• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Franjina pjesma sestrama

 

Počujte, siromašice, od Gospodina pozvane,
koje se s mnogih strana i pokrajina sabraste.

Uvijek u istini živite,
da biste u posluhu umrle.

Ne obazirite se na život vani,
jer je bolji onaj u duhu!

Ja vas velikom ljubavlju molim,
da imate obazrivosti s milostinjom,
koju vam Gospodin dariva.

One koje su pritisnute bolešću,
one koje se za njih trude,
sve to mirno podnosite,
da vam se taj trud učini dragocjenim,

jer će svaka s djevicom Marijom
u nebu biti okrunjena za kraljicu.

6. dio - Korizma

 

ŠESTI DIO

Korizma

 

Povečerje

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam I.: Abba, Oče moj.

 

Ti izbroji dane moga progonstva, *

sabrao si suze moje u mijehu svom, Abba, Oče moj!

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *

i koji me vrebaju, složno se svjetuju, Abba, Oče moj!

 

Uzvraćaju mi zlo za dobro, *

mržnju za ljubav moju, Abba, Oče moj!

Za moju me ljubav oni optužuju, *

a ja se samo molim, Abba, Oče moj!                                      

 

Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,

ne udaljuj se od mene, *

blizu je nevolja, a nikog nema

da mi pomogne, Abba Oče moj!

Moji će dušmani uzmaknuti

čim te zazovem, *

ovo sigurno znam:

Bog je za mene, Abba, Oče moj!

 

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, *

i moji najbliži stoje daleko, Abba, Oče moj!

Udaljio si od mene znance moje,

učinio da im gnusan budem, *

zatvoren sam, ne mogu izaći, Abba, Oče moj!

 

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *

Bože moj, pohiti mi u pomoć, Abba, Oče moj!

Požuri se meni u pomoć, *

Gospodine, Spase moj, Abba, Oče moj!

 

Slava Ocu i Sinu *

i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku tako i sada i vazda *

i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE (2 P 4 - 10)

 

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »'Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje'. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: 'Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.'« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Služba čitanja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM II.: Približi se duši mojoj i spasi je.

 

Gospodine, Bože moj, *

vapijem danju, a noću naričem pred tobom.

Neka dopre do tebe molitva moja, *

prigni uho k vapaju mome.

 

Približi se duši mojoj i spasi je, *

zbog dušmana mojih oslobodi me.

Iz krila majčina ti si me izveo+

mir mi dao na grudima majke, *

tebi sam predan iz materine utrobe.

 

Iz krila majčina ti si Bog moj, *

ne udaljuj se od mene.

Ti mi znadeš porugu i stid, *

i sramotu moju.

 

Pred tvojim su očima svi koji me muče, *

ruganje je slomilo srce moje i klonuh.

Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi, *

i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

 

O Bože, oholice se digoše na me, *

mnoštvo silnika život mi vreba,

i nemaju tebe pred očima.

Broje me k onima što u grob silaze, *

postadoh sličan nemoćniku,

među mrtvima moj je ležaj.

 

Ti si moj presveti Otac, *

Kralju moj i Bože.

Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *

Gospodine, Bože, spase moj.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

1. Sveti Franjo i napasti (2 Čel 115)

 

Kako su rasle zasluge svetoga Franje, tako je rasla i nesloga između njega i stare zmije. Što je naime primao veće milosne darove to su ga snalazile veće napasti, koje su iziskivale teže borbe. Premda je đavao čovjeka borbena i odvažna vrlo često iskušavao te ni na čas nije s borbom prestajao, ipak je još uvijek nastojao navaljivati na njega, pobjednika.

Tako je jednom zgodom svetom ocu u dušu ubačena veoma teška napast, dakako, da bi mu se poljepšao vijenac slave. Zbog toga je upadao u tjeskobu i bijaše ispunjen bolima. Krotio je i mučio tijelo, molio se i gorko plakao.

Pošto je tako bio mnogo godina mučen, kad je jednog dana molio u Svetoj Mariji u Porcijunkuli, u duhu začu glas: »Franjo, da imaš vjeru poput gorušičina zrna, kazao bi ovoj gori da se pomakne i ona bi se pomakla«. Svetac je na to odgovorio: »Gospodine, koja je to gora koju hoćeš da prenesem?« I ponovno je čuo: »Gora, to je tvoja napast.« A on je zaplakao i rekao: »Neka mu bude, Gospodine, kako si rekao!« Odmah je razbijena svaka napast, postao je slobodan i u svojoj unutrašnjosti se posvema smirio.

 

 

2. Franjina propovijed klarisama (2 Čel 207)

 

Potaknut opetovanim molbama svog zamjenika, sveti je otac, dok je boravio kod Svetog Damjana, da bi kćerima održao riječ Božju, svladan njegovim prošnjama, konačno popustio. A kad su se gospođe po običaju sakupile da poslušaju riječ Božju, ali isto tako da vide oca, on se uzdignutim očima prema nebu, gdje mu je srce uvijek bilo, počeo moliti Kristu.

Zatim je naredio da donesu pepela kojim je oko sebe na podu načinio kružnicu, a ostalo je sebi posuo po glavi. Dok su one tako blaženog oca šutke promatrale u kružnici načinjenoj od pepela, u njihovim se srcima razbudilo veliko divljenje. Svetac je zatim odmah ustao, a dok su one stajale zbunjene, umjesto govora izmolio je psalam Smiluj mi se, Bože. Kad je to dovršio brzo je izišao van. Službenice su Božje snagom ovoga primjera bile ispunjene tolikim kajanjem da su im potekli potoci suza i jedva su svoje ruke suzdržale od kažnjavanja samih sebe.

Činom ih je poučio da bi se smatrale pepelom i da ih ništa drugo njegovu srcu ne približava, što se ne podudara s ovim mišljenjem.

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Jutarnja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

 

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

 

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

 

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

 

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

 

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

 

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

Sluzi Božjem ne smije biti ništa odvratno osim grijeha. Pa ako bi koja osoba na bilo koji način griješila te bi se zbog toga sluga Božji, ali ne iz ljubavi, uznemirivao i srdio, zgrtao bi sebi grijeh. Onaj sluga Božji koji se ne srdi niti uznemiruje zbog bilo čega, pravo živi bez vlasništva. I blago onomu koji sebi ništa ne pridržava, nego podaje caru carevo, a Božje Bogu (11 OP).

 

Ako bi se dogodilo - što ne dao Bog - da se između sestre i sestre zbog riječi ili gesta kadgod pojavi smutnja ili sablazan, ona koja je dala uzrok smutnji neka se, prije negoli prikaže Gospodinu dar molitve, ne samo ponizno prostre pred nogama druge tražeći oproštenje, nego neka također jednostavno moli za njezino posredovanje kod Gospodina da joj oprosti. A ona, sjećajući se Gospodnjih riječi: »Ako od srca ne oprostite, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama«, neka velikodušno svojoj sestri oprosti svaku nepravdu koju joj je nanijela. (PKl 9, 6-10)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Treći čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

PSALAM IV.: Crv sam, a ne čovjek.

 

Smiluj mi se, moj Bože,

jer me dušmanin hoće zgaziti, *

napadač me moj neprestano tlači.

Dušmani moji nasrću na me povazdan, *

mnogo ih je koji se na me obaraju.

 

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *

zlo mi dosuđuju.

Koji me vrebaju, *

složno se svjetuju.

 

U srcu pakosti skupljaju, *

i vani opadaju.

Koji me vide podruguju se meni, *

razvlače usne i mašu glavom.

 

A ja, crv sam a ne čovjek, *

ruglo ljudi i naroda prezir.

Dušmanima svojim postao sam ruglo, +

susjedima podsmijeh, *

a znancima strašilo.

 

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *

snago moja, pohiti mi u pomoć.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospode, spase moj.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo..

 

KRATKO ČITANJE

 

Jedne korizme izrađivao je Franjo neku posudu. U tu svrhu iskoristio je kratke komadiće vremena, da ih ne bi sasvim izgubio. Dok je jednog dana pobožno molio Treći čas, oči mu slučajno padoše na tu posudu te ju je promatrao. Smatrao je da je tako onaj »unutrašnji čovjek« bio spriječen u gorljivosti. Bilo mu je žao što su božanske uši čule isprekidan glas srca pa je zato kazao braći: »O tričava li djela koje me je toliko svadalo da je na sebe svratilo moje srce! Žrtvovat ću ga Gospodinu, čiju je žrtvu smetalo.« Kad je to rekao, zgrabio je posudu i u vatri je rastalio. »Neka nas bude sram, reče, što nas zarobljava tričava rastresenost kad u vrijeme molitve razgovaramo s Velikim Kraljem«. (2 Čel 97)

 

 

Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu da se sestre čuvaju svake oholosti, isprazne slave, zavisti, pohlepe, brige i skrbi za ovaj svijet, ogovaranja i mrmljanja, nesloge i razdora. I neka se brinu da uvijek sačuvaju jedinstvo međusobne ljubavi koja je vez savršenstva. (PKl 10, 6-7)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Šesti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM V.: Ti si moj presveti Otac.

 

Ti si presveti Otac moj, *

o Kralju moj i Bože moj.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospodine, Spase moj.

 

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *

iz svega glasa Gospodina zaklinjem.

Pred njim izlijevam tužaljku, *

tjeskobu svoju pred njim razastirem.

 

Ako duh moj i klone u meni, *

ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim, *

potajnu mi zamku staviše.

 

Obazrem li se nadesno i pogledam, *

nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći, *

nitko za život moj ne mari.

 

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, *

i stid mi pokri lice.

Tuđinac postadoh braći, *

i stranac djeci majke svoje.

 

Oče Sveti, izjeda me revnost za Dom tvoj, *

i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, *

skupiše se protiv mene da udare iznenada.

 

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj, *

oni koji me mrze ni za što.

Tvrđi su od kostiju mojih oni

što mi se nepravedno protive, *

zar mogu vratiti što nisam oteo?

 

Ustadoše svjedoci opaki, *

pitaju me za ono što ne znam.

Vraćaju mi zlo za dobro, *

i protive mi se što tražim dobro.

 

Ti si presveti Otac moj, *

o Kralju i Bože moj.

Požuri se meni u pomoć, *

Gospode, spase moj.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Gospodin govori: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone. Istinski svojega neprijatelja ljubi onaj koji se ne žalosti zbog nepravde koju mu je nanio, nego se iz ljubavi Božje izjeda zbog grijeha njegove duše. I neka mu djelima iskaže ljubav. (9 OP)

 

Neka sestre ljube one koji nas progone, kude i potvaraju, jer Gospodin kaže: Blaženi koji trpe progonstvo radi pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. I koji ustraje do konca taj će se spasiti. (PKl 10, 12-13)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Deveti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VI.: Oče, uzmi me u slavu svoju.

 

I. Pripjev: O svi vi što putem prolazite,

pogledajte i vidite, *

ima li boli kakva je bol moja?

 

Opkolio me čopor pasa, *

rulje me zločinačke okružiše.

Oni me gledaju i zure na me, +

haljine moje dijele među sobom, *

za odjeću moju bacaju kocku.

 

I. Pripjev: O svi vi...

 

Probodoše mi ruke i noge, *

sve kosti svoje prebrojiti mogu.

Ždrijela svoja razvaljuju na me, *

ko lav koji plijen kida i riče.

 

I. Pripjev: O svi vi...

 

Kao voda razlih se, *

sve mi se kosti rasuše.

Srce mi posta poput voska, *

topi se u grudima mojim.

 

I. Pripjev: O svi vi...

 

Grlo mi je kao crijep suho, *

i moj se jezik za nepce slijepi.

U jelo mi žuči umiješaše, *

u mojoj me žeđi octom napojiše.

 

I. Pripjev: O svi vi...

 

U prah smrtni bacio si mene, *

bol povećaše onomu koga ti rani.

Sad mogu leć' i usnuti i onda ustati, *

da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju.

 

I. Pripjev: O svi vi...

 

Oče Sveti, ti prihvati desnicu moju, *

vodit ćeš me po naumu svojem,

da me onda uzmeš u slavu svoju.

Koga ja imam u nebu osim tebe? *

Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.

 

II. Pripjev: Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin, *

uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen.

 

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji izbavlja duše slugu svojih

presvetom svojom vlastitom krvlju, *

i neće platiti tkogod se njemu utječe.

 

II. Pripjev: Znajte, znajte...

 

I znamo da dolazi, *

dolazi suditi zemlji.

 

II. Pripjev: Znajte, znajte...

 

Slava Ocu...

 

II. Pripjev: Znajte, znajte...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Neka se sestre čuvaju da se ne srde i ne uznemiruju zbog ičijega grijeha, jer su srdžba i uznemirenost u njima i u drugima smetnja ljubavi. (PKl 9, 5)

 

Neka se braća paze, gdje god bila, da ne prisvoje nijedno mjesto niti da ga protiv koga brane. I tko god k njima dođe, prijatelj ili protivnik, tat ili razbojnik, neka ga dobrostivo prime. (NPr 7, 13-14)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


 

Večernja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

 

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

 

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

 

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

»Nisam došao da budem služen, nego da služim«, kaže Gospodin. Oni koji su postavljeni nad druge neka se tim predstojništvom tako hvale kako bi se hvalili kad bi bili određeni za službu da braći peru noge. A koliko se više uznemiruju zbog oduzeta im predstojništva negoli zbog službe pranja nogu, toliko zarađuju kese na štetu duše. (4 OP)

 

Sva braća gdje god jesu, neka imaju na pameti da su sebe predali i svoja tjelesa ostavili Gospodinu Isusu Kristu. I za njegovu se ljubav moraju izložiti neprijateljima, koliko vidljivim, toliko nevidljivim, jer Gospodin kaže: Tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti u vječni život. (NPr 16, 10-11)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

5. dio - Božićno vrijeme

 9 KRIZ

PETI DIO

Božićno vrijeme

 

Večernja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Gledaj, velim ti, pri dnu toga ogledala, siromaštvo onoga koji je položen u jasle i povijen u pelenice. O, čudesne poniznosti, zapanjujućeg siromaštva! Kralj anđela, Gospodar neba i zemlje položen je u jasle (4 PA 19-21).

 

Blago onom komu je ugodnost i veselje u presvetim riječima Gospodinovim i koji po njima privodi ljude k Božjoj ljubavi u radosti i veselju. (20 OP 1-2)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Povečerje

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Evo, danomice se ponizuje, kao kad je sišao s kraljevskih prijestolja u krilo Djevice i danomice dolazi k nama u poniznom obličju; danomice silazi iz krila Očeva na oltar po svećenikovim rukama. Na taj je način Bog nazočan među svojim vjernicima stalno, kako sam kaže: »Evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta«. (1 OP 16-18.22)

 

Ako se dakle tolik i takav Gospodin, dolazeći u djevičansku utrobu, htio pokazati svijetu prezren, ubog i siromah, da ljudi koji su bili veoma siromašni, podnoseći preveliku oskudicu nebeske hrane, postanu po njemu bogati, posjedujući nebesko kraljevstvo, klikčite veoma i radujte se ispunjeni golemom duhovnom radošću i veseljem. (1 PA 19-21)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Služba čitanja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

1. Božić svetoga Franje (1 Čel 84-85)

 

Najveća njegova odluka, posebna želja i vrhovna nakana bijaše: uvijek i u svemu opsluživati sveto Evanđelje i sa svom budnošću, svim nastojanjem, najvećom željom duha i svim žarom srca provoditi »nauk Gospodina našega Isusa Krista i slijediti njegove stope«. Njegovu je pamet napose zaokupljala poniznost što se objavila Utjelovljenjem i ljubav što se očitovala u Muci.

Treba se zato sjetiti i čuvati u časnoj uspomeni što je učinio tri godine prije svoga slavnog preminuća kod gradine koja se zove Greccio na dan rođenja Gospodina našega Isusa Krista. U onom je kraju živio neki čovjek imenom Ivan. Blaženi Franjo ga je na poseban način ljubio, jer premda je u svom kraju uživao glas čovjeka plemenita i vrijedna svake hvale, pogazio je plemenitost tijela, a stekao plemenitost duha. Njega je blaženi Franjo petnaestak dana prije Božića dozvao k sebi i rekao mu: »Ako želiš da ovogodišnji Božić proslavimo u Grecciu, požuri se i brižljivo pripravi što ću ti reći. Želio bih obnoviti uspomenu na ono Dijete, kOje je rođeno u Betlehemu, i na njegove djetinje neprilike, to jest kako je smješteno u jaslice i položeno u slamu u nazočnosti vola i magarca, da bi se to moglo tjelesnim očima gledati«. Kako je to ovaj dobri i vjerni čovjek čuo, brzo je otišao i na spomenutome mjestu pripravio sve što je svetac rekao.

I približio se dan veselja, došao je dan klicanja. Iz mnogih su mjesta pozvana braća. Muškarci i žene onoga kraja prirediše prema svojim mogućnostima svijeće i zublje da bi rasvijetlili noć, koja je blistavom zvijezdom rasvijetlila sve dane i godine. Napokon je došao svetac Božji. Kad je vidio da je sve pripravljeno, obradovao se. pripravljene su jaslice, donesena je slama, dovedeni su vol i magarac. Čast se ondje iskazivala jednostavnosti, uzvisivalo se siromaštvo, preporučivala se poniznost, a Greccio kao da postade novi Betlehem. Noć, rasvijetljena poput dana, bijaše ugodna ljudima i životinjama. Pristiže narod i novom se radošću raduje novom otajstvu. Šuma odjekuje glasovima, a na zanosno klicanje odgovaraju stijene. Braća pjevaju, dužnu hvalu Gospodinu daju, i svu noć odjekuje zanosno klicanje. Svetac Božji stoji pred jaslama, od silna ganuća uzdiše. Ranjen pobožnošću, ispunjen čudesnom radošću. Jasle su oltar gdje se služi svečana misa; u neočekivanoj utjehi uživa svećenik.

Svetac Božji oblači levitsku odjeću, jer bijaše đakon, i zvonkim glasom pjeva Evanđelje. A njegov glas! Glas je to neodoljiv, gas sladak, glas jasan, glas zvonak! Sve poziva na najveću nagradu. Zatim propovijeda okupljenom narodu. Njegove riječi o rođenju siromašnoga kralja u malom gradu Betlehemu teku poput meda. A često je, kad je htio izgovoriti presveto ime Isus, govorio silnim žarom.

Nazivao ga je Betlehemskim Djetešcem, a ime Betlehem izgovarao je poput ovce koja bleji. Usta su mu bila ispunjena glasom, ali još više slatkim osjećajima. Kad bi spominjao Betlehemsko Djetešce ili izgovarao ime Isus, sve bi oblizivao usne, jer je sretnim nepcem kušao i gutao slatkoću ove riječi.

Množe se ondje darovi Svemogućega, a neki kreposni čovjek imao je viđenje. Vidio je naime kako u jaslama leži prestrašeno Djetešce i Božjeg sveca koji Djetetu pristupa kao da ga hoće od sna probuditi. To viđenje nije bilo neumjesno, jer je Dijete Isus bilo zaboravljeno u srcima mnogih kojima je djelovanjem milosti po njegovu sluzi Franji bilo probuđeno i duboko utisnuto u vjerno pamćenje. Konačno je dovršeno svečano bdijenje i svi se radosni povratiše kući.

 

2. Posljednji Božić svete Klare (4 Čel 29)

 

Kao što je u bolesti Krist bio predmetom Klarinih misli, tako ju je Krist pohađao u njezinim bolima.

U ono vrijeme na Božić, kad svijet s anđelima zanosno kliče novorođenom Djetešcu, sve su siromašne gospođe otišle u crkvicu na Jutarnju, a majku, pritisnutu bolima, ostaviše samu. Kad je počela razmatrati o Djetetu Isusu i bila silno žalosna što ne može sudjelovati u njegovim pohvalama, uzdahnula je i rekla: »Gospodine Bože, evo sam ti sama ostavljena na ovome mjestu!«

I gle, najednom je ono divno pjevanje, što je izvođeno u crkvi svetoga Franje, počelo odzvanjati u njezinim ušima. Slušala je kako braća zanosno pjevaju psalme. Doživjela je skladnost pjevanja, a čula je i brujanje orgulja.

To mjesto nipošto nije bilo toliko blizu da bi sve to ona mogla čuti na običan, ljudski način, nego je čula samo zato što je ona svečanost čak do nje doprla na božanski način, ili što je njezin sluh bio toliko izoštren iznad uobičajenih ljudskih mogućnosti.

A ono što je ovo čudesno slušanje nadmašilo bila je činjenica da je zavrijedila vidjeti i same Gospodinove jaslice.

Kad su sutra ujutro k njoj došle kćeri, Klara je rekla: »Neka je blagoslovljen Gospodin Isus Krist koji me nije ostavio, kad ste me ostavile vi. Po Kristovoj sam milosti zbiljski slušala cijelu onu svečanost koja je noćas proslavljena u crkvi svetoga Franje«.

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Jutarnja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Za ljubav presvetog i preljubljenog djetešca povitog u siromašne povoje i položenog u jasle, i za ljubav njegove presvete Majke, opominjem, molim i potičem sve svoje sestre da se uvijek odijevaju priprostom odjećom. (PKl 2,24)

 

Budući da je Bog duh, može se samo duhom vidjeti, jer duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Ni Sina, međutim, kad je riječ o onom po čemu je jednak Ocu, ne može nitko vidjeti drukčije nego Oca, drukčije nego Duha Svetoga. (1 OP 6-7)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Treći čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Potpuno ljubi Onoga koji je svega sebe predao radi tvoje ljubavi... Onoga, velim, Sina Svevišnjega kojega je porodila Djevica i poslije poroda djevicom ostala. Ostani privržena njegovoj preljubljenoj Majci, koja je porodila takvog Sina koga nebesa ne mogu obuhvatiti, a ipak ga je ona nosila u malom zatvorenom prostoru svete utrobe i u djevičanskom krilu (3 PA 16-19).

 

Osuđeni su svi koji su vidjeli Gospodina Isusa Krista kao čovjeka, a nisu ga gledali i vjerovali po duhu i božanstvu kao pravog Sina Božjega. (1 OP 8)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Šesti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. (2 P 4-5)

 

 

Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Uistinu čisti srcem jesu oni koji preziru zemaljsko, traže nebesko i ne prestaju čeznuti da se živom i istinitom Gospodinu Bogu uvijek čistim srcem i dušom klanjaju i da ga gledaju. (16 OP)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


 

Deveti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XV. On će me zvati: Abba, Oče moj.

 

Svi: Kličite Bogu, jakosti našoj,

kličite Gospodinu Bogu živomu i istinitomu, *

glasom radosnim, glasom radosnim!

 

Psalmista: Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

kralj velik nad zemljom svom.

Jer presveti Otac nebeski, kralj naš od davnine,

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi Blažena Djevica, Sveta Marija.

 

Svi: On će me zvati: Abba, Oče moj;

a ja ću ga prvorođencem učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta.

 

Psalmista: Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog.

 

Svi: Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujmo se u njemu, aleluja!

 

Psalmista: Jer nam je Presveto ljubljeno Dijete darovano *

i rodilo se za nas na putu,

i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje.

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Psalmista: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu;

nek se raduje polje i sve što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće.

 

Svi: Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu sva zemljo!

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Psalmista: Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i moć, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov, *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Svi: Slava Bogu na visini, slava Bogu na visini, *

mir, mir na zemlji ljudima dobre volje!

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, *

et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Bog Otac je po riječi i primjeru blaženoga našeg Oca Franje rodio u svojoj Crkvi ovo malo stado upravo radi toga da nasljeduje siromaštvo i poniznost njegova ljubljenog Sina i njegove slavne Majke Djevice. Iz ljubavi prema onome Gospodinu koji je siromašan u svome rođenju bio stavljen u jasle, koji je siromašan živio na zemlji i gol visio na križu, neka ovo malo stado opslužuje sveto siromaštvo. (usp. OKl 445-46)

 

Blago sluzi koji sebe ne smatra boljim kad ga ljudi veličaju i uzdižu negoli kad ga drže prostim, jednostavnim i prezrenim, jer kolik je čovjek pred Bogom, toliko vrijedi i ništa više. (19 OP 1-2)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

4. dio - Došašće

 

ČETVRTI DIO

Došašće

 

Povečerje

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XIII.: U tvoju se dobrotu uzdam.

 

Ta dokle, Gospodine, +

dokle ćeš me uporno zaboravljati, *

dokle ćeš sakrivati lice od mene?

Dokle ću nositi bol u duši, *

tugu u srcu obdan i obnoć?

 

Dokle će se dušmanin dizat na me? *

Pogledaj, usliši, Bože moj!

Prosvijetli mi oči da ne zaspim na smrt. *

Nek ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega«.

 

Nek ne kliču protivnici ako posrnem. *

Ja se u tvoju dobrotu uzdam.

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, *

pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg.

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Nakon što se je svevišnji nebeski Otac po svojem milosrđu i milosti udostojao prosvijetliti moje srce da, po primjeru i nauku preblaženoga oca našega Franje, činila pokoru, malo poslije njegova obraćenja, skupa sa malobrojnim sestrama koje mi Bog bijaše dao malo nakon mojeg obraćenja, dragovoljno sam njemu obećala poslušnost, kako nam je Gospodin podao po njegovom čudesnom životu i nauku. (OKl 24-26)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Služba čitanja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XIV.: Hvalim te, presveti Oče.

 

Hvalim te, Gospodine, presveti Oče, +

kralju neba i zemlje, *

jer ti mene utješi.

Ti si, Bože, spasenje moje, *

uzdam se, ne bojim se više.

 

Jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *

on je moje spasenje.

Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči, +

desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana. *

Veličanstvom svojim obaraš ti protivnika.

 

Gledajte, ubogi, i radujte se, *

nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.

Neka ga hvale nebesa i zemlja, *

mora i sve što se u njima miče.

 

Jer Bog će spasiti Sion, *

on će sagraditi gradove Judine.

Tu će oni stanovati, *

imati baštinu.

 

Baštinit će ga potomci slugu njegovih, *

prebivat će u njemu oni koji ljube ime Božje.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

ČITANJE

 

Franjo i gubijski vuk (Cvjetići)

 

U vrijeme kad je sv. Franjo boravio u gradu Gubiju, pojavi se u gubijskoj okolici velik, strašan i divlji vuk, koji nije razdirao samo životinje nego čak i ljude, tako da su svi građani grada i okolice živjeli u velikom strahu.

Kad je za to saznao sv. Franjo, iz milosrđa prema stanovnicima grada Gubija, odluči izaći iz grada k tome vuku, premda su ga svi građani od toga odvraćali. On na sebi načini znak presvetoga križa i ode iz grada sa svojim pratiocima, stavivši sve svoje pouzdanje u Boga. Budući da su se njegovi pratioci bojali poći dalje, pođe on sam prema mjestu gdje je bio vuk. I gle, kakvo čudo ugledaše građani koji su izašli iz znatiželje.

Vuk pođe ususret svetom Franji otvorenih ralja i približi mu se. Sv. Franjo ga blagoslovi i pozva k sebi govoreći: »Dođi ovamo, brate vuče! Zapovijedam ti u ime Božje da ne činiš nikakva zla ni meni ni drugima«. Čudnovato! Tek što ga je sv. Franjo blagoslovio, zatvori vuk ralje i presta trčati. A kad mu je sv. Franjo zapovjedio da dođe k njemu, kao krotko janje baci mu se pred noge i tu je ležao.

Tada sv. Franjo nastavi: »Brate vuče, ti nanosiš mnogo štete ovom kraju, uništavajući i razdirući Božja stvorenja bez Božjeg odobrenja (...) Brate vuče, želim sklopiti mir između tebe i njih, tako da ih više ne napadaš, a oni će ti oprostiti sve prijašnje krivice.« Kad je sv. Franjo to rekao, vuk pokaza kretnjama tijela, repa, očiju i prigibanjem glave, da prihvaća što je sv. Franjo rekao i da će se toga držati.

Sada reče sv. Franjo: »Brate vuče, zapovijedam ti u ime Isusa Krista da pođeš sa mnom u grad bez straha, pa da potvrdimo ovaj mir u ime Božje.« Tada vuk poslušno pođe s njime kao krotko janje. Vidjevši ovo, građani se veoma zadiviše. I ova se vijest brzo razglasi gradom. Svi ljudi, muško i žensko, veliko i malo, mlado i staro, svi izađoše na trg da vide vuka sa svetim Franjom.

Sv. Franjo stade pred ovo veliko mnoštvo i propovijedaše mu. Među ostalim rekao je kako je zbog njihovih grijeha Bog dopustio ove nevolje: »No, mnogo je veće i pogibeljnije zlo paklenog ognja koji će za osuđenike vječno trajati, dok bijes vuka može ubiti samo tijelo a ne može naškoditi duši. Koliko se zato treba bojati paklenih ralja kad se toliko mnoštvo straši ralja ovoga vuka. Dragi moji, vratite se, dakle, Bogu i činite pokoru za svoje grijehe. Bog će vas sada izbaviti od vuka, a u budućnosti od paklenog ognja.«

Nakon toga nastade među narodom veliko veselje i divljenje zbog spomenutog i ostalih djela, iz poštovanja prema sv. Franji, tako i zbog vijesti o čudu i sklopljenom miru s vukom, te počeše vapiti prema nebu.

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Jutarnja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

 

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

 

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

 

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

 

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

 

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

 

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

Klara je čestim poukama svojim sestrama utuvljivala u svijest da će njihova zajednica istom onda biti Bogu draga kad bude obilovala siromaštvom, i da će samo onda čvrsto stajati kad bude utvrđena kulom najuzvišenijega siromaštva. Poticala ih je da se u gnjezdašcu siromaštva suobliče siromašnom Kristu koga je siromašna Majka kao nejako djetešce položila u tijesne jasle. Ovim je posebnim podsjetnikom, kao nekom zlatnom kopčom, zatvarala svoje srce, da joj u unutrašnjost ne bi ušla prašina zemaljštine (4 Čel 13).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Treći čas

 

Psalam X.: Kako su silna djela tvoja.

 

Kliči Gospodinu sva zemljo, amen. *

Opjevaj slavu imena njegova, amen.

Podaj mu hvalu dostojnu, amen.

Recite Bogu: *

»Kako su potresna djela tvoja«: Amen. Amen.

 

Zbog velike sile tvoje, amen, *

dušmani ti laskaju. Amen.

Sva zemlja nek ti se klanja i neka ti pjeva, *

neka pjeva tvome imenu: Amen. Amen.

 

Iz svog hrama zov mi začu, amen: *

i vapaj moj mu do ušiju doprije: Amen.

Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega, *

razglašujte hvalu njegovu: Amen. Amen.

 

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje: amen; *

svi narodi nazivali ga blaženim: amen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji jedini tvori čudesa: Amen. Amen.

 

I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka: amen; *

sva se zemlja napunila slave njegove: amen.

Dok je sunca, živjelo mu ime! *

Tako neka bude: Amen. Amen.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

KRATKO ČITANJE

 

Blažena Klara voljela je siromaštvo preko svake mjere. Kad bi samostanski sakupljači milostinje donijeli čitave kruhove kao milostinju, ukorila bi ih i ispitivala govoreći: »Tko vam je dao te čitave hljebove?« A govorila bi tako jer joj je bilo draže dobiti komadiće kruha negoli cijele hljebove. (Postupak 3, 13)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Šesti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XI.: Sad upoznah: Otac je poslao Sina svoga.

 

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *

štitilo te ime Boga Jakovljeva.

Poslao ti pomoć iz svetišta, *

branio te sa Siona.

 

Spomenuo se svih ti prinosnica, *

bila mu mila paljenica tvoja.

Udijelio ti što ti srce želi, *

ispunio sve namisli tvoje.

 

Radovali se tvojoj pobjedi, +

u ime Boga svoga dizali stjegove. *

Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju.

 

Sad upoznah: +

Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga, *

i izreći će pucima osudu pravednu.

Gospodin je tvrđava tlačenom, *

tvrđava spasa u danima tjeskobe.

 

Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje. +

Blagoslovljen Gospodin Bog moj

jer mi postade utočište i sklonište *

u dan nevolje.

 

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Kad je jednom zgodom Franjo sjeo k stolu da blaguje, jedan mu je od braće spomenuo kako je blažena Djevica u vrijeme blagovanja bila toliko siromašna da nije imala što bi pružila svom Sinu da jede. Kad je čovjek Božji to čuo, s velikim je bolom uzdahnuo, ustao od stola i jeo samo kruh na goloj zemlji. (TD 15)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Deveti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XII.: Bog moj, milosrđe moje.

 

Pripjev: Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *

slaviše te svaki dan.

 

Tebi se, Gospodine, utječem, +

ne daj se ikada postidim, *

u pravdi me svojoj spasi i izbavi.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Prikloni uho svoje k meni *

i spasi me.

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja, *

jer ti si stijena i utvrda moja.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, *

Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

Na te se oslanjam od utrobe, +

ti si mi zaštitnik od majčina krila, *

u te se svagda uzdam.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja, *

po velikom milosrđu pogledaj na me.

Ne sakrivaj lica pred slugom svojim, *

jer sam u stisci, usliši me brzo.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Blagoslovljen Gospodin, Bog moj, *

jer mi postade utočište i sklonište,

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Kraljevstvo nebesko samo se siromasima obećaje i daje, jer dok se neka vremenita stvar ljubi gubi se plod božanske ljubavi. (1 PA 25)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Večernja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

 

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

 

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

 

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

Gdje je ljubav i mudrost, ondje nema ni straha ni neznanja. Gdje je ustrpljivost i poniznost, ondje nema ni srdžbe ni nemira. Gdje je dragovoljno siromaštvo, ondje nema ni pohlepe ni škrtosti. Gdje je mir i razmatranje, ondje nema ni užurbanosti ni skitanja. Gdje strah Gospodnji čuva svoj stan, ondje neprijatelj ne može imati mjesta da uđe. Gdje je milosrđe i razbor, ondje nema ni suviška ni krutosti (27 OP).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

3. dio - Nedjelje/Blagdani

 

TREĆI DIO

Za nedjelje kroz godinu i blagdane

 

Povečerje

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VIII.: Oče, ti si pomoć moja.

 

O Bože, spasi me, *

Gospodine, u pomoć mi priteci.

Nek se postide i smetu, *

svi koji mi o glavi rade, Abba, Oče moj!

 

Nek odstupe i nek se posrame, *

koji se nesreći mojoj raduju.

Nek uzmaknu u sramoti svojoj, *

koji zlurado na me grohoću, Abba, Oče moj!

 

Neka kliču i nek se vesele u tebi, *

svi koji te traže.

Neka govore svagda: »Velik je Bog!«, *

svi koji spasenje tvoje ljube, Abba, Oče moj!

 

A bijedan sam ja i nevoljan, *

o Bože, u pomoć mi pohitaj.

Ti si pomoć moja i moj spasitelj, *

Gospodine, ne kasni, Abba, Oče moj!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

Veličajmo i zahvaljujmo svevišnjem i vječnom Bogu, Trojstvu i Jedinstvu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, Stvoritelju i Spasitelju svih koji u njega vjeruju, ufaju se i koji ga ljube, koji bez početka i bez svršetka, koji je nepromjenjiv, nevidljiv, neiskazan, neizreciv, neshvatljiv, neistraživ, blagoslovljen, hvaljen i slavljen, uzvisivan, veličanstven, uzvišen, vrijedan ljubavi, željkovan i sav nadasve poželjan u vijeke. Amen. (NPr 23, 11)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Služba čitanja

 

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

 

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

 

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

 

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

 

Slava Ocu...

 

Ant: Sveta Djevice Marijo.

 

 

ČITANJE

 

Iz Cvjetića sv. Klare

 

Jedne noći za uštapa, u društvu brata Leona, Božje ovčice, gazio je Franjo po ilovači u okolici Sijene. Umorni dođoše do jednog otvorenog bunara. Franjo se nadviri, osta dugo gledajući dolje. Mračna ga je dubina privlačila. Kad se otisne od grudobrana, izgledao je ushiće. Nije tražio piti, nego nastavi put pjevajući i hvaleći Gospodina. Zatim kao osjećajući da se iza njega brat Leon čudi, stane i reče drugu: »Brate Leone, što misliš da sam vidio na dnu onoga bunara, u odsjevu na vodi?«

»Moj oče«, odgovori brat Leon, »bit će da si vidio mjesec, kako svijetli na nebu.« »Ne, brate Leone, vidio sam lice naše sestre Klare, za koju sam se bojao da je u žalosti i napasti. Ona je, naprotiv, sva sjajna i vedra. Zato se je moje srce zbog nje smirilo, i veoma se radujem i zahvaljujem Gospodinu.«

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Jutarnja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

 

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

 

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

 

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

 

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

 

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

 

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

.

 

KRATKO ČITANJE

 

Nikad ne smijemo željeti da budemo iznad drugih, nego radije moramo biti sluge i pokorni svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina. I nad svima dok budu tako činili i ustrajali dokraja, počivat će Duh Gospodnji, i kod njih će učiniti boravište i nastanit će se u njima, i bit će sinovi nebeskog Oca čija djela čine. Zaručnici su, braća i majke Gospodina našega Isusa Krista. Zaručnici smo kad se vjerna duša po Duhu Svetom sjedini s Kristom. Braća smo mu kad vršimo volju Oca nebeskoga. Majke smo mu kad ga nosimo u čistom srcu i tijelu svojem, po ljubavi u čistoj i iskrenoj savjesti, i kad ga rađamo svetim djelovanjem koje mora služiti drugima za primjer. (2 P 47-53)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Treći čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam X.: Kako su silna djela tvoja.

 

Kliči Gospodinu sva zemljo, amen. *

Opjevaj slavu imena njegova, amen.

Podaj mu hvalu dostojnu, amen.

Recite Bogu: *

»Kako su potresna djela tvoja«: Amen. Amen.

 

Zbog velike sile tvoje, amen, *

dušmani ti laskaju. Amen.

Sva zemlja nek ti se klanja i neka ti pjeva, *

neka pjeva tvome imenu: Amen. Amen.

 

Iz svog hrama zov mi začu, amen: *

i vapaj moj mu do ušiju doprije: Amen.

Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega, *

razglašujte hvalu njegovu: Amen. Amen.

 

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje: amen; *

svi narodi nazivali ga blaženim: amen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *

koji jedini tvori čudesa: Amen. Amen.

 

I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka: amen; *

sva se zemlja napunila slave njegove: amen.

Dok je sunca, živjelo mu ime! *

Tako neka bude: Amen. Amen.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Neka te blagoslovi Gospodin. Govorim ti kako mogu za dobro tvoje duše, da ono što te sprečava ljubiti Gospodina Boga i svakoga koji bi ti pravio poteškoće, bilo braća bilo drugi, pa kad bi te i šibali, sve to trebaš smatrati milošću. I to trebaš htjeti i ništa drugo. I neka ti to bude pravi posluh prema Gospodinu Bogu i prema meni, jer sam čvrsto uvjeren da je to pravi posluh. I ljubi one koji s tobom tako postupaju. I ne želi od njih drugo nego što ti Gospodin dade. I u tome ih ljubi i ne želi da radi tebe budu bolji kršćani. I neka ti to bude draže od samotišta. (PMi 1-8)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Šesti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XI.: Sad upoznah: Otac je poslao Sina svoga.

 

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *

štitilo te ime Boga Jakovljeva.

Poslao ti pomoć iz svetišta, *

branio te sa Siona.

 

Spomenuo se svih ti prinosnica, *

bila mu mila paljenica tvoja.

Udijelio ti što ti srce želi, *

ispunio sve namisli tvoje.

 

Radovali se tvojoj pobjedi, +

u ime Boga svoga dizali stjegove. *

Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju.

 

Sad upoznah: +

Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga, *

i izreći će pucima osudu pravednu.

Gospodin je tvrđava tlačenom, *

tvrđava spasa u danima tjeskobe.

 

Nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje. +

Blagoslovljen Gospodin Bog moj

jer mi postade utočište i sklonište *

u dan nevolje.

 

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

I hoću da spoznam da ljubiš Boga i mene, slugu njegova i tvojega slugu, ako to činiš, to jest da ne bude nijednog brata na svijetu koji bi sagriješio koliko god bi mogao sagriješiti koji bi, kad vidi tvoje oči, otišao bez tvojega smilovanja, ako je smilovanje zatražio. A ako nije zatražio smilovanje, ti zatraži od njega da li hoće smilovanje. Pa kad bi nakon toga tisuću puta pred tobom sagriješio, ljubi ga više nego mene zato da bi ga privukao Gospodinu, i uvijek budi milosrdan prema takvima (PMi 9-11).

 

Neka bude u nama jasna spoznaja o tebi, kolika je širina tvojih dobročinstava, duljina tvojih obećanja, visina veličanstva i dubina tvojih sudova (ON 3).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


 

Deveti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam XII.: Bog moj, milosrđe moje.

 

Pripjev: Usta mi bijahu puna tvoje hvale, *

slaviše te svaki dan.

 

Tebi se, Gospodine, utječem, +

ne daj se ikada postidim, *

u pravdi me svojoj spasi i izbavi.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Prikloni uho svoje k meni *

i spasi me.

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja, *

jer ti si stijena i utvrda moja.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, *

Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

Na te se oslanjam od utrobe, +

ti si mi zaštitnik od majčina krila, *

u te se svagda uzdam.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Usliši me, Gospodine,

jer je dobrostiva milost tvoja, *

po velikom milosrđu pogledaj na me.

Ne sakrivaj lica pred slugom svojim, *

jer sam u stisci, usliši me brzo.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Blagoslovljen Gospodin, Bog moj, *

jer mi postade utočište i sklonište,

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati, +

jer ti si, Bože, zaštita moja, *

Bog moj, milosrđe moje.

 

Pripjev: Usta mi bijahu...

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

KRATKO ČITANJE

 

Čuvajmo se, ako smo stupile na put Gospodnji, da zbog naše krivnje, nemara i neznanja s vremenom ne odstupimo od njega, da ne nanesemo nepravdu tolikom Gospodinu i njegovoj majci Djevici, ocu našemu blaženom Franji, slavnoj i također vojujućoj Crkvi. (OKl 74-75).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Večernja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

 

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

 

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

 

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Uzašao je na nebo *

i sjedi s desne presvetoga Oca na nebesima.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

i slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

I znam da dolazi, *

dolazi suditi po pravdi.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

2. dio - Vazmeno vrijeme

 

DRUGI DIO

Vazmeno vrijeme

 

Povečerje

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VIII.: Oče, ti si pomoć moja.

 

O Bože, spasi me, *

Gospodine, u pomoć mi priteci.

Nek se postide i smetu, *

svi koji mi o glavi rade, Abba, Oče moj!

 

Nek odstupe i nek se posrame, *

koji se nesreći mojoj raduju.

Nek uzmaknu u sramoti svojoj, *

koji zlurado na me grohoću, Abba, Oče moj!

 

Neka kliču i nek se vesele u tebi, *

svi koji te traže.

Neka govore svagda: »Velik je Bog!«, *

svi koji spasenje tvoje ljube, Abba, Oče moj!

 

A bijedan sam ja i nevoljan, *

o Bože, u pomoć mi pohitaj.

Ti si pomoć moja i moj spasitelj, *

Gospodine, ne kasni, Abba, Oče moj!

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE (2 P 4 - 10)

 

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »'Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje'. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: 'Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.'« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Služba čitanja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

 

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

 

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

 

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

 

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

 

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *

slavite Gospodina, aleluja,

koji se vozi po nebu, *

po nebu iskonskom, aleluja!

 

Čuj, glasom svojim grmi, *

glasom svojim silnim, aleluja:

»Priznajte silu Božju!« *

Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

 

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *

nad oblacima sila njegova, aleluja!

Strašan je Bog iz svojega svetišta, +

Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *

Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

 

Slava Ocu...

 

Ant: Sveta Djevice Marijo.

 

ČITANJE

 

Iz Cvjetića sv. Franje

 

Prva braća sv. Franje nastojala su svim silama biti siromašna u zemaljskim stvarima a bogata krepostima, po kojima se dolazi do pravog nebeskog i vječnog bogatstva. Kad su se jednoga dana braća sakupila i govorila o Bogu, jedan je od njih pripovijedao ovaj pobudni primjer: »Bio čovjek koji je bio velik prijatelj Božji. On je posjedovao veliku milost aktivnog i kontemplativnog života. Uz to je imao i izvanrednu poniznost te se smatrao najvećim grešnikom. Ova ga je poniznost posvećivala i učvršćivala u milosti te je neprestano napredovao u krepostima i drugim Božjim darovima, tako da nikada nije pao u grijeh.«

Čuvši brat Maseo o poniznosti takve divne stvari i uvidjevši da je ona blago za vječni život, rasplamtio se ljubavlju i čežnjom za tom krepošću, te je u svetoj revnosti podigao lice prema nebu, zavjetovao se i čvrsto odlučio da se neće nikada radovati na ovom svijetu dok ne osjeti u svojoj duši tu krepost u najsavršenijem stupnju.

Sasvim zaokupljen ovom željom kroz mnogo dana, otiđe brat Maseo jednoga dana u šumu. Hodao je po njoj plačući, uzdišući i jecajući u nepokolebljivoj želji da od Boga dobije tu krepost. Pritom se žarko molio Bogu za božansku milost, jer Bog rado uslišava molitve poniznih i skrušenih. I dok je on bio tom čežnjom zaokupljen, dođe glas s neba, koji dvaput zovnu ožalošćenog brata: »Brate Maseo!« U duhu je brat Maseo spoznao da je to bio Kristov glas pa je odgovorio: »Gospodine moj!« A Krist mu reče: »Što ćeš dati da bi zadobio milost koju moliš?«

Brat Maseo odgovori: »Gospodine, dao bih oči iz svoje glave«. A Krist mu reče: »Ja hoću da imaš tu milost i oči«. Nakon toga nastade šutnja. Brat Maseo osta ispunjen milošću željene kreposti poniznosti i svjetlom Božjim te se tako radovao, da je od toga časa uvijek klicao. A često je, dok je u zanosu molio, gukao poput goluba: »U, u, u!« Vesela lica i radosna srca znao je dugo ustrajati u razmatranju. U isto vrijeme postao je tako ponizan, da se smatrao najneznatnijim čovjekom na svijetu.

Kad ga je brat Jakob iz Falerona upitao zašto u svom klicanju ne mijenja glasove, odgovorio je brat Maseo vrlo radostan: »Ako neka stvar ide dobro, onda je nije potrebno mijenjati«.

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

Jutarnja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.

 

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *

dok pogibao ne mine.

 

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me, *

nek postidi sve koji me progone.

 

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *

od protivnika me moćnog oslobodi

i od dušmana mojih jačih od mene.

Mrežu postaviše nogama mojim, *

stisnuše dušu moju.

 

Iskopaše preda mnom jamu, *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, +

postojano je srce moje, *

pjevat ću i svirati.

 

Probudi se, harfo i citro, *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *

među pucima pjevat ću tebi.

 

Jer do neba je dobrota tvoja, *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Kad je jednom na sveti Uskrs boravio u nekom samotištu, koje bijaše toliko udaljeno od ljudskog naselja, da mu nije bilo zgodno prositi, Franjo se sjetio Onoga koji se toga dana ukazao na putu u Emaus, te je poput stranca i siromaha od same braće prosio milostinju. A kad je na taj način ponizno dobio milostinju, upravio im je svetu pouku da bi, prolazeći pustinjom ovoga svijeta, poput stranaca i pridošlica, kao pravi Hebreji, u duhu siromaštva neprestano slavili Gospodinovu Pashu, to jest prijelaz s ovoga svijeta k Ocu. (LM 7, 9)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.Treći čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

 

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

 

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

 

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

 

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

 

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *

slavite Gospodina, aleluja,

koji se vozi po nebu, *

po nebu iskonskom, aleluja!

 

Čuj, glasom svojim grmi, *

glasom svojim silnim, aleluja:

»Priznajte silu Božju!« *

Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

 

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *

nad oblacima sila njegova, aleluja!

Strašan je Bog iz svojega svetišta, +

Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *

Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

 

Slava Ocu...

 

Ant: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Brat Silvestar vidio je kako iz Franjinih usta izlazi zlatan križ koji je svojim raširenim rukama na čudesan način cijelom svijetu utisnuo svoj pečat. Više nego ostale znakove volio je znak Tau (T). njime je označivao pisma što ih je odašiljao i posvuda je njima oslikao zidove ćelija. I čovjek Božji Pacifik, tjelesnim je očima vidio veliko slovo Tau na čelu blaženoga oca, a bilo je raznobojna izgleda i odsijevalo je svjetlošću poput zlata. (3 Čel 3)

 

 

Polovini svoje duše i škrinji posebne srdačne ljubavi, svijetloj kraljici, zaručnici Kralja Jaganjca, šaljem pozdrav i želim s ostalim presvetim djevicama pjevati novu pjesmu pred prijestoljem Boga i Jaganjca i slijediti Jaganjca kamo god pođe. Zajedno se s tobom radujem i kličem ti u radosti duha, zaručnice Kristova, jer si zaručena Neokaljanom Jaganjcu koji oduzima grijehe svijeta, napustivši sve taštine ovoga svijeta. (4 PA 1.3.7-8)

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.


 

Šesti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

 

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

 

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

 

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

 

(Na Uzašašće se dodaju sljedeći redci koji se mole do Došašća.)

 

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *

slavite Gospodina, aleluja,

koji se vozi po nebu, *

po nebu iskonskom, aleluja!

 

Čuj, glasom svojim grmi, *

glasom svojim silnim, aleluja:

»Priznajte silu Božju!« *

Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

 

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *

nad oblacima sila njegova, aleluja!

Strašan je Bog iz svojega svetišta, +

Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *

Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

 

Slava Ocu...

 

Ant: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Kad sam s tobom i ostalim Kristovim službenicama proslavio Uskrs, nestalo je onoga divnog veselja, s kojim sam s vama raspravljao o Tijelu Kristovu. Kao što je uslijedila neizmjerna žalost, kad je Gospodin, od učenika otrgnut, bio prikovan na mučilo križa, tako sam ja zbog vaše odsutnosti ostao osamljen. Zato ti povjeravam svoju dušu i preporučujem svoj duh kao što je Isus na križu preporučio Ocu svoj duh (PHK).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Deveti čas

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam IX.: Raduj se, nebo, i kliči, zemljo.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *

jer učini djela čudesna, aleluja!

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova, *

i sveta mišica njegova, aleluja!

 

Gospodin obznani spasenje svoje: *

pred poganima pravednost objavi, aleluja.

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli, *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog, aleluja!

 

Ovo je dan što ga učini Gospodin, *

kličimo i radujemo se njemu, aleluja!

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem, *

obasjao nas Gospodin Bog, aleluja!

 

Raduj se, nebo, i kliči zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu, aleluja!

Nek se raduje polje i što je na njemu, *

neka klikće šumsko drveće, aleluja!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *

dajte Gospodinu slavu i moć, aleluja!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova, *

Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, aleluja!

 

(na Uzašašće se dodaju sljedeći redci)

 

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, *

slavite Gospodina, aleluja,

koji se vozi po nebu, *

po nebu iskonskom, aleluja!

 

Čuj, glasom svojim grmi, *

glasom svojim silnim, aleluja:

»Priznajte silu Božju!« *

Sužnjima pruža sretnu slobodu, aleluja!

 

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo, *

nad oblacima sila njegova, aleluja!

Strašan je Bog iz svojega svetišta, +

Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem, *

Blagoslovljen Bog, aleluja, aleluja!

 

Slava Ocu...

 

Ant: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Sveta mudrost suzbija sotonu i svu njegovu zloću. Čista i sveta jednostavnost suzbija svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo suzbija požudu, gramzljivost i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost suzbija oholost i sve ljude ovoga svijeta, a isto tako sve što je na svijetu. Sveta ljubav suzbija sve đavolske i putene napasti, sve tjelesne strahove (PK ).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Večernja

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

 

Narodi svi, plješćite rukama, *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *

Kralj velik nad zemljom svom.

 

Jer Presveti Otac nebeski, *

kralj naš od davnine

posla preljubljenoga Sina svoga s visine *

i on posred zemlje spasava.

 

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *

neka huči more i sve što je u njemu,

nek se raduje polje *

i sve što je na njemu.

 

Pjevajte mu pjesmu novu, *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo.

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *

strašniji od svih bogova.

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +

dajte Gospodinu slavu i čast, *

dajte Gospodinu slavu imena njegova.

Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *

i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

 

Strepi pred njim, sva zemljo, *

nek se govori među poganima:

Gospodin kraljuje sa drveta.

 

(Na Uzašašće se dodaju sljedeći redci koji se mole do Došašća:)

 

Uzašao je na nebo *

i sjedi s desne presvetoga Oca na nebesima.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *

i slava tvoja nek je nad svom zemljom.

 

I znam da dolazi, *

dolazi suditi po pravdi.

 

Slava Ocu...

 

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

 

 

KRATKO ČITANJE

 

Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu, sve svoje sestre, sadašnje i buduće, da uvijek nastoje slijediti put svete jednostavnosti, poniznosti, siromaštva i časnog svetog ponašanja, kako smo poučene od Krista i od preblaženog Oca našega Franje, u početku našega zajedništva. Po tim krepostima, ne po našim zaslugama, nego po samom milosrđu i milosti darovatelja, sam je Otac milosrđa raširio miomiris dobra glasa među one koji su daleko i koji su blizu (OKl 56-58).

 

Završetak časa:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

1. dio - Obični dani kroz godinu

 

PRVI DIO

Za obične dane kroz godinu


Povečerje

Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

Psalam I.: Abba, Oče moj.2 KRIZ

Ti izbroji dane moga progonstva, *
sabrao si suze moje u mijehu svom, Abba, Oče moj!
Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *
i koji me vrebaju, složno se svjetuju, Abba, Oče moj!

Uzvraćaju mi zlo za dobro, *
mržnju za ljubav moju, Abba, Oče moj!
Za moju me ljubav oni optužuju, *
a ja se samo molim, Abba, Oče moj!

Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,
ne udaljuj se od mene, *
blizu je nevolja, a nikog nema
da mi pomogne, Abba Oče moj!
Moji će dušmani uzmaknuti
čim te zazovem, *
ovo sigurno znam:
Bog je za mene, Abba, Oče moj!

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, *
i moji najbliži stoje daleko, Abba, Oče moj!
Udaljio si od mene znance moje,
učinio da im gnusan budem, *
zatvoren sam, ne mogu izaći, Abba, Oče moj!

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *
Bože moj, pohiti mi u pomoć, Abba, Oče moj!
Požuri se meni u pomoć, *
Gospodine, Spase moj, Abba, Oče moj!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.: Sveta Djevice Marijo.

    
KRATKO ČITANJE (2 P 4 - 10)

Svevišnji je Otac s neba po svetom Gabrijelu arkanđelu javio da će tako sveta i tako slavna Riječ Očeva doći u utrobu svete i slavne djevice Marije; iz njezine je utrobe primila pravo tijelo naše ljudskosti i lomnosti. On, premda bogat, ipak je htio da sa svojom preblaženom Djevicom iznad svega izabere siromaštvo. A prije svoje muke slavio je Pashu sa svojim učenicima i dok su blagovali uze Isus kruh, blagoslovi Boga pa razlomi i reče: »'Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje'. Isus uze čašu, zahvali i dade im govoreći: 'Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.'« Zatim je molio Oca govoreći: »Oče, ako je moguće neka me mimoiđe ova čaša. I bi znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.« Ipak je svoju volju predao volji Očevoj, govoreći: »Oče, budi volja tvoja; ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti«.

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 


Služba čitanja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


PSALAM II.: Približi se duši mojoj i spasi je.

Gospodine, Bože moj, *
vapijem danju, a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja, *
prigni uho k vapaju mome.

Približi se duši mojoj i spasi je, *
zbog dušmana mojih oslobodi me.
Iz krila majčina ti si me izveo+
mir mi dao na grudima majke, *
tebi sam predan iz materine utrobe.

Iz krila majčina ti si Bog moj, *
ne udaljuj se od mene.
Ti mi znadeš porugu i stid, *
i sramotu moju.

Pred tvojim su očima svi koji me muče, *
ruganje je slomilo srce moje i klonuh.
Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi, *
i da me tko utješi, ali ga ne nađoh.

O Bože, oholice se digoše na me, *
mnoštvo silnika život mi vreba,
i nemaju tebe pred očima.
Broje me k onima što u grob silaze, *
postadoh sličan nemoćniku,
među mrtvima moj je ležaj.

Ti si moj presveti Otac, *
Kralju moj i Bože.
Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *
Gospodine, Bože, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


Žarka Klarina ljubav prema Propetome (4 Čel 30)

Oplakivanje Gospodinove muke upravo joj je priraslo srcu. Iz njegovih je svetih rana prije svega crpla gorke osjećaje, a zatim opet razlog da izbjegava slatke radosti. Suze su je nad mukotrpnim Kristom snažno opijale. I što joj ga je ljubav dublje utiskivala, to ga je pamćenje češće obnavljalo. Učila je novakinje oplakivati Krista propetoga, a što je naučavala, to je i pokazivala primjerom. Kad je, naime, koju češće na to poticala nasamo, poplava bi suza pretjecala riječi.

Između dnevnih časova, Šestog i Devetog, obično je bivala jače ganuta željom da bi sa žrtvovanim Gospodinom i sama bila žrtvovana. Kad je jednoć u ćelijici molila Deveti čas, đavao ju je udario po čeljusti, oko joj se zakrvavilo, a na obrazu se pokazala modra masnica.

A da bi svoje srce neprestano hranila slatkoćom Križa, češće je molila posebnu molitvu na čast pet rana Gospodinovih. Naučila je Časoslov na čast Križa, kao što ga je sastavio ljubitelj Križa Franjo i molila ga je sličnim osjećajima. Na tijelu je ispod odjeće nosila pasić s trinaest uzlova da joj to bude tajni podsjetnik na Spasiteljeve rane.


Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Jutarnja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

PSALAM III: Vapim svom presvetom Ocu.8 KRIZ

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni, *
jer mi se duša utječe tebi.
U sjeni krila tvojih zaklanjam se, *
dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu, *
Bogu, koji mi čini dobro.
Nek pošalje s nebesa i spasi me, *
nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost, *
od protivnika me moćnog oslobodi
i od dušmana mojih jačih od mene.
Mrežu postaviše nogama mojim, *
stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu, *
sami nek u nju padnu.
Postojano je srce moje, Bože, +
postojano je srce moje, *
pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro, *
probudit ću zoru jutarnju.
Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja, *
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
slava tvoja nek je nad svom zemljom.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Kako si neusporedivo blago, sakriveno u njivi svijeta i ljudskih srdaca kojim se kupuje onoga po kome je sve iz ništa postalo, obujmila snagom vjere i snažnim mišicama siromaštva, smatram te, da se izrazim vlastitim riječima apostola, pomoćnicom samoga Boga i podržavateljicom klonulih udova njegovog neizrecivog tijela. (3 PA 7 - 8)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Treći čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.

 

PSALAM IV.: Crv sam, a ne čovjek.3 KRIZ

Smiluj mi se, moj Bože,
jer me dušmanin hoće zgaziti, *
napadač me moj neprestano tlači.
Dušmani moji nasrću na me povazdan, *
mnogo ih je koji se na me obaraju.

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni, *
zlo mi dosuđuju.
Koji me vrebaju, *
složno se svjetuju.

U srcu pakosti skupljaju, *
i vani opadaju.
Koji me vide podruguju se meni, *
razvlače usne i mašu glavom.

A ja, crv sam a ne čovjek, *
ruglo ljudi i naroda prezir.
Dušmanima svojim postao sam ruglo, +
susjedima podsmijeh, *
a znancima strašilo.

Oče Sveti, daleko mi ne budi, *
snago moja, pohiti mi u pomoć.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospode, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Kad mi je Gospodin dao braću, nitko mi nije kazivao što moram činiti, nego mi je sam Svevišnji objavio da moram živjeti po načinu svetog Evanđelja. I radio sam svojim rukama i hoću raditi, i odlučno hoću da i ostala braća obavljaju kakav pošten posao. (OR 14 - 20)

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Šesti čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


PSALAM V.: Ti si moj presveti Otac.4 KRIZ

Ti si presveti Otac moj, *
o Kralju moj i Bože moj.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospodine, Spase moj.

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim izlijevam tužaljku, *
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim, *
potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se nadesno i pogledam, *
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći, *
nitko za život moj ne mari.

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu, *
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći, *
i stranac djeci majke svoje.

Oče Sveti, izjeda me revnost za Dom tvoj, *
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, *
skupiše se protiv mene da udare iznenada.

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj, *
oni koji me mrze ni za što.
Tvrđi su od kostiju mojih oni
što mi se nepravedno protive, *
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Ustadoše svjedoci opaki, *
pitaju me za ono što ne znam.
Vraćaju mi zlo za dobro, *
i protive mi se što tražim dobro.

Ti si presveti Otac moj, *
o Kralju i Bože moj.
Požuri se meni u pomoć, *
Gospode, spase moj.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


    
KRATKO ČITANJE
Gospodin je dao meni, bratu Franji, da ovako započnem činiti pokoru: dok bijah u grijesima, bilo mi je odveć odurno gledati gubavce; i sam Gospodin me dovede među njih i bijah milosrdan prema njima. I dok se vraćah od njih, ono što mi se činjaše odurnim pretvori mi se u duševnu i tjelesnu slast; i malo nakon toga napustih svijet. (OR 1 - 3)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Deveti čas


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


Psalam VI.: Oče, uzmi me u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi što putem prolazite,
pogledajte i vidite, *
ima li boli kakva je bol moja?

Opkolio me čopor pasa, *
rulje me zločinačke okružiše.
Oni me gledaju i zure na me, +
haljine moje dijele među sobom, *
za odjeću moju bacaju kocku.

I. Pripjev: O svi vi...

Probodoše mi ruke i noge, *
sve kosti svoje prebrojiti mogu.
Ždrijela svoja razvaljuju na me, *
ko lav koji plijen kida i riče.

I. Pripjev: O svi vi...

Kao voda razlih se, *
sve mi se kosti rasuše.
Srce mi posta poput voska, *
topi se u grudima mojim.

I. Pripjev: O svi vi...

Grlo mi je kao crijep suho, *
i moj se jezik za nepce slijepi.
U jelo mi žuči umiješaše, *
u mojoj me žeđi octom napojiše.

I. Pripjev: O svi vi...

U prah smrtni bacio si mene, *
bol povećaše onomu koga ti rani.
Sad mogu leć' i usnuti i onda ustati, *
da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju.

I. Pripjev: O svi vi...

Oče Sveti, ti prihvati desnicu moju, *
vodit ćeš me po naumu svojem,
da me onda uzmeš u slavu svoju.
Koga ja imam u nebu osim tebe? *
Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin, *
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen.

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, *
koji izbavlja duše slugu svojih
presvetom svojom vlastitom krvlju, *
i neće platiti tkogod se njemu utječe.

II. Pripjev: Znajte, znajte...

I znamo da dolazi, *
dolazi suditi zemlji.

II. Pripjev: Znajte, znajte...
Slava Ocu...

II. Pripjev: Znajte, znajte...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


KRATKO ČITANJE
Ljubi iz svega srca Boga i Isusa, Sina njegova, razapeta za nas grešnike i nek iz tvoje pameti ne ispada spomen na njega. Stalno razmatraj tajne križa i tjeskobu Majke koja je stajala pod križem. (PKE 11-12)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

Večernja


Ant.: Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja.


Psalam VII. Gospodin kraljuje sa drveta.

Narodi svi, plješćite rukama, *
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to svevišnji, strašan, *
Kralj velik nad zemljom svom.

Jer Presveti Otac nebeski, *
kralj naš od davnine
posla preljubljenoga Sina svoga s visine *
i on posred zemlje spasava.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo, *
neka huči more i sve što je u njemu,
nek se raduje polje *
i sve što je na njemu.

Pjevajte mu pjesmu novu, *
pjevaj Gospodinu, sva zemljo.
Jer velik je Gospodin i hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, +
dajte Gospodinu slavu i čast, *
dajte Gospodinu slavu imena njegova.
Prinesite tjelesa i nosite sveti križ njegov, *
i dokraja slijedite sve zapovijedi njegove.

Strepi pred njim, sva zemljo, *
nek se govori među poganima:
Gospodin kraljuje sa drveta.

Slava Ocu...

Ant.: Sveta Djevice Marijo.


KRATKO ČITANJE
Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože, Oče sveti i pravedni, Gospodine, kralju neba i zemlje, zahvaljujemo ti radi tebe samoga. I zahvaljujemo ti što si po svojoj svetoj ljubavi, kojom si nas ljubio, učinio da se tvoj Sin, pravi Bog i pravi čovjek, rodi od slavne vazda Djevice, preblažene svete Marije, i što si htio da budemo otkupljeni njegovim križem, krvlju i smrću. I zahvaljujemo ti što on, Sin tvoj, ima doći u slavi svoga veličanstva. A budući da mi, bijedni i grešni, nismo vrijedni ni da ti spomenemo ime, molimo da Gospodin naš Isus Krist, tvoj ljubljeni Sin, skupa s Duhom Tješiteljem tebi zahvaljuje kako je tebi i njemu po volji, umjesto svih, jer je on tebi dostatan za sve i po njemu si nam toliko dobra učinio. (NPr 23, 1-5)

 

Završetak časa:
Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

Molitve na početku dana

 

»Ljubimo Boga i klanjajmo mu se čistim srcem i čistim duhom, jer on, tražeći ovo iznad svega, kaže: 'Istinski će se klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini.' Svi, naime, koji mu se klanjaju, treba da mu se klanjaju u duhu istinitosti. I iskazujmo mu pohvale danju i noću govoreći:« (2 P 19 - 21).

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

Pohvale za sve časove

Svet! Svet! Svet!
Gospodin Bog svemogući,
koji jest i koji bijaše i koji će doći!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
primiti hvalu i slavu,
čast i blagoslov!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Dostojan je Jaganjac, koji je zaklan,
primiti silu i božanstvo,
i mudrost i jakost,
i čast i slavu i blagoslov.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Blagoslivljajmo Oca i Sina
sa Svetim Duhom!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospodina!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slavite Boga, sve sluge njegove,
i koji se bojite Boga, mali i veliki!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Neka njega slavnoga hvale nebesa i zemlja
i svaki stvor koji je u nebu
i na zemlji i pod zemljom,
more i što je u njemu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Slava Ocu, Sinu i Duhu Svetomu!
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Kako bijaše na početku, tako sada i vazda
i u vijeke vjekova! Amen.
Hvalimo i uzvisujmo ga iznad svega u vijeke!

Časoslov muke

SIN JE BOŽJI POSTAO NAŠ PUT
Časoslov Muke Gospodnje s Franjom i Klarom kroz dan


1 KRIZGospodine... udijeli mi dvije milosti prije nego umrem: da za svoga života osjetim u duši i na tijelu, koliko god je to moguće, onu bol što si je ti, slatki Gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke Muke...
i da osjetim u svome srcu onu neizmjernu ljubav kojom si ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nas grešnike.

(Molitva sv. Franje na La Verni)
 
      Svrha ovog djelca jest upoznati Franjinog i Klarinog Krista. Zajedno s njima proživljavati i slaviti Muku Gospodnju, Pashu Gospodnju, njegov silazak iz krila Očeva na zemlju, hoditi njegovim stopama što ih je utisnuo na njoj, njegov povratak k Ocu, njegovo obećanje da će opet doći i uvesti nas u svoju slavu.

      Kroz čitanja promatramo Krista onako kako su ga promatrali Franjo i Klara. Kroz psalme koje je sastavio sv. Franjo, ulazimo u samu Isusovu dušu, u njegov odnos s Ocem. Franjo je sastavio Časoslov Muke (ČM) kako bi uvijek bio s Isusom na križu. Želio je da ga i drugi mole. Toma Čelanski piše da ga je i sveta Klara »sličnim osjećajima« molila. Franjo se toliko sjedinio s Mukom našega Gospodina da je nosio njegove vidljive Rane na svom tijelu. Klara nije primila milost vidljivih Isusovih Rana, ali su sve njezine misli, svi osjećaji, riječi i djela bila stigmatizirana.
     U ovom ČM pokušali smo otkriti Franjinu i Klarinu tajnu koju su nosili duboko u sebi nakon susreta s Raspetim. Ovo je tajna zbog koje su često jecali, molili prostrti na tlu i oplakivali svoju Ljubav koja nije ljubljena. Ova je tajna Franju tjerala da svijetom propovijeda Raspetu Ljubav. Ovu je tajnu Klara razmatrala i nasljedovala u tišini Svetog Damjana, podno Raspetoga koji je progovorio Franji.


Red Časoslova

      Sveti Franjo podijelio je svoj ČM u pet dijelova: I. Sveto trodnevlje i vrijeme kroz godinu; II. Vazmeno vrijeme; III. Nedjelje i glavne svetkovine; IV. Došašće i V. Božićno vrijeme. Mi smo dodali i VI. dio : Korizma.
      Na početku dana moli se Oče naš jer »molitelj može pravo moliti samo ako ima udjela u Isusovoj molitvi. Mora urasti u intimni stav Sina prema Ocu« (A. Rotzetter - T. Matura: Živjeti Evanđelje s Franjom Asiškim, Brat Franjo, Zagreb 1984., str. 61). Zatim slijede Pohvale za sve časove, koji je sastavio sv. Franjo od redaka iz knjige Otkrivenja i liturgije te drugih hvalospjeva iz Svetoga pisma.
      Psalmi. Svaki je Psalam uokviren antifonom Blažene Djevice Marije: Sveta Djevice Marijo. »Molitelj je (...) pozvan da se duhom obrati Djevici Mariji povezanoj sa svecima. Franjo je svjestan da je molitva susret s Bogom te iz toga zaključuje da grešni - pa i sam Franjo - čovjek treba svece kao zagovornike ili stvorove koji su Bogu podložniji nego čovjek. Zato Franjo psalamsku molitvu uokviruje marijanskom antifonom, umetkom koji podržava njegovu meditaciju (isto).
      Unutar tog umetka molitelj u duhu postaje dionik jedne od tajni povijesti muke Isusove koja započinje rođenjem a završava uskrsnućem. Franjo psalme ne recitira onakve kakve ih nalazimo u Bibliji; on s njima postupa kreativno, i tako nastaje cijeli niz novih psalama oko jedne središnje misli, neka vrst parafraze ili meditacije o muci Kristovoj. Franjo si predočuje lik Isusa Krista kao uhićena, izdana, mučena, pogrđena, osuđena, uzvišena, uskrsnula, novorođena; zatim na takav lik primjenjuje stihove psalama, a katkada i neke odlomke iz Staroga ili Novoga saveza (nav. dj., str. 55).
      U Franjinim psalmima susrećemo neke pojedinosti kojih nema u biblijskim tekstovima. Takve su riječi: »za vas«, koje daju svoje tumačenje Muke. To znači drugim riječima da se Krist obraća onome koji meditira.
      Franjo dodaje još jednu pojedinost: »Presveti Oče«. To je izraz koji stoji umjesto Gospodine iz biblijskog teksta. Franjo je obje te riječi uzeo iz Isusova oproštajnog govora. Tako je cijela Muka stavljena u odnos prema nebeskom Ocu i to ne kao da Otac naređuje to trpljenje, nego tako da Krist prihvaća trpljenje s vjerom u živoga Boga.

      Pridodana je i treća pojedinost: »On vlada s drveta«. Krist je Gospodin i kad umire. Uzdignut na križ, on je Kralj i Sudac svijeta; Bog pri tome nije odsutan, nego se trpljenje diže kao žrtva u njegovoj prisutnosti. Ono nije kraj nego početak Božjega kraljevstva (nav. dj., str. 129).
      Dobro je primijetiti kako je Franjo povezao Božić i Veliki Petak, početak i vrhunac poniženja i ljubavi Sina Božjega. Naime, u božićnom Psalmu nalazi se isti redak kao i u onom na Veliki Petak: »Prinesite svoja tjelesa i nosite njegov sveti križ, idite do kraja za njegovim svetim zapovijedima«.
      I mi smo si dopustili kreativnost u moljenju ovih Franjinih psalama. Psalmi su podijeljeni na kitice, izdvojena je središnja misao koja se češće ponavlja, umetnute su riječi: aleluja, amen, Abba, Oče moj!, Gloria in excelsis Deo...
      Svaki čas završava činom zahvale i blagoslova: »Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga...«, kako se nalazi u izvornom Franjinom ČM.

 

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio