Devetnica pred svetkovinu Gospe Fatimske

  • Ispis

 

DEVETNICA PRED SVETKOVINU

GOSPE FATIMSKE/BEZGR. SRCA MARIJINA

4. – 12. svibnja

 

Prije Devetog časa: recitira se skupina zaziva iz Litanija Bezgr. Srcu Marijinu.

 

Nakon krunice:

 

Moj Bože!* Vjerujem u Te, klanjam Ti se, uzdam se u Te i ljubim Te. Molim Te da oprostiš onima koji ne vjeruju u Te, ne klanjaju Ti se, ne uzdaju se u Te i ne ljube Te.

Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti tijelo, krv, dušu i božanstvo Isusa Krista, prisutna u svim svetohraništima svijeta u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima te vrijeđaju. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i Bezgrešnog Srca Marijina, molim te za obraćenje jadnih grešnika. Amen.

 

Antifona: Moje srce kliče u Gospodinu, u Bogu svojem podižem glavu svoju jer sam se obradovala u spasenju tvojemu.

 

R. Učini me dostojnim da te hvalim, Djevice presveta.

O. Daj mi jakost protiv neprijatelja svojih.

 

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si u Srcu Blažene Djevice Marije pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetomu, udijeli milostivo da mi koji pobožno slavimo blagdan njezina prečistoga Srca uzmognemo živjeti po Srcu tvome. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.