• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Drugi međunarodni kongres Predsjednica Federacija OSC

 

Drugi kongres klarisaNa želju mnogih sestara klarisa iz cijeloga svijeta te potaknut obećanjem svetoga Franje svetoj Klari (usp. Opor Kl 29), Generalni ministar OFM, fra José Rodríguez Carballo, zajedno s Generalnim definitorijem, sazvao je II. međunarodni kongres Predsjednica federacija Reda sv. Klare koji se održao u Asizu od 5. do 12. veljače 2012. g. Glavni posao oko sazivanja i odvijanja kongresa odradio je Ured Pro Monialibus, na čelu s fra Rafaelom Blancom OFM, te Komisija koja je izradila program i bila logistika čitavog kongresa.

Zalaganjem i nizom poticaja mnoge braće franjevaca i mi smo odlučile biti nazočne na II. kongresu preko mene kao predstavnice. Moja nazočnost na kongresu bila je dočekana dobrodošlicom i nizom pozdrava i poticaja hrvatskim klarisama neka se ne boje uputiti korake ka novim iskustvima našeg franjevačkog zajedništva: kako zajedništva unutar samostana i među samostanima, tako i zajedništva između klarisa i Reda manje braće.

Tema II. međunarodnog kongresa Predsjednica bila je: Clara: Forma Vitae, forma viva. Riječ je o tome da je Klarin Oblik života zapravo uvijek živi oblik i da ga mi, klarise, imamo održati živim putem trajne i početne formacije. Program kongresa zamišljen je na temelju igre s riječju forma: informacija, konformacija, formacija, reforma, interformacija. Pod temu informacije spadali su kratki statistički prikazi o stanju Reda. Konformacija donosi uspoređivanje, susret i ponekad sukob onoga jučer i onoga danas. Formacija je bila naša velika tema tih dana i odnosi se na sva područja našega života. Tema reforme odnosi se na ponovno promišljanje o našim mentalnim i materijalnim strukturama: donose li one život, štite li one život ili kriju iza sebe izumiranje. To je pitanje suradnje, povezivanja, odnosa samostalnosti i ujedinjenja, pružanje pomoći samostanima. I posljednja važna tema, koja se kao glavna tema nastavila Drugim međunarodnim kongresom Asistenata OSC-OIC jest interformacija: odnos OFM – OSC.

Nizom statističkih prikaza o stanju klarisa u pojedinim dijelovima svijeta sudionici su stekli sliku o tome koliko je Oblik života prisutan po svijetu, koliko oblikuje svijet i svijest, a nadasve što sestre poduzimaju kako bi ga održale živim. Sestre su se u svojim izlaganjima, kao i u raspravama, dotakle važnih pitanja: manjak zvanja, visoka dob sestara, preveliki samostani, nespremnost osoba izabranih za odgovorne službe, velika zaokupljenost bolesnim sestrama kojima zajednice nisu uvijek u mogućnosti pružiti odgovarajuću njegu, a nadasve pitanje trajne formacije sestara koja je humus one početne.

Generalni ministar nam je u više navrata rekao: “Ja nemam ključ... samo Bog ima ključ...” Svaka zajednica pozvana je pronaći kako od samostana koji je to samo po imenu postati kuća u kojoj se istinski živi i svjedoči Evanđelje i koja stoga zrači i privlači, bez velikih promocija zvanja i pastorala za zvanja. Izdvojila bih također izlaganje fra Paola Martinellija OFM Capp., u kojemu veoma ističe najprije ljudsku, a onda redovničku formaciju, kao i prijelaz od arheologije početaka (nostalgija) na iskustvo početaka, a to znači danas, u ovome vremenu i prostoru postati privlačni snagom življenja Evanđelja, kako su to bili Franjo i Klara u svome vremenu i prostoru.Predaja Pravila sv. Klare i Ikone

Nakon svakog izlaganja, bilo da je ono informativno ili formativno, dana je mogućnost postavljanja pitanja ili komentara i svjedočanstva. Manje više sva su pitanja bila vezana uz unutarnji život samostanâ: preopterećenost poslovima, briga za uzdržavanje te odnosi OSC – OFM. Za vrijeme rada po jezičnim skupinama moglo se pristupiti pojedinoj temi podrobnije i otvorenije. Osobno sam imala veoma koristi u spontanim razgovorima s mnogim sestrama i braćom, gdje smo otvoreno izmjenjivali iskustva, postavljali pitanja i očitovali svoje bojazni i nade.

Kao što je rekla jedna sestra na Kongresu, doista, veliko je naše zvanje, čak i zemljopisno i brojčano. Živjeti desetak danas sa šezdesetak sestara različitih kultura, običaja, narodnosti i jezika, koje ipak žive isti Oblik života, bilo je doista veliko i lijepo iskustvo. Jednostavnost i ljepota liturgije tih dana, tolike geste pažnje i iskrena jednodušnost dali su nam poticaj da se vratimo u svoje zajednice s vjerom da s Gospodinom možemo učiniti velike stvari. To je uvod u godinu vjere koju je papa Benedikt XVI. najavio i koja je također bila tema naših razgovora.

Završna poruka koju smo mi, sudionice kongresa, izradile i izglasale i uputile svim sestrama klarisama po čitavome svijetu, sažetak je onoga što smo zajedno promišljale i o čemu trebamo nastaviti promišljati u našim zajednicama: dati novi polet našemu životu, otkriti svoje poslanje (a to je upravo živjeti naš poziv Siromašnih sestara), posvetiti veću pozornost formaciji te poraditi oko zajedništva OSC i OFM s kojima dijelimo bitno isti poziv.

Važnost ovoga kongresa potvrđuje: dopuštenje Kongregacije za Posvećeni život i Družbe apostolskoga života koje je podijelila Generalnome ministru da može sazvati Predsjednice na kongres; blagoslov koji nam je uputio Sveti Otac, a koji nam je bio podijeljen na kraju euharistijskoga slavlja u našem samostanu-majci, svetome Damjanu te izlaganje Prefekta Kongregacije za Posvećeni život, mons. Joaoa Braza de Aviz.

Tijekom Kongresa imale smo priliku pohoditi i neka za naš Red značajna mjesta: Porcijunkulu, u kojoj je Kongres svečano otvoren i zaključen; grob sv. Oca Franje oko kojega smo molile svečanu Večernju; Baziliku sv. Klare i Protomonastero u kojemu smo imale milost ući u sestarski kor i častiti relikvije: Povlasticu siromaštva i Pravilo sv. Majke Klare, kao i njezine posmrtne ostatke u kripti; i Sveti Damjan u kojemu smo mi klarise rođene prije 800 godina.

Osobno zahvaljujem sestrama svoje zajednice u Zagrebu, sestrama u Požegi, sestrama iz drugih naših samostana klarisa, mnogoj braći franjevcima i sestrama franjevkama, kao i braći i sestrama Franjevačkog svjetovnog Reda na poticajima, dobrim željama, pomoći, savjetima i otvorenosti za budućnost koju imamo graditi zajedno, kao jedna duhovna obitelj.

s. M. Tarzicija Čičmak OSC

laudatoTV banner

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

Pisma Generalnih ministara

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

PJESMA FRANJO I KLARA

franjo klara

~~ HVALA REDOVNIKA~~

RBA

bg

logo GP
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio