• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Post u Pravilu sv. Klare

 

Post u Pravilu sv. Klare

 

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

Korizma je vrijeme kada se odlučujemo na duhovnu borbu molitvom, postom, sakramentalnim životom i djelima milosrđa. Sv. Klara je to primjenjivala ne samo u nekim razdobljima godine, nego tijekom cijele godine. Izdvajam samo post kao jedan od elemenata koji je Klara smatrala važnim te ga uvrstila u svoje Pravilo.

„Neka sestre sve vrijeme poste. A o Rođenju Gospodinovu, u koji god dan dođe, mogu dvaput jesti. Maloljetnice, slabe i one koje služe izvan samostana neka se, po uviđavnosti opatice, milosrdno oslobode posta. No u vrijeme očite nužde sestre nisu obvezane na tjelesni post“ (PrKl 3,8-11).

Legenda sv. Klare kao i svjedočanstva sestara na postupku ističu Klarin izvanredan post: „U postovima je bila toliko stroga u svojoj uzdržljivosti da bi od mršave poputnine, koju je uzimala, jedva jedvice mogla tjelesno živjeti da je nije hranila druga snaga. Naime, sve dok je bila zdrava, čitavu bi veliku četrdesetnicu i četrdesetnicu sv. Martina propostila o kruhu i vodi, samo bi u nedjelje, ako ga je bilo, okusila malo vina. I da se još diviš, slušatelju, onomu što ne možeš nasljedovati: tri dana u tjednu, to jest ponedjeljkom, srijedom i petkom, u vrijeme onih četrdesetnicâ, nije ništa uzimala za jelo. Tako su se naizmjence, jedan za drugim, izmjenjivali dani oskudne okrjepe i dani oštra mrtvenja, te se bdijenje posvemašnjega gladovanja na neki način prekidalo na svetkovinu kruha i vode“ (LegKl 18). Sestre su „sažalijevale svetu Majku, i suzama oplakivale one 'smrti' koje je dragovoljno podnosila“ te su vjerojatno tražile Franjino posredovanje. „Napokon su blaženi Franjo i asiški biskup zabranili svetoj Klari onaj poguban post triju dana, zapovjedivši joj da ne smije proći nijedan dan, a da ne pojede barem unču i pol kruha“ (isto).

Sličnu strogost prema sebi provodila je i Janja Praška, na što je reagirala Klara u svom Trećem pismu: „Ali jer ni tijelo naše nije tijelo od mjedi, ni snaga naša snaga kamena, naprotiv krhke smo i podložne svakoj tjelesnoj slabosti, molim te i u Gospodinu tražim, predraga, da mudro i razborito odustaneš od nekog nerazborita i nemoguće stroga posta na koji si se, doznadoh, dala; i to radi toga kako bi živa, živa slavila Gospodina, kako bi svoju razumnu žrtvu i žrtvu uvijek solju začinjenu Gospodinu prikazivala“ (3PJa 38-41). Klara je tu opomenu napisala nakon trideset godina iskustva ljudske krhkosti u kojoj je stekla mjerilo milosrđa i umjerenosti koje je uvijek primjenjivala prema drugima.

Zanima nas što je Klara mislila pod propisom svoga Pravila: „Neka sestre sve vrijeme poste“ (PrKl 3,8). Post je bio jedan od elemenata, ne drugotne važnosti, evanđeosko-pokorničkog načina života Siromašnih sestara. Usporedba Klarinog Pravila s ondašnjim postojećim praksama posta drugih redova te kanonskih propisa Crkve pokazuje da je njezin propis o postu jedan od najstrožih i da nema uzora u prethodnim samostanskim zakonodavstvima. Čitamo li naime Klarin propis u svjetlu Hugolinovog pravila i Trećeg pisma Janji Praškoj, u kojemu Klara opisuje način posta u svetom Damjanu, zaključujemo da je njezin post: neprestani post, ili jedan obrok dnevno kroz cijelu godinu, osim Božića i nedjelje, uvijek korizmena jela (isključeni su, dakle, mliječni proizvodi). Hugolinovo pravilo (1218.-1219.) donosi potanje propise o postu, tako da neki smatraju kako je Klara u svome Pravilu ublažila post. Međutim, usporedba pokazuje suprotno, što daje zaključiti da zakonodavac, kakav je Hugolin, ne bi napisao tako stroge propise koji nadilaze crkvenu i samostansku praksu, nego je unio u pravilo ono što je vidio da se živi u samostanima damjanitkinja, to jest u sv. Damjanu i s njime povezanim samostanima. Bio je to post svojstven pokretu gradskih rekluza onoga vremena, kojemu su Klara i njezine sestre na neki način pripadale.

Post je jedna od vlastitih karizmatskih crta Reda siromašnih sestara, a ne samo osobni Klarin poziv na askezu. Klara ne bi unijela u pravilo nešto što je svojstveno samo njoj ili nekolicini sestara. To što ona u svoje pravilo nije unijela ublaženi post iz Hugolinovog ili Inocentovog pravila (1247.) znači da su sestre rado postile i post smatrale važnim.

Pitamo se zašto su Klara i njezine sestre postile i zašto tako strogo? Najstariji izvori, kao što je Vita prima Tome Čelanskoga, za razliku od kasnijih izvora koji ističu Klarinu askezu, povezuju njihov post sa siromaštvom: „Sve su ukrašene zaslugom najuzvišenijega siromaštva te jedva kada ili nikada pristaju na to da se u krajnjem slučaju iziđe u susret njihovoj prehrani i odijevanju“ (1Čel 19). Klara sama povezuje post sa siromaštvom kada piše Janji Praškoj: „svom ste dušom i nagnućem srca radije izabrali presveto siromaštvo i tjelesnu oskudicu“ (1PJa 6). Također u svojoj Oporuci spominje: „oskudice, siromaštva, napore, nevolje“ (OporKl 27). „Oskudica“ se ponajprije odnosi na odijevanje i prehranu, ono najnužnije za preživljavanje.

Sestre su to mogle izabrati i živjeti „svom dušom i nagnućem srca“ (1PJa 6) i čak smatrati sve to „velikom nasladom“ (OporKl 28) jer su imale jedan drugi razlog: nasljedovanje Krista siromašnoga i raspetoga. Nekoliko redaka prije propisa o postu Klara govori o odijevanju sestara gdje to upravo potvrđuje: „Iz ljubavi prema presvetome i preljubljenome djetetu povijenom u pelene i položenom u jasle i presvetoj majci njegovoj opominjem, molim i potičem svoje sestre da uvijek nose jeftinu odjeću“ (PrKl 2,25). Dakle, iz ljubavi prema Kristu sestre su htjele živjeti siromašne poput pravih siromaha: biti gladne, trpjeti hladnoću i nositi jeftinu odjeću.

Nasljedovati Krista siromašnoga može se shvatiti na različite načine i prema tome pojedini samostani ili Redovi točno određuju u svojim pravilima kako treba živjeti siromašno. Tako s jedne strane siromaštvo može biti asketsko iskustvo pa će i propisi o postu biti točno određeni u koje se dane smije što jesti. S druge strane, može se izabrati siromaštvo kao nesigurnost: siromasi ne znaju hoće li sutra imati što ili dovoljno za pojesti, ide se u prošnju i radosno se prima što god se dobije. Znamo da se Klara veselila komadićima kruha (LegKl 14). Iz toga razloga vidimo Klaru pomalo uznemirenu i zabrinutu kada se približilo vrijeme objeda a u samostanu nije bilo dovoljno kruha ili ulja da se začini jelo za bolesne sestre (LegKl 15-16).

Sveta Klara i sv. Janja Praška osobno su živjele asketsko siromaštvo u svim njegovim oblicima, ali za svoje samostane izabrale su „povlasticu siromaštva“, a to znači siromaštvo kao nesigurnost: postiti i živjeti od milostinje, onako kako to žive nedragovoljni siromasi.

Međutim, unutar strogog propisa o neprestanom postu, vidimo zlatnu riječ: milosrđe. Opatica je pozvana promatrati svoje sestre i uvidjeti njihove potrebe i mogućnosti, uzeti u obzir njihovu krhkost i milosrdno ublažiti strogost načina života. Ponekad će morati umirivati skrupuloznost neke sestre, kao primjerice sestre Cecilije: „Jedna [je] sestra, zvana sestra Cecilija, jako kašljala i čim bi započela jesti taj bi se kašalj pojavio tako da se činilo da bi se mogla ugušiti. Zbog toga joj je spomenuta Majka, jednoga dana šestoga u tjednu, dala da pojede malo pogače, što je ona uzela s velikim strahom. Jela je samo zbog naredbe svete Majke. I otada nije više osjetila tu bolest“ (PostKl 4,9). Sestra Cecilija se bojala pojesti pogaču ne zbog kašlja nego jer je pravilom bilo zabranjeno petkom jesti kuhanu hranu, no Klara ju je umirila.

U Legendi sv. Janje Praške imamo čak primjer kako su sestre dugo gladovale i jednoga petka netko je stavio sestrama u vrtuljak ribe. Premda je bio petak, dan strogog posta, sestre su jele, a s njima i Janja i još k tomu riba je bila pripremljena po njenu ukusu (J. Nemec, Sv. Janja Praška, Symposion, Split 1991, str. 66.). Ovdje imamo primjer dvostrukog milosrđa, poglavarice Janje koja je dopustila da se petkom zajednica nasiti i Božjeg milosrđa koje je potaknulo nepoznatog dobročinitelja da sestrama pribavi hrane.

Poznato je da je i sv. Franjo puno postio, no u svoje je Pravilo unio veoma ublaženi način posta. Zašto propisi o postu za Manju braću nisu tako strogi kao za Siromašne sestre? Odgovor je vjerojatno u tome što post sestara odgovara itinerantskom načinu života braće koja su, idući svijetom i propovijedajući, podnosila brojna odricanja, oskudice, hladnoću i glad. Budući da sestre nisu mogle putovati niti propovijedati, nadopunjavale su što su najbolje mogle rad Manje braće odričući se hrane.

Klarin propis o neprestanom postu poticaj je nama da od korizme ne pravimo vrijeme za izvanredne stvari. Ne, korizma je vrijeme kada moramo sve što redovito činimo činiti uredno, sve staviti u svoj red, od kaosa načiniti red. Sebe staviti u red. To trebamo činiti zapravo uvijek, ne samo u korizmi. Stoga naša odluka da postimo u ovome ili onome, od ovoga ili onoga, na ovaj ili onaj način, ima biti neprestana. Vrijedi dakle Klarin propis da se posti „u svako vrijeme“.

Nova pjesma siromahâ

 

Nova pjesma siromahâ


Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

Nakon poglavlja o primanju sestara u zajednicu, na ugaonom kamenu evanđeoske riječi: „Idi, prodaj što imaš i podaj siromasima… A onda dođi i idi za mnom“ (Mt 19,21), Klara gradi zgradu Oblika života Siromašnih sestara. Treće poglavlje posvećeno je trilogiji: liturgijska molitva, post i sakramenti. Molitva, post i sakramentalni život, koje ne nalazimo zajedno ni u jednom od zakonodavnih izvora kojima se Klara služila pri sastavljanju Pravila, čine temelj evanđeoskog duhovnog života Siromašnih sestara, glavno oružje u njihovom crkvenom poslanju, što odgovara trilogiji u Potvrđenom pravilu za Manju braću: liturgijska molitva, post i itinerantski život.

U ovom izlaganju posvetit ćemo se početnim redcima 3. poglavlja: „Pismene sestre neka mole božanski časoslov po običaju Manje braće, za što mogu imati brevijare, i neka čitaju bez pjevanja“ (PrKl 3,1). Prvotna zadaća sestara jest molitva i to molitva Crkve. Evanđeoski život Siromašnih sestara poprima liturgijski naglasak, u kontinuitetu s monaškom tradicijom, ali s posebnošću čak i u odnosu na Manju braću.

Ponajprije, Klara dopušta da sestre imaju brevijar. Brevijar je bio veliko bogatstvo; da ga se napiše bila je potrebna barem godina dana neprekidnog rada na njemu i vrijedio je koliko jedna kuća ili jedno gospodarstvo. Zbog skupoće, nije ga bilo lako nabaviti. Vjerojatno se Klara pitala u savjesti kako to pomiriti s najuzvišenijim siromaštvom, no, kao i sv. Franjo u Potvrđenom pravilu, mirno je prepisala dopuštenje koje je Franjo dao braći. To je svojstveno njezinoj razboritosti koja zna sve smjestiti prema ljestvici vrijednosti; ovdje uzvišeno siromaštvo daje prednost većoj vrijednosti: cjelovitom slavljenju Božanskoga časoslova u punom zajedništvu s Manjom braćom i Rimskom crkvom.

Osobitost liturgije sestara u odnosu na Manju braću i papinska pravila očituje se u kratkom zbijenom izričaju: „neka čitaju bez pjevanja“. Kada Klara tu ne daje nikakva objašnjenja, vjerojatno se radi o nečemu njoj veoma važnom. Isključivanje pjevanja u Božanskoj službi razlikuje Siromašne sestre od tradicionalnog monaštva kojemu je i sveti Damjan neko vrijeme pripadao kad ga je kardinal Hugolin uvrstio u Red svetoga Damjana. Naime, Hugolinovo i kasnije Inocentovo pravilo pridaju važnosti liturgijskom pjevanju monahinja. Međutim, Manja braća su također pjevala Božansku službu i sama Klara je, prema iskazu svjedoka, doživjela mistična iskustva vezana uz pjevanje braće. Poznato je njezino mistično božićno iskustvo kada je bila duhom prenesena u crkvu sv. Franje i „čula jutarnju i ostala bogoslužja koja su se obavljala te noći u crkvi Svetoga Franje, kao da je tu bila nazočna“ (PostKl 7,9). Sestre su u taj čas otišle u kapelu „čuti jutarnju“ (isto), što znači da su slušale braću kako u crkvi pjevaju i pratile ih tiho moleći svoju službu. Barem se tako zaključuje prema svjedočanstvima o liturgiji u dvostrukim samostanima, u kojima su monasi pjevali, a monahinje ih pratile u šutnji ili čitajući (tako svjedoči Jakov Vitrijski u svojoj Historia occidentalis, cap. XXII). Jednom, u Vazmeno vrijeme, Klara je tako čula kako braća na Misi pjevaju antifonu Vidi aquam i to je se veoma dojmilo (usp. PostKl 14,8). Čini se da su Klara i sestre bile veoma pozorne na to slušanje i da je ono utjecalo na njihov duhovni život. Da bi bolje čula riječ, Klara dopušta da se skine zavjesa i vratašca s rešetke s koje su sestre slušale „Božju riječ“ ili „službu Božju“ (usp. PrKl 5,10.13)

Klarin strogi propis o nepjevanju možemo protumačiti jedino njezinom željom da se među sestrama održi „sveto jedinstvo“, da ne dođe do podjele na one više i one niže, na konverze koje obavljaju kućne poslove, i korske sestre koje su stoga slobodne posvetiti se liturgiji i studiju. U svetome Damjanu postojale su već razlike među sestrama s obzirom na pismenost i s obzirom na klauzuru (klauzurne i one koje obavljaju poslove izvan klauzure). Unatoč tim razlikama, sestre su ljubomorno čuvale duh bratstva.

Drugi razlog jednostavnosti liturgije u svetome Damjanu leži u težnji da zajednica zadrži svoj prvobitni evanđeosko-pokornički identitet što obuhvaća jednostavnost života, puno sati rada i puno sati jednostavne molitve, napose noću. To nam je poznato i iz života prvobitnog Franjinog bratstva. Sestre su, kao i braća, danju radile radi uzdržavanja, a noću se predale kontemplaciji. Njihovo jednostavno i jednolično govorenje časoslova odgovaralo je onomu što je Franjo poručio braći: „da klerici mole časoslov pobožno pred Bogom, ne pazeći na melodičnost glasa, nego na skladnost duha: da glas bude skladan s duhom, a duh skladan s Bogom, kako bi mogli čistim srcem ugoditi Bogu, a ne slatkim glasom gladiti uši puka“ (PRe 41-42). Ta željena pobožnost i sklad glasa i duha te duha i Boga plod je djelovanja Duha Gospodnjega kojega Klara toliko želi sestrama koje „ne znaju slova“ (PrKl 10,8).

Neukost sestara, bilo književna bilo glazbena, stavlja sestre u položaj siromašnih i malenih i naoko na rub predivne liturgije Zapadne crkve. Međutim, Klara potiče sestre neka nauče jednu osobitu znanost: „neka paze na ono što uvijek iznad svega moraju željeti: da imaju duh Gospodnji i njegovo sveto djelovanje, da mu se uvijek mole čista srca, da imaju poniznosti i strpljenja u nevolji i bolesti, da ljube one koji nas progone, kore i optužuju. Ta Gospodin veli: Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen“ (PrKl 10,9-13). To što Klara traži od svojih sestara neumoran je posao, sličan pripremi brevijara: čitav postupak dok se ne dobije fina pergamena pa do ispisivanja svetoga teksta.

Na koncu dragovoljna neukost koja ne teži za poznavanjem slova i odriče se melodičnosti glasa dovodi do preobrazbe u Krista progonjenoga, raspetoga, koji obećava kraljevstvo nebesko. To je Klara htjela od svojih sestara. Unutarnju preobrazbu. Poruka je nama da od svakog svojeg nedostatka možemo načiniti pjesmu Gospodinu. Traži se čisto srce koje teži za Duhom Gospodnjim i predaje se njegovom svetom djelovanju, a očituje se u poniznosti i strpljivosti u bolesti i svemu što nas progoni i ponižava. To čini naš prijelaz, našu Pashu.

Tjedni kapitul kod sv. Klare

 

Tjedni kapitul kod sv. Klare

 

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

Važni element povezanosti u Franjinome bratstvu bili su redoviti kapituli. U početku se radilo o redovitom sakupljanju sve braće, koja su gotovo spontano dolazila k Franji nakon dužeg izbivanja, pošto bi ih Franjo bio poslao „dvojicu po dvojicu“ da naviještaju pokoru. Uzajamna čežnja vratila bi ih sve istovremeno k Franji. Braća bi zatim izvješćivala Franju o svemu što su doživjela, priznavala prekršaje i molila za ukor i pokoru. Franjo im je pak temeljitije izlagao nakane njihova načina života (usp. 1Čel 29-30).

U Pravilu sv. Klare nalazimo govora o tjednom kapitulu: „Opatica je dužna najmanje jedanput tjedno sazvati svoje sestre na kapitul, na kojemu i ona i sestre moraju ponizno ispovjediti opće i javne pogreške i nemarnosti. Neka tu o stvarima o kojima treba raspravljati radi koristi i časti samostana raspravlja sa svim svojim sestrama: jer često Gospodin mlađoj objavljuje što je bolje“ (PrKl 4,15-18). Govor o tjednom kapitulu umetnut je unutar govora o ulozi i zadaći opatice. Propis o tjednom kapitulu ima svoj izvor u Benediktovu pravilu, ali se od njega u mnogočemu razlikuje.

Ponajprije, sv. Benedikt ne upotrebljava pojam capitulum u tom smislu, nego je on nastao koje stoljeće kasnije iz običaja da se nakon Prvog časa čita poglavlje (capitulum) iz Pravila, na što opat daje kratko tumačenje i slijedi podjela dnevnih poslova. Zatim sv. Benedikt propisuje da „svaki put kad se u samostanu radi o nečem važnijem, opat sazove cijelu zajednicu te sam iznese o čemu se radi. Saslušavši savjet braće, sam razmotri stvar i uradi što misli da je korisnije. Zato odredismo da se svi pozovu na savjetovanje jer Gospodin često mlađemu otkriva što je bolje“ (Pravilo sv. Benedikta 3,1-3).

Prema Pravilu sv. Klare opatica ima pravnu dužnost – „opatica je dužna“ – sazvati „najmanje jedanput tjedno“ sestre na kapitul, a ne samo kada je potrebno raspraviti o važnim pitanjima. Bio je to susret redovitog karaktera, sastavni dio redovitog života zajednice. Kapitul je započinjao pokorničkim činom „poniznog ispovijedanja općih i javnih pogrešaka i nemarnosti“. Klara u tom pokorničkom činu izjednačava opaticu sa svim sestrama. „Ona i sestre moraju ponizno ispovjediti“ svoje nedostatke protiv zajednice i zajedništva. Tako se njihova srca stavljaju u položaj poniznosti i istine, što su veoma važni uvjeti za raspravljanje o onomu što se odnosi na dobro svih, bez osobnih interesa ili negativnih osjećaja. Ništa kao priznavanje vlastitog grijeha ne otvara srce djelovanju Duha Svetoga. Istina, poniznost i obiteljski duh obilježavaju kapitule Siromašnih sestara, prema Klarinu pravilu.

Nakon toga prelazi se na raspravljanje o stvarima koje su na korist i na čast samostana. Opatica raspravlja sa svim svojim sestrama ne praveći razliku između važnijih i manje važnih pitanja. Na srcu joj je da sve bude na korist (utilitas) i na čast (honestas) samostana. Dok sv. Benedikt govori samo o utilitas, sv. Klara u stoljeću općina i trgovine mora dodati i honestas jer ono što je korisno ne mora nužno uvijek biti u skladu s vlastitim životnim staležom, u ovom slučaju s Oblikom života Siromašnih sestara. Dok kod sv. Benedikta opat zatim razmišlja sam nakon što je čuo mišljenje sve braće, kod sv. Klare konačna odluka nije prepuštena opatici samoj: sve se rješava na sastanku na kojemu majka sudjeluje kao „prva među jednakima“. Kapitul kakav je zamislila sv. Klara nije savjetodavno tijelo, nego organ vlasti kojim opatica stvarno dijeli svoju zadaću upravljanja, u pitanjima koja se tiču zajedničkog dobra. Time je vlast opatice ograničena.

Kapituli sv. Klare odvijaju se u ozračju sestarskog susreta i zajedništva. U zajednici koja živi u ozračju šutnje, povučenosti, pokore, kapitul je povlašteno mjesto susreta zajednice u kojemu jedinstvo uzajamne ljubavi, preko oproštenja koje je dano i primljeno, jača se i raste u raspoznavanju zajedničkog dobra.

Odlomak o tjednom kapitulu završava mudrom izrekom, preuzetom doslovno od sv. Benedikta: „jer često Gospodin mlađoj objavljuje što je bolje“. Ovdje „mlađi/iunior“ jest mlađi u redovničkom životu. Od XV. st. u rukopisima se umjesto iuniori pojavljuje minori, međutim najnovija istraživanja izvorne pergamene Pravila sv. Klare pokazuju da stoji „iuniori“. Premda je prvi izričaj više monaški, a drugi više franjevački, u oba slučaja riječ je o otvorenosti Duhu Svetom, o njegovom osobitom daru što ga daje čistom i poučljivom srcu.

Redovito „najmanje jednom tjedno“ razgovora među članovima jedne obitelji ili zajednice, prema modelu sv. Klare, ojačalo bi naše međusobne veze ljubavi i dalo prostora Duhu u našim odlukama prema Klarinom kriteriju procjenjivanja stvari: jesu li za nas korisne i časne.

U službi pomirenja

 

U službi pomirenja

 

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

Za vrijeme postupka proglašenja svetom Klare Asiške, sestra Franciska je iznijela: „kada je drugom zgodom netko rekao spomenutoj gospođi Klari da grad Asiz ima biti izdan, ta je gospođa pozvala svoje sestre i rekla im: 'Mnoga smo dobra primile od ovoga grada i zato moramo moliti Boga da ga brani'“ (PostKl 9,3; usp. LegKl 23). Ovaj događaj je jedan od najpoznatijih zajedno s događajem obrane grada od Saracena (PostKl 9,2; LegKl 21-22).

„Mnoga smo dobra primile od ovoga grada i zato moramo moliti Boga da ga brani.“ Kao da se radi o ispunjavanju uvjeta nekog trgovačkog ugovora: ako je grad snabdijevao sestre materijalnim dobrima, treba mu povratiti duhovnim dobrima. Unutar ove razmjene nalazi se točno određena svijest: Klara i njezine sestre znaju da duguju gradu koji omogućava njihovoj zajednici da živi.

Proučavatelji znamenitih srednjovjekovnih žena[1], napose redovnica, to jest Bogu posvećenih na ovaj ili onaj način, vide osobitu ulogu koju su one igrale u javnome životu gradova. Radi se o mistikinjama koje su pronalazile posebne religiozne simbole i znakovlje kako bi postigle politički utjecaj unutar gradske stvarnosti, napose Italije od sredine 13. do sredine 14. stoljeća. Da bi to ostvarile, ove svetice utjecale su se „tehnikama“ koje su išle od skrovitosti ćelije do proročkih provala na gradskim trgovima (Ruža Viterbska), strastvenih rasprava s hereticima (Klara da Montefalco), mirotvornog rješenja u borbama među gradskim strankama (Humilijana de' Cerchi, Margarita Kortonska), oslobođenja vlastitoga grada od opasnosti osvajanja (Klara Asiška) i do dopisivanja s najvišim autoritetima onoga doba (Katarina Sijenska). Ove svetice izgradile su ugled utemeljen na mističkoj i karizmatskoj moći.

Koja su bila konkretna sredstva u rukama tih žena za vršenje tolike moći? Prvo što im je zajedničko jest da one bježe od javnosti i u isto vrijeme javnost govori o njima na svakom koraku. Bula proglašenja svetom Klare Asiške najbolje to izriče: „Klara je živjela skrovito, ali je njezin život bio očevidan; Klara je šutjela, ali je njezin dobar glas vikao; krila se u ćeliji, a bijaše poznata u gradovima“ (BulKl 4). Sredstva kojima su raspolagale bilo je proroštvo, proročke radnje, molitva i čudesa.

„Proroštvo je služba koja je ponekad bila dana ženama“, kaže Toma Akvinski. Proroštva sv. Klare i drugih talijanskih svetica između 13. i 14. st. nemaju širinu kao u slučaju sv. Hildegarde iz Bingena i kasnije sv. Brigite Švedske i sv. Katraine Sijenske. Radi se o „mjesnim“ proroštvima, vezanima uz okruženje u kojemu su svetice živjele. Imamo primjer bl. Helene Enselmini, Siromašne gospođe iz Arcelle i učenice sv. Antuna Padovanskoga. Pogođena bolešću još kao vrlo mlada, ostala je bez mogućnosti govora. Međutim, njezine susestre razvile su sustav komuniciranja s njome izgovarajući abecedu sve dok ona ne bi dala znak o kojem se slovu radi. I tako su sestre doznale od nje velike Božje objave. Jedna od njih naviješta da su grijesi naroda postali preteški. Ne samo da je Helena imala utjecaja među svojim sestrama, nego i među ljudima vani, napose muškarcima, napose fratrima, upozoravajući ih „da se čuvaju pohlepe“. Tako je na jedinstveni način nadišla mentalitet i crkveni stav od apostolskih vremena neka žene u crkvi šute (usp. 1Kor 14,34). Anđela Folinjska uputila je kritiku umišljenim učiteljima „koji mnogo kažu, a malo čine“. Umiltá da Faenza obraća se neposredno muškoj publici ističući svoju posredničku ulogu: „On [Bog] je govorio meni u tajnosti, ja vam obznanjujem javno“, „znajte, braćo, da ono što vam govorim, nije od mene, nego je to božanski govor“. Sličan mehanizam ugleda čini se da nalazimo u Blagoslovu sv. Klare Asiške kada se obraća istovremeno svojim duhovnim kćerima i sinovima.

Kao i u Starome zavjetu, tako su i ove svetice proricale ne samo riječima nego i određenim radnjama. Radi se o simboličkim činima kao kod Sperandije da Cingoli koja je išla gradom noseći crveni križ u jednoj i bijelu golubicu u drugoj ruci, okružena djecom koja su na njezin povik: „Bogu hvala!“ odgovarala: „Tako je“. Ili neka druga koja je odjenula pokornički habit i godinama propovijedala gradovima i kaštelima evanđeoski mir. U oba primjera radi se o izlasku iz okvira klauzure i provođenju itinerantskog života. Ništa neobično u ono vrijeme, premda su pape osuđivali te redovnice. Slušatelji i promatrači ovakvih proročkih radnji znali su vrlo dobro njihovo značenje. Ne radi se o promicanju nekih pobožnosti, nego o pozivu na promjenu života. Tako treba shvatiti, primjerice, čin sv. Ruže Viterbske koja je „revno hodala gradom noseći križ i hvaleći ime Gospodina našega Isusa Krista i blažene Djevice Marije“. Viterbo je bio poprište sukoba između pape i cara i zbog toga udaren interdiktom. Zauzvrat, gradonačelnik je javno proglasio izgon Ružine obitelji uz oduzimanje dobara. To je dokaz da su podestá i njegova stranka u Ružinoj procesiji s križem pročitali političku, a ne pobožnu poruku.

Osobito snažan je primjer bl. Klare iz Riminija, udovice, zatim pokornice i klarise: „Neka je siromašna žena skupljala milostinju da bi otkupila ruku svojega muža kojemu su je za kaznu imali u zatvoru odsjeći. Međutim, žena nije uspjela isprositi toliki novac koji je općina tražila. Čuvši to, službenica Božja, potaknuta žarkim milosrđem, ode na gradski trg i popne se na kamen i stade vikati hoće li je netko kupiti, da otkupi jednu ruku koju se ima odsjeći. Stvar se razglasila gradom i doprla do gospode Malatesta koji su čuli što je učinila jedna ženica. Poslali su po nju i kazali joj: 'Učinit ćemo ti to besplatno'“. I tako je oslobođen zatvorenik bez ikakve naknade. Ovaj primjer zanimljiv je iz više razloga. Klara ide u pomoć neposredno ženi, ne njezinu mužu. Budući da Općina izriče presudu, odlazi na trg gdje se nalazi općinska zgrada. Uspinje se na kameni blok s kojega su trgovci običavali izvikivati svoju robu i prodaje samu sebe kao ropkinju. Tim činom pokornica je izazvala javno mnijenje. Klara, kći Chiarella di Pietro da Zacheo, potječe iz gibelinske obitelji, čije se propadanje povezuje s usponom gvelfske obitelji Malatesta (otac i brat poginuli su joj u borbi protiv njih). Upravo ta okolnost čini osobito znakovitu cijelu tu predstavu koju je napravila da spasi ruku onom čovjeku. Malateste, izazvani činom jedne „ženice“, iskazuju milost upravo kćeri svojih starih protivnika.

U tom sklopu proročkih radnji smješta se i poznati događaj iz života sv. Klare Asiške kada su Saraceni opsjedali grad i već se pojavili na klauzurnom zidu samostana. Klara, teško bolesna, dala je da je odvedu do vrata i stave pred njih, dok je ispred nje išla „srebrna škrinjica uokvirena bjelokošću, u kojoj se s velikom pobožnošću čuvalo Tijelo Svetoga nad svetima“ LegKl 21). I u ovom slučaju došlo je do ponude same sebe: „Pouzdajte se u Gospodina našega Isusa Krista jer će nas on osloboditi; a ja ću biti vaša straža [tj. jamac] da vam nikakvo zlo neće učiniti; a ako oni dođu, položite me pred njih“ (PostKl 3,18).

U Legendi sv. Klare djevice, kao i u svjedočanstvima na postupku, oslobođenje od Saracena pripisuje se snazi Klarine molitve, više nego li simboličkoj radnji. „I tako se molitvom toliko svete majke samostanu, sestrama i stvarima nije dogodila nikakva šteta“ (PostKl 4,14). Ovdje se radi o drugom obliku javne uloge svetih žena 13. st. One izvršavaju jednu nezamislivu radnju: posreduju kod svoga zaručnika, Krista, za sva pitanja koja prisutnost monaštva u povijesti drži hitnima. Njihova molitva postaje tako akcija: akcija koja prelazi zidine samostana, postajući čimbenikom na kojega se računa. One nastojanje oko osobnog posvećivanja nikada nisu shvaćale kao bijeg od odgovornosti prema svijetu nego, naprotiv, čak i u tjelesnoj odijeljenosti od svijeta, osobno posvećivanje predstavljalo je uvijek prvi bojni red u zajedničkoj borbi protiv zla. Primjer te svijesti nalazimo u jednom viđenju bl. Helene Enselmini: „Vidjela je također jednu lijepu livadu na vrhu nekog visokog brda i mnoštvo redovnika koji silaze natovareni prtljagom. I spoznala je u duhu da su ta prtljaga molitve, discipline i dobra djela koja redovnici prinose Bogu za sve“.

Kod Humilijane de' Cerchi nalazimo sličnu potvrdu gore rečenoga: ostavši udovicom, prvi dio svojega života posvećenog Bogu posvetila je brizi za siromahe. Onda je prekinula svoju aktivnost i povukla se u ćeliju u obiteljskoj kući i više nije izlazila, nego se potpuno posvetila molitvi. Na neki način zaboravila je na siromahe. Međutim, nije ostala nezainteresirana na opći život u gradu. Kada je u gradu došlo do krvavih stranačkih borbi, nije se dala smesti da gleda napolje što se događa nego je ostala ustrajna u molitvi. Služba molitve bila je vrijednost koja je značila i drugim ljudima, zato su se utjecali molitvama tih svetica u trenutcima životnih opasnosti i prijetnje miru. Tim putem su i do sv. Klare Asiške dopre vijesti o pogibeljnom položaju grada. Ove svetice često su uspijevale ondje gdje nisu imali uspjeha ni biskupi ni redovnici. Česta su njihova posredovanja i za oslobođenje osuđenih na smrt. No najčešće je njihovo posredovanje za mir. Radi se ponovno o spomenutom „uzvraćanju milostinje“. Primjerice kod sv. Margarite Kortonske: „Jednoga joj dana Gospodin, koji je posrednik između Boga i ljudi, reče: 'Što bi rekla, kćeri moja, ako je došlo vrijeme da stanovnici Cortone blagoslivljaju milostinju koju su ti davali, kada te učinim glasom u pustinji? Propovijedaj mir među stanovnicima Cortone, jer sam te učinio propovjednicom mira; dao sam im taj dar kao plaću za pobožnost i poštovanje što su ga, iz ljubavi prema meni, imali prema tebi“.

Kada bi sva sredstva bila iscrpljena, preostajalo je još jedno: čudo. Vraćamo se ponovno svetoj Klari Asiškoj u slučaju opsade Vitala iz Aversa: Klara je „zapovjedila da ujutro rano sestre dođu k njoj. Ujutro rano sestre su došle preda nju kako im je zapovjedila. I kada su došle, spomenuta je gospođa naredila da se donese pepela. Skinula je sva platna sa svoje glave i isto naredila svim ostalim sestrama. A zatim, uzevši pepela, posula ga najprije sebi po glavi, vrlo obilno, jer je ponovno ostrigla kosu; a zatim ga posula po glavama svih sestara. Nakon toga zapovjedila je da sve pođu na molitvu u kapelu. A idućega jutra ta je vojska otišla, slomljena i razbijena“ (PostKl 9,3). Svjedokinja još dodaje: „Toga dana molitve sestre su se odricale posteći o kruhu i vodi. A neke od njih toga dana nisu ništa jele“. Pepelom, molitvom i postom Klara se borila protiv rata. Možda obeshrabrena ishodom svoje molitve prethodne godine, kada su Saraceni prodrli i u samostan, Klara se usudila moliti Boga ono što nitko nije mislio da se može dogoditi: oslobođenje grada od vojske Vitala iz Aversa. Priznanje koje je Klari dano zbog toga vidi se u izjavi iste svjedokinje: „I otada nikada više grad Asiz nije nad sobom imao nikakvu vojsku“.



[1] Kao izvor za ovaj članak poslužilo mi je izlaganje M. Bartoli, Chiara e le altre. Il ruolo pubblico delle donne sante nell'Italia del XIII secolo u Atti del Convegno Internazionale Clara claris praeclara. L'esperienza cristiana e la memoria di Chiara d'Assisi in occasione del 750 anniversario della morte, Edizioni Porziuncola, Assisi, 2003., str. 403-417.

Sv. Koleta u službi obnove i jedinstva Reda

 

Sv. Koleta, u službi obnove i jedinstva Reda

 

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

 

Sv Koleta14. i početak 15. stoljeća bilo je za Franjevački red veoma burno razdoblje. Bilo je tu veliko mnoštvo Manje braće koje je živjelo ponešto raspuštenim životom, u bogatim samostanima, zadovoljno svojim nagodbama s Pravilom. Istovremeno se oblikovala manja skupina, ili bolje više međusobno nepovezanih manjih skupina braće koja su se vratila strogom opsluživanju i ubrzo privukla simpatiju puka. Bili su kvasac za obnovu cijeloga Reda. Bilo je tu i neukrotivih odmetnika, proizašlih iz duhovnjaka, koji su bili žarišta nemira za Crkvu i za Red.

Kada se sredinom 15. st. ojačao pokret opservancije, borbe unutar Reda bile su žešće; poglavari, provincijali i generalni ministri, bili su sveukupno braća dobre volje i skloni obnovi. Nastojali su očuvati jedinstvo reda, no svađe, nadmetanja, ljubomore i pritisci, koji obilježavaju cijelo 15. st., doveli su do odvajanja konventualaca i opservanata, neobnovljene i obnovljene braće.

Drugi red, klarise, kao da se držao ponešto ravnodušno na obnoviteljske napore braće s kraja 14. st. S druge strane, braća su bila previše zaokupljena svojim poteškoćama pa nisu u početku time opterećivala sestre. Međutim, obnova je nikla i među sestrama. Najprije u Francuskoj, po sv. Koleti, a zatim u Italiji, pod djelovanjem pokreta opservancije. To su dva velika i međusobno neovisna pokreta obnove među klarisama: koletinski i opservantski. Nas zanima koletinski pokret, koji je neovisan o opservanciji, koji se borio za jedinstvo Reda i u mnogočemu ima poruku za nas danas.

Sv. Koleta rođena je 1381. g. u gradiću Korbiju (Corbie), u Pikardiji. Vrlo rano započela je svoj Bogu posvećeni život, najprije kao begina, zatim u benediktinskoj opatiji, te napokon u samostanu klarisa urbanki (ublaženog Pravila po Urbanu IV.). Bili su to bezuspješni pokušaji ove žarke i mistične duše da nađe mjesto gdje se može posvetiti. Kako je redovništvo bilo u stanju mlakosti i udaljeno od svog izvornog ideala, Koleta je odabrala život kao rekluza, u zatvorskoj ćeliji prislonjenoj uz crkvu. Bila je pokornička franjevačka trećoredica. U svojoj zatvorskoj ćeliji primila je malo pomalo objave i viđenja o svom poslanju.

Osobito „je jednoga dana imala jedno čudesno i strašno viđenje“ u kojemu je vidjela i upoznala „sve staleže Crkve i svjetovnu vlast, od najvažnijih do najmanjih... Zatim su joj bili otkriveni nedostaci i uvrede protiv Boga i njemu veoma odvratne, koje su počinile vladavine i vlade svakog od tih staleža, kako oni najvažniji tako i oni manje važnosti i, kao posljedica, strašne kazne i muke kojima je svaki kažnjen... Objavljeno joj je da će se dogoditi obraćenje posredstvom obnovljenih Redova koje je sveti Franjo bio ustanovio... A naš slavni otac sveti Franjo, u nazočnosti Djevice Marije i blaženih nebeskih anđela, predstavio je našem preslavnom Spasitelju Isusu Kristu svoju službenicu [Koletu] i ponizno ga zatražio i pitao za spomenutu obnovu njegovih Redova, a time i popravak jadnih slabosti koje je ona vidjela u svim životnim staležima u spomenutom viđenju... Ovo prikazanje bilo je našemu Gospodinu veoma drago i milo te je On dobrostivo pristao na Franjinu molbu“ (svjedočanstvo s. Perrine, Koletine tajnice).

Istovremeno je nadahnuće o obnovi Reda dobio franjevac o. Henri de la Balme. Potražio je Koletu i obodrio je da prihvati volju Božju. Koleta napušta svoju klauzuru i upućuje se s malom skupinom svojih prijatelja k papi (protupapi) Benediktu XIII. koji joj je nizom povelja točno odredio i potvrdio poslanje i dao joj sve olakšice da ga može ispuniti. Papa ju je primio u Drugi red i primio njezine zavjete te je postala klarisom. Ono što je značajno jest da je u samome početku papa dao Koleti milosti da smije imati uza se dva brata franjevca, koji će biti pod njezinom upravom, u službi njezina poslanja, neovisno o njihovim poglavarima.

Koleta je pristupila obnovi razborito, bez izvanrednih prevrata. Računala je nadasve na ižaravanje vlastitoga primjera. Prvi njezin obnovljeni samostan bio je u gradiću Besançonu. Odmah je u cijelosti primijenila Pravilo sv. Klare.

 

Jedna od njezinih prvih odluka bila je odreći se svih samostanskih dobara da se tu uspostavi potpuno siromaštvo. To je odreknuće obnovila i potpisala 1412. g. cijela zajednica. Arhiv u Doubsu još čuva službeni spis odreknuća posjeda. Nakon njega obnovila je još jedan samostan i osnovala 15 novih u duhu svoje obnove.

Dok je Koleta učvršćivala zajednicu u Besançonu u gorljivom i redovitom životu, nametnuo joj se jedan drugi pothvat. Osjetila je potrebu da ima dobru braću za vremenitu i duhovnu pomoć svojim redovnicama. Snažan utjecaj sv. Kolete na Prvi red nije bio na temelju nekih punomoći koje bi joj dao Papa, nego na njezinom moralnom autoritetu koji se temeljio na inteligenciji, kreposti i sposobnostima. Tako je uspjela obnoviti prvu zajednicu braće (u Dôleu) ne uvjerljivim riječima niti prepirkama s braćom koja su se odupirala obnovi, nego je ponizno kleknula nasred njihove kapitularne dvorane i počela moliti. Braća su potom sama zatražila da im pomogne u obnovi. Takvim postupcima Koleta je privukla izvjestan broj revne i odane braće za sobom koja su oblikovala malu zajednicu pokraj njezinih samostana. No za razliku od francuskih opservanata, njezina obnovljena braća (koletani) tražila su uvijek da budu pod zajedničkom jurisdikcijom s braćom konventualcima, tj. da se ne dijele. Međutim, godine 1517. pripojeni su opservantima.

Sv. Koleta privukla je pozornost i udivljenje generalnog ministra, Vilima Kazalskoga i u njemu je našla veliku potporu. On joj je potvrdio Konstitucije, to jest tumačenje Pravila sv. Klare. Zajedno su radili na očuvanju jedinstva Reda. Što se tiče njezina odnosa s vodećim ličnostima opservancije, odnosi nisu bili laki, ali ih je Koleta rješavala iskazivanjem poštovanja prema poglavarima. Sv. Ivan Kapistranski spominje da je sv. Bernardin Sijenski u svojoj propovijedi govorio o Koleti i njezinim obnovljenim samostanima u Francuskoj. Povjesničari spominju prijateljstvo sv. Kolete i sv. Ivana Kapistranskog koji su imali slične početke obnove, premda neovisno jedno o drugome. Kasnije je Kapistran pozivao Koletu da napusti podložnost generalnom ministru i prikloni se opservanciji, vjerojatno nakon kapitula u Padovi 1443. g. kada se vidjelo da se jedinstvo Reda ne može održati. Ova prijateljstva, kao i dopisivanja s talijanskim obnoviteljicama klarisa, vjerojatno su pribavila sv. Koleti prijepis izvornog teksta Pravila sv. Klare, do kojega je teško bilo doći, budući da je izvorni tekst ostavo sakriven sve do 19. st.

Ovaj vrlo mali pregled Koletina poslanja u obnovi Reda daje nam poruku o važnosti neprestane obnove, obnove koja se temelji ponajprije na privlačnosti vlastitim obnovljenim životom. Koleta je bila opskrbljena mnogim ovlastima i povlasticama, no snagu je imala samo kad je kleknula na molitvu, kad je bila ponizna službenica pred Bogom i pred ljudima. Njezina obnova bila je u službi jedinstva i učvršćenja Reda. I ne samo Reda: obnova čitavog društva ovisila je o obnovi Reda, prema viđenju što ga je imala.

Idemo ususret 1517. godini, godini značajnoj kako za Crkvu tako i za Franjevački red, pa i za čitav svijet. Ne možemo se vratiti u prošlost da ispravimo povijest, ali možemo sada usmjeriti svoj život koji će odgovarati onom sakrivenom izvorniku.

"Čisto Evanđelje"

 

„Čisto Evanđelje“

 

Piše: s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa

Sljedeće godine obilježava se 500 godina nastanka Reformacije (protestantizma), konkretno događaj kada je Martin Luther, 31. listopada 1517., na vrata dvorske crkve pribio svojih 95 teza s kojima su započeli veliki vjerski, društveni, politički i moralni nemiri najprije u Njemačkoj, a zatim po cijeloj Europi. Počele su veoma brojne i žestoke rasprave o Evanđelju. Protestanti su tvrdili da propovijedaju „čisto Evanđelje“. Na primjeru jedne svete klarise, Caritas Pirckheimer iz Nürnberga, i njezine zajednice koju je ona vodila želim prikazati kako istinski sljedbenici sv. Franje i sv. Klare shvaćaju Evanđelje: „čisto i jednostavno“, u Crkvi i s Crkvom.

Samostan sv. Klare u Nürnbergu bio je samostan klarisa urbanki obnovljen u XV. st., velike pobožnosti i opsluživanja. U njemu je živjelo 60 redovnica koje većinom potječu iz patricijskih obitelji grada. Zajednica je posjedovala prilično brojna dobra i razne povlastice. Sestre su primale djevojčice od 12 godina, koje su im povjeravali njihovi roditelji na odgoj. Tako je i Caritas ušla kod klarisa u Nürnbergu s 12 godina; njezina tetka Apolonija Tücher dala joj je vrlo temeljito obrazovanje. Caritas je znala dobro latinski, nešto grčki, književnost i glazbu; posebno je znala svirati kitaru; posjedovala je dobru vjersku i ljudsku kulturu. Njezin duhovni život, kao i njezinih sestara, hranio se solidnom naukom. Samostan je imao kvalitetne propovjednike, pa su sestre često bilježile propovijedi i njihove kopije slale manje obdarenim sestrama. Očito je zajednica živjela usko povezana s humanističkim središtem grada. Obitelji sestara dijelile su s njima strast za znanjem i spoznavanjem, što je oduševljavalo kulturnu elitu grada. Roditelji i prijatelji nisu prezirali razmjenu mišljenja s redovnicama, čak i o teškim predmetima. Caritasina inteligencija i krepost bile su glasovite i grad se time ponosio. Vodila je stalno dopisivanje s gradskim upraviteljima, kako službeno tako i osobno.

Kad je došla Reformacija, sestre nisu bile iznenađene; one su dokazale snagu mišljenja, dokazivanja i spoznaja, što ih je stavilo na istu razinu s njihovim sugovornicama. Godine 1527. Caritas će moći reći gradskom Vijeću: „Mnogo sam čitala, mnogo slušala od svog rođenja… ali nikad nisam ni čitala ni čula tako čudno Evanđelje kao što je njihovo“ (protestantskih propovjednikâ).

U Nürnbergu, Gaspard Nützel, skrbnik klarisa, preveo je na njemački Lutherove teze. Bile su tiskane i lako su se širile. Grad se odmah oduševio. U početku, to je bila prije svega ideološka rasprava koja nije utjecala na redovit život, tako da je nekoliko kćeri gradskih vijećnika još u to vrijeme stupilo u samostan sv. Klare.

Sestre su nam ostavile jednu kroniku svojih rasprava s gradskom upravom koja je bila postala luteranska. Ta kronika obuhvaća samo prve četiri godine, od 1524. do 1528. To su „Znameniti događaji“, vrlo dragocjeno svjedočanstvo o životu sestara u tom teškom razdoblju.

Caritas ovako započinje svoj izvještaj: „Lutherova doktrina uzrokovala je mnoge nevolje… Mi smo bolno osjetile posljedice tih nereda, jer je sva sila vrlo moćnih i opasnih ljudi dolazila svaki dan posjećivati prijateljice koje su imali među nama. Poučavali su ih tom novom nauku, nastojali su ih uvjeriti na sve načine, i nikad im nije bilo dosta dokazivati. Htjeli su im dokazati da je redovništvo stalež za osudu, da je nemoguće po njemu se spasiti i da konačno sve mi pripadamo đavlu. Pod utjecajem tih govora neke obitelji su pokušale izvući iz samostana svoje kćeri, sestre ili neku rođakinju, koje su se nalazile kod nas. Nekad su se ljutito prijetili jadnoj mojoj djeci, nekad su ih pokušavali pridobiti lijepim obećanjima, od kojih ne bi sigurno ispunili ni polovinu. A te borbe ponekad su trajale satima.“

Vijećnici su dali na znanje sestrama da će im oduzeti duhovnu pomoć braće i da će im za propovjednika, čak ispovjednika, dati pripadnika nove nauke, kojega oni izaberu. „Tako je sav grad zahvatilo 'čisto Evanđelje', koje su toliko potamnili oni čija je dužnost bila da ga naviještaju; Vijeće nas nije htjelo dulje lišavati tolikog dobra, te je sve poduzimalo da nam ga priušti. U tu svrhu, bilo je odredilo jednog vrlo učenog i vrlo cijenjenoj propovjednika, imenom Poliandar, iz Wünburga… Slijedećeg petka navratio je k nama naš ispovjednik i naš propovjednik, došli su po razne stvari koje su bili ostavili kod nas. Služili su nam misu, propovijedali zadnji put i obnovili Presveti Sakramenat. Onda su otišli. Nikad ih više nismo vidjele, ni Oca gvardijana, ni našeg poglavara, niti ikoga od Manje braće. Od toga dana nismo više imale ispovijed, pričest a ni druge sakramente, čak ni u smrtnoj opasnosti.“

Caritas i njezine sestre prosvjedovale su što su energičnije mogle: prihvatile su sve zahtjeve Vijeća na vremenitom planu, pristale su da će slušati propovjednike, ali nikako nisu htjele prihvatiti nametnute ispovjednike i radije su ostale bez svih sakramenata. Vijećnici su iznenađeni a onda se ljute radi otpora sestara, koje oni poštuju i među kojima ima mnogo njihovih vrlo bliskih rođakinja, kojih spasenje oni žarko žele.

Sestre su morale slušati mnoge propovjedi koje su ponekad trajale satima i nisu baš uvijek bile previše miroljubive; nekoliko su puta prosvjedovale protiv pritiska što su ih na njih vršili propovjednici. Odslušale su tako sto i jedanaest propovijedi.

Na Uskrs 1525. zabranjeni su svi katolički obredi. U Nürnbergu situacija je za sestre sve teža. „Kako smo tešku korizmu provele, u strahu i bez duhovne potpore. Nismo mogle dostojno slaviti obrede Velikog tjedna i pjevati Muku. Same smo morale organizirati klanjanja Križu i pjevati Aleluja, jer nam nisu htjeli dati svećenika… U petak po Uskrsu zabranili su našoj časnoj Manjoj braći da dalje zvone na zajedničku molitvu.“

Otada se povećao pritisak na sestre: „Živjele smo u velikom strahu, jer su i nama jednako prijetili. Mi smo jednoglasno bile odlučile da nikad nećemo predati svoj samostan: on ne pripada nama, mi ga nismo ni utemeljile, ni sagradile. Svaki dan su nam prijetili da će nas otjerati, da će srušiti samostan ili ga zapaliti sa četiri strane… Prezirali su nas više nego javne žene, s propovjedaonice su govorili da vrijedimo manje od njih. Naši prijatelji se nisu usuđivali doći k nama nego samo kriomice, u strahu; bez prestanka su nas mučili, jer su propovjednici svoje slušatelje huškali protiv nas i govorili im da ne treba više podnositi ni samostana ni redovničke odore.“

Vijećnici su svakako željeli dobiti pristanak Caritas i njezine zajednice, i nisu nikako mogli razumjeti zašto se jedna tako inteligentna žena ne zauzme s oduševljenjem na polju Reformacije. Svim snagama su ih željeli preobratiti, jer je to za njih bilo pitanje spasenja. Vijećnici imaju pooštrenja prema ovim sestrama koje imaju dokaze, znaju na sve odgovoriti odmah, osjećaju se sigurnima i ne daju se smesti. Sasvim je očito da su na istoj kulturnoj razini i premda nisu prošle velike studije, one su ipak upućene u velika pitanja koja u razmišljanju muče njihove suvremenike.

U raspravama Caritas pokazuje veliku inteligenciju, dobar ukus, spretnost, ali uz nju je cijela jedna živa i slobodna zajednica koja je s njom jedno tijelo. Sestre se drže zajedno: “Utvrdila sam da sve jednako osjećaju i rekle su mi da ih neće prisiliti nikakve patnje da prihvate novu nauku, da ih nitko neće odijeliti od svete Crkve i da ih nitko neće nagovoriti da napuste samostanski život.“ Caritas čak dodaje pojedinosti: „Dok smo bile same, moje sestre su me preklinjale da ni u čemu ne popustim i upozorile me, k tome, da ako bih ja bila preslaba i popustila, one ne bi to isto učinile, nego bi mi zauzvrat otkazale poslušnost.“ Sestre nisu nikad odustale od ovako zacrtanog puta, čvrste ali ne zatvorene, nisu nikoga napadale niti se s kime prepirale.

Malo nakon Duhova 1525., Vijećnici su im htjeli nametnuti jednu reformu kroz pet točaka, da bi ih, kazali su, „zaštitili od nereda u narodu“. Sestre su odgovorile da žele „sačuvati ono Pravilo koje su prihvatile pred Bogom, a ne ono koje bi im Vijeće rado nametnulo“. Pokazale su veliki smisao za ono što je bitno i način prosuđivanja, što svjedoči o kvalitetu njihova duhovnog života, stoga su pristale na promjene koje ne utječu na bit njihova života.

            Zbirka „Znameniti događaji“ završava 1528. godine. Caritas je umrla 1532. g. Posljednja klarisa u Nürnbergu, sestra Felicita, umrla je 1591. u dobi od 91 godine. Tada su Vijećnici preuzeli samostan u posjed.

Neka nam sada bude dopušteno prodrijeti u intenzivni duhovni život samostana u Nürnbergu, donoseći ovdje neke prošnje Betlehemskom Djetešcu što ih je sastavila sestra Caritas Pirckheimer, gdje se može vidjeti kako se sva njezina molitva hrani Svetim pismom i u svakom odlomku uranja u otajstvo Krista i Crkve: „Zdravo Isuse, posve maleno dijete, kojeg iščekuju svi narodi. Dođi mi sa svojom ljubavlju, da ispuniš moje srce i zapališ ga svojim dodirom. Sa svojim blagoslovom, da me obrani od svakoga zla. Sa svojom pomoću, da mi pomaže u mojim napastima. Sa svojim milosrđem, da oprosti moje pogreške. Sa svojom mudrošću, jer blažen je čovjek kojemu si ti učitelj i koga ti poučavaš svome zakonu. Sa svojom jakošću, da mi dođe u pomoć u mojoj slabosti. Dođi upravljati svim mojim mislima, mojim riječima i mojim djelima. Dođi poniziti moje srce da se u danima sreće ne udaljim od tebe i da se ne uzoholim u dobru. Dođi sa svojim svjetlom, da mi otkriješ svu istinu života i znanja. Sa svojim bogatstvom i darovima, da me uresiš milošću i krepostima. Donesi mi spasonosnu suzu, da svakog dana oplakujem svoje grijehe. Dođi sa svojom blagošću, da sve svoje čine izvršavam s blagošću. Dođi obnoviti me, da ti služim u novosti duha. Daj mi sabranosti u molitvi, da se moja molitva uvijek kao kâd uzdiže k tebi. Dođi sa svojom strpljivošću, da podnosim sve protivnosti za ljubav tvoju i da ti žrtvujem. S mirom srca, da moje srce uvijek nađe u tebi počinak. S neprekidnim sjećanjem svih tvojih dobročinstava i svih mojih grijeha… Sa samim sobom, Isuse, dođi, o Gospodine Isuse. Amen. “

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP




Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio