• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Devetnica pred svetkovinu Presv. Srca Isusova

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

PRESVETOG SRCA ISUSOVA

Počinje u srijedu prije Tijelova.

 

Prije Devetog časa dio Litanija Presv. Srcu Isusovu.

Nakon večernje krunice:

 

Prvi dan – srijeda prije Tijelova

 

„Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u srcu Očevu, on ga obznani“ (Iv 1, 18).

 

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, ti si u vremenu zakucalo otkucajima naših ljudskih srdaca, da budeš s nama u svemu jednako, osim u grijehu; da kušaš sve naše radosti i boli te da ponovno uspostaviš izgubljeno prijateljstvo s Bogom. Učini nas misticima tvoje božanske ljubavi i daj da svaki čovjek pronađe put do tvojega Srca. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Drugi dan – četvrtak, Tijelovo

 

„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje“ (Lk 4, 18-19).

 

Srce Isusovo, Srce milosrdnog Samaritanca, koji je došao na zemlju da izbavi izranjena čovjeka i izliječi mu rane; ti si uspostavilo novo vrijeme, vrijeme svojega Srca, u kojemu siromasi, tužni, potlačeni, zaboravljeni, progonjeni i ucviljeni nalaze izvor mira i utjehe. Dođi u snazi svoje ljubavi u ovaj naš svijet, u kojemu mnogi leže na putu duhovne i tjelesne bijede, i povij im rane. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Treći dan – Petak nakon Tijelova

 

„Brzo iznesite haljinu najljepšu i obucite ga! … Pogostimo se i proveselimo, jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!“ (Lk 15, 22.23).

 

Srce Isusovo, radosti Očeva i radosti naša, ti si nam objavilo nezamislivu, nadspoznatljivu i čudesnu ljubav Očevu prema čovjeku, kada si milosrdno praštalo grešnicima, s njima jelo i pilo, primalo njihovo gostoprimstvo. Plamenom svoje očišćujuće ljubavi pročisti naša shvaćanja i odnose da nikoga ne osuđujemo i ne otpišemo. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Četvrti dan – subota nakon Tijelova

 

„Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca“ (Mt 11, 29)

 

Srce Isusovo, blagi Učitelju, privuci nas svojim krepostima da ih nasljedujemo i tako pridonesemo širenju tvoga kraljevstva ljubavi. Učini blagim i poniznim naše srce, srca naših poglavara, srca svih građana, srca svih kršćana, naročito srca svojih svećenika i tebi posvećenih osoba. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Peti dan – nedjelja nakon Tijelova

 

„Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke“ (Lk 22, 15).

 

Srce Isusovo, bezdane domišljate i svemoguće ljubavi, ti si ustanovilo sakrament svoje ljubavi, presvetu Euharistiju, u kojoj si stalno s nama i među nama, za nas ovdje i sada, sve do konca vremena. Ti u svetoj Žrtvi trajno pružaš Ocu zadovoljštinu za naše grijehe i činiš nas dionicima svoga prijateljstva, svoje prisutnosti i svoga božanskoga života. Daj da postanemo svjesne da nas nisi ljubio za šalu, kako si rekao bl. Anđeli Folinjskoj, nego da tvoja ljubav uistinu žeđa za našom – i traži odgovor. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Šesti dan – Ponedjeljak nakon Tijelova

 

„Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“ (Lk 23, 34)

 

Srce Isusovo, more prevelike boli zbog ljudskoga neznanja, zloće i okorjelosti. Neka su blagoslovljene i Ocu prikazane sve patnje tvojega Srca u vrijeme zemaljskoga progonstva, muke i smrti. Daj nam upoznati vrijednost i veličinu tvojih patnja, u vrijeme tvoje muke na križu, i da ti odgovorimo osjećajem zadovoljštine, žarke mistične ljubavi i pobožnosti, jer ovdje svaka misao zadrhti i zaustavlja se. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Sedmi dan – Utorak nakon Tijelova

 

„Jedan od vojnika kopljem mu probode bok i odmah poteče krv i voda“ (Iv 19, 34).

 

O Srce Isusovo, probodeno najprije kopljem božanske ljubavi, a zatim kopljem ljudske zloće“ (sv. Bonaventura), stojim pred tobom bez riječi, u dubokoj potresenosti. Ovdje treba dati mjesta ljubavi, izljevu osjećaja i suza. Slušam riječi koje si uputio svetoj Margareti Alacoque: „Gle ovo srce koje je toliko ljubilo ljude da se potpuno iscrpilo i istrošilo“. Ostajem u promatranju ovoga prizora i molim te da me prožme ljubav i bol, da sa svetim Franjom plačem što „Ljubav nije ljubljena“. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Osmi dan – Srijeda nakon Tijelova

 

„Ostanite u mojoj ljubavi“ (Iv 15, 9)

 

Srce Isusovo, ovom svojom uzbudljivom molbom pozivaš me da ti odgovorim činom posvete, svojevoljnom i zahvalnom obnovom krsne posvete. Združujem s njome potpuno predanje same sebe tebi, svega što jesam i što imam, nasljedujući tako tvoju posvetu Ocu: „Sve moje tvoje je, i tvoje je moje“ (Iv 17, 10). Daj da ostanem u tvojoj ljubavi. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

Deveti dan – Četvrtak nakon Tijelova

 

„Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama“ (Lk 22, 28). „Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!“ (Mt 26, 38)

 

Srce Isusovo, ovim svojim pozivom pozivaš me da ti odgovorim zadovoljštinom, da se pridružim tebi koje si jedino dalo zadovoljštinu Ocu. Uputi me na život svetosti i pravednosti; budi mi nadahnuće u svim mojim činima. Povećaj u meni ljubav prema tebi, kako bi moja duša postala osjetljivom na tvoje patnje te se u ljubavi sjedinila s tobom u djelu spasenja ljudi. Molimo te.

O. Srce Isusovo, usliši nas!

 

ČIN POSVETE PRESV. SRCU ISUSOVU

Na svetkovinu Presv. Srca i Krista Kralja

 

Nakon večernje krunice:

 

Isuse preslatki, otkupitelju ljudskog roda, - pogledaj na nas, pred oltarom tvojim ponizno prostrte! - Tvoji smo, tvoji hoćemo da budemo; - a da mognemo s tobom što čvršće biti sjedinjeni, - evo se danas svaka od nas - drage volje posvećuje Presvetome Srcu tvojemu. - Tebe, istina, mnogi nisu nikada upoznali, - tebe su, prezrevši zapovijedi tvoje, mnogi odbacili. - Smiluj se jednima i drugima, dobri Isuse, - i sve ih pritegni k Svetome Srcu svojemu. - Kralj budi, Gospodine, ne samo vjernima - koji se nisu nikada odmetnuli od tebe - nego i rasipnim sinovima koji su te ostavili: - učini da se ovi u kuću očinsku brzo povrate - da od bijede i gladi ne poginu. - Kralj budi onima - koje ili kriva mišljenja zavaravaju - ili nesloga rastavlja, - i pozovi ih natrag u luku istine - i jedinstvo vjere - da naskoro bude jedno stado i jedan pastir. - Daj, Gospodine, Crkvi svojoj, - sigurnu, potpunu slobodu, - udijeli svim narodima mir i red, - učini da s čitave zemlje jedan odjekuje glas: - Budi hvala božanskom srcu - koje nas je spasilo; njemu slava i čast u vijeke. Amen.

 

ČIN POSVETE PRESV. SRCU ISUSOVU

SVAKOG PRVOG PETKA

 

O Božansko Srce, neizmjerno dostojno svake ljubavi i klanjanja, ranjeno Srce Isusovo, posvećujem predajem svu sebe tebi. U tebe stavljam samu sebe i cijelu svoju zajednicu i čitavu Serafsku obitelj sv. Oca Franje. Molim te, očisti je svojom krvlju, zapali je svojom ljubavlju, obilježi je znakom svojega križa tako da uvijek u svemu i posvuda bude dostojna svojega svetoga poziva, dostojna svojega Oca koji je nosio svete rane, dostojna svoje Serafske Majke sv. Klare i Serafskoga naučitelja sv. Bonaventure, dostojna samog tvog ranjenog Srca kojemu je posvećujem, raspeti moj Isuse. Sve to molim te po zaslugama probodenog Srca tvoje i naše Majke, presvete Djevice Marije, i po zagovoru svih svetaca koji su na zemlji častili tvoje preljubljeno Srce. Amen.

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio