i, iz nastanjene šutnje, dopustiti da nas preobrazi Onaj koga, poput Klare, priznajemo: “zaručnikom plemenitoga roda” (1PAg 7), s “najzavodljivijom” ljepotom (1PAg 9), “čijoj se ljepoti sveudilj dive blažene nebeske čete” (4PAg 10), i “čija ljubav usrećuje” (4PAg 11). Kontemplirati znači “željeti prije svega da se ima Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje” (PrKl 19, 9; usp. Gal 5,13-21. 26; Rim 13,13-14).  

Kontemplacija je bitno život sjedinjenja s Bogom što, po Franjinim riječima, znači “imati srce okrenuto Gospodinu” (NPr 22,19.25), i, prema Klarinim riječima, staviti dušu, srce i um u Ogledalo, u Krista (usp. 3PAg 12sl), sve dok se posve na preobrazi na sliku njegova božanstva (usp. 3PAg 13).

Kontemplacija, tako shvaćena, nema ništa zajedničko s mlakim, uhodanim, lijenim životom. Kontemplacija znači isključivo izabrati Gospodina, predati mu život, moći reći s Pavlom “ne živim više ja, nego živi u meni Krist” (Gal 2,20). Znači uistinu moći reći: Samo Zaručnik je dostatan jer riječ je o Onom “čija moć je jača od svake duge, čija je velikodušnost šira, čija je ljepota zavodljivija, čija je ljubav slađa i čija je milina otmjenija” (1PAg 9). Za Klaru kontemplacija nije nešto što bi bilo različito od radikalnog izbora Isusa Krista, nego je nutarnja i neophodna dimenzija samog toga izbora. Franjevačka kontemplacija treba uvijek biti življena u obzorju nasljedovanja Krista, ona je kontemplativno nasljedovanje.

Stoga, riječima svetog oca Franje, možemo reći da kontemplirati znači potpuno se predati Onome koji se nama potpuno predao (PBr 29). Kontemplirati znači gorjeti, utrošiti život za Evanđelje, koje je “pravilo i život” za sve nas (PPr 1,1; PrKl 1,2). Uvijek i je budila radoznalost činjenica da Klara svoj život u Svetom Damjanu ne definirao kao kontemplativni život, nego kao živjeti Evanđelje. Na taj način Klara kontemplaciju ne smatra oblikom života, nego kao bitnu dimenziju života koja ostaje podložna životu po Evanđelju. Kontemplacija, prema tome, ide u korak s evanđeoskom kvalitetom života po odluci života koji smo prigrlili (usp. 2PAg 11); s čvrstom voljom “da napredujemo iz dobra u bolje, iz kreposti u krepost” (1PAg 32), i da koračamo stazom blaženstava (usp. 2PAg 12-13).

Stoga osjećamo potrebu ponovno krenuti od Evanđelja, temeljne i utemeljujuće jezgre našega oblika života, jer će nam samo ono dati mogućnost da zapalimo novi oganj i da ubrizgamo mladu limfu u našu zajedničku osamstoljetnu povijest. Biti kontemplativni uključuje, naime, prihvatiti Evanđelje u njegovim najradikalnijim zahtjevima, bez popusta, bez da opravdavamo uređenje komotnog stila života.  

Kontemplacija također ne znači “ne brinuti se” za druge. Strastvenost za Krista znači strastvenost za čovjeka. Kontemplacija koja hrani naš život ne može nikada biti strana životu naših naroda i onomu što m se događa. Stvarnost naše braće, muškaraca i žena, treba nositi u molitvi. Kontemplativna duša je duša koja se osjeća u zajedništvu sa svima, koja sve predstavlja Gospodinu, s njihovim radostima i žalostima, s njihovim nadama i njihovim frustracijama. Nosi sve u svom srcu, sve prihvaća u svoju kontemplativnu dušu.

Stoga, kontemplacija je puno više nego manje više produženi momenti molitve; znači učiniti da sve vremenite stvari budu u njezinoj službi (usp. PrKl 7,2; PPr 5,2). Kontemplacija je egzistencija življena za Gospodina i, zbog Njega, utrošena također u korist drugih. Ne bi ni moglo biti drugačije ako imamo na umu da je kontemplacija, kako tvrdi Klara, oponašanje i nasljedovanje Zaručnika (usp. 2PAg 20-21).  

 .

Izvori franjevačke kontemplacije

Gledajući Franju i Klaru lako je otkriti dva glavna izvora njihove kontemplacije: Riječ Božju i liturgiju.

Riječ Božja je, bez sumnje, glavni izvor molitve Siromaška i njegove Biljčice. Psalmi i biblijski kantici nadahnjuju i hrane njihovu molitvu do te mjere da mirno možemo reći da oboje u samima sebi utjelovljuju lik siromaha Jahvina u svakoj njegovoj dimenziji: čovjek koji svoje puno povjerenje stavlja u Gospodina i čovjek koji uranja u adoraciju i u pohvale. Prakticiranje Molitvenog čitanja Riječi, koju Crkva tako preporuča u posljednje vrijeme, trebalo bi biti uobičajeno u našim bratstvima ako želimo da se Riječ utjelovi u našoj svakidašnjoj egzistenciji. U tom smislu treba još mnogo učiniti.

Liturgija je povlašteni izvor franjevačke kontemplacije. Na prvom mjestu jer je redoviti kanal kroz koji Franjo i Klara prihvaćaju Božju riječ, Riječ koja nije jednostavni predmet meditacije, nego, više, slavljena i aktualizirana Riječ; riječ koja se pretvara u djelovanje. Osim toga, Franjo i Klara kroz liturgiju intenzivno žive sakramentalnu aktualizaciju otajstva Kristova, osobito kako se očituje u otajstvima utjelovljenja i muke koja, kako dobro znamo, zauzimaju središnje mjesto u kontemplaciji tih dvoje zaljubljenika u siromašnog i raspetog Krista.

.

Klarina “metoda” kontemplacije

Kao veliki učitelji kontemplacije, i Klara je izradila svoju “metodu”, svoj put, ipak tako da se nije prilagodila nijednoj od velikih struja. Riječ je o vrlo jednostavnoj metodi koja izvire iz vlastitoga iskustva. Ta se metoda može sažeti u tri glagola koja se pojavljuju u Klarinom drugom pismu sv. Janji Praškoj: gledati (promatrati), meditirati, kontemplirati (usp. 2PAg 20; 4PAg 19-23). Klarin meditativni hod je ukorijenjen u utjelovljenje Riječi, sažet u otajstvu, u javnom životu i u križu. To je ogledalo u kojem se odražava siromaštvo, poniznost i ljubav Sina Božjega. Kontemplirati svaki dan to ogledalo znači koračati tim putem, bez kolebanja.

Gledati. Pogleda uključuje sve osjećaje u kontemplativnom nasljedovanju Isusa Krista. “Svaki dan unosi dušu svoju u to ogledalo (…) Motri, kažem, na početku ovog ogledala, siromaštvo Onoga koji je stavljen u jaslice i povijen u pelene” (4PAg 15sl). Nije riječ o nekom romantičnom stavu pred jaslicama, nego o stvarnom iskustvu siromaštva, snažnom izboru siromaštva, kao putu što ga je poduzeo Sin Božji. Nije riječ o udivljenju, nego da se iziđe iz samih sebe i da se motri siromaštvo onoga tko se je učinio “prezrenim za tebe”. Za Klaru ne preostaje drugi put: “slijedi njegov primjer postajući prezrenim u ovom svijetu” (2PAg 19). Motrenje na koje Klara poziva je, u konačnici, pogled zaručnice u Zaručnika, koje, budući da je svakodnevno i ustrajno (usp. 4PAg 15), dovodi da se otkrije ljepota “Zaručnika najplemenitijeg roda” (1PAg 7).

Meditirati. Meditacija, za Klaru, obuhvaća um i dovodi da se shvati poniznost kao kontrast koji sablažnjava i očarava: Kralj anđela ovijen u pelene i položen jaslice (usp. 4PAg 19-20). Ako je za Franju binomij siromaštvo – poniznost nerazdjeljiv, on je to i za Klaru. Siromaštvo ističe život u istom stanju kao i siromasi. Poniznost izražava dublji aspekt siromaštva: klonuće, poniženje i prijezir. Ako je siromaštvo negacija bogatstva, poniznost je negacija moći. Poniznost je kenotčka dimenzija nasljedovanja.  

Kontemplirati. Kontemplacija na poseban način uključuje srce. Srce je za Klaru mjesto saveza sa Zaručnikom, izražava radikalnost odgovora, potpuno predanje, zajedništvo koje omogućuje uživanje u Bogu. S druge strane, kontemplacija zahtijeva čisto (usp. PrKl 10,10), potpuno okrenuto Gospodinu. To omogućuje da se gleda drugim očima, Božjim očima, da se promatra na različiti način, da se shvaća u dubinu. Kontemplirati, stoga, znači imati iste osjećaje Kristove (usp. Fil 2,5), obući se u Krista (usp. Gal 3,27; Ef 4,24). Kontemplirati znači otvoriti se Duhu koji obnavlja, preobražava i dovodi do svjedočenja, cilja svake kontemplacije.

Gledati - meditirati - kontemplirati, više nego stupnjevi, to su dimenzije jednog te istog procesa koji se ne svodi na čisto intelektualno promatranje, nego je iskustvo koje zahvaća cijelu osobu u svim njezinim dimenzijama: duhovnoj, intelektualnoj, afektivnoj i osjetilnoj. To je kao istinska ljubav: obavijajuća (usp. NPr 22,19; 3PAg 12-13; 4PAg 15), koja dovodi do nasljedovanja i do poistovjećivanja s ljubljenom osobom, do preobražavanja ljubitelja u Ljubljenoga.

.

Šutnja i samoća u službi kontemplacije

Tako misli Klara u svom Pravilu (usp. PrKl 5), tako misli Crkva, tako to izražavaju vaše Konstitucije: “traženje intimnosti s Bogom sadrži potrebu šutnje, uistinu životne, cijeloga bića” (Evangelica Testificatio, 46; GGKK OSC, 81). Tko se želi učvrstiti jedino u intimnosti Božjoj, po primjeru Klare, treba iz svoje duše udaljiti “svaku buku” (4Čel 36). I to ne vrijedi samo za vas koje ste izabrale povučen život, nego za sve one koji žele živjeti istinski unutarnji život. Šutnja kao put slobode je univerzalna vrijednost, nužna za život u punini, za duboko razmišljanje.

Nastanjena šutnja i samoća su očitovanja preobilnog života koji sam govori. Šutnja i samoća su, zatim, neophodna sredstva da se usredotoči na bitno, da se živi u nazočnosti Gospodinovoj. Upravo iz te perspektive klauzura dobiva svoju istinsku dimenziju. Bez da se klauzuri oduzima ikakva važnost prema izvanjskom, ne smije se zaboraviti klauzura prema unutra: ne zaustavljati se na sporednom, imati tek za Božju riječ, sabranost osjetila. Ako je za onoga koji živi na rubu ništavila šutnja zastrašujući znak praznine, za onoga koji traži unutarnji mir šutnja, samoća i, u vašem slučaju, klauzura su neusporedive zgodne prigode za susret s Bogom i s drugima.

Novi čovjek kojemu je vjera dala prodorno oko koje ide preko scenskog i srce sposobno da ljubi nevidljivo, traži šutnju i samoću ne kao bijeg, nego kao sredstva da se zatvori u samoga sebe, traže šutnju i samoću sačinjene od dubokih, istinskih odnosa. Kako god to izgledalo paradoksalno, samo onaj tko je sposoban ostati sam, samo on je sposoban susresti se s drugima. Možda to razjašnjava zašto danas provodimo toliko vremena zajedno i ne uspijevamo susresti se istinski s nekim.

Danas, kako vi, drage moje sestre, tako i mi i koji žele posvetiti srce isključivo Bogu, trebamo šutnju i samoću, pune Prisutnosti, pažljive na osluškivanje, otvorene za zajedništvo. Moramo njegovati nastanjenu šutnju i samoću da ne bismo bili žrtve aktivizma – i to je također jedna od stvarnih opasnosti u mnogim vašim samostanima – koji je lišen razmišljanja; žrtve praznog aktivizma i, stoga, jalovog. Bog uvijek govori i njegova je šutnja također riječ.

.

Zaključak

Predrage sestre u Gospodinu, ove pismo koje sam započeo s nekoliko riječi sv. Bonaventure i završavam usvajajući njegove druge riječi. Kao on, i ja od vas tražim da uvijek budete sjedinjene s Kristom, našim jedinim trajnim dobrom (usp. Sv. Bonaventura, Pismo…). Što sam vama napisao, drage moje siromašne sestre sv. Klare, mislim i za sebe i za svu braću koju mi je Gospodin darovao.

Neka nam Gospodin dadne čisto srce da ga možemo gledati, meditirati i kontemplirati, da ga, preobražavajući se u Njega, mognemo svjedočiti muškarcima i ženama našega vremena!

Bratski,

fra Jose Rodriguez Carballo, generalni ministar

Rim, 13. lipnja 2010., svetkovina sv. Antuna Padovanskoga

Pisma papa i Gen. ministara

kLARA

 

Fra Massimo Fusarelli, ofm

Generalni ministar


ZAHVALNI DANAS ZA DAR

VAŠEGA ZVANJA

 

Pismo za svetkovinu  sv. Klare

2022.

clare2021 cover

 

Fra Massimo Fusarelli, ofm

Generalni ministar


ŽIVIMO PO SAVRŠENOSTI

SVETOG EVANĐELJA


Pismo za svetkovinu  sv. Klare

Rim, 11. kolovoza 2021.

Na svetkovinu svete Klare

 

clare2020 cover_med

 

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar


GOSPODIN NAS

NE SPAŠAVA OD POVIJESTI

NEGO U POVIJESTI


Pismo za svetkovinu  sv. Klare

Rim, 25. srpnja 2020.

Blagdan Sv. Jakova

 

 blagdan-svete-Klare

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar


KREPOSTI SVAKOG

LJUDSKOG BIĆA

 


Pismo za svetkovinu  sv. Klare

Rim, 25. srpnja 2019.

Blagdan Sv. Jakova

clare2018 cover_low

 

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministarRAZLUČIVANJE:

očišćenje pogleda,

srca, volje


Pismo za svetkovinu  sv. Klare

Rim, 2. kolovoza 2018.

Blagdan Asiškoga oprosta

 

clare2017 cover_low

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar"... Brzim trkom

i lakim korakom..."

(usp. 2PJa 12)

Pismo za svetkovinu  sv. Klare

Rim, 2. kolovoza 2017.

Blagdan Porcijunkulskoga oprosta

clare2016

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar
Naviještati istinu uskrsnuća

Pismo za svetkovinu sv. Klare

 

Rim, 15. srpnja 2016.

kLARA 2015

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Genealni ministar


Hodočasnice i pridošlice

sa svim stvorenjima

Pismo za svetkovinu sv. Klare

Rim, 15. srpnja 2015.

 Klara 2014

 Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar


“U izlasku” s molitvom,

srca otvorena svijetu,

obzorjima Božjim.

(Papa Franjo)


Pismo za svetkovinu sv. Klare

Rim, 15. srpnja 2014.

Pismo 2013

Fra Michael Anthony Perry, ofm

Generalni ministar


"Smatram te pomoćnicom

samoga Boga

i podizateljicom klonulih udova

njegova neizreciva tijela"

(3PJa 8)

Pismo za svetkovinu sv. Klare

Rim, 15. srpnja 2013.

 Gen min Carballo oprostaj

Oproštajno pismo

Generalnog ministra OFM

sestrama klarisama i koncepcionistama

6. travnja 2013.

Pogleda uprtog na pocetke

Fra José Rodríguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Pogleda uprtog na početke

(usp. 2PJa 11)

Aktualnost franjevačko-klarijanske karizme

nakon 800 godina od utemeljenja

Reda svete Klare (OSC)

Rim, 15. srpnja 2012.


papa-ratzinger
 

Benedikt XVI.

Papina poruka za

Godinu sv. Klare

Vatikan, 2. travnja 2012.

 Al Venerato Fratello
 

 Benedikt XVI.

Pismo u povodu 800. obljetnice

"obraćenja"i posvećenja

sv. Klare Asiške

Vatikan, 1. travnja 2012.

GCLogo 380w

 Encarnacion del Pozo, OFS

Generalna ministra

PORUKA GENERALNOG KAPITULA

FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA

SESTRAMA KLARISAMA

POVODOM OSAMSTOTE OBLJETNICE

Sao Paulo, 23. listopada 2011. 


chiara2011

Fra José Rodríguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Dva imena, dva fenomena,

dvije legende: Franjo i Klara

800. obljetnica utemeljenja

Reda siromašnih sestara


Rim, 15. srpnja 2011.

 konf-gen-min  

KONFERENCIJA GENERALNIH MINISTARA

PRVOGA FRANJEVAČKOGA REDA I TOR-a

PISMO ZA 800. OBLJETNICU UTEMELJENJA

REDA SIROMAŠNIH SESTARA SV. KLARE

Rim, 2. veljače 2011.

papa kateheza

Benedikt XVI.

Sveci su veliki dobročinitelji

čovječanstva

Kateheza

Vatikan, srijeda, 15. rujna 2010.

 Pismo 2010

Fra José Rodríguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Gledaj pozorno,meditiraj, motri,

preobrazi se u ljubljenoga

i svjedoči ga(Usp. 4PAg 19.22.28)


Pismo za svetkovinu sv. Klare

Rim, 13. lipnja 2010.

 Klara 2009

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Pismo za svetkovinu svete Klare

2009. godine


Rim, 23. lipnja 2009.

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministar

 

Pismo za svetkovinu svete Klare

 

Rim, 3. srpnja 2008.

 
 Klara 2007  

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Pismo za svetkovinu svete Klare


Rim, 11. kolovoza 2007.

 Klara 2006  

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Klarinim stopama


Pismo za svetkovinu sv. Klare


Rim, 11. kolovoza 2006.


 Klara 2005

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministar


Pismo za svetkovinu

svete Klare

2005. godine


Prot. br. 095737

Klara 2004

Fra José Rodriguez Carballo, ofm

Generalni ministarKlara Asiška i

Klara današnja


Srce koje je Gospodin

zaveo i osvojio

Za 750. obljetnicu

smrti sv. Klare

i odobrenja

njezinog Pravila


Pismo o svetkovini svete Klare

Rim, 2004.

 Klara 1994

Fra Giacomo Bini

Generalni ministar

Klara Asiška

Pohvalna pjesan

Pismo za svetkovinu svete Klare

Rim, 2002.

 

PISMO GENERALNOGA MINISTRA REDA MANJE BRAĆE

U PRIGODI SVETKOVINE SV. KLARE 2009.

 

Gospodin dao mir svima vama, drage moje Siromašne sestre sv. Klare, koje je Duh pozvao da slijedite Krista siromašnoga, raspetoga i uskrsloga, živeći Evanđelje u poslušnosti, bez ikakvog vlasništva i u čistoći.

Želim nastaviti s tradicijom koju sam započeo prije šest godina kad sam prvi put bio izabran za ministra i slugu Bratstva. svake sam godine u prigodi svetkovine sestre Klare, pokazujući vam, tako, svoju blizinu i duboko poštovanje koje imam prema vama.

 

Zahvalnost

 

Ovom prigodom želio bih vam prije svega zahvaliti za blizinu, ostvarenu po ljubavi i molitvi, koju ste mi dokazali kroz ove godine služenja u službi generalnoga ministra i koja se je pokazala još očevidnijom na završetku 187. kapitula Reda manje braće što smo ga nedavno slavili u Asizu. Hvala, drage sestre. Hvala za vaše mnogobrojne čestitke za moj ponovni izbor. Budući da ne mogu svima osobno odgovoriti, činim to ovim pismom. I dok vam obećavam  da ću nastaviti biti vam veoma blizu svojom molitvom i, svaki put kad to bude moguće, svojom nazočnošću među vama, molim vas da nastavite moliti za mene, za Generalni definitorij i za Red, da nam Gospodin udijeli dar kreativne i radosne vjernosti našemu pozivu Manje braće.

 

Put prema VIII. stoljetnici

 

Godina 2009. podsjeća na VIII. stoljetnicu utemeljenja Prvoga reda i otvara vrijeme priprave za 2012. godinu, godišnjicu utemeljenja Reda siromašnih sestara sv. Klare. Da ta godišnjica uistinu bude moment milost za sve nas i na osobit način za vas, pozivam vas da dopustite da vas ponovno pohodi milost početaka, da iz spomena mognete izvući evanđeosku svježinu i da u povijesti budete prebivalište i sjedište (3PAg 22), vjerodostojan znak Boga koji strastvenom ljubavlju traži čovječanstvo.

 

Vaš stil života

 

U ovom kontekstu, dopustite mi, drage moje sestre, da vas podsjetim na neke elemente koji su vlastiti načinu života koji ste prigrlili i koje je, premda su poznati, uvijek dobro imati na umu. Pozvane da čuvate klarijansku karizmu u ovim delikatnim i teškim vremenima, ali također tako punima (usp. VC 13), kao što već više puta rekoh, ne možete za tu odgovornost delegirati druge, nego je trebate prihvatiti s odvažnošću i kreativnošću. Vaše delikatno poslanje nije u tome da štitite   status quo, nego da ponovno uprisutnite odvažnost i kreativnost Klare, živeći u kreativnoj i radosnoj vjernosti način života koji vam je ostavila (usp. VC 37). Samo tako ćete biti svjetionicima u noći, trubljama na bedemima, stražarima jutra (usp. Iz 21,11-12).

 

Živjeti sveto Evanđelje

Vaš način života, kao i naš, jest živjeti sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista (usp. PrKl  1-2). Dar Evanđelja je početak vašega bratstva. Kao sljedbenice Franje i Klare pozvane ste životom prihvatiti i ispovijedati Evanđelje, da ga kreativno uzvratite konkretnim gestama. Današnji svijet ima potrebu gledati osobe posve zaljubljene u Krista, svjedoke koji drže pogled čvrsto uprt u njega, evanđeoske žene koje puštaju da ih Krist i njegova riječ određuju u svakidašnjici života.

U razlomljenom svijetu, kojeg smo dio i mi, pozvane ste dati svjedočanstvo osoba objedinjenih oko osobe Krista, osobe koje žive u logici besplatnosti i samo iz ljubavi prema Božjoj nazočnosti, učinjenoj vidljivom po vašemu životu. Često molitveno čitanje Riječi dovest će vas da u svakidašnjem životu, ukoliko ste objedinjene osobe, prihvatite oblik evanđeoskoga života.

 

Kontemplativni život

Kao kontemplativke, osim toga, pozvane ste biti znakom Boga koji sije u povijesti. U trajnom osluškivanju Boga i danas ćete još govoriti srcima muškaraca i žena našega vremena jezikom ljubavi čije riječi duboko puštaju korijenje u egzistenciji nastanjenoj Bogom. Kao Klara, ljubljena, preobražena u Ljubljenoga, tako ste i vi, po kontemplaciji, pozvane posve se poistovjetiti s Kristom  (usp. 3PAg 12sl.), čija nas ljubav usrećuje (usp. 4PAg 11).

Živeći u trajnoj nazočnosti Svevišnjega, svojim životom objavljujte svu Božju blizinu čovječanstvu, učinite da sa šutnjom vaše egzistencije vidimo kako tražiti njega, konačni cilj svega posvećenoga života. Svijet, svi mi imamo potrebu da vidimo u vama posvećene žene nastanjene Duhom. Prihvaćajući iz Božjih ruku povijest današnjih muškaraca i žena, ostanite vjerne onom što je uistinu istinito.  

 

Život u bratstvu

Danas ste vi Klara i, obnavljajući “da” Duhu, kao siromašne i prigrljujući siromašnoga Krista (usp. 2PAg 18), u bratstvu činite vidljivim Božje biti u povijesti. Kao za Franju tako je i za Klaru, kojoj je Gospodin dao sestre (usp. OKl 25), bratski život u zajednici bio fizički i teološki prostor u kojemu se živi Evanđelje; mjesto i prostor odnosa; čuvano mjesto u kojemu svaka sestra iz odnosa s Bogom uči «čuvati jedinstvo uzajamne ljubavi» (PrKl 10,7), prihvatiti zajedništvo koje dolazi od Duha; povlašteni prostor u kojemu svjedočiti Boga, zajedništvo u različitosti i različitost u zajedništvu. Živite različitosti ne kao prijetnju, nego kao očitovanje Boga koji uvijek čini novima sve stvari. To će biti moguće samo iz iskustva vjere koja nas dovodi da vidimo u onom kraj nas „dar” i „poklon” Gospodinov. 

 

Živjeti bez ikakva vlasništva

Taj način života sadrži, između ostaloga, čuvanje presvetoga siromaštva. To je ono što je od vas tražio i nastavlja tražiti Franjo: «slijediti život i siromaštvo preuzvišenoga Gospodina našega Isusa Krista i njegove presvete Majke, i ustrajati u njem sve do kraja» (PrKl 6,7). To j element o kojemu se ne može pogađati ni vi niti mi. To je temeljni izbor koji nadahnjuje odluku da «živimo po savršenstvu svetoga Evanđelja» (BratŽiv 1), koji usmjeruje put i rasvjetljuje slijedeće korake.

Slavlje stoljetnice utemeljenja vašega Reda je prikladna prigoda da obnovite svoju poslušnost Franji. U ta poslušnost prolazi kroz živjeti bez ikakva vlasništva. Ako se Siromašak zalaže i zadužuje svoju braću da se brinu za sestre, to je stoga da uvijek budete vjerne u opsluživanju svetoga siromaštva. Iz zalaganja da priznamo naš zajednički početak neka izvire uzajamna briga, da vi i mi budemo vjerni da živimo bez ikakva vlasništva, u proročkoj marginalnosti koja nas povjerava Bogu ljubavi i providnosti.

Osobito u ovim vremenima duboke gospodarske krize svijet treba zastati u hodu da se vrati življenju, da pronađe koordinate koje govore o bitnosti, o trijeznosti, o istinitosti. Vi koje ste izabrale da živite bez ikakva vlasništva pozvane ste svjedočiti da kontemplacija Krista nije neka teorija, nego življeni život koji se uobličuje u siromašnom, konkretnom, vidljivom, stvarnom stilu života. Smatram da je došao trenutak u kojemu se trebaju činiti odvažni, proročki izbori na području siromaštva, živeći s kreativnom vjernošću po duhu Pravila svete Klare.

 

Upoznaj svoj poziv, oživi dar Božji u sebi

 

Te riječi apostola Pavla (usp. 1Kor 1,26; 2Tim 1,6) mogu biti program da se pripravi slavlje 800. obljetnice utemeljenja vašega Reda, drage moje sestre. Pozivam vas da pokrenete sva moguća sredstva da se to dogodi.

Ako se čini da svijet ponekad ne razumije vaš život, to je stoga što ima potrebu da u njemu dotakne znak koji upućuje na bitnost vašega života. Uzvraćajući bogu svaki trenutak vašega postojanja, ne po zakonima tržišta, nego samo iz ljubavi, po logici ljubavi, pozvane ste svjedočiti alternativni način života. Dok je čovječanstvo nagnano da živi površno pritisnuto tolikim suvišnim stvarima, protagonizmom, prividom... vi ste, u dubini postojanja, pozvane upućivati na dašak Duha Božjega koji vas prožima. Izabirući da živite kao siromašne, svjedočite ono što je uistinu istinito i što nas oslobađa.

Slavlje jubileja vašega Reda treba vas konkretno propitkivati o načinu na koji živite vaš način života.

Mi i svijet imamo potrebu znati da ste svjedoci uskrsnuća Gospodinova, svjedoci Boga života.

Mi i svijet imamo potrebu vidjeti u vama trajno traženje Boga, kako bismo usvojili to traženje. 

Mi i svijet imamo potrebu zanosno uzajamno dijeliti vašu kreativnu vjernost, da svima svjedočimo dobru vijest Evanđelja.

 

Mi i svijet imamo potrebu da se, zajedno s vama, stavimo u srce Crkve, da budemo, kao Klara i Franjo, evanđeoske osobe koje svima dovikuju da bog ljubi čovječanstvo.

Drage sestre, nemojte nas lišiti dara svoga svjedočenja. Mi i svijet ga trebamo.

Neka nam Gospodin, koji nam je dao milost dobrog početka, dadne da rastemo u kreativnoj i radosnoj vjernosti onom što smo obećali (usp. 1Kor 3,6-7).

 

Rim, 23. lipnja 2009. g.

 

José Rodríguez Carballo, OFM

     generalni ministar

 

Prot. 100057

Klara Asiška - pohvalna pjesan

 

KLARA ASIŠKA - POHVALNA PJESAN Pismo Generalnog ministra fra Giacoma Binija

Rim, 2002.

 

SADRŽAJ

UVOD

I. ZAJEDNIČKO POSLANJE NAŠIH BRATSTAVA

· Živjeti i svjedočiti evanđelje

· Na putu križa

· Za razmišljanje

 

II. UZAJAMNOST I NADOPUNJIVANJE

· Teocentrična nadopuna

· Nadopuna izgradjena na Božjoj riječi

· Za razmišljanje

 

III. PRIDOŠLICE I PUTNICI

· “Tek se na svom svršetku spoznaje čovjek”

· Ljepota poziva

· Za razmišljanje

 

IV. “SLIJEDITI SAVJETE GENERALNOGA MINISTRA”

· Samostalnost i odnosi u životu samostana

· Formacija

· Za razmišljanje

 

V. IZAZOVI

· Formacija srca i stvaralaštvo

· Biblijska, liturgijska i karizmatska duhovnost

· Osjećaj pripadnosti

· Formacija za odnos

· Za razmišljanje

ZAKLJUČAK

 

UVOD

U ime Gospodnje!

Vama, Siromašnim sestrama svete Klare,

Svima vama kontemplativkama koje se nadahnjujete

na franjevačko-klariskoj duhovnosti,

svoj braći i sestrama

koji ljube Klaru i Franju,

kao Ministar i poslužitelj sviju, želim

“mir s neba i iskrenu ljubav u Gospodinu” (2P 1).

 

“Budući da ste po božanskom nadahnuću

postale kćerima i službenicama svevišnjega

vrhovnoga Kralja, Oca nebeskoga, i zaručile se

Duhu Svetomu, izabirući da živite po savršenosti

svetoga Evanđelja, hoću i obećajem u svoje

ime i u ime svoje braće da ću za vas uvijek voditi

ljubaznu brigu i posebnu skrb”(PKl 6,3-4; usp. Fv)

 

U skladu i u poslušnosti tim riječima, kao brat vaš, usudjujem se obratiti se svima vama koje činite dragocjenu zbilju među onima koji žive duhovnu baštinu Franje i Klare. Također u ime braće i sestara koji se nadahnjuju na njihovu evanđeoskom programu, želio bih prije svega izraziti duboku zahvalnost za karizmatsko duhovno bogatstvo koje predstavljate u našoj Obitelji. Hvala za vaše duboko zajedništvo u Duhu koje nas podržava u našim apostolskim putovanjima po svijetu; za vašu šutljivu ulogu “jutarnjih stražara” koji bdiju i u tami ljudskih dogadjanja istražuju one znakove života koji već počinju izvirati na zemlji. Vi nam pomažete razumjeti naš redovnički poziv i radovati se zbog njega. Klara, na početku svoje Oporuke, kliče u ovoj zahvali: “Među drugim dobročinstvima koja smo primile i svaki dan primamo od našega Darivatelja, Oca milosrdja, za koja smo dužne živo zahvaljivati njemu slavnome Ocu Kristovu, je dobročinstvo našega poziva. I koliko je ono veće i savršenije, toliko smo više njemu dužne” (OKl 2-3). Dakle, dužni smo zajedno uvijek bolje upoznavati svoj poziv, ljubiti ga i odgovoriti mu vjerno i velikodušno.

Sljedeće ćemo godine slaviti 750. obljetnicu smrti naše majke i sestre Klare: to je zgodna prigoda, osobita milost koja bi nam trebala pomoći da obnovimo onu “zaručničku” ljubav koja je nadahnjivala cijeli njezin život. Dok vam pišem, razmišljam i meditiram upravo o onim znakovima i onim riječima koje su obilježile njezine posljednje dane prije njezina neopozivog izlaska. Siromašna i gola postelja u Sv. Damjanu postala je mjestom odnosa i susreta obremenjenih dubokom ljudskošću i duhovnošću. I pismo može postati mjestom zajedništva, bratskog dijaloga da otkrijemo ono “nešto novo o Gospodinu”, što je Klara tražila od Junipera, i što naša vremena i naši naraštaji bez odlaganja opet očekuju od nas.

U pohodima braći u raznim dijelovima svijeta uvijek sam imao milost susretati vas, slušati vas, razgovarati i moliti s vama. Bio sam dirnut dubokim prijateljstvom koje vas povezuje s nama i s cijelom Franjevačkom obitelji; gorućom žedji za Bogom koja prožima vaše zajednice i koju biste s nama željele podijeliti. I koliko bismo svi mi, braća i sestre koji putujemo svijetom, imali naučiti od vašega tako odlučnog i potpunog mističnoga iskustva koje može razumjeti ili nazrijeti samo onaj koga je Ljubav pobijedila.

Brat Rajnald, brat Leon, brat Andjeo, brat Juniper bijahu ondje, blizu Klari u posljednjim danima njezina života, da, u dubokom zajedništvu, slušaju, dijele i oživljuju zanosno traženje Boga: to je također i želja ovoga pisma, kao nastavak u vremenu onoga prijateljstva koje na zemaljskom putovanju od tada podržava Manju braću i Siromašne sestre.

Ova su razmišljanja upućena izravno Sestrama klarisama u prigodi 750. obljetnice smrti sv. Klare: svi se tekstovi odnose na nju; ipak žele biti i bratska poruka upućena svim kontemplativnim sestrama franjevkama razasutim po cijelome svijetu. Pišući sam i na njih mislio; prijedlozi i poticaji mogu možda i njima biti korisni.

Napokon, nadam se da će ove retke pročitati braća i sestre cijele Franjevačke obitelji, jer su nadopunjivanje i uzajamnost zajedničke zadaće svima nama.

 

 

I.

ZAJEDNIČKO POSLANJE NAŠIH BRATSTAVA

Svaki osobni odnos s Gospodinom, svaka redovnička karizma ima dva nedjeljiva elementa: poziv i poslanje, “slijedi me” i “podjite”, svjedočite pred ljudima ono što ste vidjeli. Gospodin nas poziva da nas učini svojim učenicima i svjedocima u cijelome svijetu. Tako se u povijest uključujemo kao živi spomen Evanđelja Isusa Krista, uvijek spremni da pronalazimo prikladnije oblike da svjedočimo i naviještamo kraljevstvo Božje već prisutno među nama. Kao sestre i braća Klare i Franje imamo veoma jasno odredjenu poruku koju valja naviještati, iako na različite načine; naša Pravila jasno pokazuju osnovne elemente koji označavaju taj hod.

 

Živjeti i svjedočiti evanđelje

“Diveći se gledam kako, poniznošću, snagom vjere i mišicama siromaštva, sebi privijaš neusporedivo blago, skriveno u njivi svijeta i ljudskih srdaca, kojim se kupuje Onaj po kome je sve iz ništa postalo. I, da se izrazim riječima samoga Apostola, smatram te suradnicom samoga Boga i podržavateljicom slabih i klecavih udova njegovog neizrecivog tijela ” (3PA 7-8)

Pravilo života zajedničko cijeloj Franjevačkoj obitelji sastoji se u “živjeti sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista” (usp. PPr I,1; PrKl I,2; PrFSR 4), želeći iznad svega “imati Duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje” (PPr X,8; PrKl X,9), imajući kao posvemašnje prvenstvo molitvu i kontemplaciju (usp. PPr V,2; PrKl VII,2). Hod je jednako jedan i veoma odredjen: poniznost i siromaštvo Gospodina našega Isusa Krista i njegove siromašne Majke. Klara izričito kaže: “Sin je Božji postao našim putom” (OKl 5). Siromašni život Isusa iz Nazareta, od Betlehema do Kalvarije, kao objavljivanje Boga, postao je sveobuhvatno i prevratničko duhovno iskustvo u životu Franje i Klare: taj ih žar posvema suobličuje Kristu, i sve do posljednjih godina svoga života neće dopustiti prilagodjavajuća mišljenja ili pojednostavljenja. Onomu koji mu predlaže druge načine da služi Gospodinu, druga već prokušana i bolje ustojena pravila, Franjo odgovara: “Gospodin mi je objavio da je njegova volja da ja u svijetu budem nova budala kao On: to je znanost kojoj Bog hoće da se posvetimo” (LPer 18). A Papi koji je htio olakšati njezino siromaštvo, Klara, veoma nadilazeći zavjet siromaštva, odgovara: “Sveti Oče, nipošto i nikada, zanavijek, ne želim biti oslobodjena od nasljedovanja Krista” (4Čel 14). To je, dakle, naš poziv, naša “znanost”, naše služenje: sve više postajati slušateljima i vjernim izvršiteljima evanđeoske Riječi, kontemplirajući i slijedeći do kraja siromašnoga Isusa. Iz tog jasnog i stvarnog identiteta radjaju se različiti i nadopunjujući oblici evangelizacije, različita franjevačko-klariska poslanja unutar Crkve Božje s obzirom na njegovo kraljevstvo.

“Manja braća” raspršuju se svijetom koji postaje njihovim “klaustrom” (usp SvS 63), mjestom bratskih i kontemplativnih odnosa (usp. NPr XVI). “Zbog toga vas je [Gospodin] razaslao po cijelom svijetu da riječju i djelom svjedočite za njegov glas, i da svima obznanite da nema drugoga Svemogućega osim njega” (PBr 9).

“Siromašne sestre”, polazeći od “klaustra” svoje nutrine, po Marijinom primjeru (usp. 3PA 19) postaju prihvaćanjem, prebivalištem i ikonom Boga ljubavi; i to se svjedočenje “odražava” i prenosi na cijeli svijet. Klauzura se otvara cijelom svijetu i postaje mjestom i prostorom odnosa, kao što se je uski prostor vrta Sv. Damjana pretvorio za Franju, patnika i gotovo slijepoga, u vidjenje i pjesmu cjelokupnoga stvorenja. Ne ide se u klauzuru kako bi se sklonilo ili pobjeglo od poteškoća svijeta, nego prije svega da se živi prihvaćanje, da se dublje sudjeluje u životu ljudi u njihovim najtajnijim i najnepoznatijim težnjama, da se zalaže u izgradnji one ljudske povijesti po Božjem planu koji samo sveci i proroci umiju naslutiti.

Klarina klauzura, zadobivajući sveopću protegu, življena je i preobražena po duhovnoj pokretljivosti koja nema granica. Prije bolesti ona je snažno kušana da podje čak u Maroko, gdje su prvi franjevci svoju vjeru ispovjedili “mučeništvom” (usp. Proc VI,6); u posljednjih 30 godina, po “mučeništvu”svoje bolesti, živjet će nevjerojatnu mnogovrsnost odnosa prijateljstva: prima posjete papa, kardinala, franjevaca, poniznih osoba i onih važnih… Oganj ljubavi je onaj koji gori u njezinu “klaustru” i koji užiže svaku vrstu odnosa (usp. CV 15), iznad svih ograničenja naloženih klauzurom.

Klara je prava “mističarka”: gori jedinstvenim žarom koji ju suobličuje Kristu. Sve ostalo postaje “djelomično” i usredotočujuće na to “središte”. Koliko se gubi snage i “dobre volje” u nekim samostanima, kad se sve sile ne usmjeruju na traženje jedinstva, prema Bitnome. “Ženski genij” svijetli u svom bogatstvu upravo kad naslućuje bitno i kad uspijeva dati pravu vrijednost drugotnome.

 

Na putu križa

“Budeš li s njim trpjela, s njime ćeš su-kraljevati; budeš li s njim suosjećala, s njim ćeš se i su-radovati; budeš li s njim su-umirala na križu patnje, s njim istim ćeš posjedovati nebeske stanove u sjaju svetaca” (2PA 21)

“Kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi” (Iv 12,32): s visine križa Isus je postao ponudom spasenja svim ljudima. Slijedeći Franju na njegovu misijskom hodu, dolazimo do stigmata na La Verni; slijedeći Klaru u njezinoj klauzuri, dolazimo do postelje trpljenja, bolesti koja započinje u vrijeme stigmata Siromaška i produžuje se kroz gotovo polovinu njezina života. Još jednom otkrivamo iznenadjujuću nadopunu karizme: dva puta jednako “misijska”, put pokretljivosti i onaj klauzure, koji dovode do istovjetnog odredišta, do križa. Ljubitelj hoće ostati blizu Ljubljenome, ne samo na putu siromaštva, nego i na onom trpljenja (usp. 2PA 19), da u vlastitom tijelu nadopuni ono što nedostaje patnjama Kristovim (usp. Kol 1,24). Nije dovoljno slušati i služiti, potrebno je dijeliti Isusov usud i usvojiti njegov križ (usp. Lk 9,23-24).

Evanđeoska logika slabosti, skrivenosti, nevidljivih ishoda uvijek je uznemirujuća: bila je to za Isusove

učenike i bit će za svakoga vjernika na ovom zemaljskom proputovanju. Svijet tu logiku ne može prihvatiti: naš je svijet utemeljen upravo na djelotvornosti koja, polazeći s te osnove, stvara niz “psihoza” učinka, “činjenja”, veličanstvenosti, osiguranja za sebe sadašnjosti i budućnosti, uspjeha na svim razinama: u radu, u osjećajima, u poslovima, u glasovitosti…

Te nam psihoze, nažalost, nisu strane: vrijedi onaj tko je sposoban više proizvesti. Dok je “čudo” Klare i Franje, vjernih Evanđelju, u velikom prepuštanju Onomu koji nastavlja hraniti nevjerojatno pouzdanje u odnosu na nas. Oni su odgovorili na zanosan način na Božju gorljivost prema čovjeku; odvažno su živjeli izazov posvemašnjeg siromaštva koje nužno dovodi na križ, u bespomoćnost kao životni put. Svako će misijsko djelovanje dakle biti podloženo logici sjemena koje treba umrijeti kako bi donijelo plod.

Franjina “misionarska” djelotvornost dostiže svoj vrhunac u posljednjem razdoblju njegova života, u razdoblju suobličavanja Kristu na La Verni: svoje duhovno iskustvo polaže u krilo Crkve, uz križ, vraća evanđeosku pustolovinu Ocu i prinosi je kao misionarski “dar” tolikoj braći i sestrama koje će ga, očarani njegovim primjerom, kroz stoljeća slijediti. To je sloboda pronađena upravo u vremenu “velike kušnje”, kad više ne zna što činiti: tada odlučuje Bogu vratiti evanđeoski projekt razradjen za sav život, i za koji sada otkriva da nije njegov; vratiti mu braću koja nisu njegova, život, koji nije njegov...

Što reći o Klari, o godinama njezine bolesti, “beskorisnih” po mjerilima uspješnosti, ali tako bogatih i značajnih pred Bogom! Upravo kad je Franjo, veoma brzo, počeo nedostajati franjevcima i sestrama, nazočnost Klare dobra zdravlja, sa svim njezinim snagama, mogla je, po nama, “toliko učiniti” za Franjevačku obitelj početaka; mogla je osnovati tolike druge samostane, poticati tolike druge sestre... Ipak, Gospodin je “toliko učinio” po njezinom siromaštvu, po njezinoj nemoći, po njezinoj nepoduzetnosti! U onim prvim godinama života Reda druge će sestre, poslane po njoj i po Franji, poći.

Ali kako nam je teško usvojiti te vrijednosti kad “svijet” oko nas govori drugim jezikom i nuka nas da prihvatimo njegove zavodljivosti. Znamo dobro da je naša djelotvornost povezana s božanskom plodnošću; da naša služenja, ustroji, apostolske djelatnosti trebaju biti u službi našega poziva da budemo živi spomen evanđelja Isusa Krista. To je prvo služenje koje dugujemo Crkvi i svijetu, prije svake druge djelatnosti: to je vrsnoća našega života koja daje smisao mnoštvu naših zalaganja, koja se trebaju odnositi na tu životnu protegu u kojoj se svi nalazimo “misionarima, poslanima”, bilo da smo u samostanu, bilo da koračamo putovima svijeta; bilo da molimo bilo da propovijedamo; bilo da smo zdravi, bilo da smo bolesni.

U svom ću srcu zauvijek očuvati tolika zračeća lica mladih i starih sestara koje sam susreo u različitim pohodima, lica koja, kao živa riječ, prosijavaju posvemaš nost Božju koja ih ispunja; bolesnih sestara koje, očišćene trpljenjem poput Klare, kao žive ikone slične Raspetome iz Sv. Damjana, izražavaju patničku ljudskost, ali već preobraženu i slavnu: postale su podrhtavajućim iščekivanjem Zaručnika koji dolazi, dok njihovo tijelo, čista prozirna ovojnica, dopušta nazrijeti oslobadjajuću prisutnost Boga. Kakvo je to čudesno poslanje!

Podsjećam na primjer jedne klarise iz 15. stoljeća, sv. Katarine Bolonjske: na kraju života, trpeći mnogo, u viđenju je primila naredbu da svira violu. Katarina nije svirala otkako je, kao mladica, napustila dvor u Bologni i unišla u samostan: ali pred Božjom naredbom zatražila je da joj se donese viola i ona je sama skladala mali himan, s tekstom iz proroka Izaije: “Slava će se njegova na tebi očitovati”. Tako je sestrama pokazala da se slava Svemogućega očituje i u slabosti žene patnice. Viola, sačuvana do danas u samostanu Corpus Domini (Tijela Gospodinova) u Bologni, nas podsjeća da život svakoga od nas, u svojoj slabosti, može postati sredstvom da se opjeva veličina Božja.

Drage sestre, možda nam još možete pomoći da ponovno pronadjemo duboki smisao našega poslanja, “djelomičnu” vrijednost svih naših djelatnosti, znajući da se neka osoba može ostvariti samo ako ponovno otkrije svoje pravo lice “zrcaleći se” u Isusu iz Nazareta, u njegovu evanđelju, u kontemplaciji kao prve- nstvu. U traženju našega identiteta, često smo skloni gledati na prošlost - i u opasnosti smo da se svi više zatvaramo – umjesto na budućnost prema kojoj smo usmjereni. Zaokupljenost za preživljavanjem može razoriti nadu, stvaralaštvo i otvorenost Duhu Gospodinovu.

I sama starost nije uvijek i samo ograničenje, nego i svjedočenje duhovnog i odnosnog spoja, smireno življenog sklada vrijednosti; i to razdoblje života treba evangelizirati i pratiti kako bi, kao svako siromaštvo, postalo očitovanje Boga. Zatvaranje nekog samostana prihvaćeno u smirenosti (nismo vječni!): i to je svjedočenje zrele vjere i žive nade.

 

Za razmišljanje

1. Koje su osnovne evanđeoske vrijednosti ili težnje u osnovama našega unutarnjeg jedinstva i izbora bratstva? Jesmo li doista spremni založiti se? Promijeniti, što? Kako? S kim?

2. Postoji li svijest da ste vi same na prvom mjestu za evanđeosko naviještanje, pozvane svjedočiti jedna drugoj Radosnu vijest u stvarnosti svakidaš njih čina?

3. Božanska plodnost našega postojanja sjaji se i u ljudskoj nemoći, kao što je starost i bolest, koje nas čine jasnim znakom nade koja nas ispunja. Kako se pripravljamo za to “misionarsko” razdoblje tako važno i odlučujuće?

4. Vi ste, sestre, zajedno s nama bratstvo-u-poslanju u kontemplativnoj šutnji. Navještaj ste žive Riječi u svakom razdoblju svoga života, u žaru za evanđeljem koje vas suobličuje Kristu. Kako to iskustvo, zajedno s cijelom Franjevačkom obitelji, možemo stvarno prevesti i naviještati?

 

II.

UZAJAMNOST I NADOPUNJIVANJE

“Osjećajući Gospodina blizu i gotovo na vratima, [Klara] je htjela da uz nju budu svećenici i duhovna braća da joj čitaju Muku Gospodinovu i svete riječi. Kad se među njima pojavio brat Juniper, čudesni Božji trubadur, koji je često u žaru klicao riječi Gospodinove, Klara se ispuni obnovljenom radošću i zatraži od njega ima li pri ruci štogod nova o Gospodinu. I on je, otvarajući usta, s ognjišta svoga žarkoga srca sipao svjetlucajuće iskre riječi, i iz njegovih prispodoba je Božja djevica doživjela veliko olakšanje ” (4Čel 45).

 

Teocentrična nadopuna

“Naime, kad je isti Svetac, dok još nije imao ni braće ni drugova, gotovo odmah nakon svoga obraćenja, kad je zidao crkvu Svetog Damjana i kad je, posve obuzet božanskom utjehom, bio nagnan sasvim napustiti svijet, tada je s velikim veseljem i rasvjetljenjem Duha prorokovao o nama ono što je Gospodin kasnije ispunio” (OKl 9-11).

To je duboko znakovita slika koja, upravo na kraju Klarina života, veoma dobro izražava duhovni vez koji u kontemplaciji Boga sjedinjuje manju braću i “siromašne gospodje”. Evanđeoski put Franje i Klare, njihove dvije povijesti, su međuovisne. Ako se s jedne strane Klara označava Franjinom “biljčicom”, on se, po drevnoj predaji, u najtežim trenutcima svoga života obraća njoj i daje se voditi, povjerava joj dvojbe i zaokupljenosti, ponekad joj šalje i svoju braću (usp. Proc II,15). Franjo je u začetku poziva Klare i njezinih sestara; Klara traži nazočnost i potporu franjevaca, prosvjedujući i pred Grgurom IX. kad je on htio zabraniti svim franjevcima da bez njegova dopuštenja ulaze u samostane klarisa (usp. 4 Čel 37).

Klara sa zadovoljstvom bilježi da je kontemplacija Siromašnih gospodja izvorni dio karizme, dok Franjo “još nije imao ni braće ni drugova” (OKl 9); i poslije Franjine smrti, braća su u Klari nalazili čuvara izvornoga evanđeoskoga projekta, jer je “jedan te isti Duh braću i one siromašne gospodje izveo iz ovoga svijeta” (2 Čel 204). Franjo tvori nadahniteljski trenutak zajedničkoga poziva; Klara u svojoj vjernosti jamči nastavak Franjinoga početnoga projekta života. Ona i njezine sestre, iz klauzure Sv. Damjana, podržavaju i potiču sljedbenike franjevačkog načina života.

U ovim smo godinama, počevši od obnove što ju promiče Drugi vatikanski sabor, povratili mnogo od bogatstva toga odnosa što smatram prijeko potrebnim za naš karizmatski identitet.

Žarište toga odnosa su “svete riječi”, ili “govor o Bogu”, po čudesnom izričaju Cvjetića (usp. CV 15). Riječ je o “ekstatičkom” priopćavanju koje nas vodi izvan nas samih, sa središtem prema “visinama”: odatle se radja nadopuna i uzajamnost koje daju ljudsku i božansku puninu našemu pozivu. Iskustvo toga zajedništva nas obvezuje da nadilazimo svaku “osjećanu naknadu”: ne približavamo se zbog “pastoralno-pozivnih vještina” ili zbog potrebe da se “oslonimo” jedni na druge, da se “lijepo osjećamo” jedni kraj drugih. Približavamo se da si priopćimo “nešto nova s obzirom na Gospodina”, da ubrzamo korak prema njemu. To je, sa strepnjom i iskreno, zajedničko traženje onoga koji je na početku naše pustolovine.

Naše riječi, dakle, neće biti samo željom da si uzajamno reknemo, nego prije svega izlijevanje “svjetlucavih iskri”, koje naviru iz srca koje je postalo “ognjištem” ljubavi Božje. Bog je koji govori u nama i po nama kako bi od svakog našega razgovora učinio teofaniju, bogoobjavljivanje, sve jasnije očitovanje svoje prisutnosti i volje. Uzor je vrlo visok, a postignuće nije uvijek zajamčeno!

U Pravilu Franjo upozorava svoju braću na moguća zastranjenja koja su se, možda, već očitovala (usp. PPr 11,1-2). Možda je pretvrdo tumačenje toga odlomka izazvalo odgovor Klare koja je htjela pod svaku cijenu spasiti tu nadopunu u suočenju s Papom (usp. 4 Čel 37). Živjeti tu vrstu odnosa uvijek je izazov, zahtijeva čvrstu uravnoteženost, ljudsku i duhovnu mudrost, solidnu formaciju s jedne i sa druge strane; ali zbog toga ga se ne možemo odreći: to je očita volja Klare i Franje.

Među svjedočanstvima u postupku Klarine kanonizacije čitamo: “Budući da je od nesanice oslabio neki brat Reda manje braće, koji se zvao Stjepan, Franjo ga je poslao u samostan Sveti Damjan da Klara nad njim učini znak križa. Kad je to učinila, brat je malo odspavao na mjestu gdje je sveta Majka običavala moliti; kasnije, kad se probudio, malo je pojeo i otišao oslobodjen” (Proc II,15). Ta je pripovijest potvrdjena i drugim izvorima (usp. BolsC 18; Proc III,12; 4 Čel 32) i izražava kako je suradnja između dvoje svetaca i između dva Reda itekako važna: Franjo s povjerenjem šalje Klari onu braću koja su u posebnim poteškoćama koje je možda samo ona mogla ponovno ozdraviti; sam Franjo je to iskusio u teškim trenutcima svoga postojanja. Taj duhovni zahtjev “čini djelomičnim” sve redovite ustroje, kao ozdraviteljski san fra Stjepana u Klarinu oratoriju. I mi smo danas žrtve napetosti, “stresa”, potištenosti koje prijete našem duhovnom “zdravlju”. Možda bi danas jedna od zadaća sestara sv. Klare mogla biti ona da nam pomognu pronaći sklad franjevačkoklariskih vrijednosti, velikodušnu darežljivost i ljepotu svoga života, bez očekivanja djelotvornosti. Lako je biti iskorišten kao sredstvo od neposrednih potreba i izgubiti vidjenje sveukupnosti, sposobnost da razlikujemo ono što je neodgodivo od onoga što je potrebno; skrbimo za tolike projekte koje programiramo ili koje nam predlaže potrošački svijet u kojemu živimo, i dolazimo u opasnost da zaboravimo prvotni zadatak da budemo “projekt Božji”. Vjerujem da je danas prijeko potrebno obnoviti i nastaviti suradnju između Klare i Franje da izbjegnemo svaki oblik “nesanice”, “shizofrenije” koja razara sam posvećeni život. Zahvaljujem Gospodinu za sve prigode kad sam, upravo uz neki samostan, već kao mladi franjevac, zahvaljujući pomoći sestara klarisa, mogao imati iskustvo ”ozdravljenja”, skladno uređujući evanđeoske vrijednosti svoga poziva i poslanje. Toliko sam puta tražio gostoprimstvo u njihovim samostanima kako bih ponovno vratio duhovno raspoloženje svojemu životu. Hvala svima vama, sestre klarise, za tu “terapeutsku” službu, tako važnu za hod poziva posvećene osobe.

 

Nadopuna izgrađena na Božjoj riječi

“[Klara] se brinula da kćerima po pobožnim propovjednicima pruža hranu riječi Božje, od koje i sebi pridržava ne mali dio” (4 Čel 37).

“Franjo nije nikada bio “gluhi slušatelj Riječi” (1 Čel 22); kad je o njoj riječ “Klara je veoma uživala slušajući Božju riječ” (Proc X,8), živi je, u njoj se “zrcali”, daje da je ona preobražava i odsijeva je na sestre i na svijet, svjesna da je to vlastito poslanje Siromašnih gospođa (usp. OKl 21).

Franjo i Klara su umjetnici duhovnosti izgrađena na slušanju i neposrednoj poslušnosti Riječi. Daju se iznenaditi, razoružani, od te Riječi; dopuštaju da ih “poremeti” kako bi poduzeli uvijek nove putove, kao Abraham, bez znanja kamo će ih dovesti (usp. Heb 11,8). Daju se privući (ad-trahere), oblikovati od Riječi da se suobliče njezinim zahtjevima, a da se ne daju ničim rastresti (dis-trahere); napokon postaju oni sami živom proročkom riječi za svijet u kojemu žive.

Jedan od najočitijih znakova ovih godina nakon Sabora je zasigurno ponovno otkriće središnjosti riječi Božje za duhovno iskustvo koje se hoće nazivati kršćanskim. Crkva nas neprestano potiče da unidjemo u to bogatstvo, i poziva nas da se oblikujemo i obnavljamo na tom izvoru žive vode. “Primat svetosti i molitve nije shvatljiv bez polaska od obnovljenog slušanja Božje riječi” (Ivan Pavao II. NMI 39). Vjernici svjetovnjaci, pokreti osobito mladih, nove redovničke zajednice nastale ovih posljednjih godina, stavili su kao osnovnu gradju svoga života slušanje i sučeljavanje s Božjom riječi. Za nas bi trebao biti povratak na naše početke: “hranjeno” tom Riječi srce bi postalo “užarenim ognjištem” kao ono brata Junipera, i naše riječi bi ponovno zadobile “zapaljivu” snagu. Riječ Božja izaziva uvijek neku novu osobnu duhovnu promjenu: obvezuje nas da provjerimo svoje navike, svoje nacrte; stvara pokretljivost traženja i prianjanja koja mijenja naš stil života u Duhu, kako se dogodilo u Franji i Klari. Možda je zbog toga, često, moguće u našim sredinama zamijetiti odredjeni otpor, i tako se nastavlja navika, smrt svakog zanosa. Bojimo se da Bog ne bi tražio previše, sve! Bojimo se da ne izgubimo odredjene ustroje “sigurnosti” i onda kad su nam smetnjom na našem kontemplativnom putu. Više volimo očuvanje, nego li kontemplaciju! Nastavljamo se oslanjati na uobičajena, najneposrednija sredstva, a da se ne pitamo trebaju li novi duh.

To je područje na kojemu bi uzajamna pomoć između braće i sestara mogla ponovno dati životnost, zanos našemu životu i osobito ponovno oživjeti onu želju traženja i prianjanja Gospodinu što ga samo duboka biblijska duhovnost može pružiti. Prihvatiti, začeti, čuvati Riječ, po Marijinu primjeru, to su prijeko potrebni elementi za posvećen život življen u dubini i vjerodostojnosti.

 

Za razmišljanje

1. Godine 1991., u pripravi za 800. obljetnicu rođenja sv. Klare (1993. g.), generalni ministri, obraćajući se franjevačkim sestrama u klauzuri, napisali su: “Nikakva paternalistička zaštita sa strane franjevaca, nego uzajamno služenje u malenosti i istinskom bratstvu koje obogaćuje jedne i druge... Zašto ne pojačati informativne i formativne odnose sa strane sestara prema braći, kao što je činio sam Franjo već od početka svoga evanđeoskoga poziva?” (Klara Asiška, nova žena 51). Koji smo put učinili u ovim posljednjim godinama?

2. Je li na poseban način Riječ, evanđelje, mjerilo razlučivanja i odgovora na izazove, na prilike, na promjene svakidašnjega zajedničkoga života?

3. Kako uspijevamo uskladiti napetosti između vrijednosti i ustroja? I koja sredstva upotrebljavamo, osobno i u bratstvu, da provjerimo prijedjeni put?

 

PRIDOŠLICE I PUTNICI

Susret Boga s čovjekom u Isusu iz Nazareta čini nam se kao neki izlazak: Riječ napušta Očevo krilo da dodje na svijet; i napušta svijet da se vrati Ocu poslije svoje smrti i uskrsnuća. Mi smo svjedoci i glavni junaci toga proputovanja prema kući Očevoj što ga je započeo Isus; po daru Duha, Uskrsli nas je uključio u tu pokretljivost. Živimo izazov da budemo “putnici i pridošlice” upravo onda kad smo, oslobadjajući se svakog ropstva prisvajanja, spremni vratiti Bogu sve, smatrajući život ne kao potrošno dobro, nego kao dar koji valja vratiti: “I sva svoja dobra vraćajmo Gospodinu Bogu svevišnjemu i vrhovnomu, i priznajmo da su sva dobra njegova, i za sva mu zahvaljujmo, jer od njega sva proizlaze” (NPr XVII, 17). Posvećena osoba, ako nije korjenito izvlaštena, gubi proročku protegu koja je samo srce našega posvećenoga života.

"Tek se na svom svršetku spoznaje čovjek” ( Sir 11,28)

“Također je rekla ta svjedokinja da je, kad je gore rečena gospodja i sveta Majka bila pred smrću, jedne večeri u noći po suboti, ta blažena Majka počela zboriti, govoreći ovako: ‘Podji sigurna u miru, jer imat ćeš dobru pratnju: jer onaj koji te je stvorio još više te je posvetio; i nakon što te je stvorio, ulio je u tebe Duha Svetoga i uvijek te je gledao kao majka svoje čedo koje ljubi’. I nadoda: ‘Ti, Gospodine, budi blagoslovljen, ti koji si me stvorio’” (Proc III,20; usp. 4 Čel 46).

Polazeći od tih riječi koje Klara šutljivo govori svojoj duši, navedenih po svjedokinjama za njezin postupak kanonizacije, postaje moguće ponovno pronaći pravu osobnost Klare, njezinu duboku duhovnost, gotovo spoj njezina duhovnoga hoda. “Pođi” bez straha, govori samoj sebi; podji kao one noći kad si otvorila vrata mrtvih očinske kuće; podji i ničim se ne uznemiruj; ako Papa još nije htio potvrditi tvoje pravilo, podji smireno, nije važno; podji s onom velikom slobodom koju si čuvala s radošću i snagom u “Privilegium paupertatis – Povlasticu siromaštva”, u iskustvu povjerljivog prepuštanja Gospodinu koji uvijek stostruko uzvraća. Podji, “imajući na umu svoju odluku… brzim trkom, lakim korakom, nezapriječenom nogom da ni prašini ne dopustiš da uspori koračanje, pažljivo napreduj puna povjerenja, radosna i brižna na putu blaženstva … I ne vjeruj i ne pristaj uz ikoga tko bi te htio odvratiti od te odluke” (2PA 11-14).

Iz posljednjih Klarinih riječi prije smrti ponovno se ističe trinitarna označnica njezine duhovnosti: dobra pratnja Gospodina Isusa, “našega Puta”; zahvala Onom koji ju je stvorio i posvetio; Duh Sveti koji ju čuvao samom brižnošću majke. Osim toga, taj poziv da se hitro zaputi je stvarni prijevod izbora da se živi kao “putnici i pridošlice” u ovome svijetu (usp. PrKl 8,2; PPr 6,2), što su ga Klara i Franjo učinili sve od prvih koraka svoga obraćenja. Njihov je život uvijek bio potican željom da ponovno započnu, bez straha i bez oklijevanja. Klara je morala doživjeti – izravno ili neizravno – nasilni i simbolički prizor Franje koji na trgu u Asizu, pred svojim sugradjanima, biskupom i pred svojom obitelji, gol započinje svoj hod slobode, uzdajući se jedino u Oca: “Ostao je gol da bi nasljedovao golog raspetoga Gospodina koga je toliko ljubio” (LM II, 4). Isto tako je, bez dvojbe, Klara od braće doznala Franjinu posljednju želju prije nego je umro: biti položen gol na golu zemlju, u Porcijunkuli. Nalazimo se pred skladnim, sličnim “izlaskom” tih dvoje svetaca koji od svoga života čine posvemašnje “predanje” Bogu, onom Bogu koji im je došao ususret i kojeg su oni neštedimice ljubili. Smrt uvijek straši i ulijeva strah jer nas potpuno izvlašćuje od svega i od svih; ali misticima se ona preobražava u vrhunac zahvalnosti i blaženstva: Klara i Franjo žive to iskustvo. Umire se kao što se i živi: cijeli njihov život je život “vraćanja” (usp. NPr XVII,17-18), rastućeg oslobadjanja da razgovor s Ljubljenim ne bi nimalo bio zapriječen ili potamnjen bilo kakvim oblikom prisvajanja (usp. PPr VI,1-2; PrKl VIII,1-2), ponovnog zatvaranja u same sebe. Svaki oblik zatvorenosti, samodostatnosti priječi odnos, i prema tome zajedništvo. Mistični život opravdava i usmjerava asketski život sa svim njegovim propisima. I sami zavjeti, šutnja brda kao i ona klauzure, apostolski rad i onaj skroviti, i ponizni u kući, sve treba biti okrenuto prema Riječi koju valja usvojiti, prema sjedinjenju s Bogom i prema bratskoj ljubavi.

Velika je opasnost u koju se stalno upada to što se ‘apsolutizira’ ono što je samo ‘relativno’, ono što bi trebalo postojati samo u službi bitnoga: tada se gubi ljepota i sklad cjelokupne duhovne izgradnje. Pastoralna ili karitativna djelatnost za braću ne može postati zadnjom svrhom posvećenoga života; šutnja, klauzura, skroviti rad u samostanu trebaju biti prožeti i preobraženi jednom Prisutnošću, unutarnjim dijalogom koji je razlog svemu. Može se također dogoditi da izvanjska šutnja, strogo obdržavanje klauzure, samo čuvaju strah, umiruju savjest koja je prestala tražiti, željeti, ljubiti.

Kolika se tuga i patnja osjećaju kad susretnemo zajednice ukočene u čisto zakonskoj strogoći, koja nema ništa zajedničko s evanđeoskom odlučnošćukoja je izvor radosti, mašte i odvažnosti. Zajednice sestara tužnoga pogleda i lica obuzetog dosadom i bezvoljna, jer su prestale sanjati, vjerovati ono što im je obećano.

Duhovno “oslobadjajuće” iskustvo Klare i Franje nas poziva da stvaramo “siromašne” prostore unutarnje šutnje kroz cijeli dan da dopustimo da nas preobražava ono što kontempliramo, da dadnemo Bogu mogućnost da nas nanovo stvara novima svaki dan. Tada Euharistija, liturgija časova, različiti oblici molitve nisu više “obveze”, nego željeni trenutci susreta, odnosa ljubavi. ·toviše, mi sami postajemo “Euharistija”, “liturgija” u svim pokretima našega života.

 

Ljepota poziva

“Ti, Gospodine, budi blagoslovljen, Ti koji si me stvorio” (usp. Proc III,20). Pogled Božji na neko stvorenje koje dopušta da ga ljubi i koje s raspoloživošću odgovara uvijek je čudesan dogadjaj. Taj Klarin uzvik pohvale, na kraju njezinih dana, je spoj njezina duhovnoga bogatstva, njezinog postojanja prihvaćenog u svim njezinim povoljnim i nepovoljnim vidovima koje vraća Gospodinu bez žaljenja. U tom je Franjo različit od Klare: osjeća se pred Bogom više nedostojnim da ga hvali. Klara je neusiljenija: gledajući u budućnosti sav svoj život odmah ga shvaća kao Božje stvaranje, kao neku svetu povijest, neku lijepu, potvrdnu povijest. “Zajedništvo uvijek proizvodi ljepotu”. Klara je posve pomirena sa sobom, sa svojom prošlošću, sa svojim ograničenjima, i sve prinosi Gospodinu sa smirenošću i slobodom. Sve što je tvorilo njezino postojanje je plod nježnosti i ljubavi Božje prema njoj; ona je postala “zrcalom” da tu božansku ljepotu odsijeva na sve što je uz nju; postala je ikonom za svijet kako bi svi mogli motriti strpljivu skrb Boga za njegova stvorenja. “Potpuno ljubi onoga koji se je, radi tvoje ljubavi, sav darovao” (3PA 3,15), piše Agnezi odjekujući poticajem Franje, začudjenog i gotovo u nevjerici pred poniznošću Boga: “Ništa, dakle, svoga ne pridržite za sebe, da vas cijele primi onaj koji se vama cio predaje” (PBr 29).

Sav Klarin život postaje himnom pohvale i zahvaljivanja onomu koji ju je stvorio, vodio i čuvao. “Zrcalila” se u Ljubljenomu, našla se je preobraženom u onoga koga je kontemplirala i već sada kuša slast vječnosti. Klara ne osjeća potrebu da traži oproštenje od brata tijela, kao Franjo: ona je u ovu pjesan hvale sjedinila i tijelo, ono tijelo koje je strpljivo trpjelo kroz duge godine bolesti, i ono je predmet hvale, jer je predmet ljubavi sa strane Oca: “Ti, Gospodine, budi blagoslovljen, Ti koji si me stvorio!”. I strogo siromaštvo obdržavano kroz cijeli život ima svoju težinu u izgradjivanju te ljepote, jer je stvorilo unutarnji prostor kako bi se moglo ugostiti Ljubljenoga.

Michelangelo je ljepotu opisao kao pročišćavanje od suvišnoga. Klarin je život bio proglasom ljepote: njezin je put bio putom pročišćavanja, “rezbarenja” da na najjasniji mogući način istakne sliku Boga koju svatko od nas u sebi nosi. Kad religiozno iskustvo postupno postaje iskustvom “susreta” sve se preobražava, sve postaje sakramentom ljepote, znakom i oruđem odnosa koji uključuje dušu i tijelo: “Kad ju je brat Rajnald, čovjek ugladjen, poticao na strpljivost u tako dugom mučeništvu tolikih bolesti, jasnim mu je glasom odgovorila: ‘Pošto sam spoznala milost Gospodina moga Isusa Krista, po njegovom sluzi Franji, predragi brate, nijedna mi muka nije bila nesnosna, nijedna pokora teška i nijedna bolest strašna” (4 Čel 44). “Ono što mi se činjaše gorkim, pretvori mi se u slast duše i tijela” (OR 3). Nema više potrebe da se prezire, nego samo da ponizno vrjednuje i ljubi: “Lakše je, nego li se to misli, mrziti same sebe. Milost je zaboraviti se. Ali ako bi u nama umro svaki ponos, milost nad milostima bila bi ponizno ljubiti same sebe, kao bilo koji trpeći ud tijela Kristova ” (G. Bernanos).

Kako danas možemo učiniti da naš život postane lijepim? Vrjednujući prostore: tijesni prostori klauzure mogu postati mjesta slavlja, a ne pokore, ako su rasvijetljeni i zagrijani Prisutnošću. Koliko je važno u kontemplativnom klauzurnom životu vrjednovati mjesta. Ima neka čudesna ljepota u franjevačkoj jednostavnosti koja oblikuje i pomaže odnos; ima ”kontemplativni” sklad u redu, u čišćenju i urešavanju prostora samostana. Istodobno, tko živi zajedništvo postaje stvaralačkim u pripremanju mjesta i prostora za susret s Ljubavlju i s drugima. Isto tako važnom postaje riječ. Za neku kontemplativku sama šutnja postaje živom riječju koja “informira” i preobražava promjenljivost svakidašnjih čina. Kad je riječ začeta i oblikovana šutnjom, oblikuje srce i preobražava život.

Tako vrijeme u kojemu jesmo postaje prijeko potrebnim elementom za izgradjivanje skladnoga života: zahvaljujući utjelovljenju već živimo u vremenu Božjem, i pišemo svoju malu povijest u ovom “nastanjenom” vremenu; ne možemo ga prisvojiti, nego ga samo živjeti kao milost, hvatajući u njemu Prisutnost i vraćajući ga onom koji nam ga je darovao. Živjeti taj vedri ritam vremena znači živjeti u dubokom udisaju Boga, bez žurbe ili prenagljenosti, bez žaljenja ili bijega u činjenje, a da ga pohlepno ne “trošimo” ili se ne damo od njega trošiti, pregaziti i “učiniti preopterećenima”. Živjeti u Božjem vremenu, zahvaćajući njegovo očitovanje u svakom malom dogadjaju, u svakom svakidašnjem činu, može postati istinitom vježbom kontemplacije, istinskim proglasom oslobodjenja pred svijetom koji je žrtva sebičnog vidjenja vremena, koje čovjeka gura u tjeskobu ili u bijeg u prazninu. Kontemplativka svjedoči da vrijeme nije novac, nego odnos!

Koliko današnji čovjek treba milost i ljepotu življenja u Božjem vremenu. Nije to neostvariva zamisao, neki san: to je ostvariva mogućnost. Svetost se ne sastoji u mnoštvu “dobrih djela”, nego u kakvoći ljubavi koja se svakodnevno živi. Kontemplacija, klanjanje, više nego neki čin je način kako se postavlja pred Boga u molitvi i u životu. Ljepota se sastoji upravo u tome da dopustimo da nas Bog gleda: “Bože, ako me ti gledaš, onda postajem lijepom” (Gabriela Mistral, FSR).

Ljepota našega poziva radja se iz toga skladnoga duhovnoga izgrađivanja u kojemu sve nalazi svoje mjesto jer sve - vrijeme, prostor, rad, odmor, šutnja, riječ - se oslanja i povezuje na zaručnički odnos s Gospodinom. Kontemplacija je upravo sklad kojega treba svaki dan izgradjivati osobito unutar nas samih gdje nas očekuje onaj koji u nama prebiva. Sv. Augustin je govorio: “Noli foras ire”: ne idi van, Boga ćeš susresti u svojoj nutrini. Možeš izaći prema drugome, prema svijetu samo s cijelim sobom, onim koji je pomiren i kojeg Bog prati. Tada ni napetosti, kojih nikada neće nedostajati - između “unutra” i “izvan”, između karizme i ustroja, između duše i tijela, između klauzure i svijeta, između osobnog i bratskoga života – neće remetiti sklad i duboku vedrinu jer će kontemplativka uvijek pronalaziti stazu koja vodi prema Apsolutnome, stazu mira a ne uznemirenosti, tjeskobe ili zaokupljenosti.

 

Za razmišljanje

1. Bogati mladić iz Evanđelja “ode žalostan jer imaše velik imetak” (Mt 19, 22). Znamo li “s užitkom kušati” ljepotu franjevačko-klariske jednostavnosti kao plod pročišćenja od suvišnoga?

2. “[I Bog] bijaše u nježnom glasu tišine” (usp. 1Re 19,12). Kako uspijevamo čuvati, živjeti, nastavati kontemplativnu šutnju? Znamo li u molitvi, u bratskim odnosima “zaodjenuti” dubokom i vedrom smirenošću naše riječi kako bi bile žive i oživljavajuće?

3. “Zdravo, palačo njegova, zdravo, njegovo svetohranište, zdravo, kućo njegova. Zdravo, odjećo njegova, Zdravo, njegova službenice, Zdravo, Majko njegova” (PMB 4-5). I mi smo “palača, svetohranište, kuća, odjeća, službenice, majke”. Kako živimo tu stvarnost? Kako uspijevamo uskladjivati svakidašnje ustroje (dnevni red, mjesta, vremena...) i učiniti da budu okrenute prema “kontemplativnoj strasti” koja nas ispunja?

4. Šutnja, vanjska i unutarnja, čuva i promiče naš unutarnji život. Kako te vrijednosti uskladjujemo s “vanjskim” (telefon, tisak, internet, TV, razgovornica…)? Uspijevamo li ta sredstva upotrebljavati tako da ne dovode u pitanje našu osobnu i zajedničku kontemplaciju?

 

IV

 

“SLIJEDITI SAVJETE GENERALNOGA MINISTRA”

“I ne vjeruj nikomu i ne dopusti se zavesti ni od koga koji bi te htio odvratiti od te odluke ili ti stavljati zapreke na taj put… Da bi sigurnija mogla stupati putem božanskih zapovijedi, slijedi savjete časnog oca našega fra Ilije, generalnoga ministra, i pretpostavi ih savjetima bilo koga drugoga, i smatraj ga dragocjenijim za te od bilo kojega dara” (2PA 14-16).

U ovom dijelu našega zajedničkog razmišljanja želio bih se zadržati na nekim točkama koje žele biti prilikama traženja, dijaloga unutar odnosa među naša dva Reda i Franjevačke obitelji. Namjeravam posebno produbiti dvije teme: 1) suradnju među pojedinim samostanima i u Federaciji; 2) formaciju i osobiti odnos što su ga Klara i Franjo željeli između prvoga i drugoga Reda. Riječ je o pogledima koje će trebati razviti i ponovno se njima pozabaviti u skladu s usmjerenjima Crkve i u povezanosti s već ostvarenim svrhama. Nadam se kako to može postati početkom razmišljanja koje bi moglo otvoriti nove načine suradnje na korist svih. Poznajemo pothvate koji već posvuda povoljno niču: programi formacije za opatice, za odgojiteljice, za mlade zavjetovanice; zajednički novicijati u Federacijama, itd… Sve je to pogodovalo rastu poziva u ljudskim, kršćanskim i karizmatičkim obuhvatima. Jasno je kako sve to treba nastaviti.

Bez dvojbe bismo mogli dodati formaciju braće iz Prvoga reda i, osobito, asistenata federacija u produbljivanju spoznaje duhovnoga iskustva Klare i klarisa. Na tom se području nije mnogo učinilo, a ipak je to prijeko potreban put kako bi se, u svrhu istinskog evanđeoskoga odnosa i nadopune, moglo razgovarati sa sestrama kontemplativkama bez osjećaja superiornosti ili manje vrijednosti, i kako bi se izbjegao svaki izražaj paternalizma.

 

Samostalnost i odnosi u životu samostana

Nedavno smo vidjeli, osobito poslije proslave 800. obljetnice rodjenja sv. Klare (1993), porast stručnih studija klariskih spisa i franjevačkih izvora što je dovelo do nepristranije spoznaje Klarina lika i duhovnosti Siromašnih gospodja. Na početku smo, možemo još rast s uzajamnim doprinosom i pomoću, potičući doprinos samih sestara.

Svi se danas Klari približavamo ne kao jednostavnom “odljevku” Franje, nego kao osobnosti bogatoj u samoj sebi, u trajnom odnosu s Franjom u karizmatičkoj uzajamnosti i nadopunjivanju. Franjo je bio živa evanđeoska riječ koja ju je nadahnula i pratila kroz cijeli njezin život; ali Klara čuva svoju izvornost, ne može je se svesti na samoga Franju. Taj odnos “poistovjećivanja-razlikovanja” jamči nadahniteljski identitet karizme.

Poslije Božje riječi, po Klari, ona Franjina ili onoga tko ga je naslijedio na čelu Reda treba se pretpostaviti svakoj drugoj. Znamo s kojom je snagom ta zamisao izražena u drugom pismu Janji Praškoj i u Pravilu, i znamo na koga smjera kad govori o “bilo koga drugoga”; također znamo da Ilija zasigurno nije bio preslika sv. Franje! Ipak dva Reda ne trebaju biti odijeljeni, čak i pod cijenu “štrajka gladju” sa strane sestara u Sv. Damjanu (usp. 4 Čel 27).

Pohodi koje sam imao milost učiniti u ovim godinama u različitim Federacijama, i isprepleteni odnosi s pojedinim samostanima u različitim dijelovima svijeta, utvrdili su me u uvjerenju da postoji veoma snažan odnos između dva Reda; zajednički i uvjeren osjećaj pripadnosti istoj Obitelji očito podržava to nadopunjivanje. Postoji snažna želja da se raste zajedno u toj uzajamnoj pomoći. Gdje nedostaje ta svijest, opasnost je ponekad pogubna: ili gubitak kontemplativne protege među braćom Prvoga reda, ili karizmatsko i duhovno nesnalaženje kod klauzurnih sestara.

U ovim smo posljednjim godinama učinili dobar put, ali ostaje još toliko puta što ga valja prijeći. Iako sestre klarise nemaju jasno odredjene pravne veza s Prvim redom, kao što je slučaj s drugim velikim duhovnim obiteljima (dominikanke, karmelićanke…), ipak, duhovno i karizmatski, živimo istu evanđeosku pustolovinu u malenosti, i odveć stavljamo na kocku ako zanemarimo duboko nadopunjivanje koje nas sjedinjuje a da ništa ne oduzima od samostalnosti pojedinoga samostana. Ispravna samostalnost, pak, ne može se shvatiti kao težnja da se ostvaruje “izdvojeni” hod, potpuno neovisan ili gotovo “samodostatan”. Niti je dovoljna nazočnost nekog franjevca za pastoralno sakramentalno služenje kako bi bila zajamčena franjevačko-klariska duhovnost. Franjo, na kraju života, obećava da “će voditi marljivu skrb” (usp. PrKl VI,4; 2 Čel 204) o sestrama klarisama: to je nešto puno šire. Klara sa svoje strane potkrjepljuje: “Preporučujem i ostavljam na skrbi svoje sestre, koje su sada i koje će doći, nasljedniku preblaženoga oca našega Franje i cijelome Redu, da nam budu na pomoći u napredovanju u služenju Bogu, a osobito u obdržavanju presvetoga siromaštva” (OKl 50-51).

Može se također dogoditi da se neki samostan osjeti “na mjestu” jer je postao uporištem nekom od suvremenih karizmatskih pokreta, od kojih je možda dobio i nova zvanja; to može pomoći boljem unutarnjem ozračju samostana, ali karizmatski identitet može doći u opasnost da se “rastvori” ili da bude zamijenjen drugim duhovnostima koje Franjo i Klara ne bi prepoznali kao vlastite (usp. LP 18; 2PA 16). Sve ustanove posvećenoga života, kontemplativne ili one djelatnog života, danas teže za promjenom koja će promicati snažniju suradnju; to zahtijeva sam život Crkve shvaćen kao zajedništvo karizmi.

Odbaciti taj dijalog znači lišiti se bogatstva, nijekati uzajamno dijeljenje dara koji nam je predan i povjeren za sve. “Ništa, dakle svoga ne zadržite za sebe …” (PBr 29). U skoroj budućnosti, barem u nekim narodima, bit ćemo prisiljeni na promjenu i na smanjenje samostana, kao i drugih oblika franjevačke i klariske prisutnosti.

Neophodna je, stoga, pomoć među samostanima i između Prvoga i Drugoga reda u ovim osobito teškim trenucima; bratstvo življeno među nama s vedrinom može pridonijeti da se nadvladaju razorne napetosti ili neopravdani osjećaji krivice zbog nekog zatvaranja samostana, kao da bi to bio promašaj. Crkva nas ohrabruje i govori nam da “pravi poraz posvećenoga života nije u opadanju broja (također i samostana), nego u nedostatku duhovnoga pristajanja uz Gospodina i uz vlastiti poziv i poslanje” (VC 63). Ovo su tri osnovna područja provjere na putu bratstva nekog samostana: prianjanje uz Gospodina, vjernost vlastitom pozivu i dosljednost u vlastitom poslanju. Za to smo malo odgojeni; također i iskustvo Federacija je još na početku. Preživljavanje pod svaku cijenu, bez ozbiljnosti razlučivanja zvanja, je izdaja vlastitoga duhovnoga poslanja. Treba slijediti druga mjerila: svaki samostan mora moći promicati ozbiljan rast zvanja, a nisu svi samostani sposobni to činiti, štoviše neki ne mogu prihvatiti nova zvanja. Drugi put onaj tko ima zvanja i novčanih sredstava razmišlja o načinu života koji je još neovisniji, brka samostalnost sa samodostatnošću, sa samoupravljanjem i samoodlučivanjem, smatrajući se gotovo opravdanim što se ne zanima za Federaciju i što ne skrbi za hod Reda. Takvi su stavovi jamačno protiv duha bratstva koje bi trebalo biti srcem našega poziva.

 

Formacija

“Klara je žarku oštricu unutrašnje želje već sasvim usmjerila prema Svjetlu, a jer se uzdigla iznad promjenjivosti zemaljskih stvari, svoje je srce još većma otvarala kišama milosti” (4 Čel 19).

Ljudska je osoba biće koje u svom srcu nosi tajnu veću od samoga sebe: sve je u tome da ga se zamijeti, da se “usmjeri pogled”, kao Klara, na dar-tajnu da se susretne onoga s kojim se može živjeti u punini. To “usmjerenje pogleda” u Svjetlo koje ispunja neko svršeno stvorenje rastuće se preobražava u želju za Bogom i u cjelokupno zalaganje osobe da mu se pripravi prostor, da se ukloni svaka zapreka sjedinjenju, da se taj odnos svaki dan živi u dubini.

Riječ je o tome da formiramo i da sebe formiramo u poslušnosti Duhu. Po Franji i Klari “ono što [braća i sestre] trebaju željeti iznad svake stvari je da imaju Duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje” (PPr X, 8; PrKl X,9). Duh Sveti nas podsjeća na riječi Isusove i on nam daje spoznati sveopće očinstvo Boga što čini mogućim naše življenje kao braća i sestre. “Duh Gospodnji koji prebiva u svojim vjernicima” (OP 1, 12) nam pomaže da razlučujemo dan za danom zahtjeve svoga poziva, i daje nam odvažnosti da živimo u korjenitoj i uzajamnoj poslušnosti. Nije, dakle, riječ da se odgaja za vanjsko poštivanje prema ministrima ili opaticama, nego je riječ o podlaganju sviju Duhu, o dubokom stavu odgovornosti. Svaki ljudski odnos, svaki dogadjaj života, kad ih čitamo u svjetlu Duha, postaju za nas prigoda “poslušnosti”, razlučivanja volje Božje i prihvaćanja njegova plana o nama. Treba odgajati za korjenito izvlaštenje. Po Klari i Franji opsluživati sveto Evanđelje znači živjeti “u poslu- šnosti, bez išta vlastitoga i u čistoći” (PPr 1,1; PrKl 1,2).

Važno je zapaziti da se ne upotrebljava izričaj “siromaštvo”, nego izričaj ”bez vlasništva”. Nije riječ samo o tome da imamo uravnotežen odnos sa stvarima, nego smo pred stavom koji treba označavati u dubinu identitet Siromašnih sestara i Manje braće: živjeti “bez vlasništva” znači odreći se da skupljamo prava na osobe, na službe koje nam se povjeravaju, na samoga Boga i na Njegovu riječ... Sve smo primili od Boga i pozvani smo sve vraćati, ako ne želimo postati “tatima” dobara koje nam je Gospodin besplatno udijelio. Taj stav korjenitog izvlaštenja, dara smoga sebe uvjerenog i bez kajanja, zahtjeva trajno obraćanje i treba svakodnevno biti obnavljano, polazeći od kontemplacije osupnute onim što je sam Bog učinio za nas: “Pogledajte, braćo, poniznost Božju... Ništa svoga ne zadržite za sebe!” (PBr 28-29; usp. 4PA 15.19-23). To je veliki zadatak formacije! I put je to koji nije lišen zapreka: najteža opasnost je samodostatnost, sigurnost da se je na pravom putu, strah da se suoči s drugima, lijenost u traženju.

Nastavlja se po određenim nacrtima koji se smatraju valjanima jednom zauvijek, vjerni odredjenim ustrojima primljenim u baštinu i smatranima nepromjenjivima za vjekove. Sv. Ivan od Križa piše: “Dobrodošla svaka promjena, Gospodine Bože, da se učvrstimo u Tebi”. Svaka promjena može izgledati ili prijetnjom koja radja strahom, ili izlaskom, nadom za budućnost koju valja graditi s Duhom. Često se plašimo poći novim stazama, osobito ako je bilo neko promašeno iskustvo, kao da i ta iskustva ne bi mogla postati očitovanje Boga i činiti trenutke rasta. Ili se zaboravljamo povremeno pitati promiču li naši ustroji kontemplaciju: doista, neki ustroji mogu biti zadržani kakvi jesu, ali neke treba redovito preuredjivati, dok druge još valja stvoriti da s vjerodostojnošću odgovorimo na svoj poziv. Napetost između ustroja i vrijednosti pratit će nas sve do smrti, ali trebamo njome znati upravljati i usmjeravati je s mudrošću i strpljivošću. Tko, na primjer, ne vidi potrebu da se trajno formira za bratsko vršenje vlasti? “Ustroj Drugoga reda, kao i ona Prvoga, nije piramidalan i ne stvara benediktinsku skupinu okupljenu oko opata ili opatice kao nekog alter Christus, nego je evanđeoska. Pozornost sviju – opatice i sestara – usredotočuje se na Evanđelje i njega slušaju”.

Vjerujem kako svi možemo potpisati to razmišljanje neke klarise; ali kako se, u mnogim samostanima, živi vršenje vlasti? Koja je pozornost sa strane opatica posvećena formaciji za odgovornost? Pravi formativni hod biva nemogućim bez pravog bratskog dijaloga unutar samostana, među samostanima i u Federacijama. Nisu rijetki, naprotiv, slučajevi samostana koji misle kako ne trebaju pomoć drugih… Suradnja među naša dva Reda, na tom području, ovisi o različitim zemljopisnim područjima: postoji mnoga, tolika različitost! U stvarnosti je sve prepušteno dobroj volji i poduzetnosti – manje više skrivenoj – opatica, provincijalnih ministara, predsjednica federacija, iako u Konstitucijama ne nedostaju odredjeni općeniti poticaji i preporuke koje pozivaju na suradnju. Bez nanošenja štete samostalnosti pojedinoga samostana, i izbjegavajući čak i opasnost ovisnosti o franjevcima, neodgodivo je bolje odrediti taj tako važan odnos što su ga Klara i Franjo htjeli kako bi zajamčili i produbili naš franjevačko-klariski identitet. Pozvani smo živjeti svoju “jedinstvenost” unutar iskrenog odnosa, u uzajamnosti i nadopunjivanja u svrhu Kraljevstva.

 

Za razmišljanje

1. “Mi smo kontemplativno bratstvo sa osobitim poslanjem u svijetu koji se mijenja”. Kako živjeti stvaralačku vjernost našoj karizmi nadopunjujućih Redova?

2. Jamčiti izvornost naše franjevačko-klariske duhovnosti je plod zalaganja što ga braće i sestre u uzajamnom povjerenju prihvaćaju. Kako ga ozbiljiti u zemlji ili u kraju u kojem živimo? Kako možemo danas poslušati molbu Raspetoga u Sv. Damjanu: “Idi, popravi moju kuću”?

3. Kako pomoći samostanima u poteškoćama i onima previše “samodostatnima” da se više stave u osluškivanje Duha, istinitog formatora, i znakova vremena?

4. Formacija će, da bude vjerodostojna, trebati mijenjati naš stil života, ukorjenjujući se u teoretsko i praktično traženje lica Božjega. Što smo u posljednjim godinama učinili, i koji plan formacije imamo za budućnost? Za što se formiramo?

 

V.

 

IZAZOVI

“Popevši se, naime, u to vrijeme na zid spomenute crkve, [Franjo] je govorio jakim glasom na francuskom jeziku nekim siromasima koji su se upravo tu našli: ‘Dodjite i pomozite mi u ovoj gradnji samostana Sv. Damjana jer će tu prebivati gospodje čiji će glasovit život i sveto ponašanje proslaviti našeg nebeskog Oca po čitavoj Crkvi’” (OKl 12-14).

To Franjino povoljno prikazivanje s obzirom na budućnost Damjanita, ohrabruje i nas da proširimo pogled preko sadašnjeg obzora da istražujemo još neizražene evanđeoske mogućnosti i da za sutrašnjicu živahno izgradjujemo istinsku kontemplativnu protegu sve dublju i više evangelizatorsku. Tu potrebu snažno zamjećuje naš svijet, zbog pojave globalizacije usredotočen na kulturu vanjštine i privida. Kontemplativne osobe mogu pružiti mogućnost drugačije kulture nutrine i dubokog duhovnog iskustva te nastanjene samoće koja nije izdvajanje. Dobro znamo kako istinska kontemplativna protega, ukorijenjena u trinitarni odnos, ima jasnu prosudbenu ulogu prema lažnoj religioznosti koja više sliči religioznoj potrošnji, nekom kršćanstvu “uradi sam”, nego li pravom traženju Boga.

Suvremeni se čovjek sve više otkriva “religioznim” i sve manje vjernikom! Govoreći o izazovima, o ozbiljnim i neodgodivim zadaćama koje Duh stavlja pred nas, lista je uvijek djelomična i, osobito, pristrana. Već smo dotaknuli temu od životne važnosti kao što je Božja riječ, formacija, evanđeosko vršenje vlasti... Sad u ovom zadnjem dijelu želim naglasiti druga gledišta koja smatram osnovnim izazovima i, na neki način, jezgrovitima.

 

Formacija srca i stvaralaštvo

Uskrsli Krist predbacuje učenicima “tvrdoću srca” (usp. Mk 16, 14; Lk 24,25), tj. stav zatvaranja u same sebe, zarobljenosti vlastitim nacrtima koje držimo dobro utemeljenima, nesposobni, naprotiv, da se otvorimo Božjoj novosti.

Najveća napast onoga koji traži Boga jest uvijek da ga se zatvori u vlastito iščekivanje, dok Bog voli nadilaziti naša očekivanja, proširivati obzorja našeg postojanja. Bog nas iznenadjuje jer ima povjerenja u nas i traži uvijek novu raspoloživost. Mi smo se skloni stalno povoditi za onim “uvijek se tako činilo”, Duh nas, naprotiv, potiče da tražimo ono što “danas trebamo činiti”, što nam u novim prilikama postojanja predlaže. Otpor obraćenju poglavito dolazi iz želje očuvanja naslijedja u samom sebi, iz nisko postavljene uravnoteženosti koja često izražava prianjanje uz vlastite nacrte i odbijanje da se obnovi, više nego iz vrjednovanja onoga što smo primili. Evanđeoska je vjernost uvijek izvorom odvažnosti i stvaralaštva, stvaralaštva koje ne znači odbacivanje prošlosti ili bogatstva što smo ga primili od svojih svetaca; ne znači razoriti potpuno svoje postojanje: nemoguće je živjeti bez ustroja i bez uključivanja u neku povijest.

Stvaralaštvo znači uliti “novo vino u nove mješine” (Mk 2,22), prilagoditi ustroje novom životu koji se u nama očituje iz dana u dan, učiniti ih sukladnijima i izražajnijima s obzirom na znakove vremena u kojemu živimo. To je poslanje povjereno svakom naraštaju, svakom razdoblju, da živim i oživljujućim učini evanđeosku poruku.

Danas živimo u kulturi koja promiče identitet usredotočen na umnu spoznaju ili na psihološke ili osjećajne izražaje više nego na formaciju srca koje Biblija označava središtem života novoga čovjeka, “središtem povezivanja, otvorenosti i nadilaženja cijelog ljudskoga bića”. Otvrdnulo srce – na grčkom “sklerokardia” – je kao otvrdnuće sposobnosti i mogućnosti da se ljubi, da se otvori povjerenju u Boga; novost Duha, naprotiv, nas iznenadjuje i sprječava svaki oblik tvrdoglave okrenutosti nama samima, sklonima da upravljamo isključivo kako se uvijek činilo iz straha da ne izgubimo primljeni talent: zadovoljavamo se da ga sakrijemo i očuvamo (usp. Mt 25,18). Otpor promjenama može značiti otpor obraćenju, otpor da nas Duh vodi nepoznatim putovima koje ćemo otkrivati koračajući njima (usp. Heb 11,8). Sve nas to obvezuje da premislimo svoj svakidašnji život, svoj stil života, svoje nacrte, čak i svoj dnevni red koji, ako je previše usitnjen, može priječiti kontemplativnu protegu kojoj je potrebno više prostora osobnog dijaloga i šutnje s Gospodinom, kako bismo bolje vrjednovali zajedničku molitvu.

Ozbiljna i stvaralačka priprava liturgijskih prostora, zajedničkih, i onih za odmor promiče trajnu formaciju za odnos s Bogom i s drugima. Osobito istinitost čina, riječi, skladno dozrelih u šutnji i u potrebnom vremenu, pomaže da se izgradjuje prava, slobodna, vedra i za druge otvorena osobnost. To će duhovno stvaralaštvo moći nastaviti i kad tijelo oslabi ili se razboli: Klarin nas primjer, i u toj točki, treba poučiti da ostanemo živi u ljubavi i da se nikada ne predamo, da ne pribjegnemo uhodanosti koja, neizbježno, uspavljuje i koči svaki duh poduzetnosti.

 

Biblijska, liturgijska i karizmatska duhovnost

Uvjeren sam kako ne treba puno govoriti o tolikim dokumentima Crkve i Reda koji – već preko 40 godina – govore o važnosti solidne biblijske i liturgijske formacije, osobito za posvećene osobe i, na poseban način za kontemplativke. Ali koji su odjek imali u ŽIVOTU naših zajednica? Produženi odnos s Božjom riječi ne može a da ne preobrazi odredjene “čine pobožnosti” koje potječu iz prošlih stoljeća i još uvijek prisutnih u nekom (rijetkom) samostanu. Živa, dobro pripravljena liturgija u kojoj se sudjeluje ne ide protiv duha klauzure, štoviše trebala bi “formirati” i svećenika koji slavi, kako sam mogao iskusiti u nekim samostanima.

Možda smo se ograničili na “učena” predavanja o Bibliji ili o liturgiji, misleći kako smo tako poslušali Crkvu. Ali istina koja ne zagrijava srce i ne mijenja život nije istinita spoznaja, nije prava formacija. Ne trebamo pak zaboraviti da je svaka liturgija, kao što i sam rječnik govori, služenje cijelom Božjem narodu; zbog toga je potrebno razmišljati o liturgijskom prihvaćanju vjernika svjetovnjaka koji se žele ujediniti u molitvu naših zajednica. Svi samostani klarisa na svijetu primaju zamolbe za molitvu koje im upućuju muškarci i žene bliski i udaljeni; možda treba više pomoći vjernike svjetovnjake, polazeći od onih bliskih Franjevačkoj obitelji, da dublje osjete liturgijsku molitvu zajednica klarisa i franjevaca kao stvarnost koja ih se tiče i nije tudja njihovu pozivu.

Taj izazov, ta preobrazba u kojoj su mnogi samostani već založeni, bit će pravi kopernikanski prevrat koji će kontemplaciji jamčiti njezin plodni identitet. “Naše zajednice trebaju postati istinske škole molitve” (Ivan Pavao II., NMI 33). Često pružamo dojam kako svoj poziv smatramo datošću ostvarenom jednom za svagda, zaboravljajući da karizma nije smo primljena baština, nego je osobito odgovornost traženja pred Bogom i pred našim svijetom. Kako uspijevamo prilagoditi ili stvoriti nove oblike molitve, da ih učinimo “primjerom i zrcalom” (OKl 19) evangelizacije i poslanja u našem okružju?

 

Osjećaj pripadnosti

“I molim vas, svoje gospodje, i savjetujem vam da u tom presvetom životu i siromaštvu uvijek živite, i da se pomno čuvate da ne biste od njega dovijeka nikada odstupile ni po čijem nauku ili savjetu ” (PrKl VI, 8-9).

Komu pripadamo? Možda bi odgovor (naučen na pamet) mogao biti lagan. Ali upitajmo se još: kamo su usmjerene naše želje, naše skrbi, što nam izaziva patnju, na što stvarno trošimo snage i vrijeme? Sada je odgovor malo teži! Držim kako se često ne uspijevamo usredotočiti na bitno i gubimo se u onom što je drugotno, što može biti: spašavanje nekih ustroja, preživljavanje samostana, taženje novih zvanja pod cijenu da ih dovedemo (na brzinu) s drugih kontinenata, područna “ljubomora”…

Komu pripadamo? Duhu Božjemu koji svaki dan “iznova pronalazi” našu suradnju, ili nekima drugima? “Svakom razdoblju života Gospodin traži novi odgovor” (Pavao VI). I u toj životnosti da Bogu u sebi stvaramo prostor prvenstvo trebamo dati evanđelju, franjevačko-klariskoj karizmi, Franjevačkoj obitelji, radije nego samostanu. Naše poslanje ima široka obzorja! Nije to san, nego istinska protega našega poziva koji zahtijeva kenozu i trajno obraćenje. Upravo u tim prostorima života jasnije se vidi potreba da radimo zajedno, da se obraćamo zajedno, da koračamo zajedno: ne postajemo svetima svatko za sebe, to postajemo ako se svi zajedno pomažemo.

 

Formacija za odnos

“Ljubite uvijek Boga i svoje duše i duše svih svojih sestara, i vodite uvijek brigu da opslužujete što ste Gospodinu obećale” (BsC 14).

Govoreći o formaciji, danas je potrebno osobito istaknuti sposobnost odnosa neke osobe: odnosa sa samim sobom, s vlastitom poviješću, s vlastitom osjećajnošću, s vlastitim porazima, s vlastitim darovima koje treba uzvratiti Gospodinu. To je osnova odnosa s drugima i s Bogom. Osobito naša osjećajna protega treba biti prihvaćena bez tjeskobe; samo tako je moguće postići duboku vedrinu i radjati nevjerojatno bogatstvo života koje pomaže skladan razvoj neke osobnosti.

Ponekad nosimo redovničko odijelo i mislimo kako će ostalo doći samo od sebe. Kolike se drame iščitavaju na nekim licima prikrivenim koprenom! Neriješene drame koje postaju bezbrojne prigode napetosti, u stanju da razore mir neke kuće mjesecima i godinama. Kakav “raj”, naprotiv, je ozračje nekog bratstva u kojem se je naučilo poznavati se, razgovarati sa samima sobom, s Bogom, s drugima.

“Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge” (Iv 13, 35). Tu odgovornost imamo kao kršćani i kao posvećeni; trebamo dakle uložiti svoje sposobnosti da promičemo formaciju za bratski odnos i za odnos s Bogom. Nema olakšavajućih okolnosti: od tog nas zalaganja ne mogu osloboditi ni dob, ni značaj, ni naslijeđa.

 

Za razmišljanje

1. Samo “razumna” vjera, fides quaerens intellectum, rasvijetljena, može dati prikladan temelj izboru da se živi po evanđelju. Koje zalaganje stavljamo i koja sredstva upotrebljavamo da produbimo svoju vjeru? Jesmo li sposobni bolje iskoristiti darove i karizme svakoga, u ovom slučaju i njegovu umnu spremu, za dobro cijeloga bratstva?

2. “Lectio divina u biblijskom tekstu vidi živu riječ koja zahvaća, usmjerava, oblikuje življenje” (Ivan Pavao II., NMI 39). Kako se dopuštamo “oblikovati” Liturgijom časova, liturgijskim slavljima, molitvenim čitanjem Božje riječi?

3. Koliko “ulažemo” da promičemo biblijsku, liturgijsku i karizmatsku formaciju koja uključuje život u njegovoj cjelovitosti?

4. Koji prostor dajemo ljudskoj formaciji, vrjednovanju naše djelotvornosti u svakidašnjem životu bratstva?

 

 

ZAKLJUČAK

“Nije samo o nama preblaženi naš otac Franjo prorokovao te stvari, nego i o drugima koje će doći u sveti poziv u koji je Gospodin pozvao nas” (OKl 17)

Drage sestre, kao zaključak ove bratske i srdačne poruke želim još izreći, u ime sve braće Prvoga reda i cijele Franjevačke obitelji, iskrenu zahvalnost za vašu nazočnost uz nas kao spomen i poticaj da s uvijek većom dosljednošću izražavamo ono što jesmo, ono što smo obećali, ono što je nama obećano i što nas očekuje. U ovom tako bolesnom svijetu, a ipak toliko žednom istinskog duhovnog iskustva, vi predstavljate “vršak” franjevačke karizme za naše naraštaje.

“Htjeli bismo vidjeti Isusa”, tražili su neki Grci Filipa (Iv 12,21). Toliki muškarci i žene danas postavljaju isto pitanje nama. Pomozite nam, po Klarinu primjeru, da “odražavamo”, da prenosimo prema svijetu ono što kontempliramo, da pokazujemo onu živu ikonu izgradjenu rukama Božjim u našoj nutrini i koja se izražava u skladnom jedinstvu življenom u svakidašnjici. “Jedino što u ovim vremenima možemo spasiti... jest mali dio Tebe u nama, Bože moj. I možda također možemo pridonijeti da te otkopamo iz opustošenih srdaca i da ti otvorimo put” (Etty Hillesum).

Da, veoma je važno spasiti i osloboditi sliku Božju prisutnu u nama da je možemo pružiti drugima, oslobodjenu nas samih, od sebičnog i nametljivog ja koje se gubi u tisuću tjeskobnih zaokupljenosti, zaboravljajući Njegovu prisutnost. Trebamo “zaštiti Boga od nas samih” u svijetu tako podijeljenom, razlomljenom i izgubljenom, koji treba svjedočanstvo pruženo po našim bratskim odnosima kao “bogoobjavljenje”, ljubazno očitovanje prisutnosti Boga; treba nanovo snažno naviještati svima da je još moguće voljeti se i pronaći naše jedinstvo u Kristu umrlom i uskrslom.

Usvajajući riječi Uskrsloga ženama neusiljeno mi dolazi da vam ponovim: “Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!” (Mt 28,10). Idite! Pođimo odvažno i bez straha: Gospodin nas očekuje. Recite odlučno: “Vidjela sam Gospodina!” (Iv 20,18), pokažite nam ga svojim zanosnim životom za Gospodina, svjedočite ga svojim “evanđeoskim pretjerivanjem” ukorijenjenim u povjerenju u Njega, s obiljem života koji pršti iz vaše kenoze, iz vaše šutnje koja mijenja i “mirisom ispunja” sav svijet: “I sva se kuća napuni mirisom pomasti” (Iv 12,3). Naš život danas treba pronaći odvažnost, “pretjerivanje”, preobilje milosti koji se rađaju iz radosti što smo našli “blago” koje povoljno čini nejasnim izglede našega življenja; trebamo “nadu koja ne postidjuje” (Rim 5,5).

Privilegium paupertatis što ga je Klara toliko branila je radost da se slijedi i dijeli Isusov život, jamstvo vjernosti našoj karizmi; podsjećajte nas da će brat ili sestra, koji nisu evanđeoski siromašni i slobodni, biti osuđeni da budu neplodni i žalosni (usp. Mk 10,22), unatoč veličini djela i bogatstvu naslijeđa.

“Radi svega toga prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista da sam Gospodin - po zagovoru slavne Djevice svete Marije, majke njegove, preblaženoga oca našega Franje i svih svetaca - koji je dao dobar početak dade i porast i, također, ustrajnost sve do kraja. Amen!” (OKl 77-78).

Gospodin bio uvijek s vama

i neka učini da vi uvijek budete s njim.

 

Rim, na blagdan sv. Klare

11. kolovoza 2002.

Fra Giacomo Bini, ofm

vaš brat i ministar

"Kao druga Rahela gledaj uvijek na svoj početak"

 

„Kao druga Rahela gledaj uvijek na svoj početak“ (2PJa 11)

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

 

U Drugome pismu Janji Praškoj Klara piše: „zaklinjem te, i ljubavlju Onoga kojemu si se prikazala kao sveta i ugodna žrtva opominjem te, da se sjećaš uvijek svoje čvrste odluke [o započetom načinu života], te kao druga Rahela gledaj uvijek na svoj početak [...]“ (2PJa 10-11). Klara stavlja Janji za uzor lik biblijske Rahele da poput nje „gleda uvijek na svoj početak“. „Uvijek gledaj na svoj početak“ moto je Jubileja sv. Klare i osamstoljetnice „milosti početaka“ Siromašnih sestara sv. Klare.

Rahela je žena Staroga zavjeta, ljubljena žena patrijarhe Jakova. Bila je lijepa, ali neplodna, za razliku od svoje starije i manje lijepe sestre Lee. Gospodin je ipak udijelio i Raheli dar potomstva, dva sina: Josipa i Benjamina, koje je Jakov ljubio više od ostale svoje djece. Rahela je umrla u porodu, dajući život Benjaminu (Post 35,16-20); zbog toga je ona prefiguracija Isusa Krista koji je umro na križu da nama dadne život u izobilju.

Zašto je Klara stavila Rahelu za uzor Janji? Prema sv. Jeronimu, Rahela znači „ona koja vidi početak“. Rahela je dugo čekala da postane Jakovljevom ženom; čekala je dva puta po sedam godina: punina vremena (usp. Post 29,15-30). Dugih četrnaest godina brzo joj je prošlo jer je znala da je ljubljena, željena, izabrana. Gledala je uvijek na svoj početak: na trenutak njihova prvog susreta (Post 29,9-12). Zbog toga „gledanja“, strpljivog čekanja i ljubavi Rahela je u srednjemu vijeku, pored Marije, Martine sestre, simbolizirala kontemplativni život.

Kada Klara „zaklinje“ i „opominje“ Janju da „kao druga Rahela gleda uvijek na svoj početak“ (2PJa 10.11) ima pred očima točno određena zbivanja koja su bila presudna za očuvanje „započetog načina života“ koji je zacrtala Klara, a Janja ga preuzela za svoj praški samostan. Papa Grgur IX. htio je, naime, Janjin samostan obdariti nekim posjedima i prihodima, što je bilo protivno njezinoj odluci da poput Franje i Klare nasljeduje Krista siromašnoga. Da se Janja opirala papinim ponudama i trajno borila vidimo iz Trećega pisma gdje je Klara „tolikom ispunjena radošću zbog tvojega zdravlja, sretnog duhovnog stanja i divnih uspjeha“ (3PJa 3).

„Početak“ prema kojemu Janja ima neprestano upravljati svoj pogled jest „čvrsta odluka [o započetom načinu života]“, tj. odluka da će „živjeti u najuzvišenijemu siromaštvu“ (usp. PrKl, Uvod 2).

„Početak“ prema kojemu mi današnje siromašne sestre imamo neprestano upravljati pogled svojega razuma i srca jest ono što sv. Klara naziva: „milost kojom se Svevišnji Otac nebeski udostojao rasvijetliti moje srce da činim pokoru po primjeru i učenju preblaženoga oca našega svetoga Franje“ (usp. PrKl 6,1).

Osamstoljetnica „milosti početaka“ našega Reda poziv je da „pomno promotrimo neizmjerne Božje darove koji su nam obilno darovani“ (OporKl 6). Koji su to darovi? „Dar našega poziva“ (isto 2); dar što je „Sin Božji postao naš Put“ (isto 5); dar „našega preblaženoga oca Franje, istinskoga zaljubljenika u Njega i Njegova nasljedovatelja“ (isto); dar „činiti pokoru“ (PrKl 6,1; OporKl 24); dar sestara (OporKl 17); dar što smo jedna drugoj i ljudima u svijetu „oblik, primjer i ogledalo“ (usp. isto 19); dar braće koja su nam dana „kao osobita milost“ (usp. PrKl 12,7) „na pomoć da napredujemo u boljem služenju Bogu, a nadasve u opsluživanju presvetoga siromaštva“ (OporKl 51); dar „sestre Klare“ (PrKl 1,5) „naše voditeljice, naše časne Majke i učiteljice“ (OkrKl 3); dar „svete Majke Rimske crkve“ (OporKl 44) i toliki drugi „darovi koje smo primile, i danomice primamo od našega predarežljivoga Darovatelja, Oca milosrđa, i za koje smo dužne iskazivati veću zahvalnost istomu slavnomu Ocu“ (isto 2).

Ova jubilarna godina milosno je vrijeme da se ispitamo što smo do sada učinile s Božjim darovima, što sada činimo i što namjeravamo učiniti. Promatranje našega „početka“ razumom i srcem, tj. intelektualnim naporom, istraživanjem i svim zanosom srca, moralo bi obnoviti u nama zanos da živimo osobiti dar našega klarijanskoga poziva unutar Crkve i unutar Franjevačke obitelji.

U nastavku usporedbe s Rahelom, Klara potiče Janju: „čuvaj ono što sada čvrsto držiš, nastavi raditi ono što već radiš, ne gubeći snagu, nego žustrim trkom, laganim korakom, nesputanih nogu, da ti se čak ni prašina ne dotiče korakâ, sigurna, radosno i hitro, oprezno stupaj stazom blažene sreće“ (isto 11-13). Klara traži od nas da svoje najbolje snage i sve svoje vrijeme trošimo na vjernost „Sinu Božjemu koji je postao naš Put“ (usp. OporKl 5).

Kako ići tim putem? Klara o tome veoma snažno govori u Oporuci: „Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu sve svoje sestre, koje jesu i koje će doći, da čitavim bićem nastoje nasljedovati put svete prostodušnosti, poniznosti i siromaštva, i k tomu također časnost našega svetoga načina življenja, kako su nas u početku našega obraćenja poučili Krist i preblaženi otac naš Franjo“ (isto 56-57). Nemoguće je ići tim putem a ne biti zahvaćen njegovom ljepotom i ne privući druge. Zato je „od [Krista i preblaženoga oca našega Franje] sam Otac milosrđa, predarežljivi Darovatelj, ne po našim zaslugama, nego po samome svojemu milosrđu i milosti, izlio miomiris dobra glasa na one koji su daleko kao i na one koji su blizu“ (isto 58). „Oni koji su daleko“ jesu svi muškarci i žene, čitav svijet koji treba ispuniti Evanđeljem. „Oni koji su blizu“ jesu braća i sestre naše mnogolike Franjevačke obitelji, koji s nama upijaju miris Kristova Evanđelja i šire ga nasljedovanjem.

U Klarinim spisima ona i njezine sestre idu uvijek zajedno s Franjom i njegovom braćom. Njihovi počeci su zajednički. Gotovo isti. Kada su sestre započele svoj život „po primjeru i učenju preblaženoga oca našega svetoga Franje“ (PrKl 6,1), Franjo je „pomno promatrao“ (isto 6,2) njihov život, „štoviše, istraživao nas je prema primjeru svetaca i svoje braće“ i „mnogo se radovao u Gospodinu“ našavši da se sestre natječu s braćom (usp. OporKl 27-28). Kada promatramo svoj „početak“, mi sestre ne smijemo zaobići ono što sada žive i čine naša braća i sestre čitave Franjevačke obitelji, ne smijemo ne ugledati se na njihov primjer traženja, samoispitivanja, nasljedovanja, vrednovanja. Sv. Klara, naime, u nastavku govora Janji kao drugoj Raheli savjetuje: „da bi mogla što sigurnije prolaziti putem Gospodnjih zapovijedî, slijedi savjet našega časnoga oca, brata našega Ilije, generalnoga ministra, i drži do njega više nego do savjetâ drugih, smatrajući si ga dragocjenijim od ikojega drugoga dara“ (3PJa 15-16). Nismo niti prve niti jedine na ovome putu nasljedovanja Krista siromašnoga i poniznoga. Premda imamo vlastitu fizionomiju i vlastite početke u određenom povijesnom trenutku ipak nam je zajednički poziv s čitavom Franjevačkom obitelji koja želi obnoviti i zanosno u ovome vremenu, među današnjim ljudima, na konkretnim prostorima živjeti Evanđelje.

Još nešto. Počeci svete Klare i njezinih sestara nisu nimalo bili laki i ugodni; bili su obilježeni „oskudicom, siromaštvom, naporom, nevoljom, sramotnošću i prezirom od strane svijeta“ (OporKl 27). Ali one su gledale na onaj krajnji početak svojega poziva, na samoga Boga koji je „za one koji su u nj zaljubljeni već u počecima čuvao [onu skrivenu slatkoću]“ (usp. 3PJa 14). „Oni koji su u nj zaljubljeni“ jesu Franjo i njegova braća, Klara i njezine sestre, danas smo to mi, toliko mnoštvo braće i sestara koji po primjeru Franje i Klare nastoje ići stopama Isusa Krista.

Završavam molitvom sv. Majke Klare, koju je uputila za svoje sestre, i proširujem je na cjelokupnu našu Franjevačku obitelj: „Prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista, da po molitvama i zaslugama slavne i svete djevice Marije, Majke Njegove i preblaženoga oca našega Franje i svih svetih sam Gospodin, koji nam je dao dobar početak, dadne porast i također dadne konačnu ustrajnost. Amen“ (OporKl 77-78).

Klarise u Crkvi danas

 Klarise u Crkvi danas

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa


Onih posljednjih mjeseci svojega života, posljednjih dana kada nije više „mogla uzimati nikakve hrane“ (LegKl 44) te je bila sva usmjerena na nutrinu svoje duše, Klara se zasigurno vraćala mislima na svoj „početak“ (usp. 2PJa 11) kada se s nekoliko sestara nastanila u svetome Damjanu i započela novi način života. Evanđeoski način života: učenice okupljene oko Isusa, u stavu Marije; malo evanđeosko bratstvo koje je htjelo nasljedovati poniznost i siromaštvo Gospodina našega Isusa Krista. I Franjo im je napisao „oblik života“. Nije napisao: „Pošto smo sagradili (ili obnovili) samostan sv. Damjana, možete se sada u njemu nastaniti i živjeti Evanđelje“, nego je napisao: “postale ste kćeri i službenice (...) Oca nebeskoga i zaručile se s Duhom Svetim izabravši živjeti prema savršenosti svetoga Evanđelja“ (PrKl 6,3) poslušavši Riječ Gospodnju: „Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima“ (Mt 19,21). I to „idi i prodaj“, to jest „biti bez vlasništva“, to sine glossa jest odsada njihov stan. Stan njihove nutrine, njihova najdubljeg bića koje je prožeto Evanđeljem. Zidovi svetoga Damjana bili su vjerni tvarni izričaj te duhovne stvarnosti, kao što je to bila i pergamena „Povlastice siromaštva“.

Otada do 1253. g. proteklo je nešto više od četrdeset godina. Dok bolesna leži na slamarici na podu spavaonice, Klara čuje oko sebe tapkanje pedeset pari bosih nogu, tihi šum grubih tunika i pita se: „Tko mi dade toliko sestara?“ U tih četrdeset godina nije primijetila da se od one nježne „biljčice“ razvila u „stablo visoko i istaknuto, veoma razgranato, koje je na njivi Crkve donijelo slatki plod redovništva, i k čijoj ugodnoj sjeni sa svih strana dohrliše, i još hrle mnoge učenice u vjeri, da tako pod njegovim čarom uživaju njegove plodove“ (BulKl 11). Nije primijetila da je ona skromna posudica iz koje su sestre svakodnevno pile vodu iz svojega zdenca i iz koje je poput sluškinje „polijevala sestrama ruke“ (LegKl 12) ili im „prala noge“ (isto) postala „čista žila Spoletske doline, koja napaja novi izvor žive vode na osvježenje i blagodat dušâ“ (BulKl 11). Tek 10. kolovoza 1253., navečer, postala je svjesna sebe kao majke „obilnog potomstva“ (OkrKl 11). Je li zaplakala prisjetivši se kako „neke oskudijevaju u odjeći, da su gladne, a nema hrane, žedne, a nema napitka“(isto 20) u krutoj stvarnosti „Povlastice siromaštva“ koju mi pjesnički nazivamo „biserom svetoga Damjana“? Jedino što im je mogla ostaviti bila je ona sama, svjedočanstvo njezina života. Zato joj je stalo do potvrde Pravila.

Danas, 800 godina kasnije, Klara je veoma razgranato stablo zasađeno na svim kontinentima. Lice sestre Klare, koje je Franjo promatrao u zdencu, danas nosi crte 20.000 žena različitih rasâ, narodâ i jezikâ; to isto lice koje su sestre vidjele kako se vraća s molitve veoma sjajno i danas je postojano u molitvi, često posred kušnja i opasnosti kakva je bila ona u rujnu 1240. i ljeti 1241. Onaj grubi Klarin habit danas je prošaran tkanjem različitih kultura i aggiornamenta, ali je jednako znak pokore, jednostavnosti, siromaštva, boje majke zemlje, brata pijeska ili kamena te brata pepela.

Što te sestre, Siromašne sestre, kako ih je nazvala Klara, danas znače? Što poručuje njihov život? Tko su one, zapravo? Franjo bi rekao: „kršćanke“, a Klara bi rekla: „nasljedovateljice stopa siromašnoga i poniznoga Isusa Krista“ (3PJa 4). A mi kažemo: „Mi smo, zajedno s Franjom i Klarom, svjedokinje da je 'Sin Božji postao naš put' (OporKl 5)“. Svjedokinje smo na isti način na koji to ima biti svaki kršćanin po samoj naravi svojega kršteničkoga bića. Jer „svi vjernici, snagom svoga preporođenja u Kristu, dijele zajedničko dostojanstvo; svi su pozvani na svetost; svi surađuju na izgradnji jedinoga Kristova Tijela, svatko prema svome zvanju i daru primljenu od Duha“ (Vita Consecrata 31). Ali kako je i „mnogolikost također djelo Duha“ (usp. isto) klarise svjedoče to otajstvo, osim po suobličenju Kristu putem evanđeoskih savjeta, također izborom marginalnosti, živeći na rubu društva u klauzuri, u dragovoljnom isključenju iz onoga svijeta koji nudi privid veličinâ.

Jedna osobita Klarina izreka iz posljednjih dana njezina života na koju se rijetko obaziremo ili je prejednostavno uzimamo jest ova: „otkada sam upoznala milost Gospodina mojega Isusa Krista po njegovu sluzi svetome Franji, nijedna mi patnja nije bila nesnosna, nijedna pokora teška, nijedna mi bolest nije bila nesnosna“ (LegKl 45). „Milost Gospodina Isusa Krista“ jest zemaljska egzistencija Sina Božjega „koji je kao siromah bio položen u jasle, kao siromah živio na ovome svijetu i gol ostao na križu“ (OporKl 45). To je ono što Franjo naziva: „nauk i stope Gospodina našega Isusa Krista“ (NPr 1,1). „Patnja, bolest, pokora“, samoća, šutnja, molitva, i čitav asketski kompleks, sredstva su za suobličenje s Kristom po smrti, ili „smrtima“ (usp. LegKl 18), po kojima Klara sa svojim sestrama u ime cijele Crkve stiže u „zemlju živih“ (PrKl 8,5) gdje, već ovdje na zemlji, „žive sakrivene s Kristom u Bogu“ (usp. Kol 3,3).

„Milost Gospodina Isusa Krista“ koju je Klara danomice objavljivala i objavljuje svojim sestrama jest ona nježna, bolna i ujedno strastvena Božja ljubav koja se otkriva u „zrcalu“ koje visi na križu: „'O vi svi, koji prolazite putem, pogledajte i vidite ima li boli kakva je moja bol“ (4PJa 25). “Odgovorimo – kaže Klara – jednim glasom i jednim duhom Njemu koji viče i jauče: 'Mislit ću neprestano na to i klonut će moja duša u meni'“ (isto, 26). U tome „jednoglasju i jednodušnosti“ tajna je Reda sv. Klare. U tome svakodnevnom „klonuću duše“ u kontemplaciji Krista-patnika tajna je onog suotkupiteljskog poslanja klarisa koje sudjeluju u „klonuću“ „udova Njegova neizreciva Tijela“ postajući tako „pomoćnice samoga Boga“ (usp. 3PJa 8).

Mi, klarise danas, za razliku od naših sestara prijašnjih vremena slobodnije smo opredjeljivati se za karizmu koju nam je ostavila u baštinu sv. Majka Klara i povratiti se na izvore. To nas obvezuje, jer Klara je imala uvijek na umu i nas, „buduće sestre“, „one koje će doći“. Možda nama danas nedostaje one srednjovjekovne dvorske profinjenosti i osjećaja kojim su ona i sestre bile vjerne Gospođi Siromaštini, a koja ima biti značajka Drugoga franjevačkog reda par excellence. Promatrajući svijet oko sebe teško je ne upitati se: „Jesmo li uistinu siromašne sestre? U čemu se danas sastoji Povlastica siromaštva? Čega je klauzura znak? Što to danas vidimo u ogledalu?“ Klarise danas ističu da je njihov život „euharistijski“, izričaj nepoznat Klari i njezinim prvim sestrama. Pravo značenje toga izričaja imalo bi nas uputiti na onu strašnu istinu da je Tijelo Isusovo koje blagujemo, kojemu se klanjamo i kontempliramo ono isto koje vidimo u strahovitim patnjama ovoga čovječanstva. Čitajući Klarina pisma o „ogledalu“ možda nemamo dojam toga, ali Klara je u njemu doista promatrala Krista u cijelome njegovu otajstvu.

Ne mogu se oteti dojmu da klarise danas moraju načini jedan osobiti korak, ili iskorak. Da moraju naprosto osjetiti onaj stid Franje i Klare koji su se osjećali odgovornima za razne pojave u društvu i Crkvi svojega vremena. Taj „iskorak“ nije ništa drugo nego prožetost Evanđeljem, evangelizirana svijest i savjest. Da se ne bismo bojale toga poduhvata, Klara i prve sestre su se „više puta uzastopce dragovoljno obvezale Gospođi našoj presvetoj Siromaštini da (...) one koje će doći imaju jakosti ni na koji način ne udaljiti se od nje“ (OporKl 39), to jest od „nasljedovanja Krista“ (LegKl 14).

Kao što je Crkva u trajnom stavu obraćenja, tako ima biti i Red sv. Klare. U tome je smisao ovoga jubileja kada slavimo 800. obljetnicu „obraćenja“ sv. Klare, to jest prijelaza iz jednog u posve drugačiji način života, ne toliko redovnički koliko evanđeoski.

"Milosrđe i milost" (OporKl 24)

 "Milosrđe i milost" (OporKl 24)

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

Povijest spasenja obilježena je Božjim milosrđem i milošću. I Kristovo otkupiteljsko djelo čin je Božje ljubavi, milosti i milosrđa. „Milošću ste spašeni“, kliče sv. Pavao (Ef 2,5).

Sveta Klara nije izričito pisala o povijesti spasenja, o otkupljenju i spasenju, ali kod nje nalazimo riječi koje nam govore da je uživala plodove otkupljenja: blaženstvo, milosrđe, milost, ljubav, dobrostivost, dar, izbavljenje, kraljice, baštinice, itd. Zaustavit ću se posebno na „milosrđu i milosti“, napose stoga što se ti pojmovi nalaze na početku njezine autobiografije (usp. PrKl 6,1; OporKl 24), tj. na početku njezina poziva koji slavimo u ovoj jubilarnoj godini.

„Nakon što se svevišnji Otac nebeski, po svojemu milosrđu i milosti, udostojao rasvijetliti moje srce...“ (OporKl 24). Tako Klara započinje svoju povijest. I od toga je trenutka mi poznajemo. Kada kažemo „Klara“, mislimo na ono što je ona postala nakon susreta s Bogom, a što ona naziva „rasvjetljenjem srca“. Izričaj podsjeća na Franjinu molitvu pred Raspetim: „rasvijetli tmine srca moga“ (MRas 2). Kada kažemo „Klara“, mislimo na poseban oblik njezina života i poziv nje i sestara. Sve je to „dar“ (OporKl 2) „svevišnjeg Oca nebeskoga“ (isto, 24), dar koji ona naziva još „milosrđe i milost“, a Boga naziva „Ocem milosrđa“ (isto 2). Klara je toliko ucijepljena u događaj spasenja po Isusu Kristu da potpuno usvaja Ivanovu misao: „Od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost“ (Iv 1,16), kao i onu: „Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju“ (Iv 10,10). Stoga ona Boga Oca naziva „gratiae largitoris“ (usp. OporKl 2.58; 2PJa 3), što bismo mogli prevesti: „velikodušni, rasipni, širokogrudni Darivatelj milosti“. Takav je za Klaru Otac nebeski, kojega je upoznala po Isusu Kristu.

Milosrđe se često spominje u njezinu Pravilu kao jedan od načina djelovanja opatice. Opatica ima milosrdno osloboditi bolesne, mlade i vanjske sestre od strogoga posta (PrKl 3, 10); milosrdno se pobrinuti za bolesne sestre da im se pribavi što im je potrebno (8,10); milosrdno naložiti pokoru sestrama koje pogriješe (9,18). Sestre svjedoče za nju da je bila „milosrdna, dobrostiva i dobrohotna“.

Mogli bismo si stvoriti površnu sliku o Klari kao o miloj, ljupkoj svetici sa sličica da sama nije progovorila o borbi između svjetla i tame koja se odigrala u njezinu srcu. Pobijedila je svjetlost. I neprestano je pobjeđivala i osvajala njezino biće, „iz dobra u bolje, iz jednih kreposti u druge“ (1PJa 32).

Klara je dala odgovor dostojan primljenog dara „milosrđa i milosti“. Ljubavi (milosrđu i milosti) Oca nebeskoga odgovara njezino predanje; neprocjenjivosti baštine koju nam je Krist stekao odgovara njezino siromaštvo; uzvišenosti „Svevišnjega“ odgovara njezina malenost i služenje. Stoga je život u pokori, na koju ju je potaknulo Božje svjetlo, život sinova i kćeri Božjih u Kristu Isusu. To je život koji je „ustanovio“ Krist svojom krvlju, svojim otkupiteljskim djelom. Klara upotrebljava upravo taj pravni izričaj: „To je onaj sami vrhunac najuzvišenoga siromaštva koje vas je, predrage moje sestre, postavilo (instituit) baštinicama i kraljicama nebeskoga kraljevstva“ (PrKl 8,4). Zato kaže da „milost“ čini vjernikovu dušu „najvrjednijom od svih stvorenja“ i „većom od samoga neba“ (usp. 3PJa 21).

Bog svojom milošću i milosrđem, koji su kod Klare istoznačnice, djeluje tako da „rasvjetljuje srce“. To je Uskrs. Nitko i ništa osim Boga ne može zapaliti tu iskru u srcu i preporoditi ga. Srce rasvijetljeno milošću „primorano je potpuno napustiti svijet“ (usp. OporKl 10). Klara to naziva ulaskom u „zemlju živih“ (PrKl 8,5). Njezin život nam svjedoči kako je put u „zemlju živih“ težak i uzak. „Zemlja živih“, tj. nebo, raj već je u srcu koje je ispunjeno Božjim milosrđem i milošću.

„Zdravo, odjećo njegova!“ (PozBDM 5)

 "Zdravo, odjećo njegova!" (PozBDM 5)

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

Tako Franjo, izvrsni poznavatelj tkanina i lijepih odijela, pozdravlja „Gospođu, svetu Kraljicu, svetu Bogorodicu Mariju“ (PozBDM 1), kao onu koju je Bog Otac izabrao kao najprikladniju odjeću za svoga Sina. Marija je najljepša i najdostojnija odjeća koju je zemlja darovala svojemu Gospodaru u trenutku njegova silaženja i sniženja u otajstvu Utjelovljenja.

Odjeća i odijevanje često se spominje u franjevačkim izvorima i tijekom povijesti često je bilo predmetom rasprava. I u Svetome pismu odjeća i odijevanje imaju svoje značenje i poruku, što možemo pratiti od Knjige Postanka (usp. Post 3,21) do Knjige Otkrivenja (usp. Otk 22,14).

Sveti Pavao upotrijebio je sliku odijevanja da opiše naše bogosinstvo: „koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste“ (Gal 3,27; usp. Rim 13,14). Zato i pisac Legende svete djevice Klare, misleći na pokorničku haljinu koju je nosila ispod „skupocjenih i mekušastih“ haljina, kaže za Klaru da je „iznutra oblačila Krista“ (usp. LegKl 4). Klarina pokornička haljina bila je zapravo „košulja od bijelog etamina“, kako svjedoči sluga u njezinoj kući, Ivan Venturin (PostKl 20,4). Bila je to odjeća kakvu su nosile služavke. Ova priprosta služinska košulja bila je Klarina prava krštenička odjeća, jer ju je nasljedovanje sniženosti Sina Božjega ponovno rodilo, preporodilo za Boga, u Isusu Kristu.

Pišući ili kazujući u pero svoje Pravilo, govoreći o odjeći Siromašnih sestara Klara nije mogla naći bolju odjeću za njih od one „Djeteta povijenog u pelene i položenog u jasle i presvete Majke njegove“ (usp. PrKl 2,25). Kakva je to odjeća koju Klara naziva „priprostom odjećom“? U istome retku ona „Dijete“ Isusa naziva „presvetim i preljubljenim“, što nas upućuje na Franjin božićni psalam iz Časoslova Muke Gospodnje, gdje Franjo pjeva: „Jer presveti nam je ljubljeni dječak darovan; rodi se za nas na putu i bi položen u jasle, jer nemaše mjesta u svratištu“ (ČMu 15,7). Odjeća Sina Božjega bila je, dakle, to: „biti na putu“, „u jaslama“, „izvan svratišta“, negdje na rubu društva.

Priprostost odjeće Klarinih Siromašnih sestara ne čini toliko tvar od koje je načinjena ili vrsta tkanja niti boja, nego spuštanje od „dragovoljnih siromaha“ na „prave siromahe“, stanje ponižene niskosti, rubnosti.

Jednostavna, priprosta, jeftina odjeća nije nužno znak promjene srca. Klara je trebala prijeći dugi put od „košulje od bijelog etamina“ (PostKl 20,4) preko habita di lazzo, „od neobrađenoga tkanja“ (PostKl 2,4) do one rubnosti u vlastitoj zajednici, koja joj je na Badnju večer 1252. g. otela bolni uzdah: „Pogledaj, Gospodine Bože, kako sam ti sama ostavljena na ovome mjestu!“ (LegKl 29), i još više, do one rubnosti koja je bit povlastice siromaštva, to jest „ne imati uopće ikakve posjede, slijedeći u svemu stope Onoga koji je radi nas postao siromah“ (PovSir 3), „položen u jasle“ (usp. OporKl 45).

Za Klaru je, dakle, istinska odjeća njezinih sestara sam Sin Božji u svojem poniženju, napose u otajstvu Betlehema, gdje ga vidimo „položenoga u jasle i povijenoga u pelene“ (4PJa 19). Riječ je uistinu o sakramentu – netko je to nazvao „franjevački sakrament“ (usp. Pismo Gen. ministra, Pogleda uprtog u početke, br. 30) – koji je, zapravo, svjesno opredjeljenje i življenje onoga što smo postali i prihvatili na krštenju. Istovremeno, Siromašne sestre su, poput Marije, Isusova odjeća, ukoliko utjelovljuju i životom svjedoče Kristovo poništenje (kenozu). „Njegova odjeća“, „Kristova odjeća“ drugi je naziv za Siromašne sestre. Ali i za svakoga kršćanina. Naziv i poziv.

„Zajedno sa svojim sestrama“ (PrKl 1,4)

 "Zajedno sa svojim sestrama" PrKl 1, 4)

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

Sveti Franjo u svojoj Oporuci izjavljuje: „nitko mi nije pokazao što bih morao činiti, nego mi sam Svevišnji objavi da moram živjeti po načinu svetoga Evanđelja“ (OR 16-17). Franjo je prvi u svome pozivu. Ili, bolje rečeno, Isus je prvi u tome pozivu sniženosti, služenja i malenosti, a Franjo je onaj koji je, odbacivši sve druge uzore i učitelje, otkrio i vjerno slijedio njegove stope kao jedino pismo i pravilo koje upravlja njegovim životom.

Klara nikada nije izjavila da nema drugog učitelja i vođu osim Isusa Krista. Naprotiv, više puta izjavljuje kako je krenula za Franjom. Ona, koju nisu zanimala govorkanja (usp. LegKl 4), uhvatila se za vijest o Franjinu obraćenju i poduzela sve korake da se susretne s njime. Klara u Franji gleda svoj poziv. Da bi slijedila Krista, ona slijedi Franju i njegove drugove. Njega je „smatrala, nakon Boga, vodičem na njezinu putu“ (LegKl 6). Otac nebeski je svojom milošću rasvijetlio njezino srce da čini pokoru „po primjeru i učenju (...) Franje“ (usp. PrKl 6, 1). Ona je u Franji vidjela ostvarenje Isusova savjeta: „Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima“ (Mt 19, 21).

Klara nije dugo ostala sama na putu kojim je krenula. Pridružile su joj se: sestra Janja, Pacifika, kasnije Benvenuta, pa četvrta, peta, šesta... Godine 1230. bilo ih je pedeset. Do dolaska sestara Klara je uvijek bila „ja“. Sada ona, Franjina prva sljedbenica, postaje sestra među sestrama. Ona o kojoj se gradom širio glas o njezinoj dobroti (usp. LegKl 4) postala je sada dio skupine gospođa „koje će svojim svetim načinom suživota, koji će postati glasovit, proslaviti našega nebeskoga Oca po sveopćoj njegovoj svetoj Crkvi“ (OporKl 14).

Klara se u svojim spisima pojavljuje „zajedno sa svojim sestrama“, skrivena u „mi“ i „nas“. Voljeli bismo u tom „mi“ nazreti nju, Klaru, koja se toliko stopila sa svojim sestrama da ih je „ljubila kao samu sebe“ (PostKl 4,18). Ovaj „mi“ zauvijek determinira Klarinu osobnost i njezin oblik života. Kada je u pitanju osobna odgovornost i očuvanje poziva, Klara se predstavlja sa „ja, Klara“ (PrKl 1,4; 6,1; OporKl 25.37). U svemu ostalome ona je „una cum sororibus meis“, „zajedno sa svojim sestrama“ (PrKl 6,1.10; OporKl 25.37.53). Zajedništvo je jedan od stožera karizme Siromašnih sestara i povlašteno mjesto susreta s Bogom.

Kada je Klara „zajedno s nekoliko sestara koje mi Gospodin bijaše dao“ (OporKl 25) Franji obećala poslušnost, započeo je novi oblik života u Crkvi. Nakon četrdeset godina zajedničkog življenja, traženja i razmišljanja (usp. PrKl 4,17) novi oblik života je uzakonjen. Tako je nastalo Pravilo koje redovito nazivamo Pravilo sv. Klare. Klara je utemeljiteljica i ono je dobrim dijelom plod njezine intuicije. Klara je prva, ali ne i jedina čuvarica karizme. O tome i sama svjedoči u Pravilu kada na više mjesta kaže: „oblik našega života“ (4,23), „našega zavjetovanja“ (2,20.23; 9,1; 12,3), „našega siromaštva“ (2,13; 4,5) kao i to da se sestre imaju „barem jedanput u tjednu“ sastajati na kapitul na kojemu će „pretresati“ o onome „što je za samostan korisno i prikladno“ (usp PrKl 4,15-17). Plod tih tjednih sastanaka su mnoge zabrane i opomene koje nalazimo u tekstu Pravila.

U kojim se trenutcima ili segmentima života u svetome Damjanu pojavljuje Klara „zajedno sa svojim sestrama“? Kada govori o počecima zajednice Svetoga Damjana: „malo nakon njegova [Franjina] obraćenja ja sam mu, zajedno s nekoliko sestara koje mi Gospodin bijaše dao malo nakon mojega obraćenja, dragovoljno obećala poslušnost, onako kako Gospodin bijaše upravio svjetlo svoje milosti u nas po njegovu zadivljujućem životu i njegovu učenju“ (OporKl 25-26). Klara se ovdje prisjeća kako su ona i prve sestre primljene u Franjino bratstvo. One su se same za to opredijelile jer su se osjetile pozvanima živjeti ono što su vidjele da živi Franjo.

Nakon njegove smrti Klara je „zajedno sa svojim sestrama“ „pomno razmišljala o našem tako uzvišenom zavjetovanju i o zapovijedi tako velikoga Oca“ i „razmišljale smo o krhkosti ostalih koje smo se i mi bojale u nama samima nakon smrti svetoga Oca Franje“ (isto 37-38). Vidjevši promjene koje su zahvatile Manju braću nakon Franjine smrti, Klara i sestre udružuju se međusobno i potvrđuju „više puta uzastopce“ svoju vjernost „Gospođi našoj presvetoj Siromaštini“ kako bi „imale jakosti ni na koji način ne udaljiti se od nje“ (isto 37-39).

Klara je toliko jedno „sa svojim sestrama“ da, kada u Pravilu traži od sestara poslušnost prema svojoj službi opatice, sebe jednostavno naziva „sestra“: „sestre su dužne uvijek pokoravati se [...] sestri Klari“ (PrKl 1,5).

Klara je „zajedno sa svojim sestrama bila uvijek brižna čuvati sveto siromaštvo, koje smo obećale Gospodinu Bogu i blaženomu Franji“ (PrKl 6,10). Ona i njezine sestre čuvarice su karizme: uzvišenoga poziva Oca milosrđa (usp. OporKl 2) koji im je primjerom pokazao i naukom predao sveti Franjo. Klara izjavljuje da su ona i njezine sestre kroz četrdeset godina vjerno očuvale taj poziv.

Izričaj „zajedno sa svojim sestrama“ otkriva brižljivost svake pojedine sestre u njegovanju svetoga poziva; one su tako izgradile „oblik života prema kojemu imate živjeti zajedno u jedinstvu mislî i srdaca te u zavjetu najuzvišenijega siromaštva, [oblik života] koji vam je predao blaženi Franjo i koji ste vi dragovoljno prihvatile“ (PrKl, Solet Annuere 1). Isti izričaj nipošto ne umanjuje zalaganje i odgovornost svake pojedine sestre, skrivanje iza zajednice. Jer ne radi se o nekom privatnom životu u svetome Damjanu, nego o životu koji su sestre obećale Gospodinu i blaženomu Franji. Njihov život stoga pripada Bogu i Crkvi (usp. OporKl 40.42.47.48.52).

Česti Klarin izričaj „sadašnje i buduće sestre“ dotiče svaku pojedinu sestru, sve do konca vremena. Sve zajedno u određenom vremenu nositeljice su karizme za one koje će doći poslije njih. Kao što je to 1253. bila Klara „zajedno sa svojim sestrama“ onima koje će doći, tako smo to danas mi, Siromašne sestre u Splitu, Zagrebu, Brestovskom, Požegi... onima koje će doći poslije nas.

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio