• 1banner-naslovnica_slide.jpg
 • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
 • 3banner_Gospa_slide.jpg
 • 4banner_ljubav.jpg
 • 5banner_blagoslovljen.jpg
 • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
 • 7banner_kardinal_slide.jpg
 • 10banner-samost-unut_slide.jpg
 • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
 • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Otajstva krunice u Godini vjere

 

OTAJSTVA KRUNICE U GODINI VJERE

Otajstva Kristova života

 

„U pogledu Kristova života Vjerovanje govori samo o Otajstvima Utjelovljenja (začeće i rođenje) i Pashe (muka, raspeće na križ, smrt, sahrana, silazak nad pakao, uskrsnuće, uzašašće). Ništa izričito ne govori o Otajstvima Isusova skrovitog i javnog života, ali članci vjere o Isusovu utjelovljenju i Pashi, osvjetljuju sav Kristov zemaljski život. 'Sve ono što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen" (Dj 1,1-2) mora se promatrati u svjetlu Otajstava Božića i Pashe.“ (KKC 512)

 

Radosna otajstva


1. Navještenje. „Anđeo će Mariji: 'Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti... Ta Bogu ništa nije nemoguće!'“ (Lk 1,35.37).

 

2. Pohođenje. „I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: '...Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!'“ (Lk 1,41b.45)

 

3. Isusovo rođenje. „Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: 'Hajdemo dakle do Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin'“ (Lk 2,15).

 

4. Prikazanje u hramu. „Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.“ (Lk 2,32) „Isus je prepoznat kao dugo iščekivani Mesija, „svjetlo naroda“ i „slava Izraela“, ali i kao „znak protivljenja“. Mač boli prorečen Mariji naviješta drugi prinos, savršen i jedincat, onaj na križu, koji će darovati spasenje što ga Bog pripravi „pred licem svih naroda“. (KKC 529)

 

5. Isus među naučiteljima u hramu. „Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja“ (Sir 24,1). Našašće Isusa u Hramu jedini je događaj koji razbija šutnju Evanđelja o skrovitim Isusovim godinama. Isus nam daje nazreti tu otajstvo njegova posvemašnjeg posvećenja poslanju koje izvire iz njegova božanskog sinovstva: 'Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?' (Lk 2,49). Marija i Josip 'nisu razumjeli' tih riječi, nego ih primiše u vjeri, a Marija ih je 'čuvala u svom srcu' (Lk 2,51), sve vrijeme što je Isus ostao skriven u tišini običnog života.“ (KKC 534)

 

Otajstva svjetla

 

1. Isusovo krštenje na Jordanu. „Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!“ (Iv 1,29). „Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!“ (Lk 12,49-50) „Možete li se krstiti krstom kojim se ja krstim?“ (usp. Mk 10,38).

 

2. Isusovo objavljenje na svadbi u Kani. „U Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici“ (Iv 2, 11).

 

3. Isusovo propovijedanje. „Otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: 'Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!'“ (Mk 1,14-15)

 

4. Isusovo preobraženje na gori. „Na trenutak, Isus očituje svoju božansku slavu, potvrđujući tako Petrovu ispovijest. Objavljuje da 'za ulazak u svoju slavu' (Lk 24,26) mora proći preko križa u Jeruzalemu. Preobraženje nam pruža predokus slavnog Kristova dolaska, 'kada će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome' (Fil 3,21). Ali nas podsjeća i na to da 'nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje' (Dj 14,22). (KKC 555-556)

 

5. Ustanovljenje presvete Euharistije. „Isus je slobodnu žrtvu samoga sebe potpunoma izrazio na večeri koju je blagovao s dvanaestoricom apostola, 'one noći kad bijaše predan' (1 Kor 11,23). Uoči svoje muke, dok je bio još slobodan, Isus je od te Posljednje Večere s učenicima učinio spomen-čin svoje dragovoljne žrtve Ocu za spasenje ljudi: 'Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje' (Lk 22,19). 'Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha'“ (Mt 26,28).

Euharistija koju u tom času ustanovljuje bit će 'spomen' njegove žrtve. (KKC 610-611)

 

Žalosna otajstva

 

1. Isusova smrtna tjeskoba na Maslinskoj gori. „Čašu Novoga Saveza, što ju je prikazujući samoga sebe, Isus anticipirao na Posljednjoj Večeri, prihvaća zatim iz rukû Očevih u smrtnoj borbi u Getsemaniju, postajući 'poslušan do smrti' (Fil 2,8). Isus moli: 'Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša (...)' (Mt 26,39). Tako izražava užas što ga smrt predstavlja za njegovu ljudsku narav. Ona je kao i naša, namijenjena vječnom životu; k tome, za razliku od naše, savršeno je izuzeta od grijeha koji je uzrok smrti; ali, nadasve, ona je uzeta od božanske osobe, 'začetnika života' (Dj 3,15), Onoga koji živi (Otk 1,17). Prihvaćajući svojom ljudskom voljom da se vrši volja Očeva, Isus prihvaća smrt kao otkupiteljsku, da 'u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo' (1 Pt 2,24). (KKC 612)

 

2. Isusa bičuju. „Tada Pilat uze i izbičeva Isusa.“ (Iv 19,1) Isus „grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom... on čijom se modricom izliječiste“ (1 Pt 2,22-23.24)

 

3. Isus okrunjen trnovom krunom. „A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: 'Zdravo, kralju židovski!' I pljuskali su ga.“ (Iv 19,2-3) „Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio. Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.“ (Heb 2,9-10)

 

4. Križni put. „Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.“ (1 Pt 2,21) „Budući da se, u svojoj utjelovljenoj božanskoj Osobi, 'na neki način sjedinio sa svakim čovjekom', [Isus] 'pruža svim ljudima, na način koji Bog poznaje, mogućnost da budu pridruženi Vazmenom otajstvu'. On svoje učenike pozivlje da uzmu svoj križ i idu za njim (usp. Mt 16,24). On zaista hoće da svojoj otkupiteljskoj žrtvi pridruži one koji su njezini prvi korisnici. To se nadasve ostvaruje u osobi njegove Majke, prisnije nego itko drugi pridružene otajstvu njegove otkupiteljske patnje (usp. Lk 2,35.)“ (KKC 618)

 

5. Raspeće i smrt. „Niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.“ (1 Pt 1,18b-19) „U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za grijehe naše“ (1 Iv 4,10). „Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“(Rim 5,8).

 

Slavna otajstva


1. Isusovo uskrsnuće. Isus „će Tomi: 'Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran' Odgovori mu Toma: 'Gospodin moj i Bog moj!' Reče mu Isus: 'Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!'“ (Iv 20,27-29)

 

2. Isusovo uzašašće. „Po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelâ, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu“ (1Tim 3,16).

 

3. Poslanje Duha Svetoga, rađanje Crkve. Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori narodu: „Bog uskrisi Isusa od mrtvih oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada...Svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga... Toga Isusa kojega vi razapeste Bog je učinio i Gospodinom i Kristom... Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga“, (Dj 2,14.24.32-33.36.38) koji „će vas upućivati u svu istinu.“ (usp. Iv 16,13)

 

4. Marijino uznesenje. „Vjerujemo da Presveta Bogorodica, nova Eva, Majka Crkve, na nebu nastavlja svoju majčinsku ulogu prema Kristovim udovima“ (Pavao VI, Ispovijest vjere naroda Božjega, 15).

 

5. Marija kraljica. „Bezgrešna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, bila je dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina uzvišena kao kraljica svemira, da bude što sličnija svojemu Sinu, gospodaru i pobjedniku nad grijehom i smrću“ (LG 59).

 

Priredila: s. M. Tarzicija Čičmak, Samostan sv. Klare, Zagreb

Govor nećakinje Margarite nad grobom

 

Draga naša Zorica Anuncijata,

 

 

već kao mala bila si posebna. Skromnost, poniznost, velikodušnost, blagost, čvrsta vjera i spremnost da svakome pomogneš, da sve svoje podijeliš samo su neke vrline koje su te krasile još kao djevojčicu.

Dok si stanovala u obiteljskoj kući u rodnim Delnicama, svi se prisjećamo kako si svoje stvari, koje bi dobila od obitelji iz Amerike, uvijek rado podijelila sa svojim sestrama iako si kao starija sestra imala prednost pri odabiru. Svakoga si htjela usrećiti i razveseliti, te si odmalena tuđu sreću i potrebe stavljala ispred vlastitih. Mnogo godina kasnije doznali smo kako si povremeno odlazila čistiti kuću jedne starije gospođe kako bi financijski barem malo rasteretila brojnu obitelj. Često bi naporno radila u polju, a jedina stanka koju si uzimala od napornog posla, bila je odlazak pješice u kilometrima udaljenu crkvu u susjednom selu, kako bi primila svetu Pričest i dragog Isusa u svoje srce.

Kad si se zaredila, obiteljski si dom zamijenila onim duhovnim. Odricanje od svih svjetovnih užitaka nikad ti nije teško padao te si često govorila, iako živeći potpuno asketski, da si sretnija i bogatija od bilo koje kraljice. Molila si satima za sve nas, kad nam je bilo teško, zazivala si nebeskog Oca i uvijek nas rado preporučala u svojim molitvama. Od tebe bismo se uvijek vraćali ohrabreni, puni optimizma i vjere da će sve biti dobro. Nitko nije znao utješiti kao ti, brinula si naše brige i žrtvovala se za sve nas, uvijek blago i s osmijehom, ne tražeći nikad ništa zauzvrat.

Cijeli si život posvetila dragom Isusu i iskreno vjerujemo da si sad kod njega, u nekom sretnijem i boljem svijetu. Ali, draga naša Zorice, nama jako nedostaješ.

 

Volimo te i nosimo u srcu zauvijek,

Tvoja obitelj

Govor Majke Tarzicije Čičmak

 

S. MARIJA ANUNCIJATA OD PRESV. TROSTVA (ZORICA MIHELČIĆ)

 

S. Anuncijata ušla je u samostan sestara klarisa 21. travnja 1956. g. u Samoboru, gdje su sestre boravile u krilu franjevačkog samostana sve do svoga preseljenja u Zagreb 1964. g. Poglavarice su je veoma voljele i cijenile zbog njezine duboke duhovnosti. Č. Majka je znala reći: „Oh, da imam 20 sestara Anuncijata!“

S. Anuncijatu pamtimo kao sestru niskog rasta, kratkih brzih koraka, škrtu na riječima, s krunicom velikih zrnaca u rukama, uvijek na koljenima, uvijek istog umjerenog raspoloženja i lijepog osmjeha. Do prije godinu dana svake je noći ustajala na noćnu molitvu i na to poticala i mlađe sestre. Obavljala je jednostavne poslove: peglanje i održavanje nekih prostorija. Glavni posao bila joj je korespondencija sa samostanima engleskog govornog područja i mnogim našim dobročiniteljima i svećenicima. Sestre pripovijedaju kako je u početku, kada su gradile samostan u Zagrebu, prosile po svijetu za pomoć. Tako je poglavarica zamolila s. Anuncijatu da stupi u kontakt s našim samostanima u Americi i zatraži pomoć. Ona se malo uplašila jer je već zaboravila engleski jezik. No, ubrzo se snašla. Kako nije bilo vremena za sjedenje i učenje, nego se puno radilo i gradilo, s. Anuncijata je o pojas objesila papir s engleskim riječima i tako putem, gurajući tačke, učila – i uspjela je. Upornost je jedna od njezinih glavnih crta. Bila je puna želja i „ideja“ koje nas nisu uvijek oduševljavale. Jedna od njezinih želja bila je da klarise osnuju samostan u Gorskom Kotaru. Puno je molila za to kao i za zvanja iz toga kraja. Plod te želje je i ovaj njezin ukop ovdje u njezinim Delnicama. Vjerovala je da će biti kao sjeme ukopano u delničku zemlju, koje će uroditi procvatom vjere u ovim krajevima. Osobno sam smatrala kako njezina želja da bude ovdje pokopana nije u skladu s našim Pravilom, što i jest. Razmišljajući ovih dana kako će ona otići i biti daleko od nas, sama, pomislila sam: „S. Anuncijata, pa mi ćemo ti doći.“ U svojoj upornosti, s dozom lukavosti, ona je već udarila temelje budućem samostanu.

Zanimljiva mi je ta činjenica i stoga što je s. Anuncijata bila stroga u opsluživanju zavjeta klauzure, tj. zavjeta da ne izlazimo iz samostana bez velikog razloga. A evo, sada je vidimo kako je nakon smrti pošla u misije, postala misionarkom u ovom kraju. Danas je misijska nedjelja kada posebno molimo za misionare koji žive u teškim uvjetima i prikupljamo pomoć za njih i za narod u kojem djeluju. S. Anuncijata je mnogo surađivala s isusovcima u prikupljanju pomoći za misionare tako što je izrezivala poštanske markice i slala ih da bi od njihove prodaje novac išao za misije. To je prenijela i na ostale sestre.

S. Anuncijatu pamtimo kao onu koja je redovito zvonom pozivala sestre na molitvu. Imala je najljepši rukopis od svih sestara, stoga je pisala samostansku Kroniku i nekrolog (Knjigu pokojnih sestara) kao i čestitke. Voljela je svete sličice i to je jedino blago koje nalazimo u njezinoj sobi. Bila je skromna u svemu i gotovo nemarna i nezainteresirana za materijalno. To je uvijek prepuštala drugima. Nije bila nadarena za praktične stvari, ali je taj dar cijenila kod drugih. Nikada nije govorila nešto negativno o drugome niti je slušala takav govor.

Ono što me kod s. Anuncijate zadivljuje i što bih voljela nasljedovati jest spremnost da bude smatrana i ludom zbog vjernosti visokim idealima, a za nju je ideal bio Krist. Kako je bila šutljiva i krotka ne znamo koliko je u sebi trpjela. Čak i u posljednjoj godini života kad je bolest uznapredovala i vidljivo razarala njezino tijelo, ona je bila strpljiva i predana. Posljednji trenutci njezina života pokazali su kako je njezin duhovni život bio zdrav i na čvrstim temeljima. Tjelesno više nije među nama, ali mi je se sjetimo kad god zvoni za molitvu, kad god otkuca ponoć, kad god se otvori svetohranište i kad obavljamo poslove koje smo naslijedile od nje.

Draga s. Anuncijata, hvala ti za tvoj plemenit primjer. Zahvaljujemo Bogu što nam te je dao, ali i što nam te je uzeo. Znamo da nas čekaš i moliš za svakoga od nas koje si nosila u svome srcu. Neka je pokoj tvojoj plemenitoj duši koja se vratila svome Stvoritelju, i tvome ispaćenom tijelu koje ovdje u delničkoj zemlji čeka uskrsnuće.

Devetnica sv. Franji

 

DEVETNICA SV. OCU FRANJI

25. 9. – 3. 10.

 

Prvi dan, 25. 9.

 

I. čitač: Svevišnji, svemogući, Gospodine dobri, tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, Svevišnji, dok čovjek nijedan dostojan nije ni da ti spomene ime.

 

II. čitač: Ponizni brate Franjo, čovječe malen u svojim očima, neznatni crviću pred Božjim veličanstvom i slugo svih stvorova; slavimo s tobom Gospodina našega koji je divan u samome sebi, čudesan u svojoj ljubavi prema čovjeku i čaroban u milini tvoje osobe. Ti, koji si svojom siromašnom haljom boje majke zemlje, bratskom ljubavlju i zaljubljenošću u Krista Isusa priveo Bogu čitavo jedno tisućljeće, nauči nas zanosu, udivljenju prema Kristu, da budemo proročki krik Božje apsolutnosti u svijetu idola i razvodnjene vjere. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

 

Predmolitelj:

 

Pomolimo se. Dobri Oče, ti si čudesno proslavio slugu svojega Franju, i ponovio u njemu otajstva Kristova života; daj da se Crkva sveudilj raduje zbog svetosti njegovih sljedbenika. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Drugi dan, 26. 9.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim, napose s bratom gospodinom Suncem. Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno: slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.

 

II. čitač: Pjesniče brata Sunca, oče Franjo, koji si upijao njegov sjaj i toplinu i divio se ljepoti stvorova; učini naš život danas nesebičnim darivanjem i besplatnim služenjem; obasjaj naš duh svjetlom i toplinom i usmjeri nam duhovnost ka suncu našega spasenja, središtu naše egzistencije i ljepoti koja očarava, Isusu Kristu, našem uzvišenom gospodinu. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Treći dan, 27. 9.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu Mjesecu i sestrama Zvijezdama. Njih si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojem.

 

II. čitač: Brate Mjeseče, oče Franjo, noćni svjedoče Kristove molitve i patnje, koji si svoje noći pretvorio u ljubavni razgovor sa svojom božanskom Ljubavi, daj da naš život bude proročki, koji se po dubokom suobličenju s Kristom pretvara u zanos, u naviještaj milosrdnog lica Božjega, u svjedočki navještaj Božje nježnosti i snage Duha. Amen.

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Četvrti dan, 28. 9.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našemu Vjetru, po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini, i po svakom vremenu tvojemu kojim uzdržavaš stvorove svoje.

 

II. čitač: Oče Franjo, brate Vjetre, nošen Duhom, raznosi i danas sjeme Božje riječi, hitro, žurno, sredstvima koja dopiru do uma i srca. Svojim dahom ohrabri nas da spremno napustimo pasivnost i strah; svojim vihorom probudi nas da ostavimo udobnost, logiku i razboritost i prepustimo se vjetru odvažnosti i evanđeoske kreativnosti. Zapuši i zazviždi kroz naše šupljine i otvore i ukaži nam na naše propuste i nedostatke. Projuri svojim vihorom kroz naše naume i poslove i ispremetni ih u nered koji vodi ka novom uređenju i preutemeljenju. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Peti dan, 29. 9.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri Vodi. Ona je korisna i ponizna i draga i čista.

 

II. čitač: Brate Franjo, bistra i dragocjena Vodo evanđeoske svježine u Crkvi, ti novo evanđeosko vino koje si na svijet donijelo radost i veselje i otvorilo doba proslave života, što nam ga je donio Krist; učini nas sposobnima da stvaramo nove mješine za novo vino, kako bismo znali pružiti nove odgovore novim izazovima, nove strukture koje su sposobne prenositi život – život u izobilju. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Šesti dan, 30. 9.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po bratu našem Ognju koji nam tamnu rasvjetljuje noć. On je lijep i ugodan, silan i jak.

 

II. čitač: Brate Ognju, oče Franjo, zapali i danas svoju obitelj da bude baklja Kristova evanđelja koja prolazi svijetom nesebično dijeleći svoj uskrsni plamen. Daj da slijedimo Oblik života koji si nam ostavio, sposobni prihvatiti neljudskosti našega vremena, sposobni i željni poći na granice, ka gubavcima koje treba zagrliti i privesti Bogu ljubavi. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Sedmi dan, 1. 10.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri i majci nam Zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi.

 

II. čitač: Brate Franjo, ti koji si se poniznošću i malenošću vratio zemlji od koje je čovjek stvoren, i rodio se kao novi čovjek prijateljstva s Bogom i sa svemirom; pomozi nama danas koji gordi kročimo zemljom da iz svojih srdaca i ponašanja uklonimo svaki oblik nasilja, natjecanja, nepravde, zarade, koristoljublja i izrabljivanja, dajući svjedočanstvo molitve, pobožnosti, bratskog zajedništva, malenosti, pokore i poštovanja stvorenoga. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Osmi dan, 2. 10.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji praštaju iz ljubavi tvoje i podnose bijede života. Blaženi koji sve podnose s mirom jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

 

II. čitač: Mirotvorče, brate Franjo, pomozi nam da budemo proroštvo bratstva, koje sve poziva i koje, usred svijeta razdiranog suparništvima i svakovrsnim nasiljem, pruža prostore susreta, prihvaćanja, besplatnosti, slavlja, vedrog i radosnog uzajamnog dijeljenja. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

 

Deveti dan, 3. 10.

 

I. čitač: Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri našoj tjelesnoj Smrti kojoj nijedan smrtnik umaći neće. Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu. A blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj tvojoj, jer druga im smrt nauditi neće.

 

II. čitač: Brate Franjo, slavljeniče života i pobratime sestre tjelesne Smrti, koja nas čini istinski slobodnima da se prepustimo zagrljaju Oca nebeskoga; daj da životom prožetim radosnom vijesti naviještamo i prorokujemo pobjedu Života nad smrću, da braći i sestrama, zahvaćenima kulturom smrti i tame, budemo znak kako je vrijedno živjeti za Krista i umrijeti obilježeni znakovima ljubavi. Amen.

 

Predmolitelj: Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga.

Svi: Zahvaljujte mu i služite mu u poniznosti velikoj.

Predmolitelj: Molitva kao prvoga dana.

 

Devetnica je nadahnuta Pjesmom stvorova i dokumentom gen. kapitula OFM-2009., Verbum Domini nuntiantes in universo mundo.

Sastavila: s. M. Tarzicija Čičmak OSC

Obred zavjetovanja

 

OBRED POLAGANJA PRVIH SVETIH ZAVJETA

U REDU SVETE KLARE

 

1. ISPITIVANJE

 

Poslije čitanja Evanđelja celebrant se obraća novakinji:

 

CELEBRANT:

Predraga sestro (kćeri), što tražiš od Boga i njegove svete Crkve?

 

NOVAKINJA:

Molim, za ljubav Božju, da budem pripuštena na zavjetovanje privremenih zavjeta u ovoj obitelji Siromašnih sestara sv. Klare: da činim pokoru, da u molitvi vjerno služim Bogu, Crkvi i svim ljudima, da budem s ovom zajednicom jedno srce i jedna duša.

 

CELEBRANT:

Blagoslivljajmo Gospodina koji te izabrao da hodiš u novosti života do dolaska kraljevstva Božjega.

 

SVI: Bogu hvala.      

HOMILIJA

 

2. NAKON HOMILIJE SLIJEDE PITANJA


CELEBRANT:


Draga sestro (kćeri), već posvećena Bogu vodom i Duhom Svetim; hoćeš li se još intimnije s Njim sjediniti, slijedeći siromašnoga i propetoga Krista stopama sv. Majke Klare, u redovničkom zavjetovanju?

 

NOVAKINJA: Da, hoću.

 

CELEBRANT:

Hoćeš li, radi savršenog nasljedovanja Krista, čuvati čistoću radi kraljevstva Božjega, prigrliti dragovoljno siromaštvo, prikazati Bogu dar svoje poslušnosti?

 

NOVAKINJA: Da, hoću.

 

CELEBRANT:

Hoćeš li se posvetiti Bogu jedinome u samoći i šutnji, u trajnoj molitvi, velikodušnoj pokori, u dobrim djelima i u svakodnevnim poniznim naporima, u jedinstvu duha sa svojim sestrama, radi dolaska kraljevstva Božjega?

 

NOVAKINJA: Da, hoću.

 

CELEBRANT:

Svemogući Bog udijelio ti to sa svojom milošću.

 

SVI: Amen.

 
3. ZAZIVANJE BOŽJE POMOĆI
 

CELEBRANT:

 

Pomolimo se!

Pogledaj, Gospodine, ovu svoju kćer koja se danas svojim zavjetovanjem pred Crkvom želi tebi posvetiti kako bi se savršenije suobličila tvojemu Sinu slijedeći evanđeoske savjete. Po nasljedovanju sv. Klare, tvoje ponizne službenice, koja je bila goruća svjetiljka jasnoga svjetla u tvojoj kući te je raširila posvuda po svijetu ugodni Kristov miris. Daj da svojim životom proslavi tvoje ime i bude na korist spasenja svijeta. Po Kristu Gospodinu našem.

 

SVI: Amen.

 

 

 

4. ZAVJETOVANJE

 

 

Nakon gornje molitve, dvije već zavjetovane sestre priđu Opatici i stojeći služe kao svjedoci. Novakinja dolazi pred Opaticu koja sjedi i kleknuvši, stavi svoje ruke u ruke Majke Opatice te čita formulu zavjetovanja:

 

NOVAKINJA:

 

»Ja, sestra I. na čast i slavu Boga koji me svojom milošću izabrao i pozvao, čvrstom voljom da obdržavam sveto Evanđelje i da slijedim i nasljedujem život uzvišenog Gospodina našega Isusa Krista i njegove presvete Majke, u tvoje ruke, majko opatice I. i pred svojim sestrama obećajem i zavjetujem svemogućemu Bogu da ću živjeti na tri godine u čistoći, bez vlasništva, u poslušnosti i u klauzuri po Pravilu Siromašnih sestara svete Klare koje je potvrdio Papa Inocent IV. i po Konstitucijama našega Reda koje je potvrdila Apostolska Stolica.

Svim se srcem predajem ovoj redovničkoj obitelji, da djelovanjem Duha Svetoga, zagovorom Bezgrešne Djevice Marije, svetog oca našeg Franje, majke naše svete Klare i sviju svetih, uz pomoć svojih sestara postignem svoje posvećenje na službu Boga i Crkve.«

 

CELEBRANT:

 

A ja ti u ime Boga svemogućega, ako budeš opsluživala sve ovo, obećajem život vječni. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

SVI: Amen.

 

 

5. PREDAJA VELA, PRAVILA I RASPELA


* Nakon zavjetovanja Opatica stavlja veo novozavjetovanoj sestri dok celebrant govori:

 

CELEBRANT:

Primi, Sestro, sveti veo kao znak svoga posvećenja Kristu Gospodinu u službi Crkve i sačuvaj ga bez mrlje: da u susretu s Kristom budeš prepoznata kao Crkva-zaručnica, na sliku Klare, tvoje Majke, potpuno u poniznosti srca posvećena Kristu iznad svega ljubljenomu, koji te čeka za život vječni.

 

NOVOZAVJETOVANA:

Amen. Krist je stavio znak na mom čelu, da ne ljubim nikoga osim njega.

 

* Opatica predaje knjigu Pravila a celebrant to poprati riječima:


CELEBRANT:

Primi, sestro, Pravilo svete Majke Klare; Knjigu života, bit Evanđelja, put savršenosti: opslužuj ga vjerno da postigneš savršenu ljubav.

 

NOVOZAVJETOVANA: Amen.

 

* Opatica daje raspelo, celebrant poprati riječima:

 

CELEBRANT:

Primi križ Gospodina našega Isusa Krista i spominji se sa svetom Klarom, svojom Majkom, da budeš li s Kristom trpjela, s njime ćeš i kraljevati, budeš li s njime umirala, s njime ćeš uživati vječnu radost i ime će ti biti zapisano u knjizi života.

 

NOVOZAVJETOVANA:

Neka ne bude za mene druge slave, osim križa Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet razapet, kao i ja svijetu.

 

Kor sestara pjeva antifonu:

 

Krista ljubiti usrećuje,*

Njega motriti okrepljuje;

Njegova dobrota nasićuje, *

milina Njegova prožima svu dušu,

spomen Njegov rasvjetljuje, *

Njegov miomiris uskrisuje.

 

6. MOLITVA VJERNIH

Draga braćo i sestre, slavljenju euharistijskog otajstva danas se pridružuje i prvo zavjetovanje ove naše sestre. Upravimo sa zahvalnošću našu molitvu Bogu Ocu svemogućemu po Isusu Kristu, koji je za nas postao put, istina i život.

 

Za sve službenike Crkve: da riječju i djelom privode spasenju narod što im je povjeren, molimo te.

 

Za mir i spasenje svijeta: da bi kršćani, po primjeru sv. Franje, bili posvuda vjesnici i stvaratelji Kristova mira, molimo te.

 

Za sve kršćane: da budu spremni prihvatiti Božji glas, koji poziva na svetost, molimo te.

 

Za Bogu posvećene: da mu prikazuju, kao duhovnu žrtvu, pjesmu svojih usana i srdaca, rad svojih ruku i svoje duše, radosti i patnje ovoga života, molimo te.


Za sve redovnike i redovnice: da uvijek daju primjer bratske ljubavi, da kao pravi Isusovi učenici budu jedno srce i jedna duša, molimo te.

 

Za sve duhovne kćeri svete Klare: da, nasljedujući ponizni i siromašni život svoje Majke, budu u Crkvi i svijetu istiniti i radosni svjedoci nade, molimo te.

 

Za one koji traže Boga u tišini i molitvi kontemplativnog života: da kao zrno koje umire, plodnim učine crkveno polje sa novim procvatom milosti, molimo te.

 

Za našu sestru I. koja se danas posvetila Kristu Gospodinu: da, kao razborita djevica, drži uvijek goruću svjetiljku ljubavi i vjernosti, molimo te.

 

Za našu sestru I. koja se danas daruje Bogu: da joj Gospodin udijeli postojanost i oplodi njezin prinos u molitvi i pokori, u tišini skrivenog života, molimo te.

 

− Za nas ovdje okupljene, koji sudjelujemo u ovoj Euharistijskoj gozbi: da se povedemo primjerom sv. Franje i sv. Klare ljubeći Boga svim srcem, svom dušom i svom snagom, molimo te.

 

Čuj, blagi Oče, molitve svoga naroda i po zagovoru Bezgrešne Djevice, zaštitnice i kraljice našega Reda, Serafskog našeg Oca Franje i Majke sv. Klare, izlij obilje svoga Duha na ovu tvoju službenicu, koju si u svojoj dobroti pozvao na savršeno nasljedovanje Krista: učini da vječnom ljubavlju potvrdi ono što je sada privremenim zavjetima obećala. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

SVI: Amen.

 

 

7. SVEČANI BLAGOSLOV

NA KRAJU SVETE MISE

 

CELEBRANT:

 Bog, nadahnitelj svetih odluka, prosvijetlio te i ojačao

da vjerno obdržavaš svoje zavjete.

 

SVI: Amen.

 

CELEBRANT:

 Neka ti dade da u Kristovoj radosti proživiš strogi život

koji si izabrala, služeći predano Kristu Gospodinu i Crkvi.

 

SVI: Amen.

 

CELEBRANT:

 Ljubav Božja učinila vas pravom obitelji sjedinjenom u Imenu Gospodinovu, znakom i slikom Kristove ljubavi.

 

SVI: Amen.

 

CELEBRANT:

 I na sve vas koji ste sudjelovali u ovoj liturgiji neka siđe blagoslov Boga svemogućega: Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

SVI: Amen.

Oremus - dnevne molitve

Oremus

Dnevne molitve


Prigodne molitve


Kroz liturgijsku godinu


Litanije


Devetnice i trodnevnice

 

 


 

 

PRVI DIO

 

DNEVNE MOLITVE

Iz dana u dan blagoslivljamo tebe, Gospodine. (Ps 145)

 

 

(Drevna molitva sv. Oca Franje koju zajednica moli na početku i na kraju molitve:)

 

KLANJAMO TI SE, * presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i po svim tvojim crkvama koje su po cijelome svijetu, i blagoslivljamo te jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

 

O SVETA GOZBO, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen Muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave.

 

R. Kruh s neba dao si njima (V.v. aleluja)!

O. Koji svaku slast u sebi ima (V.v. aleluja)!

 

Pomolimo se: Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

O. Amen.

 

(Molitva koju je sv. Majka Klara molila kada su Saraceni prodrli u Sveti Damjan, usp. 4Čel 21-22, a koju smo preuzele od francuskih klarisa:)

 

NE TRADAS, * Dómine, béstiis ánimas confiténtes tibi, et custódi fámulas tuas quas pretióso Sánguine redémisti.

 

(Prijevod: Ne prepusti, Gospodine, neprijateljima duše koje su ti povjerene, i čuvaj službenice svoje koje si otkupio svojom Predragocjenom Krvi.)

 

ANĐEOSKI POZDRAV

(moli se ujutro, u podne i navečer)

 

R. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

O. I ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo, Marijo...

R. Evo službenice Gospodnje.

O. Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo...

R. I Riječ je tijelom postala.

O. I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo...

 

R. Moli za nas, sveta Bogorodice!

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po Anđelovu navještenju spoznali Utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.

Slava Ocu...(3x)

R. Presveto Trojstvo jedan Bože.

O. Smiluj se nama.

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila njima.

R. Počivali u miru.

O. Amen.

R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.

O. Smiluj se umirućima.

 

KRALJICE NEBA

(u vazmeno vrijeme – ujutro, u podne i navečer)

 

KRALJICE NEBA, raduj se, aleluja!*

Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja!

Uskrsnu, kako je rekao, aleluja!

Moli Boga za nas, aleluja!

 

R. Raduj se i veseli, Djevice Marijo, aleluja!

O. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

 

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista: daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.

Slava Ocu...(3x)

R. Presveto Trojstvo jedan Bože.

O. Smiluj se nama.

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila njima.

R. Počivali u miru.

O. Amen.

R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.

O. Smiluj se umirućima.

 

 

MOLITVA PRIJE RAZMATRANJA

 

R. DOĐI, DUŠE SVETI,* napuni srca svojih vjernika i oganj svoje ljubavi u njima užezi. Pošalji Duha svojega i postat će (V. v. aleluja).

O. I obnovit ćeš lice zemlje (V. v. aleluja).

 

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da tvoj božanski Duh po svome beskrajnome milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi. Po Kristu, Gospodinu našem.

O. Amen.

R. Prijestolje mudrosti!

O. Moli za nas!

 

Ili:

 

SVEVIŠNJI I SLAVNI BOŽE,* rasvijetli tmine srca moga i daj mi pravu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, Gospodine, da vršim tvoju svetu i istinitu zapovijed. Amen.

 

Ili:

 

R. Dođi, ljubavi Oca i Sina, dođi vodo koja utažuješ žeđ zauvijek.

Sve: Molim te, Gospodine, da vatrena i slatka sila tvoje ljubavi obuzme moj um i moje srce i odijeli ga od svega što je pod nebom, da umrem od ljubavi prema tvojoj ljubavi, kako si se ti udostojao umrijeti od ljubavi prema mojoj ljubavi.

 

 

ZAHVALA

(nakon razmatranja, posla, duhovnog čitanja)

 

OP: Zahvaljujemo ti, Svemogući Bože, za sva dobročinstva tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Sve: Amen.

Zdravo Marijo...

R. Slatko Srce mog Isusa

O. Daj da te ljubim sve to više.

R. Slatko Srce Marijino.

O. Budi naše spasenje.

 

Ili:

 

SVEMOGUĆI, presveti, uzvišeni i najviši Bože, najviše dobro, svako dobro, sve dobro, koji si jedini dobar, tebi uzdajemo svaku hvalu, svaku slavu, svaku milost, svaku čast i svaki blagoslov i tebi uvijek pripisujemo svako dobro. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Ili:

 

HVALITE GOSPODINA, SVI PUCI; slavite ga svi narodi; silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

 

R. Neka te slave narodi, Bože.

O. Svi narodi neka te slave.

 

Pomolimo se: Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra. Amen. Amen.

 

 

NAKON TREĆEG ČASA

 

O dođi, Stvorče, Duše Svet,

pohodi duše vjernika,

poteci višnjom milosti,

u grudi štono stvori ih.

 

Ti nazivaš se Tješitelj,

blagodat Boga Svevišnjeg,

studenac živi, ljubav, plam,

i pomazanje duhovno.

 

Darova sedam razdaješ,

ti prste desne Očeve,

od vječnog Oca obećan,

ti puniš usta besjedom.

 

Zapali svjetlo u srcu,

zadahni dušu ljubavlju,

u nemoćima tjelesnim

potkrepljuj nas bez prestanka.

 

Dušmana od nas otjeraj

i postojani mir nam daj,

ispred nas idi, vodi nas,

da svakog zla se klonimo.

 

Daj Oca da upoznamo

i Krista, Sina njegova,

i u te Duha njihova

da vjerujemo sveudilj.

 

Sva slava Ocu vječnomu

i uskrslomu (jedinomu) Sinu mu

sa Tješiteljem presvetim

nek bude sad i uvijeke. Amen.

 

Ili:

 

Dođi, Duše Presveti,

sa neba nas posjeti,

zrakom svoje milosti.

 

Dođi, Oče ubogih,

djelitelju dara svih,

dođi, srca svjetlosti.

 

Tješitelju tako blag,

ti nebeski goste drag,

slatki hlade duša svih.

 

Umornima odmore,

u vrućini lahore,

razgovore žalosnih.

 

Sjaju svjetla blaženog,

sjaj u srcu puka svog,

napuni nam dušu svu.

 

Bez Božanstva tvojega,

čovjek je bez ičega,

tone sav u crnom zlu.

 

Nečiste nas umivaj,

suha srca zalivaj,

vidaj rane ranjenim.

 

Mekšaj ćudi kamene,

ogrij grudi ledene,

ne daj nama putem zlim.

 

Svim što vjeru imaju,

što se u te ufaju,

sedam svojih dara daj.

 

Daj nam krepost zaslužnu,

i smrt lijepu, blaženu,

daj vjekovit svima raj. Amen.

 

R. Pošalji Duha svojega i postat će (V. v. aleluja).

O. I obnovit ćeš lice zemlje (V. v. aleluja).

 

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu, Gospodinu našem.

O. Amen.

 

 

MOLITVE ZA SVAKI DAN

(koje će u vrijeme trodnevnica i devetnica biti zamijenjene

prigodnim molitvama):

 

Ponedjeljak

 

ANĐELE BOŽJI, čuvaru moj, koga mi je za čuvara dao dobri Bog: danas me prosvjetljuj, čuvaj i upravljaj. Amen.

 

SVETI MIHAELE ARKANĐELE, brani nas u boju! Protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaštita. Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge zle duhove koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom snagom u pakao strovali. Amen.

 

 

Utorak

 

BOŽANSKO SRCE ISUSOVO, prikazujem ti po bezgrješnom Srcu Marijinu sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve one nakane na koje se ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito ti ih prikazujem za svetu Crkvu, za Svetoga Oca, biskupski zbor i za sve potrebe koje su preporučene članovima Apostolata molitve i koje su preporučene nama u molitve. Amen. (U tišini se sjetimo svih nakana i preporuka.)

 

Srijeda

 

BOŽANSKA PROVIDNOSTI, moćna djeliteljice svih dobara, klanjamo ti se i ljubimo te. Stavljamo u tebe sve svoje pouzdanje. Budi naša jakost i naša svjetlost, naše blago i naša nada, naša hrana i naš život. Izlij svoje milosrđe na nas i smiluj nam se. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

R. Sveti Josipe, hranitelju Sina Božjega./O. Moli za nas.

R. Sveti Josipe, brižni branitelju Kristov./ O. Moli za nas.

R. Sveti Josipe, glavaru slavne Obitelji./ O. Moli za nas.

 

Antifona: Bog me učinio ocem kraljevim i gospodarom cijele kuće njegove. Uzvisio me da spasi mnoge narode.

R. Idite k Josipu.

O. I štogod vam rekne, učinite.

 

Pomolimo se: Molimo te, Gospodine, da nam budu na pomoć zasluge Zaručnika presvete Majke tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Četvrtak

 

GOSPODARU ŽETVE, pošalji svojoj Crkvi svetih svećenika da surađuju s biskupima na posvećenju ljudi. Pošalji đakone da u zajedništvu s biskupima i svećenicima naviještaju tvoju Riječ života. Pozovi da te slijede u redovničkom životu tolike plemenite duše koje će prikazivati svoj život za služenje Evanđelja i tako svojim svetim životom učiniti Evanđelje vjerodostojnim. Probudi u laicima i osobama posvećenim u svjetovnim institutima njihovo životno zalaganje da daju svoj udio u djelu naviještanja Evanđelja. Povećaj broj misionara da te svi ljudi upoznaju i uzljube. Bezgrešna Djevice Marijo, Majko pravoga Boga i Majko Crkve, pogledaj kako je velika žetva i moli Gospodina da ispuni glađu za svetošću čitav Božji narod i udijeli brojna svećenička i redovnička zvanja, čvrsta u vjeri i gorljiva u dijeljenju Božjih tajni. Amen.

 

 

Petak

 

PRESVETO SRCE ISUSOVO, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u te, ufam se u te, ljubim te i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjamo ovo svoje siromašno srce. Učini ga poniznim, strpljivim, čistim, i da u svemu odgovara tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u tebi i ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima, udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.

 

Ili:

 

SPOMENI SE, PRESVETO SRCE ISUSOVO, svega što si učinilo da spasiš duše naše i ne daj da one poginu. Spomeni se vječne i neizmjerne ljubavi kojom ih ljubiš. Ne odbij duša što dolaze k tebi uzdišući pod bremenom nevolja svojih. Neka te gane slabost naša, pogibelji što nam odasvud prijete i križevi pod kojima plačemo i uzdišemo. Pune pouzdanja i ljubavi, mi dolazimo k Srcu tvome, kano srcu najboljega oca, k srcu najboljega prijatelja. Primi nas, o Presveto Srce, puno prenježne ljubavi. Daj da oćutimo koliko nas ljubiš i koliko nas žališ. Budi nam posrednikom kod Oca svoga i radi dragocjene Krvi svoje i zasluga svojih podaj nam jakosti u našoj slaboći, utjehe u našoj žalosti. Udijeli nam milosti za koje te prosimo i daj da te vazda ljubimo ovdje na zemlji i posjedujemo gore na nebu. Amen.

 

R. Euharistijsko Srce Isusovo * učini da mir, plod tvoje pravde i ljubavi, vlada nad cijelim svijetom. / R. Kriste, euharistijski Kralju./ O. Štiti naš narod.

 

 

Subota

 

PRESVETA DJEVICE MARIJO, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće: svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo. Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen.

 

R. Slatko Srce Marijino! O. Budi moje spasenje!

 

Ili:

 

Drevna molitva Reda za zaštitu protiv epidemija, bolesti i svakoga zla:

 

STELLA CAELI extirpávit,/ quae lactávit Dóminum:

mortis pestem quam plántavit/ primus parens hóminum.

Ipsa stella nunc dignétur sídera compéscere,

quorum bella plebem caedunt/ dirae mortis úlcere.

O piíssima stella maris,/ a peste succúrre nobis.

Audi nos, Domina, nam Filius tuus/ nihil negans te honórat.

Salva nos, Jesu,/ pro quibus Virgo Mater te orat.

 

Hrvatski:

 

Zvijezda neba koja je othranila Gospodina uništila je smrt kuge koju je posijao praroditelj ljudi. Ista Zvijezda neka se sada udostoji suzbiti zle zvijezde čiji ratovi ubijaju ljude ranom grozne smrti. O preblažena Zvijezdo mora, čuvaj nas od kuge (glada, rata, požara, i izbjeglištva). Čuj nas, Gospođo, jer te Sin tvoj časti i ništa ti ne uskraćuje. Spasi, Isuse, nas za koje te moli Majka Djevica.

 

R. Sveti Roče!

O. Moli za nas.

 

 

MOLITVA PRIJE ZAJEDNIČKOG RADA

 

DJELA NAŠA, * molimo Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom vazda počinje i početa da se s tobom dovršuje. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Ili:

 

GOSPODINE ISUSE KRISTE, koji si svetom Ocu Franji i svetoj Majci Klari dao milost i volju da rade svojim rukama, udijeli i nama da radimo vjerno i odano, u duhu služenja i ne gaseći duh svete molitve, da s kraljevstvom koje si obećao siromasima postignemo puninu sjedinjenja s tobom. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

 

NAKON ŠESTOG ČASA

 

ZDRAVO, SVETI OČE,* svjetlo domovine, uzore Manje braće, ogledalo kreposti, stazo pravednosti, putokazu života. Izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva.

 

R. Označio si, Gospodine slugu svojega, Franju.

O. Znacima otkupljenja našega.

 

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama blaženoga našega Oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam, da po njegovu primjeru sve zemaljsko ispravno vrjednujemo i vazda budemo dionice nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

 

ZDRAVO, ZARUČNICE BOŽJA,* djevice sveta, biljko Manje braće: posudo čistoće, voditeljice i uzore sestara; dovedi nas, Klaro, svojim molitvama u kraljevstvo nebesko.

 

Ili:

 

POGLEDAJ, SVETA MAJKO KLARO,* s neba i vidi i pohodi svoj vinograd i zaštiti ga, jer ga je posadila desnica tvoja.

 

R. Moli za nas, blažena naša Majko Klaro!

O. Da dostojne postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se: Daj, molimo, Gospodine, nama svojim službenicama koje slavimo zavjetnu uspomenu blažene Tvoje djevice, Majke naše Klare, da po njezinu zagovoru postanemo dionicama nebeskih radosti i subaštinicama Tvojega jedinorođenoga Sina, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.

O. Amen.

 

 

POHOD PRESVETOM SAKRAMENTU

(nakon objeda)

 

Raširenih ruku, na čast Presvetih Rana, za našu Zajednicu:

 

1. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove desne ruke. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

2. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove lijeve ruke. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

3. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove desne noge. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

4. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusove lijeve noge. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

5. Klanjamo ti se, Oče nebeski, u rani Isusova boka. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

 

Za bolesne sestre: Zdravo, Kraljice...

R. Moli za nas, sveta Bogorodice.

O. Da dostojne postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se: Molimo, Gospodine, brani zagovorom blažene Marije vazda Djevice, ovu obitelj od svake nezgode i u svojoj dobroti čuvaj je blago od svih neprijatelja, jer ti je odana svim srcem. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

R. Sveti Josipe. / O. Moli za nas!

R. Sveti naš Oče Franjo. / O. Moli za nas!

R. Sveta naša Majko Klaro. / O. Moli za nas!

 

 

ZA DEVETI ČAS

 

Prije Devetog časa moli se dio Litanija ili cijele prema liturgijskom rasporedu.

 

Nakon Devetog časa slijedi Ps 130 (129):

 

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *

Gospodine, usliši glas moj!

Neka pazi uho tvoje *

na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *

Gospodine, tko će opstati?

Al' u tebe je praštnje, *

da bismo ti služili.

U Gospodina ja se uzdam, *

duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *

više no zoru straža noćna;

više no zoru straža noćna *

nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *

i obilno je u njega otkupljenje;

on će otkupiti Izraela *

od svih grijeha njegovih.

 

R. Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila njima.

R. Počivale u miru.

O. Amen.

R. Gospodine, usliši molitvu moju.

O. I vapaj moj k tebi da dođe.

 

Pomolimo se: Molimo, Gospodine, da se radi svoga milosrđa smiluješ dušama svojih službenica, sestara naših, i pošto su se riješile baštinjene umrlosti, učini da budu dionice vječnoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

 

Pomolimo se: Bože, slavo vjernika i živote pravednika. Otkupio si nas smrću i uskrsnućem svoga Sina. Budi milostiv našoj pokojnoj sestri I. Ona je vjerovala u otajstvo uskrsnuća, udijeli joj radost vječnoga blaženstva. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

 

R. Pokoj vječni daruj joj, Gospodine.

O. I svjetlost vječna svijetlila joj.

R. Počivala u miru.

O. Amen.

 

U ČASU TVOJE SMRTI NA KRIŽU, * razapeti, milosrdni Isuse, klanjam ti se, slavim te i molim: svojim neizmjernim milosrđem obuhvati cijeli svijet, naročito grešnike i umiruće.

R. O Krvi i Vodo što si potekla iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas!

O. Uzdamo se u tebe!

R. Božje milosrđe, utjelovljeno u Srcu Isusovu!

O. Preplavi cijeli svijet i izlij se na nas!

R. Isuse, ja se uzdam u tebe!

O. Majko Milosrđa, moli za nas!

 

 

BLAGOSLOV S PRESVETIM

 

Pohvale Božjem imenu

 

Blagoslovljen budi Bog.

Blagoslovljeno njegovo sveto ime.

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek.

Blagoslovljeno ime Isusovo.

Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo.

Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova.

Blagoslovljen Isus u Presvetom Oltarskom Sakramentu.

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj.

Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija.

Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće.

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.

Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke.

Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik.

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Amen.

 

R. Budi hvaljen i slavljen Isus.

O. U Presvetom Oltarskom Sakramentu.

 

 

NAKON VEČERNJEG POZDRAVLJENJA

 

O PREBLAGI ISUSE, ljubitelju duša, molimo te za smrtnu stisku tvoga Božanskoga Srca, i za boli bezgrešne Majke svoje, operi svojom predragocjenom Krvlju grešnike cijeloga svijeta koji su na umoru i koji će još noćas umrijeti.

R. Srce Isusovo u smrtnoj stisci.

O. Smiluj se umirućima.

Oče naš. Zdravo Marijo. Pokoj vječni.

 

 

SUBOTOM

nakon večere

 

R. Sva si lijepa, o Marijo!

O. Sva si lijepa, o Marijo!

R. I ljage grijeha istočnoga nema na tebi!

O. I ljage grijeha istočnoga nema na tebi!

R. Ti, slavo Jeruzalema!

O. Ti, radosti Izraela!

R. Ti, svijetli uresu našega naroda!

O. Ti, zagovornice grešnika!

R. O, Marijo!

O. O, Marijo!

R. Djevice najmudrija!

O. Majko naša preblaga!

R. Moli se za nas!

O. Posreduj, Majko, za nas kod Isusa, svoga Sina.

 

R. U začeću svome, Djevo, bila si bezgrešna.

O. Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila.

 

Pomolimo se: Bože, koji si po Bezgrešnom začeću Djevice pripravio dostojan stan svojemu Sinu, molimo te, da ti koji si nju radi predviđene smrti svojega Sina očuvao od svake ljage, dadeš i nama da po njezinu zagovoru očišćeni k tebi dođemo.

Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo.

Svemogući vječni Bože, koji nebesko i zemaljsko zajedno upravljaš i štitiš, i divno si postavio sluge svoje, Papu našega I., naš Serafski Red i zagrebački puk na službu svetoga Imena svoga, milostivo dopusti da oni koji obiluju dobrim djelima i pouzdaju se u zasluge tvojih svetih budu na ovom svijetu tvojom zaštitom sačuvani i ubuduće zasluže biti uzdignuti u vječni život. Po Kristu Gospodinu našem.

O. Amen.

 

 

MOLITVE PRIJE POVEČERJA

 

Za sve koji su nam se preporučili u molitve:

 

Zdravo, zvijezdo mora,/ Majko Božja nježna,

Vazda djevičanska,/ Dveri rajske, zdravo!

 

Ti što začu pozdrav/ S usta Gabriela:

Mirom nas ukrijepi,/ Mijenjaj ime Evi.

 

S krivca lance skini,/ Slijepu daj da vidi,

Tjeraj naše jade,/ Sve isprosi dare.

 

Majkom se pokaži,/ Molbe nam prikaži

Onom, rad nas što je/ Posto dijete tvoje.

 

Djevo osobita,/ Smjerna ko ni jedna,

Grijehu ti nas otmi,/ Smjerne, čiste tvori.

 

Daj nam sveto živjet,/ Sigurno putovat,

Uz Isusa vijekom/ Radovat se s tobom.

 

Slava Bogu Ocu,/ Višnjem Kristu dika,

Ko i Duhu Svetom/ Isti poklon trima. Amen.

 

Za naše bolesne sestre:

 

Sve: „On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo... Svojim bolima pravednik spasava mnoge i krivicu njihovu na sebe uzima“ (usp. Iz 53).

 

Pomolimo se: Gospodine, Bože naš! Sina si svoga poslao na svijet da podnosi naše nevolje i sam trpi naše boli. Ponizno te molimo za tvoje bolesne službenice, sestre naše: podaj im tjelesnu snagu, postojanost duha, strpljivost u bolima i potpuno zdravlje. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Za naš narod: Ispovijest vjere Hrvata katolika

 

ČVRSTO VJERUJEM u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce presvete Bogorodice Marije. Amen. Najvjernija Odvjetnice, na braniku stoj! Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!

 

Za Crkvu, Red i našu Zajednicu:

Posveta Franjevačkog reda Presv. Srcu koju je prije stotinu godina učinio Gen. ministar o. Bernardino da Portogruaro, sada Časni sluga Božji:

 

O LJUBEZNI SPASITELJU, * u želji da ti iskažem svoju duboku zahvalnost i da ti za svoje grijehe prikažem barem neku zadovoljštinu, posvećujem svu sebe tvomu Presvetomu Srcu i odlučujem da, uz tvoju pomoć, neću više nikada griješiti. O Presveto Srce Isusovo, izlij obilje svoga blagoslova na svoju svetu Crkvu, na službenike i

sve njezine sinove, a osobito na naš Red i na ovaj samostan. Utvrdi pravednike, obrati grešnike, pomozi umirućima, oslobodi duše iz čistilišta, te na sva srca proširi slatko gospodstvo svoje ljubavi. Amen.

 

R. Srce Isusovo koje goriš od ljubavi prema nama.

O. Rasplamti srca naša ljubavlju prema sebi.

 

 

PRIJE SLUŽBE ČITANJA

 

Litanije Krvi Kristove.

U predaji Reda moli se molitva sv. Kolete:

 

Blagoslovljen čas u kojem se rodio naš Gospodin Isus Krist, Bog i Čovjek. Blagoslovljen Duh Sveti po kojemu je on začet. Blagoslovljena slavna Djevica Marija od koje se Utjelovljena Riječ rodila. Neka Gospodin usliši naše molitve po zagovoru slavne Djevice Marije i na spomen tog presvetog časa, u kojem se rodila Utjelovljena Riječ, da nam se sve naše želje ispune na tvoju slavu i na naše spasenje. O dobri Isuse! O Isuse, naš Otkupitelju, ne zapusti nas kako naši grijesi zaslužuju, nego čuj našu poniznu molbu i udijeli nam što te prosimo po zagovoru preblažene Djevice Marije i na slavu tvoga svetoga Imena. Amen.

 

Devetnica sv. Klari

 

DEVETNICA SVETOJ MAJCI KLARI

 

 

Prvi dan (2. kolovoza)

 

"Uvijek nastojte slijediti put svete jednostavnosti, poniznosti, siromaštva i časnog svetog ponašanja, da se širi miomiris dobra glasa" (usp. OKl 56. 58).

 

Molitva: Sveta Klaro, ti si poniznošću, snagom vjere i mišicama siromaštva pronašla dragocjeni biser sakriven u njivi svijeta i ljudskih srdaca, a to je sam Isus Krist po kojemu je i za kojega sve stvoreno.

Daj da i mi u svom životu pronađemo taj dragocjeni biser te shvatimo što to znači ostaviti sve poradi Krista i njegova Kraljevstva, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (usp. 3PA 7)

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Drugi dan (3. kolovoza)

 

"Nastojte iznad svega imati Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje i da mu se uvijek molite čistim srcem" (usp. PKl X, 9-10).

 

Molitva: Sveta Klaro, ti si bila za svoje sestre žar ljubavi, slatkoća dobrote, posrednica mira i zajedništvo prijateljstva. Izmoli i nama milost Duha Svetoga i njegovo sveto djelovanje, kako bismo u svom srcu nosili sve ljude i hranili ovaj svijet molitvom koja preobražava i obnavlja. Amen.


Treći dan (4. kolovoza)

 

"Postavi svoj duh pred zrcalo vječnosti, uroni svoju dušu u sjaj slave, postavi svoje srce u lik božanske biti i sva se preobrazi..." (3PA 12. 13).

 

Molitva: Sveta Klaro, ti si pogled svoga duha imala uvijek upravljen iznad nestalnosti ovoga svijeta, širom otvoren kišama milosti (usp. 4Čel 19). Ti, koja si bila neumorna u Teoviziji (promatranju Boga), u ovom našem vremenu proglašena si zaštitnicom televizije. Ti, koja si spoznala Boga kao jedino bogatstvo svoje duše, pomozi i nama koji smo putnici i stranci na ovom svijetu, da sve više želimo spoznati Boga, širinu njegovih dobročinstava, duljinu njegovih obećanja, visinu njegova veličanstva i dubinu njegovih sudova i da nas ne udaljuju od Gospodina stvari ovoga svijeta, već da znamo zrelo i promišljeno odabrati ono što nam pomaže da i mi rastemo u gledanju Boga. (usp. ON 3) Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Četvrti dan (5. kolovoza)

 

"Priljubi se uz njegovu presvetu Majku" (3PA 18).

 

Molitva: Sveta Klaro, ti si nam pokazala najizvrsniji put kojim ćemo slijediti Isusa, a to je njegova presveta Majka, koja je u malom klaustru svoje djevičanske utrobe nosila Onoga koga cijeli svemir ne može obuhvatiti. Pomozi nam da budemo vjerni Božjoj milosti i da slijedimo Marijine stope siromaštva i poniznosti, kako bi naša duša postala stan i sjedište Boga-Ljubavi. (usp. 3PA 19-23) Povedi nas u Betlehem pred siromašne jaslice Sina Božjega i njegove Majke; povedi nas s Marijom podno Isusova križa i pomozi nam da velikodušno stojimo podno križa svakog našeg brata i sestre. Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Peti dan (6. kolovoza)

 


"Preobrazi se sva motrenjem u sliku njegova božanstva, da i sama osjetiš skrivenu slatkoću koju je sam Bog od početka čuvao za one koji ga ljube" (3PA 14).

 

Molitva: Sveta Klaro, svojim životom poučila si nas kako trpjeti i umirati s Kristom donosi vječnu radost i slavu. Pomozi nam da svakog dana uzmemo svoj križ, da se odričemo sebe te slijedimo Sina Božjega koji nam je postao Put (usp. OKl 5). Neka Isus bude zrcalo u kojem ćemo se neprestano ogledati i u kojem ćemo promatrati ovaj svijet. On, čiji miomiris mrtve uskrisuje i od čijeg su gledanja blaženi svi građani višnjeg Jeruzalema, neka nas uvede u svoju slavu. (usp. 4PA 11-13) Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Šesti dan (7. kolovoza)

 

 

 

"Ja, Klara, službenica Kristova i biljčica svetog oca Franje, sestra i majka vaša, blagoslivljam vas svakim blagoslovom..." (usp. BlKl)

 

Molitva: Sveta Klaro, ti si istrošila svoj život u ljubavi prema Isusu, osvježavajući i podržavajući klonule udove njegova mističnog Tijela. Pomozi i nama da postanemo izvori Božje snage i blagoslova, uvijek na raspolaganju žednima. Daj da neutaživo žeđamo za dobrim izvorima života i svetosti koje nam Otac nebeski daje u Kristu Isusu. Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Sedmi dan (8. kolovoza)

 


 "Pođi u miru, dušo moja blagoslovljena, jer imaš dobru pratnju na putu, jer onaj koji te stvorio i posvetio, uvijek te je čuvao kao majka svoje čedo i ljubio nježnom ljubavlju" (4Čel 46).

 

Molitva: Sveta Klaro, sav je tvoj život bio sama zahvalnost i pjesma Ocu milosrđa kojeg si proslavila u cijeloj Crkvi. (usp. OKl 2.14) Daj nam svoga duha jednostavnosti, zanosa i radosti, da doživimo sebe kao ljubljena bića i da zahvaljujemo Bogu za svoj život, slaveći ga svojim postojanjem. Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Osmi dan (9. kolovoza)

 


 "Sin je Božji postao za nas Put" (OKl 5).

 

Molitva: Sveta Klaro, Isus je bio tvoje pravilo, tvoj program života, tvoj uzor, tvoj put. Daj da i mi, poput tebe, jednostavno i ponizno poslušamo riječ Evanđelja te svojim životom budemo drugima ogledalo i primjer. (OKl 19) Neka tvoje svjetlo, koje je odraz Sunca Pravde, grije naša srca, obasja naše misli i ispuni nas željom živjeti Evanđelje u današnjem svijetu. Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

 

 

Deveti dan (10. kolovoza)

 


 "Blagoslovljen budi, Gospodine, koji si me stvorio!" (4Čel 46).

 

Molitva: Sveta Klaro, stoljeća su prošla otkako si zapjevala Gospodinu pjesmu hvale, najuzvišenijeg siromaštva, bratske ljubavi i duboke molitve. Nauči nas ljubiti Isusa kako si ga ti ljubila, da ga prepoznajemo u njegovoj Crkvi i Euharistiji. Izmoli nam milost da ne mislimo na sebe, nego da mislimo na svu našu braću i sestre koji ne vide kako je lijepo živjeti za Boga. Amen.

 

R. Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga: iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov i sva dobra.

O. Amen. Amen. (ČM)

Nekrologij_s. M. Klara Rubinić

 

Mira RubiniRUBINIĆ, s. M. Klara (Mira) od Presv. Euharistije

 

Rođena 7. listopada 1933. u Bukovju, župa Kotari, kao peto dijete svojih roditelja, Živka i Ljubice r. Mrakužić. Umrla je 17. siječnja 1952. u samostanu klarisa u Samoboru, u 19. godini života i 5. godini redovništva.

S. M. Klara je vrlo rano osjetila poziv na redovnički život. Župnik, o. Marko Japunđić, preporučio joj je novoosnovani samostan klarisa u Samoboru, u koji je i ušla 12. rujna 1947., sa četrnaest godina. Novicijat je započela 22. kolovoza 1948., a prve zavjete položila 11. listopada 1949. godine.

Već kao dijete s. M. Klara je pokazivala osobitu sklonost prema molitvi. Bila je članica »Počasne straže Presvetog Srca Isusova«, što je dalo dobre temelje njezinom kasnijem duhovnom životu u samostanu. U svom kratkom redovničkom životu, s. M. Klara je ostavila primjer redovnice velikoga mladenačkog žara, poslušnosti, trajne vedrine i smirenosti. Isticala se ljubaznošću i pobožnošću. Šutljiva i točna tijekom dana u svojim redovničkim obvezama, za vrijeme zajedničkog odmora (rekreacije) uvijek je sudjelovala veselo i opušteno, s mnogo humora i dosjetljivosti. Umjela je nasmijati i one najtmurnije.

U njezinome redovničkom životu nema posebnih događaja. Radila je ponajviše u vrtu, pomagala u kuhinji i sakristiji. Male svakidašnje stvari umjela je raditi s velikom ljubavlju, i to se opažalo. Bila je tiha redovnica, iz čega zaključujemo da je u svom srcu krila tajnu Božjega života, o kojoj je rijetko govorila. Ostavila je za sobom nekoliko zabilješki koje nam otkrivaju njezinu nutrinu, krajnje jednostavnu i djetinju, svu usmjerenu na posvećenje i vječnost. Njezina se revnost visoko izdiže povrh redovitog obdržavanja Pravila i dnevnoga reda. Njezin je uspon bio strelovit, ali ne bez zapreka. Po naravi je bila nagla i tvrdoglava, ali je trajno radila na sebi, tako da se razvila u uravnoteženu osobu, koja je umjela vladati sobom. Nije bila uvijek shvaćena i rado prihvaćena. Trpljenja i poteškoće su tajna između nje i Gospodina, dok su sestre izvana vidjele samo radost. Imala je uistinu dar radosnog trpljenja.

Vidjelo se to osobito u njezinim stalnim odricanjima. Unatoč siromaštvu koje je tek osnovana zajednica trpjela, s. M. Klara je znala pronaći načine kako se nečega odreći. Uz to je bila osjetljiva na potrebe sestara. Njezina dosjetljivost u ljubavi i želja da vjerno odgovori svojemu pozivu dosegla je svoj vrhunac u jednom činu prikazanja sebe kao »žrtvu paljenicu za obraćenje umirućih grešnika, za obraćenje onih koji ne vjeruju, za prestanak progonstva Crkve i za svećenička i redovnička zvanja«.

U jesen 1951. s. M. Klara je počela kašljati. Bio je to nagovještaj upale pluća, koja je, unatoč liječenju, duboko zahvatila mladi organizam. Uza sve poteškoće koje bolest sobom donosi, bila je mirna i staložena. Trpjela je tiho i neprimjetno. Za sestre je imala samo lijepu riječ. 12. siječnja 1952. primila je svetu Popudbinu i izrekla obrazac zavjeta. Umrla je u noći 16./17. siječnja, u ponoć, dok su sestre molile noćnu molitvu (matutin) budnih zaručnica.

Često je znala poticati: »Molimo Gospodina da nam pošalje nekoga tko će nam biti dobar primjer«, ne znajući da je ona bila primjer ostalima. Ona je, kako piše o. Damjan Damjanović u jednome pismu majci opatici, »prvi plod svetosti što ga je Crkvi dala vaša zajednica«.

»Kratko je živjela, ali je ispunila život puninom sadržaja: ljubavi u svetosti« (Franjo kard. Kuharić, u predgovoru brošure Svetost svagdašnjeg života, Zagreb, 2000.).

 

Literatura:

-          Kronika Samostana Svete Klare Bezgrešnog Srca Marijina, Zagreb, I. dio, str. 94-46. 117-119.

-          Svetost svagdašnjeg života. S. Marija Klara od Presvete Euharistije, Apostolatski centar „Sav Tvoj“, Zagreb, 2000.

-          svjedočanstva sestara

-          svjedočanstva rodbine

-          svjedočanstvo župnika župe sv. Leonarda, Kotari

Devetnica Duhu Svetomu

 

Posljednica

 

Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski goste drag,
Pun miline hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega,
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krjepost zaslužnu
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj!
Amen. Aleluja!

 

Antifona: Neću vas ostaviti sirote, aleluja;* odlazim i doći ću k vama, aleluja;** i radovat će se srce vaše, aleluja.

R. Svi se napuniše Duha Svetoga, aleluja.

O. I počeše govoriti, aleluja.

R. Pošalji Duha svojega i postat će.

O. I obnovit ćeš lice zemlje.

 

Slijedi molitva prema nakani pojedinog dana.

 


 

 Prvi dan - Petak nakon Uzašašća

Dar mudrosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Obasjaj, Gospodine, naše osjećaje svjetlom svojega Duha, da bismo trajno bili vjerni tebi koji si nas stvorio svojom mudrošću te nas vodiš svojom providnošću. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 5, 13-16)

 

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava Tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, ti u ludosti Križa očituješ koliko je Kristova misao udaljena od razmišljanja ovoga svijeta. Ulij u nas evanđeosku mudrost, da bismo oživljeni nadom Duha postali svjetlo i sol zemlje. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

 Drugi dan – Subota nakon Uzašašća

Dar razuma

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Gospodine, nadahnjuj u svojoj očinskoj dobroti misli i nakane svojega naroda koji ti se moli, da vidi ono što ima činiti i smogne snage to ispuniti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 44-49)

 

Reče Isus: „To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.“ Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: „Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje na otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.“

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, naš Oče, ti si se objavio u Kristu. Ulij u nas dar razuma, da, prodirući u dubine tvoje riječi, iskusimo njezinu slatkoću i snagu. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

Treći dan – Nedjelja nakon Uzašašća

Dar savjeta

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, ti si nam poslao svojega Sina, riječ istine. Osnaži nas svojim Duhom savjeta, da budemo spremni odgovoriti svima koji zatraže razlog nade koja je u nama. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv, 16, 12-15)

 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svetoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti, svjetlo njegova vodstva u trpljenju, radost njegove podrške u tuzi i njegovu prijateljsku prisutnost u samoći. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Četvrti dan – Ponedjeljak prije Duhova

 Dar jakosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Oče, ti si na križu svojega Sina objavio nepobjedivu snagu svoje ljubavi. Jakošću osnaži naša srca, da se, potaknuti i oživljeni Duhom Svetim, hrabro borimo protiv nasrtaja zla. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetoga Evanđelja po Ivanu (Iv 12, 20-28)

 

Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato i dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje! Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, jakosti onih koji se u te ufaju, dobrostivo poslušaj naše molitve i budući da u svojoj slabosti ništa ne možemo bez tvoje pomoći, priteci nam svojom milosti, da ti, vjerni tvojim zapovijedima, omilimo u nakanama i djelima. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Peti dan – Utorak prije Duhova

Dar znanja

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, ti si nas svojim Duhom posinjenja učinio sinovima i kćerima svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svijetlimo istinom. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 14, 15-1726)

 

Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Branitelj – Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Milosrdni Oče, neka nas tvoja pomoć uvije prati da budemo pozorni na glas Duha, da uzmognemo spoznati što je sukladno s tvojom voljom te to slijedimo riječima i djelima. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


Šesti dan – Srijeda prije Duhova

Dar pobožnosti

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati da, podržani očinskom pomoći, budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 12, 33-34)

 

Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.

Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svojem da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskoga života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

 


 

Sedmi dan – Četvrtak prije Duhova

Dar straha Božjega

 

Nakon Posljednice slijedi molitva:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, izvorište svakoga dobra, bolji si nego zaslužujemo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši, a daruj nam i ono što ne umijemo moliti. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Čitač: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 7, 11-16)

 

Uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: „Ne plači!“ Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: „Mladiću, kažem ti, ustani!“ I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: „Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!“ Riječ Gospodnja.

 

Svi: Slava tebi, Kriste.

 

Predmolitelj: Bože, stvoritelju neba i zemlje, ti si svojom riječju svemu darovao život. Izlij na Crkvu snagu svojega Duha, kako bi svakom čovjeku objavio čudesa novoga stvorenja, započetoga uskrsnućem tvojega Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

Svi: Amen.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!


 


 Osmi dan – Petak prije Duhova

Za jedinstvo Crkve

 

Nakon Posljednice:

 

Predmolitelj: Antifona: Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi, ti koji si narode različitih jezika sabrao u jedinstvo vjere, aleluja.

 

Molitva

 

Duše svetosti, božanski dahu koji pokreće svemir, dođi i obnovi lice zemlje. Pobudi u kršćanima želju za punim jedinstvom, da budu u svijetu djelotvorni znak i oruđe najprisnijega sjedinjenja s Bogom i jedinstva čitavoga ljudskoga roda.

Slava Ocu…

Duše zajedništva, dušo i potporo Crkve, daj da bogatstvo milosnih darova i službi pridonese jedinstvu Tijela Kristova; daj da se svi vjernici – i laici i zavjetovani i zaređeni – natječu u revnosti oko izgradnje jedinstvenoga Kraljevstva Božjega.

Slava Ocu…

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 

 


 

Deveti dan – Subota prije Duhova

Obnova sakramenta Potvrde

 

Nakon Posljednice:

 

Predmolitelj: Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem.

Svi: Amen.

 

Predmolitelj: U svetoj vazmenoj noći obnovili smo krsna obećanja. Sada zazovimo obnovljeno duhovno pomazanje Duha Branitelja i Tješitelja, kako bi u nama rasla zauzetost za zajedništvo i naše poslanje.


 1. Nestvoreni Duše, praizvorna snago svemira, posvećujuća snago Crkve, oživi u nama darove krštenja i potvrde. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 1. Duše života, dahu ljubavi, snago provrela s Križa, ojačaj u srcima svojih vjernika zauzetost da živimo kao rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod Bogu stečen. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 1. Očev Duše i Duše Sina, sašao nad Djevicu, darovan apostolima, pokreći i učini plodnom Crkvu potporom sedmerostrukog dara. Molimo te:

Svi: Dođi, Duše Sveti.

 

Poziv na ispovijest vjere:

Predmolitelj: U istom Duhu kojega smo zazvali, ispovjedimo katoličku vjeru.

Slijedi Apostolsko vjerovanje:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega*…

 

Predmolitelj: Utvrdi ovo, Bože, što si izveo u nama od svetoga hrama svojega koji je u Jeruzalemu, aleluja.

 

Marijo, zaručnice Duha Svetoga! Moli za nas!

Majko Crkve! Moli za nas!

Sveti apostoli i učenici Gospodnji! Molite za nas!

 


 

Devetnicu sastavila: s. M. Tarzicija Čičmak OSC

Za internu upotrebu Samostana sv. Klare, Zagreb

 

Devetnica Gospi Fatimskoj

 

Molitva za svaki dan devetnice:

 

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

 Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

 

Slijedi molitva za svaki dan devetnice.


 

1. dan

„Srce Marijino jest središte fatimske poruke.“

 

Marija je Majka Božja, prirodna majka Božjega Sina i duhovna majka sve djece Božje; majka Stvoritelja i stvorenja. Stoga je njezino majčinstvo sveopće. To je prvi razlog postojanja tako uzvišenog bića. Djevica se stoga zanima, kao majka, za svoga Sina i za svoju duhovnu djecu, koju ona u Fatimi naziva „jadnim grešnicima“. Boli je dvoje: preziranje njezina Sina koji je Bog te vječna propast djece koja završavaju u paklu. Zato je njezino Srce ovijeno plamenovima i trnjem. Ta je simbolika izražaj užasne stvarnosti, upotpunjena uvijek tugaljivim licem. Sržni poziv sveopće Majke u Fatimi glasi: „Neka više ne vrijeđaju našega Gospodina, koji je već toliko izvrijeđan!“

 

Zaziv: Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.


Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 


2. dan

Molite i žrtvujte se za grešnike

 

Drugi snažni vapaj naše nebeske Majke u Fatimi jest ovaj: „Molite i žrtvujte se za grešnike… Mnoge duše propadaju jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao…“ To je suština poruke, dvostruko usmjerena prema Bogu i prema ljudima, pravi krik dvostruko ranjene Majke. Teologija grijeha je jasna: svaki grijeh je udarac kopljem u Isusovu čast, pljuvanje u lice, pljuska u obraz, trn koji mu se zabada u sljepoočice. Grijeh je prezir Božjega veličanstva, a to Majku Božju više boli od pogrda njoj upućenih. Sin i Majka dijele istu sudbinu: ugled, čast, poštovanje i uvrede, omalovažavanje i prezir. Grijeh, zlo pogađa Boga, jer ga obeščašćuje, a čovjeka unakazuje i upropašćuje. Zato nam Majka upućuje poziv na vlastito Srce, koje je uvijek bilo i jest simbolom ljubavi, dobrote i milosrđa. A poziv na srce je posljednji poziv u nadi.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 

 

 3. dan

Toliko volim njezino Srce! Ono je tako dobro!

(mala Jacinta)

 

Što je to Marija poduzela u Fatimi? Ponudila je sebe, svoj upliv kod Boga, ponudila, u simbolu srca, svoju dobrotu i milosrđe, svoje posredovanje da bi izmirila uvreditelje i Uvrijeđenoga, krivce i Kaznitelja. Sama se ponudila, kao što je nezamoljena posredovala u Kani. U tome je ljupkost fatimskoga čuda, kojim čudesno ukazuje na ulogu svog sveopćeg majčinstva. Što je zatražila, što je objavila? Ono isto što je rekla Luciji: „Moje Bezgrešno Srce bit će tvoje utočište i put kojim ću te dovesti do Boga.“

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 4. dan

To je Srce naše nebeske Majke!

(mala Jacinta)

 

Djevičino srce je žarište čitavog njezina života, središte svih njezinih tajna. Srce – to je ona u svoj svojoj uzvišenosti i ljepoti! Zato srce. A tu je i pridjev: Bezgrešno! Ono je čisto, sveto, jer je uvijek bilo puno milosti, ispunjeno Božjom svetošću i milinom. Zato je i bilo dostojno da pod njim začne Sina Božjega. Od tada su ta dva srca otkucavala Božje melodije, uvijek ujedinjena u radosti i trpljenju, misli i htijenju. Gospino Srce je razlog svih pobožnosti koje slave njezine odlike i svetost.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 

5. dan

Srce Marijino, budi naše spasenje!

 

Objavom svog Bezgrešnog Srca Majka nam poručuje da su u pitanju i naša srca, srca zatrovana, ispunjena gorčinom. Tu je izvor svih naših ovozemnih jada. U srca treba pustiti božansku struju života da ih očisti, krv Srca njezina Sina da ih obnovi i oživi. Kad naše srce postane čisto i plemenito kao njezino, tada će se sve obnoviti, život i ljubav će procvjetati. Gospa je u Fatimi istakla pobožnost prema Bezgrešnom Srcu sa željom da se ukorijeni u svijetu, u tom našem svijetu kojega oblikuju naša srca tako puna slabosti, grijeha, nečistoće i mržnje. Marija je u Fatimi mnogo obećala, stavila nam na raspolaganje svu svoju ulogu posrednice i majke. Od nas traži pobožnost svom Srcu, a to znači: povjerenje, poštovanje, udivljenje i predanje.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 

6. dan

Molitva i žrtva

 

Molitva i žrtva. Time započinje veliki povratak k Bogu. Gospa nas upućuje na svoje Bezgrešno Srce. Teologija Bezgrešnog Srca proizlazi iz teologije bezgrešnosti i sva je prema njoj usmjerena. Bezgrešno Srce je ponor veličine i svjetla. Stravičnoj poplavi grijeha Djevica suprotstavlja veličinu i ljepotu bezgrešnosti. To je najdublji smisao fatimske poruke. Gospa zna da naša narav nije navikla na žrtvu i ustrajnu molitvu. Zato nas u Fatimi poziva na molitvu krunice, dan po dan, s otajstvima koja nas sjedinjuju s Isusovim životom po Mariji. Ustanovila je pet prvih subota, kao vježbu koja nas približava njoj, dok nam molitva ne postane disanje i hrana; a zadovoljština u te dane vježba je za duh i tijelo da ojačaju u borbi protiv grijeha. Njezino Srce bit će s nama u tim trenutcima borbe, kao i u posljednjem času, kako je obećala.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 

7. dan

„Molite krunicu svaki dan da biste izmolili mir svijetu.! (13. Svibnja 1917.)

 

Bijela Gospođa na česmini, sjajnija od sunca, zatražila je od troje malih pastira da mole svetu krunicu za mir u svijetu i svršetak rata. Taj je zahtjev ponavljala u svakom ukazanju, a u jednom se nazvala Našom Gospom od Krunice. Krunica je molitva kontemplativna, molitva zadovoljštine, molitva koja nas stavlja u stav djece Božje pred Ocem nebeskim, u otajstva Kristova života koja preoblikuju naš život; molitva koja nas povezuje s Marijom, s kojom molimo i motrimo velike stvari. Takva molitva, takve velike i svete, a jednostavne riječi trebale bi učiniti i naše duše velikima i svetima. Gospa hoće da naša krunica bude popraćena žrtvom i zadovoljštinom. Tek tako će se naše srce očistiti i biti nalik njezinom, a krunica će postati moćno sredstvo.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 

8. dan

„Dolazim iz Neba.“

 

Kako smo malo svjesni Božjeg Neba, koje je naša domovina i baština. Isus ga obećava: milosrdnima, siromašnima u duhu, čistima srcem… Zaboravili smo na Nebo i na posljednje čovjekove stvari. Gospa u Fatimi podsjeća nas na njih: viđenje pakla, čistilišta i neba. Došla je pokazati nam put u Nebo, ponovno nas pozvati u Nebo koje nam je Isus obećao i gdje nam je pripravio stanove. Viđenjem pakla Majka Božja u Fatimi uznemiruje našu pozornost. Izaziva u nama spasonosni strah. Gospa u Fatimi uvodi nas na put mudrosti i vjere. Poziva nas k sebi u Nebo i ujedno da molimo za duše u čistilištu. Dok smo na zemlji moramo žarko moliti da nas Gospodin očuva paklenoga ognja. Ako postanemo kao djeca, poput fatimskih pastirića, ući ćemo u Nebo. Jer takvih je Kraljevstvo nebesko.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 

9. dan

„Napokon će moje Srce trijumfirati.“

 

Fatimske poruke pretkazuju tragične trenutke za čovječanstvo, otkrivaju nam mistiku zla, njegovu razornu snagu s posljedicama u vremenu i vječnosti, u ovom i u drugom životu. No Gospa nam daje svoje Srce kao utočište, i čin posvete njezinu Srcu kao sredstvo za sprečavanje zla. Gospa nas poziva na sakramentalni život: ispovijed i pričest u neprekinutom slijedu pet prvih subota, uz molitvu svete krunice, razmišljanje o njezinim otajstvima u Gospinu društvu, a sve u čast njezinog Bezgrešnog Srca, s nakanom pružanja zadovoljštine za teške uvrede i za obraćenje grešnika. Svrha je ove pobožnosti: spasiti za vječnost „jadne grešnike“. Marija nas sa svojim trnjem ovijenim Srcem poziva na dragovoljne žrtve. Ona nas zove i treba. Prepustimo se plamenu ljubavi njezina Srca, da ono trijumfira u nama i osvoji sva ljudska srca.

 

Zaziv: Moj Isuse...

 

 

Naša Gospo Fatimska! Moli za nas!

Bezgrešno Srce Marijino! Moli za nas!

Slatko Srce Marijino! Budi naše spasenje!

Blaženi Franjo i Jacinto! Molite za nas!

 


 


Sastavila: s. M. Tarzicija Čičmak, OSC

Prema knjizi:

Yves Ivonides: Fatima da ili ne?


 

 

 

 

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio